Projecten

Als overheidsrederij wenst VLOOT marktconform te werken en net zoals rederijen in de private sector te werken met een rollend investeringsplan afgestemd op de noden van haar partners en rekening houdende met de geldende regelgeving en evoluties inzake milieu.

VLOOT volgt deze thema's dan ook op via afzonderlijke projecten in rechtstreekse lijn aan de algemeen directeur:

Nieuwbouw

SHEQ (Veiligheid, Gezondheidheid en Welzijn, Milieu en Kwaliteit)

Logo Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust