Drie entiteiten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken slaan de handen in elkaar om het gebruik van een aantal meetinstrumenten in de Vlaamse havens en waterlopen uit te testen.  Het gaat over 5 toestellen die in combinatie met bestaande apparatuur van de Vlaamse Hydrografie informatie moeten kunnen aanleveren voor de afdeling Maritieme Toegang rond eigenschappen van slib en baggerspecie.  Het uiteindelijke doel is het bepalen van de ‘Nautische Diepte’ in eerste instantie in Zeebrugge, maar bij uitbreiding ook binnen het volledige werkingsgebied van de afdeling Maritieme Toegang.

De knowhow die nodig is om dit te kunnen doen, zit gespreid over 3 entiteiten die voor dit onderzoek een samenwerkingsverband afgesloten hebben:

  • De afdeling Maritieme Toegang die 5 toestellen heeft aangekocht en projectleider is;
  • De afdeling Kust met de Vlaamse Hydrografie die reeds over ervaren surveyors en specifieke hydrografische apparatuur beschikt om bepaalde testen te doen die passen in dit onderzoek;
  • De Vlaamse overheidsrederij VLOOT die het bemand en uitgerust vaartuig kan leveren om deze toestellen samen met de Vlaamse Hydrografie uit te testen.

Een eerste meetcampagne met densiteitsmetingen via het VLOOTvaartuig PIERRE PETIT ter hoogte van Zeebrugge is intussen succesvol afgerond. Er worden in totaal 9 campagnes georganiseerd, gespreid over 3 jaar.  De eerstvolgende campagne is ingepland voor oktober 2017.

Enkele sfeerbeelden tijdens het installeren van de toestellen aan boord van de PIERRE PETIT vindt u hier.

Op 18 juli 2017 bracht Eddy Guilliams, administrateur-generaal van Audit Vlaanderen, een bezoek aan de WANDELAAR.  Meer info en enkele beelden vindt u hier.

In 2016 maakten bijna 260.000 personen gebruik van de veerboot in Nieuwpoort om te voet of met de fiets de oversteek van het centrum van Nieuwpoort naar het Natuurreservaat te maken of omgekeerd.  Vooral in de zomervakantie en tijdens de weekends kan het bijzonder druk zijn.  Zo heeft de veerboot ‘DE NIEUWE VISIE’ in juli en augustus 2016 respectievelijk 71.328 en 66.872  personen overgezet.  Maar ook in september met de opstart van het schooljaar komen heel wat zeeklassen naar de kust.  De stad Nieuwpoort heeft dan ook beslist om in partnerschap met VLOOT de veerboot in september 2017 ook op weekdagen te laten varen.  Zo kan tegemoet gekomen worden aan de vele vragen vanuit de schooldirecties en kunnen ook de vele fietstoeristen via de veerboot hun weg verderzetten op de bestaande kustfietsroute.  Zie ook de link naar de reportage van focus-wtv.

Op woensdag 12 juli 2017 hebben hoofdschipper Kurt Quartier, scheepstechnicus Dieter Deschacht en matroos Edwin Zeebroek met de tenderswath WESTERSCHELDE admiraal Wim Robberecht en kapitein ter Zee Vincent Hap van de Marine naar de WANDELAAR gebracht.

Johan Onraedt, wnd. algemeen directeur van VLOOT en kapitein Etienne Van Aerschot, nautisch dienstchef Kust van het LOODSWEZEN hebben de bezoekers vergezeld.

Met hevige windstoten en felle regenbuien zijn de zeemannen vertrokken om te genieten van een stormachtige dag op zee.

Een volledige rondleiding met deskundige uitleg van de WANDELAAR werd gegeven door kapitein Dirk Van Akelyen en hoofdscheepstechnicus Kris Vandewalle terwijl kapitein Etienne Van Aerschot info gaf over de beloodsingsmethodieken.

De beloodsingen werden met grote interesse nauw opgevolgd en tijdens de lunch aan boord werd gebrainstormd over mogelijke synergieën tussen VLOOT en de Marine.

Enkele foto’s van het bezoek vindt u hier terug.

Op dinsdag 4 juli 2017 bracht de tenderswath ‘WESTERSCHELDE’ Peter Van Severen, directeur van VeGHO (Vereniging voor Gentse Havengebonden Ondernemingen) met collega’s van VOKA en APZI (Vereniging van Haven Onderneming Zeebrugge) aan boord van de WANDELAAR. Na het optrekken van de ochtendmist konden ze volop genieten van een leerrijke ervaring op zee.

Maxime Van Balen, contract- en projectmanager van VLOOT en Alain Pels, nautisch dienstchef Schelde van LOODSWEZEN, hebben de bezoekers begeleid naar de WANDELAAR. Na een volledige rondleiding vanop het dek tot in de machinekamer door gezagvoerder Henk Waghemans en hoofdscheepstechnicus Rudy De Voogt, konden ze genieten van een lunch aan boord. Tussendoor maakte de groep van dichtbij enkele beloodsingen mee, zowel met de tenderswath als met de jol.

Na deze leerzame kennismaking met de operationele activiteiten binnen VLOOT en het transport van de loodsen van LOODSWEZEN, bracht de tenderswath de bezoekers veilig en vlot terug naar de wal.

Maakten deel uit van de delegatie o.l.v. dhr. Peter van Severen (VEGHO):

-        Dhr. Guy Depauw (APZI)

-        Dhr. Fons Verhelst (APZI)

-        Mevr. Eliene Van Aken (Alfaport / VOKA – Waasland)

-        Mevr. Elle De Kuyper (VOKA – Oost-Vlaanderen)

-        Mevr. Mieke De Vlieger (VOKA – Oost-Vlaanderen)

Enkele sfeerbeelden van de vaart vindt u hier.

 

De bouw van het hydrografisch vaartuig voor Antwerpen, HENRY DE VOS, verloopt goed volgens ir. Piet Leeuwerck, directeur scheepsbouw en R&D manager. Dit hydrografisch vaartuig wordt gebouwd door de werf  Auxiliair Principal Del Principado S.A. uit Spanje.

De kiellegging vond plaats op 24 april 2017.

Eind juni werden de motoren en tandwielkasten geleverd. In juli wordt het casco gedraaid, op kiel gelegd en wordt de bovenbouw gemonteerd. Op 7 juli 2017 werd de mock-up van de console geleverd in Antwerpen.

Het vaartuig wordt verwacht in België eind dit jaar.

 

Foto’s van het casco en de mock-up vindt u hier

Op zaterdag 1 juli 2017 werd de eerste overtocht gemaakt met het Sint-Annaveer in Antwerpen met het vaartuig de ‘SCHELDE’.

Johan Onraedt, wnd algemeen directeur van VLOOT, verwelkomde de eerste passagiers aan boord.  Hij nodigde hen uit hem te vergezellen naar het stuurhuis van de veerboot waar ze met gezagvoerder Patrick Maris van VLOOT en Rosita Zeunen van het havenbedrijf de eerste overtocht konden meemaken.  Ook Koen Kennis, schepen van de stad Antwerpen, was van de partij. De twee eerste passagiers, Maria Heyrman uit Zwijndrecht en Mariette Van de Merlen uit Beveren, ontvingen het boek ‘Sint-Annekensboot’ als aandenken aan deze eerste vaart.  Ze waren alvast zeer blij met deze persoonlijke attentie.

Maria Heyrman wist te vertellen dat haar man eerst op de sleepboten heeft gewerkt en nadien dokmeester was van de stad Antwerpen. Haar schoonvader was eerste dokmeester in de jachthaven van Antwerpen. Zelf heeft ze vroeger veel gevaren met hun zeilboot en is ze van plan om regelmatig het Sint-Annaveer te nemen om wekelijks met haar vriendin Mariette Van de Merlen een aangename uitstap te maken in Antwerpen. Zij heeft als klein kind veel meegevaren met de ‘Sint-Annekensboot’ wat toch wel wat nostalgie opwekt. Ze is bijzonder tevreden met de opstart van dit veer en hoopt dat deze tijdelijke veerdienst blijvend zal worden.

Nadat de ZEESCHELDE haar watersalut gaf tijdens de eerste overtocht van de SCHELDE van linker- naar rechteroever, stond op rechteroever een fanfare met dansgroep klaar om het veer en de waterbus van de stad Antwerpen te verwelkomen.  Ook deze verbinding is op 1 juli gestart om de verbinding naar Kruibeke en Hemiksem te maken.  Zie www.portofantwerp.com/nl/watermobiliteit#Waterbus voor informatie over de waterbus.

In totaal mocht het Sint-Annaveer 1245 passagiers ontvangen op de eerste dag en 2533 passagiers op zondag 2 juli.  Het vaarschema en alle bijkomende informatie kan u terugvinden onder www.welkombijvloot.be/tijdelijk-veer-sint-anna.

Sfeerfoto’s van deze overtocht kan men hier terugvinden.

 

De maanden mei en juni zijn traditioneel de maanden waarin heel wat scholieren op stap gaan en waarbij de VLOOTveren meer dan andere dagen ingezet worden voor het schoolverkeer.  Onder meer op de veerdienst tussen Bazel en Hemiksem is er traditioneel naast het woon-werk-verkeer ook heel wat woon-school-verkeer.  Een ongelooflijke toestroom aan fietsers en scholieren maakten de jongste dagen gebruik van de veerboot JAN VAN EYCK om over te steken van Bazel naar Hemiksem en omgekeerd.  Enkele sfeerbeelden vindt u hier.

Veerdiensten ondersteunen het beleid inzake duurzaam verkeer en co-mobiliteit. In dit verband zal VLOOT vanaf 1 juli 2017 in partnerschap met andere overheden, een tijdelijk veer organiseren tussen de linker- en rechteroever van de Schelde ter hoogte van het Steen om de druk op het verkeer van en naar Antwerpen te doen dalen (zie nieuwsitem hierover).  Tegelijk start het havenbedrijf Antwerpen ook de waterbus op.  In combinatie met de bestaande VLOOTveerdiensten zullen passagiers op de waterbus kunnen stappen in Hemiksem, Kruibeke en ter hoogte van het Steen.

Meer info over de waterbus vindt u via de website van het havenbedrijf Antwerpen.

Een aantal Vlaamse overheidsdiensten, het stadsbestuur en het havenbestuur van Antwerpen nodigden samen de pers uit om op 16 juni 2017 kennis te maken met het veer Sint-Anna in Antwerpen dat vanaf 1 juli 2017 tijdelijk rechter- en linkeroever zal verbinden.  VLOOT zet hiervoor haar vaartuig de SCHELDE in.  Deze veerboot zal vanaf die datum telkens 200 passagiers kunnen overzetten en toegankelijk zijn voor voetgangers, fietsers en begeleide rolstoelgebruikers.

De opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer om te werken aan de voetgangerstunnel Sint-Anna vormde de rechtstreekse aanleiding om deze tijdelijke veerdienst in te richten.  De voetgangers- en fietserstunnel zal dan immers slechts beperkt of helemaal niet gebruikt kunnen worden. 

De veerdienst zal voor de gebruikers volledig gratis zijn.  De Vlaamse overheid betaalt via het agentschap Wegen en Verkeer, het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en Waterwegen en Zeekanaal (later NV De Vlaamse Waterweg)   het leeuwenaandeel, afgerond 900.000 euro.  De inbreng in geld of prestaties van het havenbedrijf Antwerpen bedraagt ca 330.000 euro.

In zijn speech heeft schepen Marc Van Peel de bijdrage van het havenbestuur toegelicht maar ook het historische kader kwam aan bod via citaten uit een boek van zijn vader.  Schepen Koen Kennis kaderde de rol van deze veerdienst in het bredere verhaal van de Antwerpse mobiliteit – Slim naar Antwerpen.  Johan Onraedt, wnd. algemeen directeur van VLOOT benadrukte namens de Vlaamse overheid in zijn toespraak dat dit unieke samenwerkingsverband bijdraagt om de druk op de verkeersstromen in Antwerpen te verlagen.

Pers en genodigden konden vervolgens zelf de overtocht maken met de SCHELDE en zo een verloren gegane traditie terug invaren .

Enkele sfeerbeelden van deze overtocht met persmoment vindt u hier.
Zie ook de berichtgeving van ATV en De Redactie over dit persmoment.
Het persbericht kunt u downloaden via deze link.
Via de VLOOTwebsite vindt u meer detail over het vaarschema.

 

 

Om de interne informatiedoorstroming te optimaliseren ging dab VLOOT van start met een nieuw concept.

Jaarlijks worden 4 informatiesessies gepland op verschillende locaties waarin telkens een presentatie gegeven wordt over een generiek deel samen met een divers thema.

De eerste infosessie vond plaats in Oostende op 15 juni 2017 met als thema ‘Financiën en Contracten’. Er was een talrijke opkomst met meer dan 100 personeelsleden.

Johan Onraedt, wnd. algemeen directeur verwelkomde alle personeelsleden en gaf een presentatie over de werking binnen VLOOT o.a. visie, waarden, aandachtspunten, communicatie, personeelspeiling en –evolutie, nieuwe projecten enz. Aansluitend gaf Maxime Van Balen, contract- en projectmanager een interessante presentatie over het thema ‘Financiën en Contracten’. Daar werden o.a. onze klanten, het budget, de nieuwe evoluties van klanten en contracten, de verdeling van de dienstverlening en de financiële evolutie binnen VLOOT verder toegelicht.

Alle vooraf gestelde vragen werden in de presentatie verwerkt en alle bijkomende vragen werden beantwoord.

Nadien was er mogelijkheid voor een verdere kennismaking met alle VLOOT-collega’s bij een hapje en een drankje.

Enkele foto’s van deze infosessie vindt u hier.

Met de vakantie in aantocht is het voor de studenten die een nieuwe richting moeten kiezen toch al belangrijk om reeds aan het nieuwe schooljaar te denken. Wie nog niet weet welke studierichting te kiezen in september kan misschien de stap zetten naar het maritiem onderwijs voor een boeiende opleiding met werkzekerheid. Bij interesse in een job op het water bestaan in het maritiem onderwijs studierichtingen op secundair-, bachelor- en masterniveau. Avondonderwijs is ook steeds een mogelijkheid.

Leerlingen die meer te weten willen komen over het studieaanbod kunnen terecht in alle scholen voor een bezoek. Een overzicht van de onderwijsinstellingen met informatie over de inschrijfmomenten vindt u hier. Als u meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen en werkgelegenheid in de maritieme sector wil vinden, raadpleeg de site www.areyouwaterproof.be.

Vanaf 1 juni 2017 gelden de nieuwe scheepvaartroutes op de Noordzee. België en Nederland hebben samen de scheepvaartroutes aangepast om de doorstroom van schepen te verbeteren en de veiligheid van de scheepvaart te verhogen. Het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust was een belangrijke partner bij de realisatie van dit project.  Het bebakenen van de vaarroutes volgens instructies van andere betrokken Vlaamse diensten, is een opdracht van VLOOT.  Deze Vlaamse overheidsrederij heeft dan ook het nodige gedaan om alle afgesproken signalisatie aan te brengen in het Belgische deel van de Noordzee.

Meer informatie vindt u op de blog MDK of via de website FOD Mobiliteit en Vervoer.

Vele inwoners van Oostende en van de aanpalende gemeenten maken gebruik van de veerboot om te voet of met de fiets – de oversteek van het Centrum naar Oosteroever of omgekeerd te maken.  Vooral in de zomervakantie en tijdens de weekends kan het bijzonder druk zijn.  De stad Oostende heeft dan ook opnieuw beslist om in partnerschap met VLOOT de Oostendse veerdienst te verdubbelen op alle zaterdagen en zondagen van juli en augustus in 2017.  De bestaande dienstverlening (6u30 tot 21u) zal met een tweede Raveelboot versterkt worden van 10u30 tot 18u30.

Zoals blijkt uit onderstaande info over het veergebruik kent de veerdienst in Oostende sinds de opstart op 25 juni 2011 zeer veel succes.  Ook tijdens het afgelopen Oostende-voor-Anker-weekend  kende de Raveelveerboot een groot succes en werden tijdens deze vierdaagse niet minder dan 17457 passagiers overgevaren door de VLOOTbemanning (ten opzichte van 11.521 in 2016).

                                totaal aantal passagiers       passagiers juli en augustus

2011 (vanaf 25/6)                       265.714                                 125.315
2012                                         580.082                                197.175
2013                                         554.905                                198.948
2014                                         603.789                                 174.545
2015                                         579.047                                 199.629
2016                                         641.211                                  236.337

Op dinsdag 16 mei 2017 nam de bemanning van de SIMON STEVIN de leerlingen van het 4e TSO richting motoren en 4e TSO dek samen met hun leerkrachten letterlijk op sleeptouw.  De leerlingen kregen heel wat technische uitleg over het schip en mochten zelf ook de handen uit de mouwen steken.  Naast het leren uitvaren, inschepen, navigeren, logboek invullen, enz… was er ook een MOB (man-over-boord) oefening.  Voor de brandoefening werd een brand gesimuleerd in het kombuis.

Karen Rappé en Nancy Fockedey, wetenschappers van het VLIZ, gaven uitleg over de biodiversiteit in het Belgische deel van de Noordzee.  In een bodemstaal speurden de leerlingen naar borstelwormen, schelpen en vlokkreeftjes.  Ze kregen een demonstratie van een bodemsleep waarbij de vangst grondig onderzocht en besproken werd.  Alle organismen (voornamelijk vissen) uit het net kwamen hierbij aan bod, van zeester tot pladijs.

De vaart kaderde in het project om de Vlaamse visserij te verduurzamen om de nieuwe generatie vissers binnen een brede maritieme vorming, op te leiden tot ‘guardians of the sea’ en vaardige ondernemers.  Om dit in de praktijk om te zetten vroeg het ILVO (Instituut voor Landbouw- Visserij- en Voedingsonderzoek) aan het VLIZ om hen hierin te helpen.  In dit kader wordt al sinds oktober 2016 samengewerkt met de sector en de leerkrachten van het Maritiem Instituut Mercator.  Naast het mee helpen ontwikkelen van educatief materiaal, bood het VLIZ de school ook de kans om een dag mee te draaien aan boord van het onderzoeksschip SIMON STEVIN.

Voor de betrokken leerlingen was deze educatieve vaart alvast een leuke en leerrijke ervaring.

Misschien is de interesse gewekt voor een toekomstige job op het water!

 

Enkele sfeerbeelden vindt u hier.

Info over het VLIZ vindt u hier.

Info over het ILVO vindt u hier.

Op zaterdag 20 mei 2017 omstreeks 5.20u kreeg SPN14 melding dat er een drenkeling was ter hoogte van de Herbouville kaai in Antwerpen.

