Bedanking voor veergebruikers na afronding werken Meulestedebrug

Op 19 december 2019 eindigde de eerste fase van de herstellingswerken. Deze werken zijn verlopen zoals gepland. De gebruikers van het veer in Langerbrugge werden getrakteerd op een ontbijtkoek en een kleine attentie. Daarmee willen afdeling Bovenschelde van De Vlaamse Waterweg nv en VLOOT van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust hen bedanken voor het geduld tijdens de werken aan de Meulestedebrug. Tijdens de herstelling van de Meulestedebrug legden beide partners een extra veerboot in. Ruim 50.000 extra automobilisten benutten deze minder-hindermaatregel.

VLOOT zag dat het aanzienlijk drukker was aan het veer. “Wij telden ruim 50.000 extra gebruikers in Langerbrugge. De aanschuifrijen waren langer dan normaal, maar door de inzet van een tweede veerboot, bleef de wachttijd al bij al beperkt”, stelt de algemeen directeur van VLOOT vast. Ook het aantal veergebruikers in Terdonk steeg in diezelfde periode. De bemanningen van VLOOT die ervoor zorgden dat dit dubbel veer mogelijk was, worden ook heel nadrukkelijk bedankt voor hun flexibiliteit en hun extra inspanningen.

De Vlaamse Waterweg nv, North Sea Port Gent en VLOOT lieten begin december ook een bevraging los op de veergebruikers. Zowat 52% van de bevraagde veergebruikers in Langerbrugge kozen naar aanleiding van de werken voor de veerboot voor hun verplaatsingen. Ook in Terdonk gaf 38% van de veergebruikers aan het veer te nemen door de werken. Verder gaf 62% van de veergebruikers aan het veer quasi dagelijks te nemen en dit hoofdzakelijk voor woon-werkverplaatsingen.

“We hebben ingezet op zoveel mogelijk minder-hinder maatregelen en een actieve communicatie in samenwerking met alle betrokken diensten”, bevestigt Lieven Dejonckheere, afdelingshoofd Bovenschelde bij De Vlaamse Waterweg nv. “De Meulestedebrug is een cruciale verkeersas voor de stad en de haven, maar dit herstel konden we niet uitstellen. Er is hinder geweest, maar dankzij de extra veerboot, de fiets- en voetgangersbrug en de alternatieve routes die we samen met stad Gent en VLOOT realiseerden, kon dit beperkt worden. Tijdens de tweede fase zullen we deze uitstekende samenwerking met alle partners verderzetten.”

Klik hier voor enkele sfeerbeelden.
Klik hier voor een videoreportage van AVS.

 

VLOOT behoort tot het agentschap MDK.

19-12-2019

VLIZ bestaat 20 jaar!

VLIZ bestaat 20 jaar!

Het VLIZ vierde onlangs haar 20ste verjaardag! De organisatie werd opgericht op 1 oktober 1999 en begon als kleinschalig aanspreekpunt voor zeewetenschappelijk onderzoek. Ondertussen groeide het VLIZ uit tot een waar onderzoeksinstituut. In 2000, kort na de oprichting van het VLIZ, werd de eerste samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het VLIZ en VLOOT die als rederij instaat voor het bemannen en bedrijfsklaar inzetten van een zeewetenschappelijk onderzoeksvaartuig.

Het eerste zeewetenschappelijk schip binnen de Vlaamse vloot was de ZEELEEUW. De voormalige loodsboot werd in 2000 omgebouwd tot multifunctioneel vaartuig en uitgerust met de nodige wetenschappelijke bemonsteringsapparatuur. Na een tiental jaar rees de nood aan een modern en goed uitgerust vaartuig om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen voor wetenschappelijk onderzoek.

In 2010 besliste de Vlaamse regering om het licht op groen te zetten voor de gunning van de bouw van een nieuw hoogtechnologisch onderzoeksvaartuig, de SIMON STEVIN. Dit nieuwe schip werd eind 2012 in gebruik genomen en bedient een breed spectrum aan zeewetenschappelijk onderzoek. Het schip is uitgerust met staalnameapparatuur, akoestische stroommeter, single- en multibeam, thermosalinograaf, hek en zij A-frame, telescopische arm, nat en droog laboratorium en accommodatie voor wetenschappers.

In 2013 schonk Vlaams minister Crevits de ZEELEEUW aan de Keniaanse overheid om ingezet te worden voor zeewetenschappelijk onderzoek ter hoogte van Oost-Afrika. De MTAFITI (ex-ZEELEEUW) kent er een enorm groot succes en kreeg ondertussen ook al heel wat nieuwe apparatuur aan boord.

De SIMON STEVIN wordt multidisciplinair ingezet. Het fungeert als platform voor training van studenten van verschillende universiteiten en de Hogere Zeevaartschool, diverse onderzoeksgroepen of andere wetenschappelijke instellingen, allen met een mariene, kustgebonden of estuariene focus. Gemiddeld heeft de SIMON STEVIN 171 vaardagen per jaar op de teller staan. VLOOT is dan ook bijzonder trots om als partner van het VLIZ bij te kunnen dragen aan de kennis en inzichten in het mariene milieu en daarnaast mee aan de basis te liggen van belangrijke ontdekkingen in de Noordzee.

Nieuwsgierig naar enkele foto’s? Klik hier.

 

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.

6-12-2019

PIERRE PETIT terug in Antwerpen na klasse dokking!

De PIERRE PETIT straalt opnieuw na een grondige inspectie- en onderhoudsbeurt! Op maandag 14 oktober vertrok de PIERRE PETIT naar het droogdok van de scheepswerf IDP in Oostende in kader van de verplichte 5-jaarlijkse klassekeuring. Er is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de romp van het vaartuig onder handen te nemen. Op sommige plekken is de romp opgeschuurd en werd ze hersteld volgens het opgelegde verfschema. Vervolgens werd het volledige onderwatergedeelte van de romp afgewerkt met een nieuwe laag  antifouling. Verder werden nog enkele kleine herstellingswerken aan boord uitgevoerd zoals het rechten van de reling, het borgen van de mast en het vervangen van de fenders. Het klasse certificaat werd succesvol vernieuwd en de werken zijn uitgevoerd binnen de voorziene uitvoeringstermijn en binnen het voorziene budget. Op 8 november 2019 voer de PIERRE PETIT van Oostende richting thuishaven Antwerpen om helemaal hernieuwd haar taken uit te kunnen voeren voor de Vlaamse hydrografie.

Benieuwd naar enkele foto’s?

VLOOT behoort tot het agentschap MDK.

14-11-2019

Bemanning WULPEN redt drenkeling in Vlissingen!

Op zaterdag 2 november 2019 redde de bemanning van de WULPEN een drenkeling uit het koude water. De redeboot was net op de terugweg na een beloodsing toen de bemanning plots een persoon in het water opmerkte. De WULPEN zette onmiddellijk koers richting de drenkeling en haalde de persoon uit het water. Het Nederlandse reddingsvaartuig ZEEMANSHOOP kwam vervolgens langszij. Twee van hun bemanningsleden kwamen aan boord van de WULPEN om verdere assistentie te verlenen. Bij aankomst in de Handelshaven van Breskens stonden de hulpdiensten klaar zodat het slachtoffer vlot kon overgedragen worden. Dank aan de VLOOT-bemanning van de WULPEN met gezagvoerder Edwin Florens, motorist Luc Lambrecht en matroos Anthony Vynck voor het professioneel, opmerkzaam en snelle optreden!

 

VLOOT behoort tot het agentschap MDK.

7-11-2019

Pages