RAAN

multifunctionele redeboot

meter: mevrouw Marijke Verboven

 

Lengte: 20,30 meter
Breedte: 6 meter
Diepgang: 0,87 meter
Snelheid: 25 knopen

VLOOTeco:

  • Engine International Air Pollution Prevention Certificate
  • Zwavelarme brandstof
  • Verwarming van accommodatie via warmterecuperatie op hoofdmotoren

Schelde

Vlissingen

De 'wave piercing' vaartuigen, RAVELINGEN, DEURLOO, HONTE en RAAN, die opereren vanuit Vlissingen, brengen loodsen aan boord van de te beloodsen schepen en dit specifiek voor de schepen die de Schelde of het kanaal Gent-Terneuzen als eindbestemming hebben of afvarend zijn naar zee.

Antwerpen

Ter hoogte van de rede van Antwerpen verzorgt VLOOT de beloodsingen voor schepen die verder stroomopwaarts op- of afvaren.

Wandelaar Pilotage Area

Sinds midden 2012 werd het nieuwe beloodsingsconcept officieel in gebruik genomen. De WANDELAAR is het loodsstation aan de Westpost. Het vaartuig ligt onafgebroken op zee en biedt onderdak aan de loodsen en de eigen bemanning. De WANDELAAR loopt om de drie weken de haven van Oostende aan voor bevoorrading. Het is een uniek vaartuig waarvan er slechts enkele ter wereld rondvaren.

De swath's (Small Waterplane Area Twin Hull), WESTDIEP, WESTERSCHELDE en WIELINGEN brengen de loodsen van en naar de WANDELAAR of rechtstreeks aan boord van schepen die geloodst moeten worden naar een haven. Specifiek aan deze vaartuigen is dat zij gebouwd zijn om in slechte weersomstandigheden te blijven werken. Op deze manier komt de continuïteit van de scheepvaart naar de havens niet in het gedrang.

Beloodsing

Het beloodsen van schepen is het aan boord brengen van een loods die een vaartuig veilig naar of uit een haven kan begeleiden. Deze dienstverlening wordt verzorgd door het LOODSWEZEN.

VLOOT is verantwoordelijk voor het transport van de loodsen van en naar de te beloodsen schepen. Veiligheid en stiptheid vormen hierin twee cruciale punten. De Vlaamse beloodsing gebeurt tussen het ankergebied waar de WANDELAAR zich bevindt (Wandelaar Pilot Station), de Vlaamse kusthavens, de Scheldehavens, het kanaal Gent-Terneuzen en ter hoogte van de rede van Antwerpen.

Beloodsing is belangrijk in het brede kader van veilig en vlot scheepvaartverkeer en dit de klok rond.