De man was er gaan wandelen met zijn hond.  Toen de hond onverwachts in het water viel besliste de man om zijn hond achterna te springen.  Hij geraakte echter niet meer uit het water.

De bemanning van de SPN14 slaagde erin de man met hond veilig aan boord te brengen. Nadat ze de eerste zorgen kregen, werden ze naar het ponton ‘Steen’ overgebracht waar een ambulance en de lokale politie klaar stonden om over te nemen.

Opnieuw een mooi staaltje van ‘teamwork’ van de VLOOT-SPN bemanning!

Het nieuwe knooppunt aan de Langerbruggestraat in Oostakker is zo goed als af.  Op 31 mei 2017 gaat het nieuwe op- en afrittencomplex open voor het verkeer.  De gevaarlijke kruispunten aan de Langerbruggestraat/Wittewalle/Imsakkerlaan zullen hiermee verleden tijd zijn.  Voor de fietsers is er een goede fietsverbinding met de fietstunnel gerealiseerd tussen Oostakker, de haven en het veer.  Het Havenbedrijf Gent maakte van de gelegenheid gebruik om ook het deel van de Langerbruggestraat tussen het nieuwe knooppunt en de Göteborgstraat richting het veer van Langerbrugge opnieuw aan te leggen.  Deze werken van de collega’s van het Agentschap Wegen en Verkeer en van het Havenbedrijf Gent vormen zo een belangrijke investering in de veiligheid en een vlotte doorgang via de R4.

Meer info via deze link.

Na de interim audit van januari 2017, werd op 18 mei 2017 een initial audit uitgevoerd op het multifunctioneel vaartuig SIRIUS.

Lead auditor was Stefaan Janssen van Bureau Veritas in aanwezigheid van twee scheepvaartinspecteurs, Bram Lepla en Jeremi Tynck.

Met zeer gemotiveerde bemanningsleden waaronder o.a. Dennis Brys (Kapitein), Karl T’Jaeckx (Hoofdschipper) en Tom Devolder (Hoofdscheepstechnicus) is VLOOT erin geslaagd het ISM certificaat (Internationale Managementcode voor de veilige exploitatie van schepen en voorkoming van verontreiniging) te behalen. Het SHEQ-team (Ilse Bailleul en Anke Popelier) dat de auditoren begeleid heeft, en de VLOOTdirectie zijn dan ook bijzonder fier op het resultaat.

 

Zoals gebruikelijk bij audits zijn er ook enkele aandachtspunten en werkpunten gedetecteerd die onmiddellijk aangepakt worden.

De auditor had evenwel een positieve indruk over de algemene aanpak en het enthousiasme van de bemanningsleden.  Hij stelde vast dat VLOOT blijft streven naar verbeteringen.

 

Een welverdiende proficiat aan het volledige team voor het behalen van dit certificaat.

Vrijdag 27 april 2012 een memorabele dag in de geschiedenis van VLOOT toen de WANDELAAR voor het eerst de haven van Oostende binnenvoer.  Bijna dag op dag 5 jaar later hervatte de WANDELAAR na een grondige inspectie- en onderhoudsbeurt, op zaterdag 28 april 2017 haar normale opdrachten ter hoogte van de Westpost op zee.

Op vrijdag 24 maart 2017 vertrok de WANDELAAR richting droogdok van de scheepswerf Damen Shiprepair Dunkerque (Fr) en namen de vorige generatie loodsboten tijdelijk de beloodsingstaken over aan de westpost.

Naast de normale werkzaamheden in het kader van een droogdokbeurt was de inspectie- en onderhoudsbeurt nodig om blijvend te voldoen aan de maritieme wetgeving (vijfjaarlijkse class renewal voor classificatiemaatschappij DNV-GL).  Ook de Belgische scheepvaartcontrole was aanwezig om certificaten te vernieuwen en verschillende veiligheidssystemen te controleren.

Hieronder een summier overzicht van enkele aspecten die bijzondere aandacht kregen:

-        Inspectie van de generatoren en voortstuwingsmotoren.

-        Vernieuwen van de aangroeiwerende verf op de romp.

-        Inspectie en waar nodig, vernieuwen van de buitenboordafsluiters.

-        Inspectie van alle tanks o.a. fuel-, drinkwater-, ballastwater- en vuilwatertanks en herstel van het verfsysteem.

-        Een grondige inspectie van de schroeven, schroefaslagers en beide schroefassen.

-        Herstellen van de beide roeren na grondige inspectie.

-        Lastproeven en veiligheidstesten op de dekkranen en davits.

Er is van de gelegenheid gebruik gemaakt om het ‘Vlaanderen is maritiem’-logo aan te brengen.  De WANDELAAR voldoet nu ook aan de huisstijl van de Vlaamse overheid.

De droogdokbeurt die uiteindelijk vijf weken duurde, is bijzonder vlot verlopen mede dankzij de aanwezige bemanning en ing. Benoît Versavel, de superintendent die deze werken heeft gepland, opgevolgd en gecoördineerd voor VLOOT. Uiteraard ook alle dank aan de loodsen en het management van het LOODSWEZEN die soepel inspeelden op deze tijdelijke beloodsingssituatie.

Foto’s van het vaartuig in droogdok vindt u hier.

Vanaf 29 april 2017 tot en met 1 mei 2017 werden in opdracht van de collega’s van de nv Waterwegen en Zeekanaal de toegangsbrug en het vlotponton van de veersteiger in Kruikbeke volledig vernieuwd.  Het comfort en de veiligheid van de veergebruikers op de verbinding tussen Kruibeke en Hoboken werd hierdoor substantieel verbeterd.  Enkele beelden van de vernieuwde steiger vindt u hier.

Voor de gebruikers met de bestemming Hoboken werd er voor die 3 dagen een tijdelijke veerdienst ingelegd tussen Bazel en Hoboken.  Uit de feedback die VLOOT mocht ontvangen blijkt dat de 522 fietsers/2-wielers en 156 voetgangers dit initiatief bijzonder op prijs gesteld hebben.

De radiozender MNM heeft 20 finalisten gekozen om deel te nemen aan de Strafste School 2017 van Vlaanderen en Brussel. Op 26 april 2017 heeft VLOOT daarbij haar steentje bijgedragen om te zorgen voor een speciale oversteek voor een groep leerlingen uit het Sint-Jorisinstituut uit Bazel. Ze mochten uitzonderlijk de veerboot JAN VAN EYCK versieren en een live band voorzien wat een leuke sfeer met zich meebracht.

