Zaterdag 28 maart 2020 spoelde een boei aan op het strand van Raversijde. Bij stormweer, zoals afgelopen weekend, kunnen boeien zich wel eens verplaatsen. De boei wordt bij laag water met een kraan getakeld om na een check-up later deze week terug op zee uit te zetten.

VLOOT zorgt samen met afdeling Scheepvaartbegeleiding voor de bebakening van de vaarwegen op de Noordzee en in het Scheldegebied. Zo bepaalt afdeling Scheepvaartbegeleiding de positie van de boeien en legt VLOOT de boeien uit op deze posities. Daarnaast is VLOOT ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de boeien. VLOOT doet dit met boeienleggers ZEETIJGER en ZEESCHELDE die zijn uitgerust met een stevige kraan om op efficiënte wijze de boeien op te pikken of uit te leggen. De ZEETIJGER werkt hoofdzakelijk op de Noordzee en de ZEESCHELDE in het Scheldegebied, maar beide schepen zijn perfect onderling uitwisselbaar.

De Verkeerscentrale Zeebrugge (afdeling Scheepvaartbegeleiding) controleert regelmatig of alle boeien nog op hun plaats liggen. Voor een driftende boei op zee, maakt het Maritiem Reddings-en Coördinatiecentrum Oostende een bericht op. Radio Maritieme Diensten zendt dit dan uit aan de zeevaart.

Op zee staan er geen verkeerslichten, zijn er geen witte lijnen of verkeersborden zoals we die kennen in het autoverkeer. Toch kent ook het water wegmarkeringen, waarschuwingssignalen en wegwijzers.
De boei die afgelopen weekend aanspoelde, is een oostkardinale boei. Kardinale boeien duiden gevaren aan zoals ondieptes of obstakels zoals wrakken, bochten, kruispunten of splitsingen in vaargeulen. Deze boeien zijn geel en zwart gekleurd.

 

VLOOT behoort tot het agentschap MDK.

 

De ZEESCHELDE, boeienlegger met thuishaven Antwerpen, was op 15 februari alsook op 29 februari 2020 onverwacht het oefenplatform voor een Search And Rescue oefening (SAR) toen het schip onderweg was naar en van haar droogdokbeurt. De bemanning van een reddingshelikopter van de luchtmachtbasis in Koksijde koos de ZEESCHELDE om twee van hun SAR-teamleden aan boord te winchen en vervolgens opnieuw op te pikken.

Bekijk hier een filmpje van de eerste oefening.

 

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.

Op 17 februari 2020 ging de boeienlegger ZEESCHELDE in droogdok. Het ging om een tweeënhalf jaarlijkse klassekeuring die plaatsvond op een scheepswerf in Oostende. “Tijdens het droogdok werd het onderwatergedeelte behandeld en gekeurd. Er werd ook een extra camera op het voordek geplaatst met een extra scherm. De mast en de Fire Fighting blusmonitoren werden geschilderd. Ondertussen voerde ik samen met collega Alain Gorris (hoofdmotorist) onderhoudswerkzaamheden uit in de machinekamer,” verduidelijkt hoofdmotorist Patrick Verbeke.

Een droogdok is ook het moment bij uitstek om enkele speciale werkzaamheden uit te voeren. “Het houten achterdek is volledig vervangen door duurzamer hout. Dit houttype is beter bestand tegen de zware impact van de boeien. Ook werd de kabel van de werklier veranderd. Vanaf nu bestaat de kabel uit een zeer sterke kunststofvezel. Dit is veel lichter dan staal en dus makkelijker om mee te werken,” vult superintendent Maarten De Nolf verder aan. Op zaterdag 29 februari 2020 werd het schip opnieuw te water gelaten. Gezagvoerder Luc Wyckmans en zijn bemanning brachten de ZEESCHELDE veilig terug naar haar thuishaven in Antwerpen.

Bekijk hier enkele foto’s!

 

VLOOT behoort tot het agentschap MDK.

Een schip moet op regelmatige basis in droogdok voor allerlei inspectie- en onderhoudswerkzaamheden. Deze periodieke droogzettingen die om de tweeënhalf jaar plaatsvinden, kaderen in de verplichte klassekeuring van het schip. Net omdat een schip niet elke maand droog komt te staan, wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om grote werkzaamheden op dat moment uit te voeren.

Zo ging begin januari het zeewetenschappelijk onderzoeksvaartuig SIMON STEVIN in droogdok voor een zestal weken. De bemanning van het schip in samenwerking met superintendent Benedikt Claeys, hielp mee om alle werkzaamheden uit te voeren. Veel handen om het tempo hoog te houden, maar vooral de kennis en expertise over het schip en de technologische systemen zijn cruciaal tijdens zo’n dokbeurt. “Op korte termijn is er veel gebeurd. Het plaatsen van een nieuwe generator, controle van de roeren en de schroeven, het volledig herzien van de elektrische installatie, enzovoort. Het was ook de eerste keer dat de mast eraf ging. Dit lijkt misschien eenvoudig, maar met alle bekabeling die afgekoppeld en later opnieuw aangekoppeld moet worden, is dit toch een huzarenstuk,” volgens chief engineer Mark Depaepe. “Niet alleen de bemanning van de SIMON STEVIN werkte mee, maar ook een aantal andere collega’s kwamen dagelijks helpen” vult officier dek Jens Moerman aan.

Het onder- en bovenwatergedeelte van het schip werden volledig gereinigd, de verf werd op enkele plaatsen hersteld en er werd een nieuwe laag anti-fouling aangebracht om aangroei van algen tegen te gaan. De scheepsromp kreeg nieuwe zinkanodes en er werd een nieuwe reling gemonteerd. Het houten achterdek dat intensief gebruikt wordt, werd ook grondig aangepakt. Binnenin het schip werden heel wat technische punten aangepakt zoals de revisie van de motoren. Ook de bijboot kreeg een grondig onderhoud en is nu weer zo goed als nieuw. De bemanning, maar ook het VLIZ als gebruiker van het schip, hebben al enkele jaren ervaring met alle systemen waardoor nog enkele kleine verbeteringen konden gerealiseerd worden. 

Benieuwd naar enkele foto’s?

Of liever een tof filmpje bekijken?

 

VLOOT behoort tot het agentschap MDK

Op woensdag 12 februari 2020 ging de jaarlijkse pensioenviering door in Oostende. Werknemers die het afgelopen jaar met pensioen gingen, werden gevierd. Yves Goossens (algemeen directeur) nam kort het woord met een stand van zaken over VLOOT en het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Ook Lore Dupont, HR-manager die recent in dienst kwam, werd voorgesteld. Christina Brutein (teamverantwoordelijk personeelsadministratie) nam vervolgens over om de nieuw-gepensioneerden te vieren. Na een korte schets van de loopbaan, gaf Yves Goossens een VLOOT-penning als bedanking voor hun carrière bij de Vlaamse overheidsrederij. Na wat foto’s konden de aanwezigen nog napraten, mooie herinneringen ophalen en anekdotes vertellen.

Enkele sfeerbeelden van de pensioenviering vind je hier.

 

VLOOT behoort tot het agentschap MDK.

Bij aanvang van het nieuwe jaar kon de HONDIUS, een hydrografisch vaartuig, gespot worden op het kanaal Gent-Terneuzen en op de Moervaart. De Vlaamse Hydrografie van afdeling Kust voerde dieptepeilingen uit van de rivierbodem. Deze peilingen zijn noodzakelijk voor een vlot maar bovenal veilig scheepvaartverkeer naar de North Sea Port. Hydrograaf Kevin Verelst, in nauwe samenwerking met de bemanning aan boord (schipper Arno Klaes, Jens Verschaeren en Huseyin Ozpak), voerde de metingen uit met behulp van hoogtechnologische akoestische meetapparatuur (multibeam echosounder) die permanent geïnstalleerd is op het schip. Zo werden de vaargeulen volledig in beeld gebracht. De Vlaamse Hydrografie verwerkt deze resultaten tot internationaal erkende zeekaarten die de scheepvaart en de loodsen gebruiken om zich te verzekeren van een veilige doorgang.

Klik hier voor enkele beelden.

 

VLOOT behoort tot het agentschap MDK.

De ‘COMMANDER 9’, dat is de nieuwe naam van het vroegere VLOOT-vaartuig PIETER DECONINCK. Het vaartuig ligt nu afgemeerd in de haven van Colombo, de hoofdstad van Sri Lanka. Deze haven is een van de grote Aziatische hubs voor de commerciële vaart. Deze redeboot werd tot voor de komst van het wave-piercing-type redeboten hoofdzakelijk operationeel ingezet op de rede van Vlissingen voor de beloodsingen op deze locatie. Tijdens de laatste periode binnen de Vlaamse vloot, deed het schip dienst als reservevaartuig in Gent. 

 

VLOOT behoort tot het agentschap MDK.

Reddingsboeien zijn sinds vele jaren onveranderd gebleven. De iconische ronde vorm, al dan niet voorzien van een stuk touw, is herkenbaar voor iedereen. Ondertussen kent deze markt ook nieuwe spelers die een meer innovatieve richting inslaan en de modernste technologie verwerken in een hulpmiddel om levens te redden. Een upgrade die ook voor de reddingsdienst van VLOOT nuttig kan zijn. Veiligheid op zee, voor de zeevarenden, de eigen bemanningen en de Kustwachtpartners, is prioritair in het beleid dat VLOOT met haar vaartuigen voert. 

