Samenwerking tussen VLOOT en de Oostendse maritieme scholen vernieuwd!

Op woensdag 14 juli 2010 ondertekenden het Maritiem Instituut Mercator en dab VLOOT (agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust) een nieuw samenwerkingsakkoord, voor de komende drie jaren. De Avondschool sluit zich hier eerstdaags bij aan.
De voorbije jaren groeide de samenwerking tussen VLOOT en de Oostendse maritieme scholen en opleidingen steeds verder. Om deze samenwerking ook de komende drie jaren te verankeren, werd een nieuwe overeenkomst afgesloten. Ze voorziet, nog meer dan in het verleden, vaartijd voor de leerlingen aan boord van de VLOOTschepen. Naast de reizen aan boord van de loodsboot tender, zullen ook verschillende dagvaarten plaatsvinden en stelt VLOOT een reserveredeboot ter beschikking voor specifieke maneuvreertrainingen in de haven van Oostende.
Hiermee wordt de voor de scholen beschikbare opleidingscapaciteit aan boord gevoelig uitgebreid. Dit is ook nodig daar het Maritiem Instituut Mercator de voorbije jaren immers ook een belangrijke stijging van haar aantal leerlingen kende. De school staat daarenboven op de drempel om, onder meer dankzij een belangrijk verbouwingsproject, een schaalvergroting door te voeren.
VLOOT verzorgde in 2009  5217 leerlingdagen aan boord van haar schepen. Dit betekende een verdere stijging van 18% tegenover 2008. In 2010 zal die stijging zich normaal ook verder doorzetten.
Zie ook:
www.maritiemonderwijs.be
www.deavondschool.be

Logo Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust