Sinds midden 2012 werd het nieuwe beloodsingsconcept officieel in gebruik genomen. De WANDELAAR is het loodsstation aan de Westpost. Het vaartuig ligt onafgebroken op zee en biedt onderdak aan de loodsen en de eigen bemanning. De WANDELAAR loopt om de drie weken de haven van Oostende aan voor bevoorrading. Het is een uniek vaartuig waarvan er slechts enkele ter wereld rondvaren.

De swath's (Small Waterplane Area Twin Hull), WESTDIEP, WESTERSCHELDE en WIELINGEN brengen de loodsen van en naar de WANDELAAR of rechtstreeks aan boord van schepen die geloodst moeten worden naar een haven. Specifiek aan deze vaartuigen is dat zij gebouwd zijn om in slechte weersomstandigheden te blijven werken. Op deze manier komt de continuïteit van de scheepvaart naar de havens niet in het gedrang.