Sinds kort zijn er op afstand bestuurbare varende reddingsboeien op de markt. Na een aantal demo’s, besliste VLOOT in samenwerking met het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) van afdeling Scheepvaartbegeleiding om deze nieuwe technologie verder te testen om op termijn als aanvullend hulpmiddel te gebruiken tijdens reddingsacties. Ondertussen kreeg een delegatie van het Loodswezen een demo en werd gerapporteerd over de eerste bevindingen op het overleg met de kustwachtpartners.

De U-vormige boeien beschikken over in de zijvleugels ingebouwde elektrische waterjets en halen een snelheid van ongeveer 15 km/u om tot bij het slachtoffer te varen. In de kop van de boei zit ledverlichting ingebouwd voor een optimale zichtbaarheid in het donker. De helderheid van de verlichting kan ook op afstand geregeld worden.

Tijdens enkele tests aan boord van het reddingsvaartuig ORKA bleek dat dit soort reddingsboei een meerwaarde kan bieden tijdens interventies. “Deze nieuwe generatie boei biedt een houvast voor het slachtoffer, zeker in situaties waarbij het slachtoffer soms moeilijker te bereiken is met het schip. Met deze boei kunnen we het slachtoffer tegen beperkte snelheid van maximaal 5 km/u richting het schip brengen en zo veilig aan boord nemen,” verduidelijkt de bemanning. Deze nieuwe reddingsboei werd ook getest vanop het strand om het gedrag in de branding te bekijken en vanop grotere afstanden om de connectiviteit tussen de afstandsbediening en de boei na te gaan. VLOOT blijft de komende periode verder uitvoerig testen in alle omstandigheden vooraleer deze nieuwe technologie definitief toe te voegen aan de reddingsuitrusting. 

Klik hier voor enkele foto’s.

Klik hier voor enkele videobeelden.

 

VLOOT behoort tot het agentschap MDK.

Op zondag 12 januari 2020 was Antwerpen na negen jaar afwezigheid opnieuw het strijdtoneel voor het Belgisch kampioenschap veldrijden. Het parcours op Linkeroever was quasi identiek aan dat van de Scheldecross. Veldrijden is enorm populair en veel fans zagen in het Sint-Annaveer een ideaal alternatief vervoermiddel om de oversteek naar Linkeroever te maken. In totaal namen 1.671 veergebruikers de populaire Sint-Annekesboot.

 

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.

De projecten voor de bouw van de twee nieuwe veerboten vorderen goed. Deze schepen zullen op termijn de veerdiensten op de Schelde en in de haven van Oostende versterken. Piet Leeuwerck (scheepsbouw en R&D manager), Maarten De Nolf (superintendent) en Steven Vandevyver (superintendent) volgen deze projecten op via zowel technische overlegmomenten met de scheepswerf als regelmatige inspecties ter plaatse.

Het veer voor Oostende is een pioniersproject voor VLOOT. Dit is het eerste volledige elektrisch veer dat op termijn de vloot zal vervoegen. Niet enkel de hogere capaciteit, maar ook de belangrijke bijdrage in het kader van het klimaat zijn twee bijzondere kenmerken van dit schip. Ook het veer voor de Schelde zal uitgerust zijn met heel wat moderne technologie. Zo zullen onder meer de zonnepanelen instaan om de elektrische systemen aan boord te voeden. 

Benieuwd naar enkele foto’s van deze projecten?
Veer voor de Schelde
Veer voor Oostende

 

VLOOT behoort tot het agentschap MDK.

Op zaterdag 18 januari 2020 zal afdeling Maritieme Toegang herstellingswerken uitvoeren aan het wegdek van de brug over de oude arm van Langerbrugge (Kluizensesteenweg).
Daarbij zal de brug afgesloten zijn voor alle gemotoriseerd verkeer tussen 9 uur en 12 uur.
De doorgang voor fietsers en voetgangers blijft behouden.
Het veer van Langerbrugge blijft tijdens de werkzaamheden in dienst.
De veerdienst van Terdonk biedt gedurende deze tijdspanne een alternatief voor het gemotoriseerd verkeer.

 

VLOOT behoort tot het agentschap MDK.

Het is ondertussen een jaarlijkse traditie. Op zaterdag 4 januari 2020 kwamen in Oostende opnieuw duizenden mensen samen om het nieuwe jaar letterlijk in te duiken. De Noordzee verwelkomde de 4750 enthousiastelingen met een watertemperatuur van 7,5 graden. Behoorlijk fris dus! De meeste deelnemers bleven dan ook niet lang in het water. Onder het waakzame oog van de VLOOT-bemanning aan boord van de TUIMELAAR en de strandreddingsdienst verliep het evenement zonder incidenten.

 

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.

Al voor de vijfde keer konden sportievelingen zich voor het goede doel uitleven op de Warmathon van de Warmste Week. Deze Warmathons zijn erg populair en lokken jaarlijks tal van deelnemers en supporters. Ook Antwerpen was dit jaar op zaterdag 21 december 2019 opnieuw gaststad. Het parcours situeerde zich op Linkeroever vlakbij het Sint-Annaveer. Vele deelnemers en hun supporters kozen voor de veerboot om de Schelde te kruisen. Zo’n 2.077 enthousiastelingen maakten afgelopen zaterdag de oversteek aan boord van de Sint-Annekesboot. 

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.

In het kader van een opdracht voor de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (met onder andere het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en Rijkswaterstaat) werd op maandag 16 december 2019 een vibrocorer opgesteld aan boord van de ZEESCHELDE. De vibrocorer is een toestel dat gebruikt wordt om bodemstalen van grote lengte te nemen. Het toestel bestaat uit motoren die een PVC buis de bodem inboren door middel van een vibrerende kracht. Bij het ophalen glijdt het sediment niet uit de buis en krijgt men een onverstoord bodemstaal dat men vervolgens kan onderzoeken. De vibrocorer bleef drie dagen aan boord van de ZEESCHELDE om stalen te nemen in het kader van de bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen.

Klik hier voor enkele beelden.

VLOOT dab is behoort tot het agentschap MDK

Op 19 december 2019 eindigde de eerste fase van de herstellingswerken. Deze werken zijn verlopen zoals gepland. De gebruikers van het veer in Langerbrugge werden getrakteerd op een ontbijtkoek en een kleine attentie. Daarmee willen afdeling Bovenschelde van De Vlaamse Waterweg nv en VLOOT van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust hen bedanken voor het geduld tijdens de werken aan de Meulestedebrug. Tijdens de herstelling van de Meulestedebrug legden beide partners een extra veerboot in. Ruim 50.000 extra automobilisten benutten deze minder-hindermaatregel.

VLOOT zag dat het aanzienlijk drukker was aan het veer. “Wij telden ruim 50.000 extra gebruikers in Langerbrugge. De aanschuifrijen waren langer dan normaal, maar door de inzet van een tweede veerboot, bleef de wachttijd al bij al beperkt”, stelt Yves Goossens, algemeen directeur van VLOOT vast. Ook het aantal veergebruikers in Terdonk steeg in diezelfde periode. De bemanningen van VLOOT die ervoor zorgden dat dit dubbel veer mogelijk was, worden ook heel nadrukkelijk bedankt voor hun flexibiliteit en hun extra inspanningen.

De Vlaamse Waterweg nv, North Sea Port Gent en VLOOT lieten begin december ook een bevraging los op de veergebruikers. Zowat 52% van de bevraagde veergebruikers in Langerbrugge kozen naar aanleiding van de werken voor de veerboot voor hun verplaatsingen. Ook in Terdonk gaf 38% van de veergebruikers aan het veer te nemen door de werken. Verder gaf 62% van de veergebruikers aan het veer quasi dagelijks te nemen en dit hoofdzakelijk voor woon-werkverplaatsingen.

“We hebben ingezet op zoveel mogelijk minder-hinder maatregelen en een actieve communicatie in samenwerking met alle betrokken diensten”, bevestigt Lieven Dejonckheere, afdelingshoofd Bovenschelde bij De Vlaamse Waterweg nv. “De Meulestedebrug is een cruciale verkeersas voor de stad en de haven, maar dit herstel konden we niet uitstellen. Er is hinder geweest, maar dankzij de extra veerboot, de fiets- en voetgangersbrug en de alternatieve routes die we samen met stad Gent en VLOOT realiseerden, kon dit beperkt worden. Tijdens de tweede fase zullen we deze uitstekende samenwerking met alle partners verderzetten.”

Klik hier voor enkele sfeerbeelden.
Klik hier voor een videoreportage van AVS.

 

VLOOT behoort tot het agentschap MDK.

Het VLIZ vierde onlangs haar 20ste verjaardag! De organisatie werd opgericht op 1 oktober 1999 en begon als kleinschalig aanspreekpunt voor zeewetenschappelijk onderzoek. Ondertussen groeide het VLIZ uit tot een waar onderzoeksinstituut. In 2000, kort na de oprichting van het VLIZ, werd de eerste samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het VLIZ en VLOOT die als rederij instaat voor het bemannen en bedrijfsklaar inzetten van een zeewetenschappelijk onderzoeksvaartuig.

Het eerste zeewetenschappelijk schip binnen de Vlaamse vloot was de ZEELEEUW. De voormalige loodsboot werd in 2000 omgebouwd tot multifunctioneel vaartuig en uitgerust met de nodige wetenschappelijke bemonsteringsapparatuur. Na een tiental jaar rees de nood aan een modern en goed uitgerust vaartuig om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen voor wetenschappelijk onderzoek.

In 2010 besliste de Vlaamse regering om het licht op groen te zetten voor de gunning van de bouw van een nieuw hoogtechnologisch onderzoeksvaartuig, de SIMON STEVIN. Dit nieuwe schip werd eind 2012 in gebruik genomen en bedient een breed spectrum aan zeewetenschappelijk onderzoek. Het schip is uitgerust met staalnameapparatuur, akoestische stroommeter, single- en multibeam, thermosalinograaf, hek en zij A-frame, telescopische arm, nat en droog laboratorium en accommodatie voor wetenschappers.

In 2013 schonk Vlaams minister Crevits de ZEELEEUW aan de Keniaanse overheid om ingezet te worden voor zeewetenschappelijk onderzoek ter hoogte van Oost-Afrika. De MTAFITI (ex-ZEELEEUW) kent er een enorm groot succes en kreeg ondertussen ook al heel wat nieuwe apparatuur aan boord.

De SIMON STEVIN wordt multidisciplinair ingezet. Het fungeert als platform voor training van studenten van verschillende universiteiten en de Hogere Zeevaartschool, diverse onderzoeksgroepen of andere wetenschappelijke instellingen, allen met een mariene, kustgebonden of estuariene focus. Gemiddeld heeft de SIMON STEVIN 171 vaardagen per jaar op de teller staan. VLOOT is dan ook bijzonder trots om als partner van het VLIZ bij te kunnen dragen aan de kennis en inzichten in het mariene milieu en daarnaast mee aan de basis te liggen van belangrijke ontdekkingen in de Noordzee.

Nieuwsgierig naar enkele foto’s? Klik hier.

 

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.

Ondertussen zijn al 50 infosessies in kleine groep achter de rug. Op 27 november 2019 werd de aftrap gegeven van een nieuwe lange reeks van nog eens 50. Telkens kunnen een tiental VLOOTcollega’s al hun vragen stellen aan Yves Goossens (algemeen directeur). De laatste jaren konden zo ruim 450 collega’s persoonlijk gesproken worden. “Bijzonder interessante voormiddagen!” volgens Yves Goossens, die ook zijn dank uit aan North Sea Port om dit te faciliteren in het havenontvangstcentrum in Gent.

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.

Zondag 24 november 2019 was opnieuw een hoogdag voor alle wetenschaps- en technologieliefhebbers. Heel wat bedrijven, universiteiten, hogescholen, musea, onderzoeksinstellingen en verenigingen stelden hun deuren open om het publiek kennis te laten maken met de nieuwste ontdekkingen en hoogtechnologische innovaties.

In samenwerking met het VLIZ werd het zeewetenschappelijk onderzoeksvaartuig SIMON STEVIN (VLOOT) voor deze gelegenheid opengesteld. Gezagvoerder Norman Daems en zijn enthousiaste bemanning heetten samen met Maxime Van Balen (financieel directeur) en Saskia Claeys (project- en contractmanager) de bezoekers welkom aan boord. Jong en oud verkenden het schip en konden onder andere een live-demo van de onderwaterrobot ‘ROV Zonnebloem’ volgen. Ook in het Marien Station Oostende (VLIZ) onthulden enkele wetenschappers de technologische vooruitgang in het zeeonderzoek.

In het kader van het thema ‘Sea. Science! Fiction?’ stelde Areyouwaterproof met ondersteuning van Martijn Verdonck (leerling Maritiem Instituut Mercator) enkele virtual reality brillen ter beschikking. Deze virtuele vaarbelevenis kon rekenen op enorm veel nieuwsgierigen. Op het einde van deze Dag van de Wetenschap klokte de teller af op zo’n 760 bezoekers, een succes dus!

Enkele sfeerbeelden vind je hier.

 

VLOOT behoort tot het agentschap MDK.

In samenwerking met De Vlaamse Waterweg legt VLOOT in Langerbrugge tijdens de spits een extra veerboot in naar aanleiding van de werken aan de Meulestedebrug. Zo willen De Vlaamse Waterweg en VLOOT de hinder tijdens de werkzaamheden beperken. Na de eerste week werd vastgesteld dat in totaal 25.854 gebruikers kozen voor de veerdienst in Langerbrugge. Dit is een quasi verdubbeling van het aantal veergebruikers. Ook de veerdienst in Terdonk zette heel wat meer passagiers over met een totaal van 8.671. Dit is een stijging van 40%.

Om de wachttijden te beperken, wordt het veer in Langerbrugge nog tot en met 20 december 2019 verdubbeld tussen 7 en 19 uur. Een vijftal kilometer verderop vind je als alternatief de veerdienst van Terdonk.

 

VLOOT behoort tot het agentschap MDK.

De PIERRE PETIT straalt opnieuw na een grondige inspectie- en onderhoudsbeurt! Op maandag 14 oktober vertrok de PIERRE PETIT naar het droogdok van de scheepswerf IDP in Oostende in kader van de verplichte 5-jaarlijkse klassekeuring. Er is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de romp van het vaartuig onder handen te nemen. Op sommige plekken is de romp opgeschuurd en werd ze hersteld volgens het opgelegde verfschema. Vervolgens werd het volledige onderwatergedeelte van de romp afgewerkt met een nieuwe laag  antifouling. Verder werden nog enkele kleine herstellingswerken aan boord uitgevoerd zoals het rechten van de reling, het borgen van de mast en het vervangen van de fenders. Het klasse certificaat werd succesvol vernieuwd en de werken zijn uitgevoerd binnen de voorziene uitvoeringstermijn en binnen het voorziene budget. Op 8 november 2019 voer de PIERRE PETIT van Oostende richting thuishaven Antwerpen om helemaal hernieuwd haar taken uit te kunnen voeren voor de Vlaamse hydrografie.

Benieuwd naar enkele foto’s?

VLOOT behoort tot het agentschap MDK.

Op zaterdag 2 november 2019 redde de bemanning van de WULPEN een drenkeling uit het koude water. De redeboot was net op de terugweg na een beloodsing toen de bemanning plots een persoon in het water opmerkte. De WULPEN zette onmiddellijk koers richting de drenkeling en haalde de persoon uit het water. Het Nederlandse reddingsvaartuig ZEEMANSHOOP kwam vervolgens langszij. Twee van hun bemanningsleden kwamen aan boord van de WULPEN om verdere assistentie te verlenen. Bij aankomst in de Handelshaven van Breskens stonden de hulpdiensten klaar zodat het slachtoffer vlot kon overgedragen worden. Dank aan de VLOOT-bemanning van de WULPEN met gezagvoerder Edwin Florens, motorist Luc Lambrecht en matroos Anthony Vynck voor het professioneel, opmerkzaam en snelle optreden!

 

VLOOT behoort tot het agentschap MDK.

Op 25 oktober 2019 ging in de voormiddag een MDK-innovatorsmeeting door. De projectleiders van de MDK-innovatieprojecten sloten aan om onderling een stand van zaken te bespreken, ervaringen uit te wisselen en te brainstormen rond de eerstvolgende maanden en de verdere optimalisatie van de projectwerking. De meeting ging door in het huis van de Vrije Schippers waar North Sea Port een ruimte ter beschikking stelde, onder het motto van keizer Karel dat de historische voorgevel siert: ‘oultra plus’ (steeds verder). Aansluitend gaf Jean-Louis Vandevoorde (North Sea Port) een korte gegidste rondleiding in deze erfgoedparel waarmee North Sea Port in 2019 de Onroerenderfgoedprijs won.

De projectleiders zijn:

Ilse Bailleul, VLOOT – innoverend werken en samenwerken
Dries Boodts, afdeling Scheepvaartbegeleiding – inzet van drones (afwezig)
Artem Chernoshtan, Loodswezen – auto adaptive dispatching voor operationeel personeelstransport (afwezig)
Samuel Deleu, afdeling Kust – autonoom varen
Nick Goethals, afdeling Scheepvaartbegeleiding – seinen en lichten
Daphne Vanhoucke, VLOOT – duurzaam ondernemen en innoverend denken
Karel Vlieghe, Loodswezen – machine learning toepassing op het LIS (afwezig)
Yves Goossens, VLOOT – executive sponsor innovation projects

Klik hier om enkele foto’s te bekijken.

‘Zonder traditie geen innovatie en zonder innovatie geen traditie’ is een quote van Gijs Van Wulfen.

 

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.

Aan de Istanbul-site, vlakbij de directiezetel van VLOOT, ligt het bunkerponton LORE. Dit is een ponton dat speciaal ontworpen is om brandstof in te slaan en de schepen veilig te laten bunkeren. Het ponton kan 150.000 liter brandstof opslaan. Daarnaast kan 18.000 liter vuile olie en 12.000 liter vuil water na afgifte door de schepen bewaard worden. Waar vroeger nog een achttal tankwagens per week nodig waren om de schepen te bevoorraden van brandstof, zijn dit er nu nog slechts drie. Zo worden er op jaarbasis maar liefst 260 vrachtwagens van de weg gehaald!

Een bunkerponton moet voldoen aan zeer strenge eisen. Het beschikt onder meer over een elektrisch keuringsverslag, een klassecertificaat (drijvend ponton) en een VLAREM vergunning. Het ponton is uitgerust met automatische verlichting, SOPEP materiaal wat nodig is om oliepollutie onmiddellijk te bestrijden, brandblusmateriaal en een digitaal ID-systeem voor een doorgedreven monitoring.

Daarnaast is VLOOT een erkend entrepothouder door de Douane en Accijnzen, wat betekent dat de brandstof tijdelijk mag ingeslaan worden in de tank vooraleer het een definitieve bestemming krijgt in een schip. Leuk weetje: het ponton is bevestigd met speciale studs die de 1000-jarige storm kunnen weerstaan!

Wil je weten hoe het ponton eruit ziet?

 

VLOOT behoort tot het agentschap MDK.

Nog nagenietend van een mooie zomer en ons klaar makend voor de winter, blikken we even terug op de veerdienst in Oostende. Ook dit jaar kunnen we opnieuw spreken van een succesvol zomerseizoen. In samenwerking met de stad Oostende, die een aanzienlijk bedrag investeerde in de veerdienst, kon een mooie uitbreiding van deze gratis dienstverlening gerealiseerd worden. HET RODE VIERKANT OP DE ZEE en de ROGER RAVEEL vervoerden tijdens juni tot en met september zo’n 530.00 passagiers tussen wester- en oosteroever. Dit zijn zo’n 14.000 veergebruikers meer dan dezelfde periode in 2018. 

Na het drukke zomerseizoen ging de ROGER RAVEEL in droogdok om een aantal onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Deze werkzaamheden kaderden in de driejaarlijkse verplichte klassekeuring voor binnenvaartschepen. De belangrijkste uitgevoerde werken zijn het vervangen van het staartstuk, het herschilderen van het onderwatergedeelte en de ombouw naar een elektronische motorsturing. Deze elektronische sturing zorgt voor minder belasting van het staartstuk waardoor er minder slijtage optreedt. Na een proefvaart, voer de ROGER RAVEEL op donderdag 17 oktober 2019 terug richting haar thuishaven om het winterseizoen aan te vatten.

Benieuwd naar enkele foto’s van het droogdok?

 

VLOOT behoort tot het agentschap MDK.

De Vlaamse Waterweg kondigde onlangs dringende herstellingswerken aan de Meulestedebrug aan. De staalstructuur moet verstevigd worden en enkele mechanische onderdelen zijn aan vervanging toe. De Meulestedebrug is een belangrijke verkeersas tussen de oostelijke en westelijke zijde van het kanaal Gent-Terneuzen en speelt daardoor een cruciale rol in de mobiliteit in en rond North Sea Port, regio Gent. Tijdens de werkzaamheden zal de Meulestedebrug niet toegankelijk zijn waardoor ernstige hinder zal ontstaan. Daarom nam De Vlaamse Waterweg maatregelen om de hinder te beperken. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Het wegverkeer zal een omleiding moeten volgen. 

De Vlaamse Waterweg en VLOOT werkten samen een alternatief uit om het kanaal te kruisen tijdens de spits. De veerdiensten in Langerbrugge en Terdonk zijn beiden een alternatief voor alle wegverkeer. Het veer in Langerbrugge wordt verdubbeld tussen 7 en 19 uur om de wachttijden te beperken. Meer info over de werkzaamheden en de alternatieve routes vind je hier

Wanneer?
Vanaf 12 november 2019 tot en met 20 december 2019.
Vanaf 27 april 2020 tot en met 25 mei 2020.

Alternatief?
Veerdienst Langerbrugge met verhoogde capaciteit tussen 7 en 19 uur om wachttijden te beperken. Een vijftal kilometer verder vind je de veerdienst van Terdonk volgens normale dienstregeling.

Zie ook minder hinder kaart Meulestedebrug.pdf

 

VLOOT behoort tot het agentschap MDK.

Op donderdag 17 oktober 2019 is een nieuw deel van de fietssnelweg F402 in Gent officieel geopend. De fietssnelweg verbindt belangrijke woonkernen en bedrijven in North Sea Port, regio Gent. Fietsende veergebruikers kunnen vanaf nu gebruik maken van een 850 meter lang en 3 meter breed dubbelrichtingsfietspad in de zone tussen het veer en het knooppunt over de R4-Oost aan Volvo Cars. Dankzij dit fietspad is het veer in Langerbrugge nu vlotter en veiliger bereikbaar voor fietsers. 

VLOOT behoort tot het agentschap MDK.

Het ponton aan het Steenplein wordt voorzien van hekkens om de veiligheid te verhogen bij het aanmeren van het Sint-Annaveer en de Waterbus. Veel passanten zitten graag aan de rand van het ponton wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Daarom plaatst de stad Antwerpen er nu hekwerk om de randzone van het ponton vrij te houden. Ter hoogte van de aanmeerlocaties zal het hekwerk kunnen openschuiven zodat de passagiers gemakkelijk kunnen op- en afstappen. Later zal extra verlichting worden geplaatst. Tijdens de werkzaamheden zullen de passagiers van het Sint-Annaveer geen hinder ondervinden. 

Enkele beelden van de plaatsing van het hekwerk kan je hier vinden.

VLOOT behoort tot het agentschap MDK.

Marieke,

Je toezegging om meter te worden van onze ORKA in 2015 was een eer. De manier waarop de doop verliep en je oneindig enthousiasme, een enorme verfrissing. Je aanwezigheid op de meterdagen, die we jaarlijks voor onze meters inrichten, een plezier. We zullen je nooit vergeten. Elke redding van een mensenleven met de ORKA zal jouw stempel blijven dragen.

Vaarwel!
VLOOT

 

Enkele foto's van Marieke vind je hier.

 

VLOOT behoort tot het agentschap MDK.

Op vrijdag 11 oktober 2019 bezocht Maarten Westerhof (senior adviseur vloot- en marktontwikkeling), een collega bij de Rijksrederij Nederland, ir. Piet Leeuwerck (manager scheepsbouw en R&D, VLOOT). Het doel van het overleg was om kennis uit te wisselen met betrekking tot de aanpak van overheidsopdrachten voor het ontwerpen en bouwen van nieuwe schepen. Daarnaast kwamen ook enkele innovatieve projecten aan bod, zoals het invoeren van elektrische of deels elektrische vaartuigen en duurzame technologieën zoals methodes om brandstof te besparen.

VLOOT behoort tot het agentschap MDK.

Op 10 oktober 2019 kwamen 90 personeelsleden naar de infosessie die doorging in Oostende. Yves Goossens, algemeen directeur, startte de infosessie met de nadruk op de uitdagingen van de nieuwe regering en het belang van de missie en visie van het agentschap MDK en VLOOT. Lore Dupont, HR-manager, lichtte de personeelsgebonden thema’s toe. Extra aandacht ging uit naar het belang van het beheershandboek, de persoonlijke beschermingsmiddelen en de personeelsevolutie. Tot slot nam Ruben Vanhamel, superintendent vaarwegmarkering en gebouwen, de presentatie over met een toelichting over de nieuwe VLOOTsite.
Op termijn zullen alle administratieve en operationele activiteiten in Oostende samenkomen op één locatie ter hoogte van het huidige directiegebouw. Dit project bestaat uit drie fasen:

1. Kaaiwerkzaamheden (opvolging door afdeling Maritieme Toegang)

2. Bouw nieuw magazijn en werkplaats (opvolging door VLOOT)

3. Renovatie directiegebouw (in samenwerking met het Facilitair Bedrijf)

Na de voltooing van de kaaiwerkzaamheden zal de bouw starten van het nieuwe magazijn en de werkplaats. In de derde fase zal het kantoorgebouw grondig gerenoveerd worden. Hierbij is de belangrijke erfgoedwaarde van het Raveelgebouw en de kijk van Roger Raveel op het gebouw bewaard gebleven. De indeling met landschapsbureaus zal het ‘nieuwe werken’ beklemtonen. Na de renovatie zal het gebouw ook volledig voldoen aan de klimaat- en energierichtlijnen van de Vlaamse Overheid.

Klik hier voor foto's.

VLOOT behoort tot het agentschap MDK.

Na 29 jaar trouwe dienst bij VLOOT, sluit de ZEEHOND een hoofdstuk af. Het schip kreeg recent een nieuwe eigenaar. Op donderdag 10 oktober 2019 bracht gezagvoerder Patrick Casier en zijn bemanning de ZEEHOND van haar vaste ligplaats in de haven van Oostende naar het Visserijdok bij Scheepswerf IDP. De ZEEHOND, gebouwd bij Scheepswerf Rupelmonde, kwam in 1990 in dienst. Doorheen de jaren is het schip bijna niet veranderd. ‘Een oerdegelijk schip, een echt werkpaard,’ volgens de bemanning.

De ZEEHOND nam in samenwerking met de collega’s van de federale overheidsdienst Leefmilieu deel aan tal van internationale oefeningen in het kader van pollutiebestrijding op zee. Ook het departement Landbouw en Visserij, dat instaat voor de controle van de zeevisserij, was een vaste klant aan boord van de ZEEHOND. Daarnaast vervulde het schip een belangrijke rol als guard vessel, voor hulpverlening op zee en klein boeienwerk, om er maar een aantal te noemen. De ZEEHOND speelde eind 2015 en begin 2016 bijvoorbeeld een cruciale rol na het incident met de gezonken Flinterstar voor de kust van Zeebrugge doorheen de verschillende fasen van de reddings- en hulpverleningsactie en als guard vessel achteraf tot na de berging van het gezonken vaartuig. De ZEEHOND was ook lang een vaste waarde op grote maritieme evenementen zoals de Navy Days, waar het brede publiek een bezoek aan boord kon brengen.

Begin 2017, vervoegde de SIRIUS de Vlaamse vloot. Dit multifunctionele vaartuig had als doel om de ZEEHOND op termijn te vervangen. Het schip neemt naast de opdrachten van de ZEEHOND ook heel wat extra opdrachten op zich zoals de ondersteuning van het maritiem onderwijs als opleidingsschip en het uitvoeren van hydrografische en hydrologische metingen in opdracht van de Vlaamse Hydrografie (afdeling Kust). De SIRIUS heeft alles aan boord om uit te groeien tot een helder baken op de Noordzee om haar voorganger de ZEEHOND te vervangen.

Klik hier om enkele foto's te bekijken.
Klik hier om het filmpje te bekijken.

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.