De kinderen probeerden de jury te overtuigen dat hun school toch wel straf en grensoverschrijdend is doordat o.a. een groot aantal leerlingen elke dag deze veerdienst neemt om naar school te gaan. De jury werd warm ontvangen en heeft met veel plezier meegevaren met de veerdienst Hemiksem – Bazel om nadien door te rijden naar hun school waar nog meer activiteiten gepland stonden.

Van een ‘coole’ school gesproken…

Op 4 mei 2017 wordt bekendgemaakt wie de felbegeerde trofee zal winnen met een bijhorend live radiofeest! Alle duimen omhoog voor het Sint-Jorisinstituut uit Bazel. Knap werk van de leerlingen en leerkrachten!

Foto’s van deze sfeervolle overtocht vind je hier terug.

Meer informatie vind je via de website van MNM.

Voor ‘Week van de Zee’ heeft VLOOT op 24 april 2017, 22 kinderen en hun begeleiders uit basisschool GO De Puzzel uit Zandvoorde ontvangen. De leerlingen kwamen alles te weten over het reilen en zeilen bij VLOOT.

Ze waren dolenthousiast om de ORKA, het reddingsvaartuig, te mogen bezoeken. Met een reddingsgordel om stapten ze op het vaartuig waarna de VLOOTredders Jürgen De Sloover, Ken Debacker en Lorenzo Westerlinck hen een mooie rondleiding gegeven hebben.

Na dit avontuur konden de leerlingen de vernieuwde VLOOTfilm en de film van de kantelproef van de ORKA zien. De pientere kinderen stelden heel wat interessante vragen waarbij Carlo Bertels, die namens VLOOT de rol van gastheer heeft opgenomen, hen een boeiende uitleg gaf.  Misschien is er interesse in een maritieme toekomst onder hen?

Ze mochten zich ook even redder voelen en stelden zich één voor één op achter het reddingspaneel waar ze trots voor de foto poseerden.

Na de groepsfoto vertrokken ze met het veer HET RODE VIERKANT OP DE ZEE richting Duin en Zee om verder te genieten van de ‘Week van de Zee’.

Foto’s van deze dag vind je hier terug.

Op woensdag 19 april 2017 brachten twee ‘Fleet Managers’ van ‘Queensland Police Service’ uit Australië, Andrew Quilan en Gregory Ringuet , een bezoek aan VLOOT in Oostende. Ze werden verwelkomd door
ir. Piet Leeuwerck, scheepsbouw - R&D manager. Na een korte voorstelling van de algemene werking van VLOOT, scheepten ze in aan boord van de ORKA waar alle deskundige uitleg werd gegeven over het vaartuig.

Queenslands Water Police beheert 65 patrouillevaartuigen die gebruikt worden voor inspectie, Search And Rescue en strategische operaties.   Met het oog op de aankoop van 2 nieuwe vaartuigen waren ze bijzonder geïnteresseerd in het vaargedrag in volle zee van het reddingsvaartuig ORKA.  Ook de meer specifieke aspecten zoals veiligheid, inzet en opleiding van bemanning, onderhoud, enz… kwamen ruim aan bod.

Na dit constructief bezoek aan VLOOT konden ze vertrekken naar hun volgende bestemming in Engeland in het kader van hun prospectiebezoeken aan verschillende Europese rederijen.

Enkele foto’s van de Australische bezoekers aan VLOOT vindt u hier.

Op zondag 23 april werd in Antwerpen het startshot gegevens voor duizenden fervente lopers die heel wat afstanden gelopen  hebben door Antwerpen. De getrainde lopers konden kiezen tussen de 10 Miles (16,9 km) of de Marathon (42,195 km). Voor de kortere afstanden was er keuze tussen de Short run (5 km) en de Chiquita kids run (1,4 km) voor de kinderen.

Samen met het organiserend sportevenementenbureau en de stad Antwerpen droeg de Vlaamse overheid haar steentje bij om alles vlekkeloos te laten verlopen. In samenwerking met de politie zorgde het Vlaams Verkeerscentrum voor het afsluiten van enkele tunnels. Ook De Lijn heeft extra trams ingezet.  Voor de oversteek op het water heeft VLOOT net zoals vorig jaar ondersteuning gegeven door het inrichten van een speciale veerdienst.

Ruim 15.200 lopers en toeschouwers hebben gebruik gemaakt van de 2 veerboten SCHELDE en SIMON STEVIN waardoor VLOOT voor dit evenement de capaciteit van de veerdiensten tussen linker- en rechteroever heeft uitgebreid.

De opkomst was een grandioos succes met o.a. 2.400 marathonlopers en 28.000 deelnemers voor de 10 Miles. Naast Vlaams minister Ben Weyts, bevoegd voor de overheidsrederij VLOOT, en de vele sportievelingen, liepen tal van prominenten de gekozen loopwedstrijd met succes uit.

De 80.000 supporters en toeschouwers konden volop genieten van deze dag!

Foto’s van deze sportieve dag vind je hier terug.

De SIRIUS, recent nog in het nieuws ter gelegenheid van het doopmoment door weervrouw Sabine Hagedoren, heeft sinds de aankomst in Oostende een aantal vaarten gemaakt met enkele partners van VLOOT.  Ook mevrouw Gaetäne Inghels, die haar thesis gemaakt heeft rond de SIRIUS, kon meevaren. Ze maakten allen kennis met de multifunctionaliteit van het vaartuig. 

De studenten, leerlingen en begeleiders uit het maritiem onderwijs waren opgetogen over het hypermoderne vaartuig en genoten duidelijk van alle nieuwe snufjes aan boord om hun kennis aan te scherpen.  Dit was alvast de indruk van de VLOOTbemanning na de vaarten met:

-        GO! De Scheepvaartschool – Cenflumarin (Antwerpen)

-        Koninklijk Werk IBIS (Oostende)

-       Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Zeebrugge)

-        Hogere Zeevaartschool (Antwerpen)

-        Maritiem Instituut Mercator (Oostende)

De collega’s van de Vlaamse Hydrografie (afdeling KUST) en van het Vlaams Instituut voor de Zee konden vaststellen dat hoogtechnologische peilingen en gedegen wetenschappelijk onderzoek mogelijk zijn met de SIRIUS.  VLOOT was ook blij dat de Nederlandse collega’s van Rijkswaterstaat ingegaan zijn op de uitnodiging voor een prospectievaart met de SIRIUS.

