Geslaagde oliebestrijdingsoefening

Op 28 april 2010 ging, in opdracht van de FOD Leefmilieu en C-power, op zee een oefening door in het kader van de strijd tegen olieverontreiniging voor onze kust.  Twee schepen van VLOOT dab (Ter Streep en Zeehond) voerden deze oefening uit in samenwerking met de collega's van de federale overheid Leefmilieu en een boot van C-power.

Op de foto die we van de FOD Leefmilieu mochten ontvangen, is de ontplooiing van een 'boom'  van 250 meter te zien.

Logo Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust