VLOOT zet bemande en bedrijfsklare vaartuigen in voor de kustwachtpartners, het maritiem onderwijs, het zeewetenschappelijk onderzoek en veerdiensten. Hiervoor beschikt VLOOT over meer dan 40 vaartuigen die ingezet worden langs de kust tot in Vlissingen, in het Scheldegebied en op het kanaal Gent-Terneuzen.