Nu de SIRIUS plechtig en formeel in gebruik genomen is, kijkt VLOOT uiteraard uit naar meer productieve en succesvolle vaarten.  De positieve en enthousiaste reacties van de VLOOTpartners zijn alvast veelbelovend voor de toekomst.

Foto’s van de vaarten, telkens begeleid door het VLOOTmanagement (wnd. algemeen directeur Johan Onraedt, directeur operations & technische dienst Frank Aerssens, contract- en projectmanager Maxime Van Balen, HR-manager Davy De Decker en Operations manager kust Kevin Depuydt) vindt u hier terug.

De toeristische dienst van Oostende pakt uit met een gratis wandel- en fietsplan die je langs 16 verschillende locaties doorheen Oostende brengt.  De kustveerboot met Raveelprint is niet meer weg te denken in het stadsbeeld van Oostende.  De veerboot is dan ook de link bij uitstek om voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers in een maritieme sfeer te vervoeren van Oost naar West of omgekeerd om de meest opmerkelijke plekjes in Oostende te kunnen bezoeken.

De veerboot vaart het ganse jaar door maar heeft wel een zomer en winterregeling.  Klik hier voor de uurregeling van de veerdienst in Oostende.

De fiets- en wandelroute is 7,7 km lang en neemt je mee langs 16 verschillende locaties doorheen Oostende. Via deze link kunt u het plan gratis downloaden.

Begeleid door de zon die overdag het helderste object is aan de hemel, doopte Sabine Hagedoren op vrijdag 14 april 2017 het vaartuig genoemd naar de helderste ster aan de nachtelijke hemel.

Johan Onraedt, wnd. algemeen directeur van VLOOT dankte in zijn verwelkoming zijn voorganger Yves Goossens, die de visie rond de SIRIUS ontwikkelde en Piet Leeuwerck, scheepsbouwkundig ingenieur.  Deze slaagde er in om de vele functionaliteiten in een zeer compact vaartuig te verzoenen en tegelijk ook vooruitgang te boeken qua innovatie en duurzaamheid.  Ben Weyts, Vlaams minister bevoegd voor de Vlaamse overheidsrederij zette de vele functionaliteiten van het nieuwe vaartuig in de kijker en was bijzonder trots dat Vlaanderen met deze investering van ruim 11 miljoen euro een nieuwe ‘reddende engel’ heeft op zee.  In haar kort woordje tot de genodigden meldde de fiere VLOOTmeter dat het weer en het weerbericht zeer belangrijk zijn in haar leven.  Ze weet dat deze ook voor de SIRIUS en haar bemanning bijzonder belangrijk zijn in de dagdagelijkse taken.  ‘We vinden mekaar’ aldus Sabine Hagedoren.

Scheepshoorns van SPN 09, ORKA, SIRIUS en ZEEHOND gaven het signaal dat de meter de champagnefles gebroken had tegen het nieuwe vaartuig terwijl ze de bemanning een behouden vaart toewenste.  De leerlingen van het KW IBIS die een erehaag vormden, gaven een feestelijk tintje aan dit bijzondere moment. 

Zoals het inmiddels gebruikelijk is, scheepte de kersverse VLOOTmeter samen met een aantal genodigden en vertegenwoordigers van de pers in op de SIRIUS voor een korte vaart.  De inmiddels 27 jaar oude ZEEHOND gaf nog een watersalut voor haar opvolger, terwijl de reddingsboot ORKA en het politievaartuig SPN 09 samen met de SIRIUS koers zetten naar zee.  De talrijk aanwezigen werden intussen opgewacht in het VLOOTgebouw voor een drankje en een hapje terwijl het ‘Claribel Clarinet Choir Guido Six ensemble' voor de muzikale sfeer zorgde.

De hypermoderne SIRIUS is uitgerust om een brede waaier aan activiteiten uit te voeren en werd gebouwd op de Franse scheepswerf Socarenam.  Voor meer technische info, zie de scheepsfiche in bijlage.

Foto’s van de plechtige ingebruikname vindt u hier.

De persmededeling van Vlaamse minister Ben Weyts vindt u hier.

Zie ook de nieuwsreportages Focus (vanaf minuut 8,26) / De Redactie / HLN .

Dinsdag 28 maart 2017 zal voor altijd een onvergetelijke dag zijn zowel in de geschiedenis van de Mercator als van de stad Oostende.  Halfweg de terugreis naar haar ligplaats ondertekenden burgemeester Johan Vande Lanotte en administrateur-generaal Jacques D’Havé (die minister Ben Weyts vertegenwoordigde omdat hij zich onverwachts moest verontschuldigen) de overdracht van de Mercator.   Vlaanderen heeft 3,4 miljoen euro geïnvesteerd in de renovatie.  De Mercator kon dus in topconditie overgedragen worden aan de stad Oostende dat het beste geplaatst is om deze toeristische troef uit te spelen. Beelden van dit historisch ondertekeningsmoment vindt u hier.

De Mercator heeft in haar levensloop een aantal opmerkelijke reizen op haar palmares.  Op 28 en 29 maart 2017 heeft dit unieke zeilschip, na grondige restauratie, opnieuw een geslaagde reis ondernomen.  Deze ambassadeur van onze maritieme geschiedenis, de koopvaardij en de maritieme opleidingen kon dank zij de minutieus voorbereide operatie, vlot verhaald worden naar haar gekende ligplaats.  Het teamwerk met zeer vele partners en organisaties is hierbij opgevallen.  De gezagvoerders konden tijdens de transit rekenen op de dieselmotor die extra kracht leverde waar nodig.  Het waren evenwel vooral de slepers van de Marine (Mier en Wesp) die samen met de jolbemanning van VLOOT en de walploegen, de Mercator, aangestuurd door de kapiteins Vande Voorde en Vermandel, binnengeloodst hebben. De muziekkapel van de Marine en het Koninklijk Jeugdmuziekkorps van het OLV College Oostende stonden klaar voor de blijde intrede in het Montgommerydok en het Mercatordok wat meteen voor een feestelijke sfeer zorgde voor de massaal toegestroomde toeschouwers.  Na dit huzarenstukje van 2 dagen met precisiewerk bij het nemen van de sluizen en het voorbijvaren van de bruggen, kon de bemanning van de Mercator rond 17u30 veilig en wel afmeren ter hoogte van het stadhuis waar het zeilschip nu officieel geadopteerd werd door de burgemeester en zijn stadsbestuur.

Hieronder vindt u de linken naar informatie en beelden die u mogelijks kunnen interesseren:

 

 

De collega’s van de nv Waterwegen en Zeekanaal hebben ons laten weten dat de firma Hye in hun opdracht de toegangsbrug en het vlotponton van de veersteiger in Kruibeke zal renoveren.  De normale veerdienst tussen Kruibeke en Hoboken zal tijdens de duur van de werken niet beschikbaar zijn.

De veerdienst tussen Bazel en Hemiksem blijft gewoon in dienst en voor de gebruikers met bestemming Hoboken wordt er een alternatieve veerdienst ingelegd. De indicatieve uurregeling voor de verbinding tussen Bazel en Hemiksem wijzigt niet.  De indicatieve uurregeling voor de tijdelijke veerdienst tussen Bazel en Hoboken vindt u hier.

Waterwegen en Zeekanaal NV meldt ons nog dat de aannemer in de komende weken al een aantal voorbereidende werken zou uitvoeren ter hoogte van Kruibeke maar dat deze geen hinder zouden mogen opleveren voor de veergebruikers.

Het is intussen een beetje traditie geworden dat de leiding van VLOOT jaarlijks de collega’s die met pensioen gegaan zijn formeel bedankt voor hun inspanningen voor VLOOT.  Op donderdag 23 maart 2017 was het opnieuw zo ver en hebben Johan Onraedt, wnd. algemeen directeur en Davy De Decker, HR-manager na een korte schets van hun carrière deze collega’s bedankt met een kleine attentie.  Kapt. Jacques D’Havé, administrateur-generaal van het agentschap die speciaal voor deze gelegenheid naar Oostende was gekomen, bedankte op zijn beurt een aantal collega’s  voor hun jarenlange inzet met een ereteken.  Zoals de traditie het wil, werd ook de gebruikelijke groepsfoto genomen en konden de collega’s met ‘oud’-collega’s napraten bij een natje en een droogje.

Sfeerbeelden vindt u hier.

Op donderdag 23 maart 2017, even voor 10u ontving SIRIUS opdracht van het MRCC om richting Gootebank te varen.  Een dode walvis werd er rond de middag gespot.  Enkele beelden die intussen ook gedeeld werden, vindt u hier.

De bemanningen van VLOOT zijn niet aan hun proefstuk en kwamen eerder al in aanraking met walvisachtigen tijdens hun opdrachten.  Zie onder meer het nieuwsbericht van 14 april 2015 waarbij een dolfijn de WANDELAAR gedurende enige tijd als speelvriend koos of het filmpje van de bemanning van de ORKA toen ze begin 2016 een bultrug in het vizier kregen.

Op dinsdag 21 maart 2017, de eerste dag van de lente, zette het havenbedrijf Gent zijn fietsende werknemers in de bloemetjes met een applaus.  De collega’s van het havenbedrijf hadden hiervoor post gevat aan beide zijden van het veer van Langerbrugge in Gent, samen met leerlingen van EDUGO Sint-Vincentius en vertegenwoordigers van de Fietsersbond. Dit was slechts één van de initiatieven die over heel België doorgegaan zijn ter gelegenheid van de Nationale Applausdag, een initiatief van de Fietsersbond.

Enkele sfeerbeelden vindt u hier.

Op dinsdag 14 maart 2017 om 8u scheepte hoofdschipper Luc Wyckmans met zijn bemanning in aan boord van de ZEESCHELDE om te starten met de controle van de boeien op de Schelde.  Even voor 9u kwamen ook een aantal studenten van GO! De Scheepvaartschool – Cenflumarin aan boord in het kader van stage voor hun maritieme opleiding.  De noodoproep  net voor 11u met de melding over een zinkend schip ter hoogte van de brug in Temse maakte evenwel een einde aan de opdracht van de ZEESCHELDE. 

De bemanningen van SPN 14 en ZEESCHELDE brachten onmiddellijk het noodmateriaal in gereedheid om ééns ter plaatse ook onmiddellijk de nodige assistentie te kunnen verlenen. SPN 14 en de ZEESCHELDE werkten voor dit project in team samen .  Na de bevestiging dat er geen personen aan boord waren van het zinkend schip werden in onderling overleg met de collega’s van de waterwegbeheerder W&Z  alle bewarende maatregelen genomen om deze noodsituatie onder controle te krijgen.

Om 16u kreeg de ZEESCHELDE de toelating van de politie om terug naar Antwerpen af te varen.  De studenten van GO! De Scheepvaartschool – Cenflumarin die getuige waren van deze interventie, konden uiteindelijk om 18u terug afgezet worden. 

Enkele beelden vindt u hier.
Wie geïnteresseerd is in een job op het water vindt alle info over de maritieme opleidingen via areyouwaterproof.be
Klik op  GO! De Scheepvaartschool – Cenflumarin voor informatie over de school.

Op 7 maart 2017 werd TER STREEP de setting voor een noodsituatie waarbij brandweerlui (MIRG-team) ingeschakeld werden.  Het MIRG-team kreeg op foxtrot, oosteroever van de haven Oostende, de melding dat er brand was in de machinekamer van TER STREEP.  Om aan boord te geraken van TER STREEP moest het team op de ZEEHOND stappen en dan via de touwladder aan boord klimmen.  Eénmaal aan boord moesten ze de brand bestrijden in de machinekamer die voor deze gelegenheid volledig onder rook was gezet en het slachtoffer (pop) evacueren.

Na hun reddingsoperatie moesten de deelnemers terug van boord via touwladder en rhib naar de wal wat geen evidentie was in volle uitrusting. De oefening kaderde in het traject om een extra MIRG-team te voorzien voor zone 1.  Zoals gebruikelijk met dergelijke oefeningen zullen de leerpunten ongetwijfeld bijdragen tot een nog betere dienstverlening door de hulpverleners.

Enkele sfeerbeelden van de oefening vindt u hier

Zin om verder te gaan in de maritieme sector?

Kom op zaterdag 11 maart 2017 tussen 10u en 17u naar de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen. Verken het unieke schoolgebouw en informeer u over de academische opleidingen Nautische Wetenschappen en professionele opleiding Scheepswerktuigkundige. De Hogere Zeevaartschool is de enige hogeschool in België die dit aanbiedt.

Op zondag 12 maart 2017 kan u ook de opendeurdag van Campus Leerhaven op de Antwerpse Linkeroever bezoeken tussen 14u en 18u.  Er bestaat een vloot aan studierichtingen, in verschillende scholen en op diverse niveaus. Vanaf kleuter tot volwassene kan men alle maritieme opleidingen van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap volgen.

VLOOT zal aanwezig zijn en u verder inlichten over een boeiende toekomst op het water.

 

Meer informatie vindt u op

www.hzs.be

www.descheepvaartschool.be

 

In het kader van de herdenkingsplechtigheid georganiseerd door de gouverneur van West-Vlaanderen was er op maandag 6 maart 2017 ook een bloemenhulde op zee.  Hulpverleners, duikers, overlevenden, vertegenwoordigers van verschillende overheden en enkele VLOOTcollega’s die er 30 jaar geleden zelf bij waren,  scheepten voor deze gelegenheid in aan boord van de SIRIUS (Vlaanderen – VLOOT) en de POLLUX (Marine).  Op zee werden ze vergezeld door de Scheepvaartpolitie met de SPN 09, het reddingsvaartuig van VLOOT de ORKA, de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst met Sterken Dries en de luchtmacht basis Koksijde met de Sea King. Aansluitend was er nog een bloemenhulde aan het herdenkingsmonument in Zeebrugge waar leerlingen van de IBIS ondersteuning gaven.

Enkele sfeerbeelden van de bloemenhulde op zee en aan het monument vindt u hier.

Via deze link vindt u het MDK nieuwsbericht.

Meer over het Koninklijk Werk IBIS vindt u hier.

 

Kom en ontdek op zondag 2 april 2017 het unieke parcours van ‘Haven Gent loopt’ waar men plaatsen kan ontdekken in de Haven van Gent waar men anders niet kan komen.

Tijdens de loopwedstrijd loopt men langs dokken, over de kaaien en door heel wat bedrijven.

Deze vierde editie start terug aan de Rigakaai, is voor alle leeftijden en is zowel voor beginnende als geoefende lopers. Er is keuze tussen verschillende afstanden.

Breng familie en vrienden mee die kunnen genieten van het sfeervol dorp met tal van attracties en animatie.

VLOOT zal terug het veer ‘autovrij’ houden tussen 9u en 14u om alles vlot te laten verlopen. Het veer Terdonk blijft operationeel.

Schrijf u vlug in, er worden terug duizenden lopers verwacht.

 

Meer info over de loopwedstrijd vindt u hier.

Vrijdag 3 maart 2017 was het voor VLOOT opnieuw een bijzonder moment om VLOOTmeter Marieke Vervoort, begeleid door Filip De Witte, te mogen verwelkomen aan boord van de ORKA.  Gezagvoerder Gino Mongaré en zijn bemanning voeren onmiddellijk richting zee waar Marieke getuige was van de gebruikelijke ‘Man Over Boord’ oefening.  Hoogtepunt voor Marieke was het moment dat ze het roer even mocht overnemen om de snelle wendbaarheid van het reddingsvaartuig te testen.  Tijdens de vaart testte Marieke ook de communicatiemiddelen aan boord en maakte ze contact met andere VLOOTvaartuigen die ze onmoetten tijdens de vaart (SIMON STEVIN, loodsboot en WESTERSCHELDE).  Marieke benadrukte nog eens dat ze heel fier was op haar metekind en de bemanningen van de ORKA.

Enkele sfeerbeelden vindt u hier.

Verslag van Marieke Vervoort via haar facebookpagina vindt u hier.

Droom je van een job in de maritieme sector?

Op 1 maart 2017 kregen leerlingen uit het middelbaar onderwijs de kans om te proeven van een toekomst in de maritieme wereld bij de Marine of bij VLOOT. VLOOT was vertegenwoordigd met het gloednieuw multifunctioneel vaartuig SIRIUS. De leerlingen mochten het nieuwe schip bewonderen.  Ze kregen een deskundige toelichting van op de brug tot in de machinekamer. Alle informatie werd aangeboden over de keuze van mogelijke studierichtingen. Via de bedrijfsfilm konden de leerlingen zien welke mogelijkheden ze bij VLOOT hebben als ze kiezen voor een job op het water.

Voorafgaand konden de bezoekers een bezoek brengen aan de vaartuigen Primula (M924) en Pollux (P902) van de Marine en meevaren met een snelle RHIB. Na het bezoek aan de SIRIUS was er ook nog de mogelijkheid om de TIJL en de THEMIS 2 van Cenflumarin te bezoeken.

Alvast een mooie dag voor de leerlingen die nu verder kunnen dromen en misschien plannen maken voor een boeiende toekomst op zee.

Foto’s vindt u hier.

 

Op zaterdag 18 februari 2017 verwelkomde VLOOT in Oostende de medewerkers met hun familie op de jaarlijkse familiedag. We mochten 336 deelnemers ontmoeten.

Onder de stralende zon kon men genieten van een rondvaart met de veerboot HET RODE VIERKANT OP DE ZEE waarbij de reddingsboot ORKA de MOB-oefening (Man-Over-Boord) demonstreerde. Zie video

Een absolute primeur voor de collega’s was het bezoek aan het gloednieuwe multifunctioneel vaartuig SIRIUS dat pas enkele weken geleden aangekomen is in Oostende. Vanop de brug tot in de machinekamer kon men alle nieuwe ruimtes bezichtigen. In de mess werd een lekkere tas verse soep aangeboden.

Grote interesse ging ook uit naar het onderzoeksvaartuig SIMON STEVIN. Via filmpjes kon men volgen hoe de onderzoeken op zee worden uitgevoerd. Tenslotte was de TENDERSWATH een grote publiekstrekker. Dit opvallende schip zorgt voor het vervoer van de loodsen naar de WANDELAAR.

De muzikanten zorgden voor de gezellige sfeer terwijl men kon genieten van een lekker ‘Oostends’ visje en drankje. De Zeescouts St.-Leo uit Brugge leverden prachtig werk en verzorgden onder andere de kinderanimatie.

Sfeerbeelden van de familiedag vindt u hier.