Het beloodsen van schepen is het aan boord brengen van een loods die een vaartuig veilig naar of uit een haven kan begeleiden. Deze dienstverlening wordt verzorgd door het LOODSWEZEN.

VLOOT is verantwoordelijk voor het transport van de loodsen van en naar de te beloodsen schepen. Veiligheid en stiptheid vormen hierin twee cruciale punten. De Vlaamse beloodsing gebeurt tussen het ankergebied waar de WANDELAAR zich bevindt (Wandelaar Pilot Station), de Vlaamse kusthavens, de Scheldehavens, het kanaal Gent-Terneuzen en ter hoogte van de rede van Antwerpen.

Beloodsing is belangrijk in het brede kader van veilig en vlot scheepvaartverkeer en dit de klok rond.