Op zaterdag 7 oktober 2017 brachten 7 VLOOTmeters een bezoek aan de SIRIUS waar gezagvoerder kapt. Dennis Brys  hen opwachtte voor een korte  rondvaart met het nieuwste schip van VLOOT, de SIRIUS.  Het schip vertrok begeleid door een stevig opkomende wind van 4 à 5 beaufort richting zee.  De VLOOTmeters kregen vervolgens een rondleiding en uitleg van de gezagvoerder kapt. Dennis Brys die hen attent maakte op allerlei snufjes en nieuwigheden aan boord van dit multifunctionele vaartuig.  Op deze speciale dag waren volgende VLOOTmeters aanwezig:

Ann De Roeck (WIELINGEN)
Anne Kuijer (JAN VAN EYCK)
Anne-Marie Duytschaever (ZEEASTER)
Chantal Stragier (WESTERSCHELDE)
Helen Notario (SPN14)
Marieke Vervoort (ORKA)
Marleen De Muer (ROGER RAVEEL)

Enkele sfeerbeelden van de vaartocht met de VLOOTmeters vindt u hier.

Op 2 en 3 oktober 2017 heeft de SIRIUS een eerste schoolvaart uitgevoerd sinds de ondertekening van het nieuw contract tussen VLOOT en GO! De Scheepvaartschool – Cenflumarin. Met het afsluiten van dit contract hebben beide partijen zich geëngageerd om de leerlingen leerrijke vaarten aan te bieden aan boord van zowel de SIRIUS als de ZEESCHELDE.

Doorheen het schooljaar worden tweedaagse en vijfdaagse vaarten ingepland op de SIRIUS en dagvaarten op de ZEESCHELDE.

Tijdens de vaarten worden de respectievelijke vaartuigen altijd exclusief ingezet voor de Scheepvaartschool - Cenflumarin, wat wil zeggen dat zij zelf de activiteiten en het vaarschema bepalen voor zover dit operationeel haalbaar is en in functie van het vooropgestelde lesprogramma.

Foto’s van de leerlingen op hun eerste schoolvaart zijn hier terug te vinden.

Op 26 september 2017 is er een POLEX-oefening doorgegaan.  Het betrof een simulatie van de interventies bij een pollutie incident in een windmolenpark met de bedoeling om zo de gecoördineerde inzet van de pollutiebestrijdingsmiddelen middelen te testen en te trainen.  Het VLOOTvaartuig ZEETIJGER uitgerust met veegarmsysteem, het MARINEvaartuig CASTOR uitgerust met dispersant sproeisysteem en het vliegtuig van BMM (Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee) hebben hieraan deelgenomen.  De oefening gebeurde in samenwerking met de windmolenexploitant C-power.

Het nieuwe veegarmsysteem werd door de ZEETIJGER op zee ontplooid.  De CASTOR bediende het dispersant sproeisysteem.  Dispersanten zijn chemische producten, met name detergenten die specifiek ingezet kunnen worden ter bestrijding van olievervuiling op zee. Door dispersanten op de olie te sproeien, wordt de natuurlijke dispersie van een olievlek aanzienlijk versneld.

De oefening had tot doel de bemanningen vertrouwd te houden met de ontplooiing en de bediening van de systemen alsook om de samenwerking tussen OSC (On Scene Commander) en OSCO (On Scene Coördinator) te testen.  In het kader van deze oefening werden de communicatieprocedures zowel van het Emergency Response Plan van de windmolenexploitant, het MRCC (Maritiem Reddings - en Coördinatie Centrum), het MIK (Maritiem Informatie Kruispunt) en BMM getest

Alle voorziene testen en manoeuvres werden zonder noemenswaardige problemen uitgevoerd.

Hier vindt u enkele beelden genomen door het vliegtuig van BMM.

Op maandag 2 oktober 2017 stelde de meter van de ORKA haar levensverhaal voor aan de pers en overhandigde het eerste exemplaar van haar boek aan gastheer Wim Distelmans die ze ‘haar held’ noemde.

De dagboekfragmenten van Marieke werden doorweven met spannende wedstrijdverslagen en relevante commentaren.

Klik hier voor de vrt reportage.

Zie ook de website van Willems Uitgevers waar u alle informatie kunt vinden over deze uitgave.

De tweede informatiesessie vond plaats op donderdag 28 september 2017 in De Scheepvaartschool – Cenflumarin te Antwerpen met een opkomst van 56 VLOOTcollega’s.  Voor de infosessies wordt er steeds een generiek gedeelte gepresenteerd samen met een focus thema, ditmaal “Logistiek en huisvesting van de VLOOTcollega’s”.

Johan Onraedt, wnd. algemeen directeur, verwelkomde iedereen in de aula van de Scheepvaartschool en gaf een boeiende presentatie over de algemene werking binnen VLOOT. Aansluitend besprak hij de huisvesting op de vier locaties bij VLOOT. Door de recente verhuis van de personeelsleden in Antwerpen naar het IMALSO-gebouw werd de nieuwe werkomgeving nader toegelicht met de landscapebureau’s op het gelijkvloers, het magazijn, de vergaderruimtes, onthaalruimte, parkeerplaatsen enz.
Voor Oostende kwamen de drie projecten aan bod waardoor er binnen enkele jaren een volledig nieuwe VLOOTsite zal ontstaan op één locatie. De drie projecten houden in

-  werken aan de kaaimuur 101  door de afdeling Maritieme Toegang
-  renovatie van het Sir Winston Churchillgebouw, een project aangestuurd door het Facilitair bedrijf
-  Design&Build Project Nieuwbouw Atelier Sir Winston Churchillkaai, een onderhandelingsprocedure die reeds is opgestart.

Voor de locatie Vlissingen werden de twee gebouwen aan De Boulevard De Ruyterlaan verduidelijkt en de ligplaatsen en containers t.h.v. de Prins Hendrikweg.
De veerdiensten Langerbrugge en Terdonk die in Gent operationeel zijn, werden met het gebouw aan de Roeiersweg en de containers in de Moervaartstraat ook in beeld gebracht.

Na de korte pauze gaf Birgit Berteloot, logistiek manager bij VLOOT een interessante voorstelling over de logistieke werking binnen VLOOT.  Wie doet wat, hoe artikelen besteld worden, de stock in het magazijn, de kledij die moet gedragen worden, gasoliebestellingen, het wagenparkbeheer enz. Alles wordt steeds in het werk gesteld om snel en vlot de personeelsleden tevreden te stellen. We streven ernaar om VLOOT (MDK) breed samen te werken, de kennis te delen om betere voorwaarden te verkrijgen en uniform te werken over alle afdelingen.

Foto’s van de infosessie kan je hier terugvinden.

Op dinsdag 26 september 2017 heeft de ZEESCHELDE boeien geplaatst in kanaaldok B1 in Antwerpen. Het betreft het vernieuwen van de verankering van zes boeien in het kader van de werkzaamheden ter hoogte van het AMORAS-project in Antwerpen. Eén boei die voordien op drift was geraakt werd opnieuw uitgelegd. De vijf andere boeien werden uit het water gehaald, gereinigd, onderhouden en terug in het water gelegd na het vernieuwen van de verankering.

De opdracht werd uitgevoerd in opdracht van de tijdelijke handelsvereniging SeReant, die als aannemer opereert voor de afdeling Maritieme Toegang. Gezien de bebakening nog steeds noodzakelijk is in functie van de werkzaamheden ter plaatse, heeft VLOOT de nodige werken uitgevoerd om de verankering van de boeien te vrijwaren voor de komende jaren.

Meer informatie over het AMORAS project vind je hier terug

Foto’s van het boeienwerk op de ZEESCHELDE vind je hier terug.

Van 11 tot 15 september konden drie studenten van GO! De Scheepvaartschool-Cenflumarin in het kader van werkplekleren praktische ervaring opdoen op de Zuiderveren en het Sint-Annaveer te Antwerpen.

Onder begeleiding van leidinggevend hoofdschipper Eric Van Loon en de gezagvoerders van VLOOT konden Marko FILIPOVIC, Robbe FRANCK en Hamidulhaq HAQANI gedurende deze week meedraaien in de werking van deze veerdiensten.

VLOOT kon zo opnieuw een bijdrage leveren aan het Maritiem Onderwijs in Vlaanderen.

Enkele foto’s van de studenten vindt u hier terug.

De stralende zon bracht op zondag 17 september 2017 vele geïnteresseerden naar de Vlaamse Havendag. Minister Ben Weyts bezocht alle havens waar VLOOT ook aanwezig was.

In Antwerpen kon het publiek het gloednieuw hypermodern multifunctioneel vaartuig SIRIUS bezichtigen, dat in april 2017 werd gedoopt. Kapt. Dennis Brys en zijn bemanning verwelkomden 2967 bezoekers. Samen met kapt. Mark Dewinter brachten ze de bezoekers op de hoogte van alle nieuwigheden aan boord. Ook de collega’s van Loodswezen en Vlaamse Hydrografie waren aanwezig aan boord. Van Alain Pels,  nautisch dienstchef, kwam men alles te weten over de taken van het Loodswezen. Samuel Deleu, projectleider en Kris Van Parijs, surveyor verduidelijkten hun bijzonder hydrografisch werk aan boord.

In Gent kreeg het multifunctioneel vaartuig ZEESCHELDE, dat gebruikt wordt als boeienlegger op de Schelde en het Kanaal Gent-Terneuzen, 2000 bezoekers aan boord.  Dit specifiek vaartuig werd toegelicht door gezagvoerder Gino Van Nieuwenhuyze en zijn bemanning. Voor specifieke informatie over de boeien kon men terecht bij Ruben Vanhamel, die verantwoordelijk is voor alle vaarwegmarkering bij VLOOT.

In Oostende kon men de SIMON STEVIN bezichtigen.  Gezagvoerder Norman Daems verduidelijkte met zijn crew alle bijzonderheden van dit zeewetenschappelijk onderzoeksschip aan 1070 bezoekers. Ook Maxime Van Balen, contract- en projectmanager, was ter plaatse voor alle bijkomende vragen. Het wetenschappelijk onderzoek aan boord werd volledig toegelicht door de wetenschappers van het VLIZ.

Het reddingsvaartuig ORKA was aanwezig in Zeebrugge met gezagvoerder Gino Mongare en zijn bemanning. Hier kon men vooral ‘man over boord’ demonstraties bekijken ter hoogte van het Zeestation. De ORKA is momenteel ook te zien in de reality-reeks ‘De Kust is veilig’ op ‘Vier’.
Kapt. Siska De Coninck, training officer en Davy De Decker, HR manager waren ook present in het Maritiem Competentiecentrum VDAB om alle jobmogelijkheden binnen VLOOT verder toe te lichten.

Op de ‘Areyouwaterproof’ stand konden de kinderen deelnemen aan boeiende maritieme spelletjes.

Vooral een grote dank aan alle VLOOTcollega’s voor hun inzet en samenwerking tijdens deze succesvolle havendag. Prachtig teamwork!

Sfeerbeelden van de VLOOTvaartuigen in de vier havens vindt u hier terug:

Antwerpen

Gent

Oostende

Zeebrugge

Op woensdag 13 september 2017 kregen de Oostendenaars een eerder ongewoon beeld te zien.  Een boei van om en bij de 6 ton, verankerd aan een boeisteen van 4 ton, was aangespoeld op  het strand door de stormwinden van de afgelopen dagen.  Ondanks het ongunstige weer, kon de ZEETIJGER al na 26 uur een (reserve)boei terug in de juiste positie leggen om zo een veilige scheepvaart te garanderen.  De boei ‘WL8’ is een kardinaalboei die uitgelegd werd door VLOOT om een ‘obstakel’ aan te duiden. VLOOT beschikt hiervoor over speciaal uitgeruste vaartuigen, zogenaamde ‘boeienleggers’.  De gestrande boei werd bij laagtij met behulp van een kraan weggehaald van het strand.

Op de Noordzee maar ook op de Schelde wordt de waterweggebruiker begeleid in scheepvaartverkeer via markeringen, waarschuwingssignalen en wegwijzers. Op zee is het vooral de ZEETIJGER die deze signalisatie op de afgesproken plaats uitzet conform de geldende internationale bepalingen die door België aangenomen werden. Kardinale boeien zijn altijd geel en zwart gekleurd en tonen aan langs welke zijde er moet gepasseerd worden.

Ook het operationeel beheer en het onderhoud van die navigatieboeien en bakens zijn in handen van VLOOT.

Klik hier voor wat meer detailinfo van de ZEETIJGER.
Klik hier om het vrt nieuwsbericht te lezen.

Woensdag 13 september 2017 is gestart met de verhuis van de VLOOTcollega’s in Antwerpen uit het zogenaamde kasteel en bijhorende annex aan de Tavernierkaai waar ze jaren lang hun werkstek hadden.  De collega’s namen hun intrek in het gerenoveerd nieuw ingericht ‘IMALSO-gebouw’ dat zich op linkeroever aan de Thonetlaan 102 in Antwerpen bevindt. 

De nieuwe werkplek bevindt zich op 500 meter van de steiger van het Sint-Annaveer op linkeroever waar ook de VLOOTvaartuigen hun ligplaats hebben.  Dit biedt uiteraard een groot voordeel om de afstand tussen ‘wal en schip’ korter te maken.

De 15 ‘administratieve’ VLOOTcollega’s hebben zich intussen geïnstalleerd op het gelijkvloers van een modern nieuw ‘open landscapebureau’. De laatste dozen worden nog uitgepakt en ook het magazijn moet nog verder op punt gesteld worden.   Het boeienterrein en de ligplaats van de ZEESCHELDE blijven voorlopig op rechteroever zolang de tijdelijke veerdienst Sint-Annaveer actief is.

In het IMALSOgebouw zijn ook andere collega’s van MDK werkzaam waaronder Vlaamse Hydrografie van afdeling KUST en LOODSWEZEN.

Sfeerfoto’s van ons nieuw kantoor kan men hier terugvinden.

Contactinfo VLOOT Antwerpen vindt u hier.

Het nieuwste vaartuig SIRIUS zet ter gelegenheid van de Vlaamse havendag op zondag 17 september 2017, koers naar Antwerpen en krijgt het Kattendijkdok als gelegenheidsligplaats.  De multifunctionaliteit wordt er tussen 10u en 17u geïllustreerd en toegelicht door de verschillende betrokken overheden die gebruik maken van het vaartuig voor hun opdrachten.

Klik voor meer info:

 

De ORKA is een reddingsvaartuig van de Vlaamse overheid dat bemand wordt door beroepsredders.  Het vaartuig wordt ingezet bij noodgevallen op zee en is uitgerust met alle nodige technische snufjes om mensen in nood op te sporen en te redden.  De  VLOOTbemanningen oefenen elke dag om hun vaardigheden als zeeredder te blijven aanscherpen.  Ter gelegenheid van de Vlaamse havendag in Zeebrugge op zondag 17 september zal de ORKA reddingsdemonstraties geven om 10u30-11u15-12u -13u15-14u00-14u45-15u30-16u15.  De bezoekers van de Vlaamse havendag in Zeebrugge kunnen vanaf het terras van het Zeestation (Leopold II-dam – kaai 103) in Zeebrugge deze demonstraties volgen.  Ben je geïnteresseerd in een job op het water, kom dan zeker ook naar het Maritiem opleidingscentrum van de VDAB waar VLOOT samen met andere watergebonden bedrijven info kan geven over werken en vacatures bij VLOOT.

 

Klik voor meer info:

 

VLOOT beheert en onderhoudt meer dan 300 boeien waarvan meer dan 100 in het Scheldegebied en op het kanaal Gent-Terneuzen.  Het in- en uit het water halen van deze boeien gebeurt vooral met de ZEESCHELDE.  Het vaartuig wordt ook ingezet voor de hulpverlening (brandbestrijding, ruimen van olie, reddingsacties, enz…).  Ter gelegenheid van de Vlaamse havendag op zondag 17 september 2017 vaart het vaartuig naar het Kluizendok in Gent waar de bezoekers tussen 10u en 17u rondgeleid worden op het schip en uitleg krijgen van de bemanning en de specialisten.  In partnerschap met de haven van Gent is ook afgesproken dat ter gelegenheid van de Vlaamse havendag het VLOOTveer Langerbrugge – autovrij gehouden wordt.  Het VLOOTveer Terdonk op een 4-tal km blijft toegankelijk voor alle verkeer.

Klik voor meer info:

Ter gelegenheid van de Vlaamse havendag organiseert VLOOT samen met het Vlaams Instituut van de Zee een openschip moment aan boord van de SIMON STEVIN.  Bezoek op zondag 17 september (tussen 10u en 17u) het ‘stil schip’ in Oostende (Esplanadestraat/foxtrot) waar je ondergedompeld wordt in de maritieme en mariene sfeer waarin de VLOOTbemanningen en wetenschappers hun dagdagelijkse opdrachten en zeewetenschappelijk onderzoek zullen toelichten.

Klik voor meer info:

 

Deze zomer werkte VLOOT met vooral de zeereddingsdienst mee aan een nieuwe reality-reeks.

‘De kust is veilig’ vanaf maandag 28 augustus 2017 om 21.30u op VIER.

https://www.vier.be/de-kust-is-veilig

Voor de kust van Zeebrugge, langs de vaargeul ‘Het Scheur’, heeft het wetenschappelijk onderzoeksvaartuig SIMON STEVIN een indrukwekkend fossielenkerkhof ontdekt.

De afgelopen jaren waren er toevalvondsten door Nederlandse vissers. Nadien hebben Nederlandse wetenschappers samen met Vlaamse wetenschappers van het VLIZ (Vlaams Instituut van de Zee) spectaculaire fossielen gevonden tijdens proefvaarttochten in de Noordzee met het vaartuig SIMON STEVIN.

Voor het VLIZ is dit een wetenschappelijke primeur. De fossielen van de walrussen zijn tot 100.000 jaar oud, de beenderen van de oerwalvissen dateren van 40 miljoen jaar geleden. Met subsidies van de Vlaamse overheid kunnen de wetenschappers zeer nauwkeurig werk verrichten voor dit soort wetenschappelijk onderzoek.

 

Reportage van de redactie kan je hier terugvinden.

Klik hier voor het nieuwsartikel uit HLN.

Meer over SIMON STEVIN vindt u hier.

Meer over het VLIZ vindt u hier.

Lees hier het artikel uit het EOS magazine.

De renewal ISM (International Safety Management) audit werd op 17 augustus 2017 uitgevoerd op de WANDELAAR.

Lead auditor was Bram Lepla van de scheepvaartpolitie. Hij werd begeleid door Anke Popelier van het SHEQ-team en kapitein Willem Van Poucke.  Met zeer gemotiveerde bemanningsleden waaronder kapitein Henk Waghemans en hoofdscheepstechnicus Stefaan Rabaey is VLOOT er in geslaagd om dit certificaat te behalen.

De auditor had lovende woorden over de netheid aan boord en de goede werking op het dek en in de machinekamer. Ook zijn er enkele aandachtspunten zoals gebruikelijk bij audits die onmiddellijk zullen aangepakt worden. VLOOT blijft streven naar vooruitgang en verbeteringen.

VLOOT is dan ook bijzonder fier op het resultaat en wenst het volledige team te feliciteren en te bedanken voor hun inzet voor het behalen van dit certificaat.

 

Drie entiteiten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken slaan de handen in elkaar om het gebruik van een aantal meetinstrumenten in de Vlaamse havens en waterlopen uit te testen.  Het gaat over 5 toestellen die in combinatie met bestaande apparatuur van de Vlaamse Hydrografie informatie moeten kunnen aanleveren voor de afdeling Maritieme Toegang rond eigenschappen van slib en baggerspecie.  Het uiteindelijke doel is het bepalen van de ‘Nautische Diepte’ in eerste instantie in Zeebrugge, maar bij uitbreiding ook binnen het volledige werkingsgebied van de afdeling Maritieme Toegang.

De knowhow die nodig is om dit te kunnen doen, zit gespreid over 3 entiteiten die voor dit onderzoek een samenwerkingsverband afgesloten hebben:

  • De afdeling Maritieme Toegang die 5 toestellen heeft aangekocht en projectleider is;
  • De afdeling Kust met de Vlaamse Hydrografie die reeds over ervaren surveyors en specifieke hydrografische apparatuur beschikt om bepaalde testen te doen die passen in dit onderzoek;
  • De Vlaamse overheidsrederij VLOOT die het bemand en uitgerust vaartuig kan leveren om deze toestellen samen met de Vlaamse Hydrografie uit te testen.

Een eerste meetcampagne met densiteitsmetingen via het VLOOTvaartuig PIERRE PETIT ter hoogte van Zeebrugge is intussen succesvol afgerond. Er worden in totaal 9 campagnes georganiseerd, gespreid over 3 jaar.  De eerstvolgende campagne is ingepland voor oktober 2017.

Enkele sfeerbeelden tijdens het installeren van de toestellen aan boord van de PIERRE PETIT vindt u hier.

Op 18 juli 2017 bracht Eddy Guilliams, administrateur-generaal van Audit Vlaanderen, een bezoek aan de WANDELAAR.  Meer info en enkele beelden vindt u hier.

In 2016 maakten bijna 260.000 personen gebruik van de veerboot in Nieuwpoort om te voet of met de fiets de oversteek van het centrum van Nieuwpoort naar het Natuurreservaat te maken of omgekeerd.  Vooral in de zomervakantie en tijdens de weekends kan het bijzonder druk zijn.  Zo heeft de veerboot ‘DE NIEUWE VISIE’ in juli en augustus 2016 respectievelijk 71.328 en 66.872  personen overgezet.  Maar ook in september met de opstart van het schooljaar komen heel wat zeeklassen naar de kust.  De stad Nieuwpoort heeft dan ook beslist om in partnerschap met VLOOT de veerboot in september 2017 ook op weekdagen te laten varen.  Zo kan tegemoet gekomen worden aan de vele vragen vanuit de schooldirecties en kunnen ook de vele fietstoeristen via de veerboot hun weg verderzetten op de bestaande kustfietsroute.  Zie ook de link naar de reportage van focus-wtv.

Op woensdag 12 juli 2017 hebben hoofdschipper Kurt Quartier, scheepstechnicus Dieter Deschacht en matroos Edwin Zeebroek met de tenderswath WESTERSCHELDE admiraal Wim Robberecht en kapitein ter Zee Vincent Hap van de Marine naar de WANDELAAR gebracht.

Johan Onraedt, wnd. algemeen directeur van VLOOT en kapitein Etienne Van Aerschot, nautisch dienstchef Kust van het LOODSWEZEN hebben de bezoekers vergezeld.

Met hevige windstoten en felle regenbuien zijn de zeemannen vertrokken om te genieten van een stormachtige dag op zee.

Een volledige rondleiding met deskundige uitleg van de WANDELAAR werd gegeven door kapitein Dirk Van Akelyen en hoofdscheepstechnicus Kris Vandewalle terwijl kapitein Etienne Van Aerschot info gaf over de beloodsingsmethodieken.

De beloodsingen werden met grote interesse nauw opgevolgd en tijdens de lunch aan boord werd gebrainstormd over mogelijke synergieën tussen VLOOT en de Marine.

Enkele foto’s van het bezoek vindt u hier terug.

Op dinsdag 4 juli 2017 bracht de tenderswath ‘WESTERSCHELDE’ Peter Van Severen, directeur van VeGHO (Vereniging voor Gentse Havengebonden Ondernemingen) met collega’s van VOKA en APZI (Vereniging van Haven Onderneming Zeebrugge) aan boord van de WANDELAAR. Na het optrekken van de ochtendmist konden ze volop genieten van een leerrijke ervaring op zee.

Maxime Van Balen, contract- en projectmanager van VLOOT en Alain Pels, nautisch dienstchef Schelde van LOODSWEZEN, hebben de bezoekers begeleid naar de WANDELAAR. Na een volledige rondleiding vanop het dek tot in de machinekamer door gezagvoerder Henk Waghemans en hoofdscheepstechnicus Rudy De Voogt, konden ze genieten van een lunch aan boord. Tussendoor maakte de groep van dichtbij enkele beloodsingen mee, zowel met de tenderswath als met de jol.

Na deze leerzame kennismaking met de operationele activiteiten binnen VLOOT en het transport van de loodsen van LOODSWEZEN, bracht de tenderswath de bezoekers veilig en vlot terug naar de wal.

Maakten deel uit van de delegatie o.l.v. dhr. Peter van Severen (VEGHO):

-        Dhr. Guy Depauw (APZI)

-        Dhr. Fons Verhelst (APZI)

-        Mevr. Eliene Van Aken (Alfaport / VOKA – Waasland)

-        Mevr. Elle De Kuyper (VOKA – Oost-Vlaanderen)

-        Mevr. Mieke De Vlieger (VOKA – Oost-Vlaanderen)

Enkele sfeerbeelden van de vaart vindt u hier.

 

De bouw van het hydrografisch vaartuig voor Antwerpen, HENRY DE VOS, verloopt goed volgens ir. Piet Leeuwerck, directeur scheepsbouw en R&D manager. Dit hydrografisch vaartuig wordt gebouwd door de werf  Auxiliair Principal Del Principado S.A. uit Spanje.

De kiellegging vond plaats op 24 april 2017.

Eind juni werden de motoren en tandwielkasten geleverd. In juli wordt het casco gedraaid, op kiel gelegd en wordt de bovenbouw gemonteerd. Op 7 juli 2017 werd de mock-up van de console geleverd in Antwerpen.

Het vaartuig wordt verwacht in België eind dit jaar.

 

Foto’s van het casco en de mock-up vindt u hier

Op zaterdag 1 juli 2017 werd de eerste overtocht gemaakt met het Sint-Annaveer in Antwerpen met het vaartuig de ‘SCHELDE’.

Johan Onraedt, wnd algemeen directeur van VLOOT, verwelkomde de eerste passagiers aan boord.  Hij nodigde hen uit hem te vergezellen naar het stuurhuis van de veerboot waar ze met gezagvoerder Patrick Maris van VLOOT en Rosita Zeunen van het havenbedrijf de eerste overtocht konden meemaken.  Ook Koen Kennis, schepen van de stad Antwerpen, was van de partij. De twee eerste passagiers, Maria Heyrman uit Zwijndrecht en Mariette Van de Merlen uit Beveren, ontvingen het boek ‘Sint-Annekensboot’ als aandenken aan deze eerste vaart.  Ze waren alvast zeer blij met deze persoonlijke attentie.

Maria Heyrman wist te vertellen dat haar man eerst op de sleepboten heeft gewerkt en nadien dokmeester was van de stad Antwerpen. Haar schoonvader was eerste dokmeester in de jachthaven van Antwerpen. Zelf heeft ze vroeger veel gevaren met hun zeilboot en is ze van plan om regelmatig het Sint-Annaveer te nemen om wekelijks met haar vriendin Mariette Van de Merlen een aangename uitstap te maken in Antwerpen. Zij heeft als klein kind veel meegevaren met de ‘Sint-Annekensboot’ wat toch wel wat nostalgie opwekt. Ze is bijzonder tevreden met de opstart van dit veer en hoopt dat deze tijdelijke veerdienst blijvend zal worden.

Nadat de ZEESCHELDE haar watersalut gaf tijdens de eerste overtocht van de SCHELDE van linker- naar rechteroever, stond op rechteroever een fanfare met dansgroep klaar om het veer en de waterbus van de stad Antwerpen te verwelkomen.  Ook deze verbinding is op 1 juli gestart om de verbinding naar Kruibeke en Hemiksem te maken.  Zie www.portofantwerp.com/nl/watermobiliteit#Waterbus voor informatie over de waterbus.

In totaal mocht het Sint-Annaveer 1245 passagiers ontvangen op de eerste dag en 2533 passagiers op zondag 2 juli.  Het vaarschema en alle bijkomende informatie kan u terugvinden onder www.welkombijvloot.be/tijdelijk-veer-sint-anna.

Sfeerfoto’s van deze overtocht kan men hier terugvinden.

 

De maanden mei en juni zijn traditioneel de maanden waarin heel wat scholieren op stap gaan en waarbij de VLOOTveren meer dan andere dagen ingezet worden voor het schoolverkeer.  Onder meer op de veerdienst tussen Bazel en Hemiksem is er traditioneel naast het woon-werk-verkeer ook heel wat woon-school-verkeer.  Een ongelooflijke toestroom aan fietsers en scholieren maakten de jongste dagen gebruik van de veerboot JAN VAN EYCK om over te steken van Bazel naar Hemiksem en omgekeerd.  Enkele sfeerbeelden vindt u hier.

Veerdiensten ondersteunen het beleid inzake duurzaam verkeer en co-mobiliteit. In dit verband zal VLOOT vanaf 1 juli 2017 in partnerschap met andere overheden, een tijdelijk veer organiseren tussen de linker- en rechteroever van de Schelde ter hoogte van het Steen om de druk op het verkeer van en naar Antwerpen te doen dalen (zie nieuwsitem hierover).  Tegelijk start het havenbedrijf Antwerpen ook de waterbus op.  In combinatie met de bestaande VLOOTveerdiensten zullen passagiers op de waterbus kunnen stappen in Hemiksem, Kruibeke en ter hoogte van het Steen.

Meer info over de waterbus vindt u via de website van het havenbedrijf Antwerpen.

Een aantal Vlaamse overheidsdiensten, het stadsbestuur en het havenbestuur van Antwerpen nodigden samen de pers uit om op 16 juni 2017 kennis te maken met het veer Sint-Anna in Antwerpen dat vanaf 1 juli 2017 tijdelijk rechter- en linkeroever zal verbinden.  VLOOT zet hiervoor haar vaartuig de SCHELDE in.  Deze veerboot zal vanaf die datum telkens 200 passagiers kunnen overzetten en toegankelijk zijn voor voetgangers, fietsers en begeleide rolstoelgebruikers.

De opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer om te werken aan de voetgangerstunnel Sint-Anna vormde de rechtstreekse aanleiding om deze tijdelijke veerdienst in te richten.  De voetgangers- en fietserstunnel zal dan immers slechts beperkt of helemaal niet gebruikt kunnen worden. 

De veerdienst zal voor de gebruikers volledig gratis zijn.  De Vlaamse overheid betaalt via het agentschap Wegen en Verkeer, het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en Waterwegen en Zeekanaal (later NV De Vlaamse Waterweg)   het leeuwenaandeel, afgerond 900.000 euro.  De inbreng in geld of prestaties van het havenbedrijf Antwerpen bedraagt ca 330.000 euro.

In zijn speech heeft schepen Marc Van Peel de bijdrage van het havenbestuur toegelicht maar ook het historische kader kwam aan bod via citaten uit een boek van zijn vader.  Schepen Koen Kennis kaderde de rol van deze veerdienst in het bredere verhaal van de Antwerpse mobiliteit – Slim naar Antwerpen.  Johan Onraedt, wnd. algemeen directeur van VLOOT benadrukte namens de Vlaamse overheid in zijn toespraak dat dit unieke samenwerkingsverband bijdraagt om de druk op de verkeersstromen in Antwerpen te verlagen.

Pers en genodigden konden vervolgens zelf de overtocht maken met de SCHELDE en zo een verloren gegane traditie terug invaren .

Enkele sfeerbeelden van deze overtocht met persmoment vindt u hier.
Zie ook de berichtgeving van ATV en De Redactie over dit persmoment.
Het persbericht kunt u downloaden via deze link.
Via de VLOOTwebsite vindt u meer detail over het vaarschema.

 

 

Om de interne informatiedoorstroming te optimaliseren ging dab VLOOT van start met een nieuw concept.

Jaarlijks worden 4 informatiesessies gepland op verschillende locaties waarin telkens een presentatie gegeven wordt over een generiek deel samen met een divers thema.

De eerste infosessie vond plaats in Oostende op 15 juni 2017 met als thema ‘Financiën en Contracten’. Er was een talrijke opkomst met meer dan 100 personeelsleden.

Johan Onraedt, wnd. algemeen directeur verwelkomde alle personeelsleden en gaf een presentatie over de werking binnen VLOOT o.a. visie, waarden, aandachtspunten, communicatie, personeelspeiling en –evolutie, nieuwe projecten enz. Aansluitend gaf Maxime Van Balen, contract- en projectmanager een interessante presentatie over het thema ‘Financiën en Contracten’. Daar werden o.a. onze klanten, het budget, de nieuwe evoluties van klanten en contracten, de verdeling van de dienstverlening en de financiële evolutie binnen VLOOT verder toegelicht.

Alle vooraf gestelde vragen werden in de presentatie verwerkt en alle bijkomende vragen werden beantwoord.

Nadien was er mogelijkheid voor een verdere kennismaking met alle VLOOT-collega’s bij een hapje en een drankje.

Enkele foto’s van deze infosessie vindt u hier.

Met de vakantie in aantocht is het voor de studenten die een nieuwe richting moeten kiezen toch al belangrijk om reeds aan het nieuwe schooljaar te denken. Wie nog niet weet welke studierichting te kiezen in september kan misschien de stap zetten naar het maritiem onderwijs voor een boeiende opleiding met werkzekerheid. Bij interesse in een job op het water bestaan in het maritiem onderwijs studierichtingen op secundair-, bachelor- en masterniveau. Avondonderwijs is ook steeds een mogelijkheid.

Leerlingen die meer te weten willen komen over het studieaanbod kunnen terecht in alle scholen voor een bezoek. Een overzicht van de onderwijsinstellingen met informatie over de inschrijfmomenten vindt u hier. Als u meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen en werkgelegenheid in de maritieme sector wil vinden, raadpleeg de site www.areyouwaterproof.be.

Vanaf 1 juni 2017 gelden de nieuwe scheepvaartroutes op de Noordzee. België en Nederland hebben samen de scheepvaartroutes aangepast om de doorstroom van schepen te verbeteren en de veiligheid van de scheepvaart te verhogen. Het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust was een belangrijke partner bij de realisatie van dit project.  Het bebakenen van de vaarroutes volgens instructies van andere betrokken Vlaamse diensten, is een opdracht van VLOOT.  Deze Vlaamse overheidsrederij heeft dan ook het nodige gedaan om alle afgesproken signalisatie aan te brengen in het Belgische deel van de Noordzee.

Meer informatie vindt u op de blog MDK of via de website FOD Mobiliteit en Vervoer.

Vele inwoners van Oostende en van de aanpalende gemeenten maken gebruik van de veerboot om te voet of met de fiets – de oversteek van het Centrum naar Oosteroever of omgekeerd te maken.  Vooral in de zomervakantie en tijdens de weekends kan het bijzonder druk zijn.  De stad Oostende heeft dan ook opnieuw beslist om in partnerschap met VLOOT de Oostendse veerdienst te verdubbelen op alle zaterdagen en zondagen van juli en augustus in 2017.  De bestaande dienstverlening (6u30 tot 21u) zal met een tweede Raveelboot versterkt worden van 10u30 tot 18u30.

Zoals blijkt uit onderstaande info over het veergebruik kent de veerdienst in Oostende sinds de opstart op 25 juni 2011 zeer veel succes.  Ook tijdens het afgelopen Oostende-voor-Anker-weekend  kende de Raveelveerboot een groot succes en werden tijdens deze vierdaagse niet minder dan 17457 passagiers overgevaren door de VLOOTbemanning (ten opzichte van 11.521 in 2016).

                                totaal aantal passagiers       passagiers juli en augustus

2011 (vanaf 25/6)                       265.714                                 125.315
2012                                         580.082                                197.175
2013                                         554.905                                198.948
2014                                         603.789                                 174.545
2015                                         579.047                                 199.629
2016                                         641.211                                  236.337

Op dinsdag 16 mei 2017 nam de bemanning van de SIMON STEVIN de leerlingen van het 4e TSO richting motoren en 4e TSO dek samen met hun leerkrachten letterlijk op sleeptouw.  De leerlingen kregen heel wat technische uitleg over het schip en mochten zelf ook de handen uit de mouwen steken.  Naast het leren uitvaren, inschepen, navigeren, logboek invullen, enz… was er ook een MOB (man-over-boord) oefening.  Voor de brandoefening werd een brand gesimuleerd in het kombuis.

Karen Rappé en Nancy Fockedey, wetenschappers van het VLIZ, gaven uitleg over de biodiversiteit in het Belgische deel van de Noordzee.  In een bodemstaal speurden de leerlingen naar borstelwormen, schelpen en vlokkreeftjes.  Ze kregen een demonstratie van een bodemsleep waarbij de vangst grondig onderzocht en besproken werd.  Alle organismen (voornamelijk vissen) uit het net kwamen hierbij aan bod, van zeester tot pladijs.

De vaart kaderde in het project om de Vlaamse visserij te verduurzamen om de nieuwe generatie vissers binnen een brede maritieme vorming, op te leiden tot ‘guardians of the sea’ en vaardige ondernemers.  Om dit in de praktijk om te zetten vroeg het ILVO (Instituut voor Landbouw- Visserij- en Voedingsonderzoek) aan het VLIZ om hen hierin te helpen.  In dit kader wordt al sinds oktober 2016 samengewerkt met de sector en de leerkrachten van het Maritiem Instituut Mercator.  Naast het mee helpen ontwikkelen van educatief materiaal, bood het VLIZ de school ook de kans om een dag mee te draaien aan boord van het onderzoeksschip SIMON STEVIN.

Voor de betrokken leerlingen was deze educatieve vaart alvast een leuke en leerrijke ervaring.

Misschien is de interesse gewekt voor een toekomstige job op het water!

 

Enkele sfeerbeelden vindt u hier.

Info over het VLIZ vindt u hier.

Info over het ILVO vindt u hier.

Op zaterdag 20 mei 2017 omstreeks 5.20u kreeg SPN14 melding dat er een drenkeling was ter hoogte van de Herbouville kaai in Antwerpen.

De man was er gaan wandelen met zijn hond.  Toen de hond onverwachts in het water viel besliste de man om zijn hond achterna te springen.  Hij geraakte echter niet meer uit het water.

De bemanning van de SPN14 slaagde erin de man met hond veilig aan boord te brengen. Nadat ze de eerste zorgen kregen, werden ze naar het ponton ‘Steen’ overgebracht waar een ambulance en de lokale politie klaar stonden om over te nemen.

Opnieuw een mooi staaltje van ‘teamwork’ van de VLOOT-SPN bemanning!

Het nieuwe knooppunt aan de Langerbruggestraat in Oostakker is zo goed als af.  Op 31 mei 2017 gaat het nieuwe op- en afrittencomplex open voor het verkeer.  De gevaarlijke kruispunten aan de Langerbruggestraat/Wittewalle/Imsakkerlaan zullen hiermee verleden tijd zijn.  Voor de fietsers is er een goede fietsverbinding met de fietstunnel gerealiseerd tussen Oostakker, de haven en het veer.  Het Havenbedrijf Gent maakte van de gelegenheid gebruik om ook het deel van de Langerbruggestraat tussen het nieuwe knooppunt en de Göteborgstraat richting het veer van Langerbrugge opnieuw aan te leggen.  Deze werken van de collega’s van het Agentschap Wegen en Verkeer en van het Havenbedrijf Gent vormen zo een belangrijke investering in de veiligheid en een vlotte doorgang via de R4.

Meer info via deze link.

Na de interim audit van januari 2017, werd op 18 mei 2017 een initial audit uitgevoerd op het multifunctioneel vaartuig SIRIUS.

Lead auditor was Stefaan Janssen van Bureau Veritas in aanwezigheid van twee scheepvaartinspecteurs, Bram Lepla en Jeremi Tynck.

Met zeer gemotiveerde bemanningsleden waaronder o.a. Dennis Brys (Kapitein), Karl T’Jaeckx (Hoofdschipper) en Tom Devolder (Hoofdscheepstechnicus) is VLOOT erin geslaagd het ISM certificaat (Internationale Managementcode voor de veilige exploitatie van schepen en voorkoming van verontreiniging) te behalen. Het SHEQ-team (Ilse Bailleul en Anke Popelier) dat de auditoren begeleid heeft, en de VLOOTdirectie zijn dan ook bijzonder fier op het resultaat.

 

Zoals gebruikelijk bij audits zijn er ook enkele aandachtspunten en werkpunten gedetecteerd die onmiddellijk aangepakt worden.

De auditor had evenwel een positieve indruk over de algemene aanpak en het enthousiasme van de bemanningsleden.  Hij stelde vast dat VLOOT blijft streven naar verbeteringen.

 

Een welverdiende proficiat aan het volledige team voor het behalen van dit certificaat.

Vrijdag 27 april 2012 een memorabele dag in de geschiedenis van VLOOT toen de WANDELAAR voor het eerst de haven van Oostende binnenvoer.  Bijna dag op dag 5 jaar later hervatte de WANDELAAR na een grondige inspectie- en onderhoudsbeurt, op zaterdag 28 april 2017 haar normale opdrachten ter hoogte van de Westpost op zee.

Op vrijdag 24 maart 2017 vertrok de WANDELAAR richting droogdok van de scheepswerf Damen Shiprepair Dunkerque (Fr) en namen de vorige generatie loodsboten tijdelijk de beloodsingstaken over aan de westpost.

Naast de normale werkzaamheden in het kader van een droogdokbeurt was de inspectie- en onderhoudsbeurt nodig om blijvend te voldoen aan de maritieme wetgeving (vijfjaarlijkse class renewal voor classificatiemaatschappij DNV-GL).  Ook de Belgische scheepvaartcontrole was aanwezig om certificaten te vernieuwen en verschillende veiligheidssystemen te controleren.

Hieronder een summier overzicht van enkele aspecten die bijzondere aandacht kregen:

-        Inspectie van de generatoren en voortstuwingsmotoren.

-        Vernieuwen van de aangroeiwerende verf op de romp.

-        Inspectie en waar nodig, vernieuwen van de buitenboordafsluiters.

-        Inspectie van alle tanks o.a. fuel-, drinkwater-, ballastwater- en vuilwatertanks en herstel van het verfsysteem.

-        Een grondige inspectie van de schroeven, schroefaslagers en beide schroefassen.

-        Herstellen van de beide roeren na grondige inspectie.

-        Lastproeven en veiligheidstesten op de dekkranen en davits.

Er is van de gelegenheid gebruik gemaakt om het ‘Vlaanderen is maritiem’-logo aan te brengen.  De WANDELAAR voldoet nu ook aan de huisstijl van de Vlaamse overheid.

De droogdokbeurt die uiteindelijk vijf weken duurde, is bijzonder vlot verlopen mede dankzij de aanwezige bemanning en ing. Benoît Versavel, de superintendent die deze werken heeft gepland, opgevolgd en gecoördineerd voor VLOOT. Uiteraard ook alle dank aan de loodsen en het management van het LOODSWEZEN die soepel inspeelden op deze tijdelijke beloodsingssituatie.

Foto’s van het vaartuig in droogdok vindt u hier.

Vanaf 29 april 2017 tot en met 1 mei 2017 werden in opdracht van de collega’s van de nv Waterwegen en Zeekanaal de toegangsbrug en het vlotponton van de veersteiger in Kruikbeke volledig vernieuwd.  Het comfort en de veiligheid van de veergebruikers op de verbinding tussen Kruibeke en Hoboken werd hierdoor substantieel verbeterd.  Enkele beelden van de vernieuwde steiger vindt u hier.

Voor de gebruikers met de bestemming Hoboken werd er voor die 3 dagen een tijdelijke veerdienst ingelegd tussen Bazel en Hoboken.  Uit de feedback die VLOOT mocht ontvangen blijkt dat de 522 fietsers/2-wielers en 156 voetgangers dit initiatief bijzonder op prijs gesteld hebben.

De radiozender MNM heeft 20 finalisten gekozen om deel te nemen aan de Strafste School 2017 van Vlaanderen en Brussel. Op 26 april 2017 heeft VLOOT daarbij haar steentje bijgedragen om te zorgen voor een speciale oversteek voor een groep leerlingen uit het Sint-Jorisinstituut uit Bazel. Ze mochten uitzonderlijk de veerboot JAN VAN EYCK versieren en een live band voorzien wat een leuke sfeer met zich meebracht.

De kinderen probeerden de jury te overtuigen dat hun school toch wel straf en grensoverschrijdend is doordat o.a. een groot aantal leerlingen elke dag deze veerdienst neemt om naar school te gaan. De jury werd warm ontvangen en heeft met veel plezier meegevaren met de veerdienst Hemiksem – Bazel om nadien door te rijden naar hun school waar nog meer activiteiten gepland stonden.

Van een ‘coole’ school gesproken…

Op 4 mei 2017 wordt bekendgemaakt wie de felbegeerde trofee zal winnen met een bijhorend live radiofeest! Alle duimen omhoog voor het Sint-Jorisinstituut uit Bazel. Knap werk van de leerlingen en leerkrachten!

Foto’s van deze sfeervolle overtocht vind je hier terug.

Meer informatie vind je via de website van MNM.

Voor ‘Week van de Zee’ heeft VLOOT op 24 april 2017, 22 kinderen en hun begeleiders uit basisschool GO De Puzzel uit Zandvoorde ontvangen. De leerlingen kwamen alles te weten over het reilen en zeilen bij VLOOT.

Ze waren dolenthousiast om de ORKA, het reddingsvaartuig, te mogen bezoeken. Met een reddingsgordel om stapten ze op het vaartuig waarna de VLOOTredders Jürgen De Sloover, Ken Debacker en Lorenzo Westerlinck hen een mooie rondleiding gegeven hebben.

Na dit avontuur konden de leerlingen de vernieuwde VLOOTfilm en de film van de kantelproef van de ORKA zien. De pientere kinderen stelden heel wat interessante vragen waarbij Carlo Bertels, die namens VLOOT de rol van gastheer heeft opgenomen, hen een boeiende uitleg gaf.  Misschien is er interesse in een maritieme toekomst onder hen?

Ze mochten zich ook even redder voelen en stelden zich één voor één op achter het reddingspaneel waar ze trots voor de foto poseerden.

Na de groepsfoto vertrokken ze met het veer HET RODE VIERKANT OP DE ZEE richting Duin en Zee om verder te genieten van de ‘Week van de Zee’.

Foto’s van deze dag vind je hier terug.

Op woensdag 19 april 2017 brachten twee ‘Fleet Managers’ van ‘Queensland Police Service’ uit Australië, Andrew Quilan en Gregory Ringuet , een bezoek aan VLOOT in Oostende. Ze werden verwelkomd door
ir. Piet Leeuwerck, scheepsbouw - R&D manager. Na een korte voorstelling van de algemene werking van VLOOT, scheepten ze in aan boord van de ORKA waar alle deskundige uitleg werd gegeven over het vaartuig.

Queenslands Water Police beheert 65 patrouillevaartuigen die gebruikt worden voor inspectie, Search And Rescue en strategische operaties.   Met het oog op de aankoop van 2 nieuwe vaartuigen waren ze bijzonder geïnteresseerd in het vaargedrag in volle zee van het reddingsvaartuig ORKA.  Ook de meer specifieke aspecten zoals veiligheid, inzet en opleiding van bemanning, onderhoud, enz… kwamen ruim aan bod.

Na dit constructief bezoek aan VLOOT konden ze vertrekken naar hun volgende bestemming in Engeland in het kader van hun prospectiebezoeken aan verschillende Europese rederijen.

Enkele foto’s van de Australische bezoekers aan VLOOT vindt u hier.

Op zondag 23 april werd in Antwerpen het startshot gegevens voor duizenden fervente lopers die heel wat afstanden gelopen  hebben door Antwerpen. De getrainde lopers konden kiezen tussen de 10 Miles (16,9 km) of de Marathon (42,195 km). Voor de kortere afstanden was er keuze tussen de Short run (5 km) en de Chiquita kids run (1,4 km) voor de kinderen.

Samen met het organiserend sportevenementenbureau en de stad Antwerpen droeg de Vlaamse overheid haar steentje bij om alles vlekkeloos te laten verlopen. In samenwerking met de politie zorgde het Vlaams Verkeerscentrum voor het afsluiten van enkele tunnels. Ook De Lijn heeft extra trams ingezet.  Voor de oversteek op het water heeft VLOOT net zoals vorig jaar ondersteuning gegeven door het inrichten van een speciale veerdienst.

Ruim 15.200 lopers en toeschouwers hebben gebruik gemaakt van de 2 veerboten SCHELDE en SIMON STEVIN waardoor VLOOT voor dit evenement de capaciteit van de veerdiensten tussen linker- en rechteroever heeft uitgebreid.

De opkomst was een grandioos succes met o.a. 2.400 marathonlopers en 28.000 deelnemers voor de 10 Miles. Naast Vlaams minister Ben Weyts, bevoegd voor de overheidsrederij VLOOT, en de vele sportievelingen, liepen tal van prominenten de gekozen loopwedstrijd met succes uit.

De 80.000 supporters en toeschouwers konden volop genieten van deze dag!

Foto’s van deze sportieve dag vind je hier terug.

De SIRIUS, recent nog in het nieuws ter gelegenheid van het doopmoment door weervrouw Sabine Hagedoren, heeft sinds de aankomst in Oostende een aantal vaarten gemaakt met enkele partners van VLOOT.  Ook mevrouw Gaetäne Inghels, die haar thesis gemaakt heeft rond de SIRIUS, kon meevaren. Ze maakten allen kennis met de multifunctionaliteit van het vaartuig. 

De studenten, leerlingen en begeleiders uit het maritiem onderwijs waren opgetogen over het hypermoderne vaartuig en genoten duidelijk van alle nieuwe snufjes aan boord om hun kennis aan te scherpen.  Dit was alvast de indruk van de VLOOTbemanning na de vaarten met:

-        GO! De Scheepvaartschool – Cenflumarin (Antwerpen)

-        Koninklijk Werk IBIS (Oostende)

-       Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Zeebrugge)

-        Hogere Zeevaartschool (Antwerpen)

-        Maritiem Instituut Mercator (Oostende)

De collega’s van de Vlaamse Hydrografie (afdeling KUST) en van het Vlaams Instituut voor de Zee konden vaststellen dat hoogtechnologische peilingen en gedegen wetenschappelijk onderzoek mogelijk zijn met de SIRIUS.  VLOOT was ook blij dat de Nederlandse collega’s van Rijkswaterstaat ingegaan zijn op de uitnodiging voor een prospectievaart met de SIRIUS.

Nu de SIRIUS plechtig en formeel in gebruik genomen is, kijkt VLOOT uiteraard uit naar meer productieve en succesvolle vaarten.  De positieve en enthousiaste reacties van de VLOOTpartners zijn alvast veelbelovend voor de toekomst.

Foto’s van de vaarten, telkens begeleid door het VLOOTmanagement (wnd. algemeen directeur Johan Onraedt, directeur operations & technische dienst Frank Aerssens, contract- en projectmanager Maxime Van Balen, HR-manager Davy De Decker en Operations manager kust Kevin Depuydt) vindt u hier terug.

De toeristische dienst van Oostende pakt uit met een gratis wandel- en fietsplan die je langs 16 verschillende locaties doorheen Oostende brengt.  De kustveerboot met Raveelprint is niet meer weg te denken in het stadsbeeld van Oostende.  De veerboot is dan ook de link bij uitstek om voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers in een maritieme sfeer te vervoeren van Oost naar West of omgekeerd om de meest opmerkelijke plekjes in Oostende te kunnen bezoeken.

De veerboot vaart het ganse jaar door maar heeft wel een zomer en winterregeling.  Klik hier voor de uurregeling van de veerdienst in Oostende.

De fiets- en wandelroute is 7,7 km lang en neemt je mee langs 16 verschillende locaties doorheen Oostende. Via deze link kunt u het plan gratis downloaden.