Het nieuwste veer van VLOOT, CYRIEL BUYSSE, komt er dit jaar aan. Het casco werd gebouwd op de werf Damen Verolme en op 2 februari 2018 te water gelaten. Van daaruit werd het vaartuig getransporteerd  naar de werf Damen Gorinchem voor verdere afbouw. Bijzonder aan dit veer is de installatie van milieuvriendelijke motoren met uitlaatgassenbehandeling wat uiterst energie-efficiënt is met relatief weinig uitstoot van schadelijke stoffen.

De CYRIEL BUYSSE zal ingezet worden op het kanaal Gent-Terneuzen en wordt verwacht in het voorjaar van 2018.

Klik op deze link voor foto's van:

-        bouw casco
-        mock-up
-        fabrieksproeven motoren met uitlaatgassenbehandeling
-        tewaterlating

VLOOT blijft steeds verder bouwen aan een duurzame toekomst met milieuvriendelijke vaartuigen.

 

 

Na  drie infosessies in Oostende, Antwerpen en Gent in 2017 vond de volgende infosessie op
1 februari 2018 plaats in Vlissingen (Nederland).

Johan Onraedt, wnd. algemeen directeur, mocht 45 personeelsleden verwelkomen. Hij bracht in zijn presentatie duiding over de missie, visie, waarden en aandachtspunten van VLOOT. Ook heel wat interessante items over de personeelsevolutie, de cursistendagen, de realisaties en de geplande vernieuwingen kwamen aan bod.

Nadien gaf Frank Aerssens, directeur Operations en Technische Dienst een boeiende presentatie over de werking van de technische dienst die als (ultieme) doel heeft om de VLOOTvaartuigen 100% beschikbaar te stellen. Hij toonde het belang aan van het vermijden van correctief onderhoud door verder te evolueren naar periodiek, predictief en pro-actief onderhoud. 

Tenslotte toonde hij een aantal sprekende voorbeelden van de resultaten van het monitoringsysteem dat op basis van het VLOTEC beheerssysteem opgezet werd om nuttige analyses rond onderhoud van de vaartuigen te kunnen trekken.

Foto's van de infosessie kan je hier terugvinden.

VLOOT heeft op 5 februari 2018 op verzoek van het Nederlandse Loodswezen ‘LOODSBOOT 1’ ingezet op de Noordpost voor een tijdelijke vervanging tijdens het bunkeren en bevoorraden van de Nederlandse loodsboot POLARIS.

De hele operatie is vlot en volgens schema verlopen en een mooi voorbeeld van de goede samenwerking tussen VLOOT, het Vlaamse en het Nederlandse Loodswezen.

VLOOT wil overtuigend meewerken aan de gezondheid van al haar werknemers.

Naast de eerder opgestarte sensibiliseringscampagnes rond roken en gebruik van frisdrank, is er nu fruit beschikbaar op het werk op alle VLOOT-locaties.

Het kiezen voor een gezonde fruitsnack als tussendoortje moet zowel de bewustwording rond een gezonde levensstijl als de gezondheid van de werknemers zelf bevorderen.

Klik hier voor meer over fruit en gezondheid.

 

Het is een traditie dat de directie van VLOOT in het begin van het jaar, terugblikt op de realisaties van het afgelopen werkjaar.  Op basis van de resultaten wordt de visie op de toekomst bevestigd of bijgestuurd.  De conclusies vormen dan de basis voor de werkafspraken voor het komende jaar.

Dit jaar vormde ‘change’ of ‘verandering’ de rode draad tijdens de evaluatie van het beheerssysteem.  De steeds sneller evoluerende maatschappij noodzaakt immers ook de VLOOTrederij aandachtig te blijven voor alle veranderingen en nieuwigheden die op haar af komen.

VLOOT was dan bijgevolg bijzonder vereerd dat mevrouw Ann De Roeck, meter van de WIELINGEN, bereid was om haar eigen ervaringen te delen.  Na een loopbaan in verschillende topfuncties bij Belfius is zij in 2014 een loopbaan als directeur gestart bij FSMA (controle autoriteit voor financiële diensten en markten).  Info over deze autoriteit vindt u via www.fsma.be.

Zij nam op donderdag 26 januari 2018 het management en aantal belangrijke sleutelfiguren van VLOOT mee naar de ‘veranderingen’ in de wereld.  Ze legde de link naar evoluties die ook op Europa, Vlaanderen en VLOOT impact kunnen hebben.  Haar eigen persoonlijke ervaringen over het omgaan met veranderingen, gedrag en weerstand waren bijzonder verhelderend en nuttig.  Tot slot wees ze ons ook op het belang van het leiderschap. Aan de hand van talrijke voorbeelden uit de maritieme omgeving en uit het ‘alledaagse’ leven kregen de deelnemers een aantal tips om valkuilen te herkennen.  Daarnaast onderstreepte onze VLOOTmeter het belang van de communicatie naar en met alle medewerkers van de organisatie.  Eenvoudige en begrijpbare taal is de boodschap, zeker  bij het opstarten van nieuwe uitdagingen.

Het nieuwsitem over de doop van de WIELINGEN door mevrouw Ann De Roeck vindt u hier.

De Haven van Oostende heeft een succesvol jaar achter de rug met hun offshore trafiek waardoor de activiteiten in de haven fors zijn gestegen. Door de uitbreiding van het offshore windmolenpark worden steeds meer gezinnen voorzien van windenergie afkomstig van de Noordzee. In 2018 kijkt de haven uit naar de verdere groei in de offshore en de heropstart van de roro-trafiek.

Ook VLOOT speelt een substantiële rol in de Haven van Oostende. In 2017 werden er 3.343 invaarten van VLOOTvaartuigen geregistreerd in het 'Ensor systeem'. Dit zijn bijna 700 vaarten meer dan in 2016!

VLOOT zal met de verhuis van haar operaties naar de vernieuwde kaai 101 en de kaai 102 de komende jaren ook met het Havenbedrijf samenwerken aan de creatie van extra ruimte voor de offshore activiteiten in de haven.

Enkele foto's vindt u hier terug.

In het kader van de opvolging van de evolutie van de strand- en vooroeversuppleties heeft het Waterbouwkundig Laboratorium de voorbije 4 jaar een monitoringscampagne uitgevoerd ter hoogte van Mariakerke-Oostende.

De VLOOTbemanning van de ZEETIJGER stond samen met de medewerkers van het Waterbouwkundig Laboratorium in voor het uitleggen en veilig ophalen van frames met meetinstrumenten. Om deze frames veilig af te bakenen werden ook boeien uitgelegd conform de richtlijnen van afdeling Scheepvaartbegeleiding zodat de scheepvaart steeds op een veilige afstand kon passeren. De campagne werd ook kenbaar gemaakt aan de lokale jachthavens en de beroepsvissers via de Vlaamse Visserij Vereniging en de Rederscentrale. Door de goede samenwerking tussen de verschillende instanties kon deze campagne eind 2017 met succes afgesloten worden.

Foto's van deze campagne vindt u hier terug.

Jaarlijks komen talrijke sportliefhebbers supporteren voor de Soudal Scheldecross te Antwerpen waar veel bekende veldrijders aan deelnemen.

Op zaterdag 16 december 2017 heeft VLOOT uitzonderlijk haar capaciteit op de Sint-Annaveerdienst uitgebreid om de supporters op tijd op hun bestemming te krijgen. Naast de SCHELDE werd de veerboot SIMON STEVIN extra ingezet om de piekmomenten op te vangen tussen het ponton aan het Steenplein en linkeroever.

In samenwerking met Golazo Sports is dit evenement zeer vlot verlopen. De opkomst van een 2000-tal mensen was een groot succes. Iedereen kon genieten van een mooie winterse dag en een vlotte overvaart!

Foto’s van de overtochten bij de Scheldecross vind je hier terug.

De gebruikers van de veerboot in Kruibeke kregen op zondag 3 december 2017 onverwacht gezelschap van de Sint en zijn pieten tijdens hun overtocht van Kruibeke naar Hoboken.

Enkele sfeerbeelden vindt u hier.

 

Op 4 december 2017 kreeg VLOOT een oproep vanuit Frankrijk om een dringende interventie te doen op een Franse 17-tons boei ca 1 mijl in zee ter hoogte van Duinkerke.  De bijstand van VLOOT werd gevraagd omdat de boei aan het zinken was en er geen middelen waren in Franse middens die onmiddellijk ingezet konden worden.

De gezagvoerder van de ZEETIJGER, Steve Hosten, kon samen met zijn bemanning de mastadont veilig en wel afleveren in de haven van Duinkerke.

Dit huzarenwerk werd bijzonder geapprecieerd door de Franse collega’s en is ook opgevallen binnen VLOOT.  Het betrof immers een voor Frankrijk bijzondere boei die uitgerust was met zeer belangrijke meetinstrumenten. De boei was verankerd met twee ankers van elk 3 ton, twee boeistenen van 3 ton en tweemaal 100 meter ankerketting (2400kg).

Enkele beelden van deze bijzondere opdracht vindt u hier.

Op zaterdag 2 december 2017 kreeg het MRCC een oproep voor medische hulp aan boord van het baggerschip ‘Flinstone’ ter hoogte van de windmolenparken. Er was dringend medische assistentie nodig voor de eerste stuurman die geconfronteerd werd met hartklachten. Koksijde Rescue werd opgebeld maar door de dichte mist kon de helikopter niet uitvliegen.  Het reddingsvaartuig ORKA werd gecontacteerd die meteen is uitgevaren om de eerste medische hulp toe te dienen. Bij aankomst aan wal werd de stuurman onmiddellijk overgedragen aan de hulpdiensten voor verder onderzoek en na de nodige behandeling mocht hij het ziekenhuis verlaten.

Dank aan de VLOOTbemanning van de ORKA met gezagvoerder Jurgen De Sloover voor de zeer professionele, vlugge en goed georganiseerde medische evacuatie wat zeer geapprecieerd werd door de kapitein van het schip en de betrokken stuurman.

Op donderdag 30 november 2017 brachten studenten Industriële Wetenschappen en Elektromechanica een bezoek aan de SIRIUS.  Het bezoek kaderde in een project dag van VTI Diksmuide aan het havenbedrijf Oostende en een aantal bedrijven in de haven van Oostende.  Kapt. Dennis Brys, gezagvoerder van de SIRIUS onthaalde de studenten en hun begeleiders op de brug.  Vervolgens werden ze rondgeleid door het schip naar de machinekamer waar Marc Knockaert, scheepstechnicus, de technische uitleg voor zijn rekening nam.  De leerlingen in de studierichtingen Industriële Wetenschappen en Elektromechanica krijgen een brede technisch-theoretische vorming.  Via het bezoek aan de SIRIUS konden de studenten ook eens proeven van de vaardigheden, inzichten en attitudes die nodig zijn in de praktijk en op de werkvloer.  VLOOT hoopt uiteraard dat deze studenten hierdoor zin krijgen in een technisch beroep in de scheepvaart.

Enkele sfeerbeelden aan boord vindt u hier.
Meer over de SIRIUS vindt u hier.
Info over de ingebruikname van de SIRIUS vindt u hier.
Meer over het maritiem onderwijs en de maritieme beroepen vindt u via areyouwaterproof.

Op zondag 26 november 2017 bezochten 628 personen het zeewetenschappelijk onderzoeksvaartuig SIMON STEVIN in Oostende. Een route doorheen het schip werd uitgestippeld vanop de brug tot in de machinekamer. In de ‘survey room’ werden de bezoekers ontvangen door Maxime Van Balen, contract- en projectmanager, die uitleg gaf over de samenwerking tussen VLOOT en het VLIZ en de taken in het algemeen. Norman Daems, gezagvoerder, gaf interessante informatie op de brug en verder langsheen het parcours gaf de VLOOTbemanning deskundige uitleg over de technische aspecten in de machinekamer. In het labo werden een  aantal wetenschappelijke activiteiten van het VLIZ in beeld gebracht.

Pendelbusjes werden ingelegd om de enthousiaste bezoekers naar het Marien Station Oostende te brengen waar wetenschappers meer uitleg gaven over recente onderzoeken aan boord van de SIMON STEVIN en in het Marien Station Oostende.

Foto’s van het bezoek op het schip vind je hier terug.

Klik hier voor de foto's van het Marien Station Oostende.

Meer info over het VLIZ via de website

De finale afwerking van het hydrografisch peilvaartuig HENRY DE VOS is in zicht. Op 21 november 2017 werd in aanwezigheid van Scheepvaartcontrole en Bureau Veritas de hellingproef uitgevoerd door de werf Auxilar Naval Del Principado SA in Spanje. De hellingproef dient om op een zeer nauwkeurige manier het zwaartepunt van het vaartuig te bepalen. De situatie wordt nauw opgevolgd door de projectleider ir. Piet Leeuwerck, scheepsbouw R&D manager. Samen met superintendent Jan De Kerf en schipper Frankie Van Ceulen worden de HATs (Harbour Acceptance Tests) en de SATs (Sea Acceptance Tests) opgevolgd.

De HATs zijn testen die aan wal worden uitgevoerd waarbij alle systemen van het vaartuig uitvoerig getest worden zoals het correct functioneren van de elektrische systemen, de ventilatie en de motoren. Ook alles wat met veiligheid te maken heeft zoals het testen van de brandblussystemen, de bilgessystemen en –alarmen.

Op zee worden de SATs uitgevoerd, meer bepaald testen naar manoeuvreerbaarheid, snelheid en geluidsmetingen aan boord.

Na succesvolle uitvoering van alle proeven wordt de hydrografische apparatuur grondig door de Vlaamse Hydrografie op de werf in Spanje getest.

HENRY DE VOS wordt eind december verwacht in Antwerpen en zal na de familiarisatie en testen gebruikt worden om metingen uit te voeren voor de Vlaamse Hydrografie. We kijken alvast uit naar onze nieuwste aanwinst.

Foto’s van de laatste afwerkingen van het vaartuig vind je hier

Klik op film 1 en film 2 voor meer beelden van de testen.

De Vlaamse overheid wil verder bouwen aan een duurzame toekomst door onder andere het wagenpark te vergroenen.

Dit houdt onder meer in dat er geen dieselwagens meer aangekocht worden en dat de gemiddelde ecoscore van het wagenpark tegen 2020 minstens 67 moet bedragen.

Na de overschakeling naar zwavelarme brandstof op alle schepen en de aankoop van elektrische en hybride wagens, heeft VLOOT nu opnieuw een volgende stap genomen met de aankoop van een CNG (compressed natural gas) wagen.

Deze gloednieuwe wagen is voor het eerst op dinsdag 14 november 2017 in gebruik genomen. Groot voordeel is dat deze auto minder vervuilend is dan een benzine- of dieselwagen, een ecoscore heeft van 79 ten opzichte van gemiddeld 62 voor een gewone dieselwagen en zuinig rijdt.

Daardoor kan er naast een bijdrage aan het milieu ook bespaard worden op de brandstofprijs. Een CNG-wagen stoot ook 90% minder fijne deeltjes en 30% minder CO2 uit. Aardgas is ook 20 tot 30% goedkoper dan diesel en tot 40% goedkoper dan benzine.

Intussen zijn er steeds meer tankstations met een CNG-pomp beschikbaar.

VLOOT blijft dus verder werken aan de transitie naar een groener wagenpark en bouwt verder aan een duurzame toekomst met milieuvriendelijke wagens en vaartuigen!

 

Enkele foto’s van de CNG-wagen vind je hier.

Op zondag 26 november 2017 vertellen wetenschappers je tijdens de ‘dag van de wetenschap’ alles over de vele veranderingen die onze zeeën ondergaan.  Mis de kans niet om aan boord van het onderzoeksvaartuig SIMON STEVIN de sfeer te komen opsnuiven.  De VLOOTbemanning en de wetenschappers geven je graag uitleg over de werking van het schip en de staalnameapparatuur aan boord.  Daarnaast vind je ook een schat aan informatie over het zeewetenschappelijk onderzoek rond de veranderingen die onze zeeën ondergaan  in het Marien Station Oostende (VLIZ).

Klik hier voor meer info.

Op vrijdag 10 november 2017 bevestigde David Sijmons, attaché bij de FOD Mobiliteit en Vervoer dat de Vlaamse overheidsrederij nog steeds voldoet aan de eisen van de ISM-code.  ISM (International Safety Management) is een internationale standaard voor veiligheid aan boord van de schepen en het voorkomen van milieuverontreiniging.  Op 30 november 2007 kreeg VLOOT voor de eerste keer bevestiging dat ze de normen van deze code naleeft.  Dit document is vanaf de datum van afgifte vijf jaar geldig mits ook jaarlijks bevestigd wordt dat het veiligheidsmanagement naar behoren functioneert bij die rederij.

De auditoren waren zeer onder de indruk van de systemen die de opvolging van de ISM-normen borgt in de VLOOTorganisatie zoals VLOMIS en VLOTEC.  Deze systemen werden in de loop van de jaren steeds verder verfijnd en afgestemd op de specifieke behoeften en verwachtingen binnen een operationele rederij.

Tien jaar na deze belangrijke mijlpaal in de VLOOTgeschiedenis en na diverse steekproeven blijkt dat VLOOT nog steeds voldoende lessen trekt uit ongevallen, audits, veiligheidsoefeningen, opvolging van defecten, enz... De lead auditor kon bijgevolg bevestigen dat VLOOT voor de 3e keer een conformiteitsdocument of Document of Compliance in ontvangst kon nemen.

De vernieuwing van het Document of Compliance is de verdienste van alle VLOOTcollega’s!  De auditoren legden hun focus bij de teams Personeel, Technische Dienst, Operations & Crewing.  Het SHEQ-team (Safety, Health, Environment, Quality) en de directie bleven vanzelfsprekend niet buiten schot.  Om ook naar de toekomst te kunnen aantonen dat de veiligheids- en milieustandaarden opgevolgd worden, zal VLOOT extra aandacht besteden aan de opvolging en integratie van de auditrapporten in de bestaande systemen. 

Dit jaar komt de Sint aan in Antwerpen op zaterdag 18 november 2017 waar hij verwelkomd wordt op het ponton ’t Steen.  Om dit praktisch mogelijk te maken heeft de stad Antwerpen beslist om dan geen andere schepen te laten aanmeren aan het ponton.  Dit zal voor gevolg hebben dat het veer niet zal varen tussen linkeroever en ’t Steen tussen 12:00 en 15:00.

Meer over het veer Sint-Anna vindt u hier.

VLOOT heeft onlangs geïnvesteerd in nieuwe kledij voor alle koks aan boord van de VLOOTschepen.

Alle VLOOTkoks werden uitgerust met een nieuwe outfit. Een mooi wit bovenstuk met een donkere broek in een lichter materiaal zodat het werken in de keuken nog aangenamer wordt.

De koks zijn alvast blij met de nieuwe kledij.

Foto’s van de nieuwe kledij vindt u hier terug. 

Op dinsdag 7 november 2017 namen 63 VLOOTcollega’s deel aan de derde infosessie met als focus thema ‘Welzijn op het werk’. Deze voorstelling vond plaats in het prachtig Bezoekerscentrum van de Haven van Gent.

Johan Onraedt, wnd.  algemeen directeur, begon zijn presentatie met de  algemene voorstelling van VLOOT, de waarden en de aandachtspunten, de VLOOT-realisaties en de geplande vernieuwingen naar de toekomst toe.

Na de pauze presenteerde Johan Onraedt de evaluatie van het personeelstevredenheidsonderzoek en de acties die hierrond ondernomen werden, samen met het beleid rond vorming en opleidingen. Bijzonder grote aandacht werd besteed aan de veiligheid op het werk. Positief is dat er steeds minder arbeidsongevallen zijn en dat de benchmark met de maritieme sector positief is. VLOOT investeert daartoe ook ruim in o.a. veiligheidskledij en PBM, risico-analyse, preventie, ergonomie, enz.

Op basis van de prevalentiecijfers van IDEWE werden enkele actiepunten rond het gezondheidsbeleid en het ziekteverzuimbeleid voorgesteld.  Tenslotte werd ook het beleid rond ongewenst grensoverschrijdend gedrag onder de aandacht gebracht.

Foto’s van de infosessie kan je hier terugvinden.

Studenten aan de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen scherpen hun nautische en technische vaardigheden aan onder meer via de simulatoren.  Om ervaring en vaartijd op te bouwen kunnen de studenten op vrijwillige basis een stage aanvragen aan boord van VLOOTvaartuigen.   De komende kerstvakantie zijn er alvast nog een aantal plaatsen vrij voor HZS-kadetten aan boord van de WANDELAAR en de tenderswath’s.

Stages kunnen aangevraagd worden via deze link.

Meer info over de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen vindt u hier.

 

DeWaterbus vaart sinds 1 juli 2017 op de Schelde in opdracht van het havenbedrijf Antwerpen.  Op 11 november 2017 verdubbelt DeWaterbus haar frequentie met de ingebruikname van een tweede vaartuig.  Doordat DeWaterbus in Hemiksem en Kruibeke aanmeert aan het ponton van de VLOOTveren, was het noodzakelijk de beide dienstregelingen op elkaar af te stemmen.  In overleg met de betrokken lokale besturen, bedrijven en schooldirecties werd gestreefd naar een optimale en veilige verbinding tussen DeWaterbus en de Zuiderveren binnen de globale visie rond de watermobiliteit van en naar Antwerpen.  De verwachtingen van de werknemers, scholieren en recreanten die sinds jaar en dag deze veren gebruiken, mochten hierbij niet uit het oog verloren worden.  Dit was best een moeilijke oefening.  Nu ligt er een dienstregeling klaar die een traject mogelijk maakt waarbij men op zes plaatsen van zowel van linker- als van rechteroever, over de Schelde ‘Slim naar Antwerpen’ kan.

De folder met de nieuwe dienstregeling vindt u hier.

Op dinsdag 24 oktober 2017 vierde het MIK in Zeebrugge (Maritiem Informatie Kuispunt) haar tiende verjaardag.  In het kader hiervan werd ook een demonstratie gegeven met patrouilleschepen van de Marine (Pollux en Castor) en een aantal VLOOTvaartuigen (ZEELEEUW en SPN09) die respectievelijk ingezet worden in partnerschap met de DOUANE en de SCHEEPVAARTPOLITIE.  De nieuwste aanwinst van VLOOT, de SIRIUS, fungeerde hierbij als ‘targetship’.  Opnieuw een mooi voorbeeld van goede samenwerking tussen de Vlaamse en de Federale overheidsdiensten met bevoegdheid op zee.

Enkele sfeerbeelden (met dank aan Marinecomponent) vindt u hier.

Gedetailleerd verslag met uitgebreide reportage vindt u op de facebookpagina van de marine.

Het is stilaan een traditie dat het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust meewerkt aan het programma voor de ontvangst van een internationaal gezelschap dat via APEC een vorming volgt.

APEC is het maritiem trainingsinstituut van Antwerpen en Vlaanderen dat kortlopende seminaries aanbiedt voor professionals van over heel de wereld.  Ook voor de ontvangst van een 15-tal loodsen uit Shenzen (China) werd een ‘tailor made’ programma uitgewerkt waaraan alle entiteiten van het agentschap MDK meewerkten.

De 15 loodsen uit China konden op 23 en 24 oktober 2017 kennis maken met het Vlaams beloodsingsproces in de praktijk aan boord van de tenderswath en de WANDELAAR (begeleid door kapt. Kevin Depuydt).  Aan de wal werden ze ondergedompeld in de rederijactiviteiten van VLOOT  door wnd. algemeen directeur Johan Onraedt voor wat de managementmateries betreft.  Bijzondere interesse van de loodsen ging ook naar de duiding van directeur operations & technische dienst, Frank Aerssens over de bouw en financieringsaspecten van de SWATHvaartuigen, de onderhoudsystematieken en de operationele processen om het transport van de loodsen te kunnen organiseren in partnerschap met het LOODSWEZEN.

Enkele sfeerbeelden van de ontvangst van het gezelschap uit China vindt u hier.

Het Koninklijk Werk IBIS vzw heeft zich voor de eerste keer kandidaat gesteld als goed doel voor de ‘Warmste Week’ van Studio Brussel en werd als deelnemer door de Koning Boudewijnstichting erkend.  Op zaterdag 21 oktober werd in het kader van dit initiatief de ‘Run for Life’ gelopen rond de IBIS-campus.  Ook een aantal sympathiserende VLOOTcollega’s trokken hun loopschoenen aan! 

Info over andere acties rond het IBIS-project vindt u hier.

Enkele sfeerbeelden van de Run for Life van afgelopen zaterdag vindt u hier.

Op 19 oktober 2017 kreeg de bemanning van de ZEETIJGER opdracht om uit te varen voor onderhoudswerkzaamheden aan boei OostdyckBK-W, 18 mijl uit Oostende.  Twee wetenschappers namen van deze gelegenheid gebruik om in het kader van een doctoraatsstudie, levend materiaal van deze boei te bemonsteren voor onderzoek.   Meer in het bijzonder waren de wetenschappers geïnteresseerd in staalname van levende vlokreeftjes om deze dan optimaal levend te bewaren en te toetsen aan een experimenteel schema.  Finale doel was om te onderzoeken welk effect de opwarming van de aarde heeft op de levende organismen.  De wetenschappers en de bemanning van de ZEETIJGER kregen tijdens de werkzaamheden ook gezelschap van een ‘keep’ die de ZEETIJGER koos als uitzonderlijke rustplaats (verblijft meestal op plaatsen waar er voldoende beukennoten beschikbaar zijn).  Een mooi voorbeeld waarbij veiligheid en natuur verzoend worden met elkaar.  Enkele sfeerbeelden vindt u hier.  

Op zaterdag 7 oktober 2017 brachten 7 VLOOTmeters een bezoek aan de SIRIUS waar gezagvoerder kapt. Dennis Brys  hen opwachtte voor een korte  rondvaart met het nieuwste schip van VLOOT, de SIRIUS.  Het schip vertrok begeleid door een stevig opkomende wind van 4 à 5 beaufort richting zee.  De VLOOTmeters kregen vervolgens een rondleiding en uitleg van de gezagvoerder kapt. Dennis Brys die hen attent maakte op allerlei snufjes en nieuwigheden aan boord van dit multifunctionele vaartuig.  Op deze speciale dag waren volgende VLOOTmeters aanwezig:

Ann De Roeck (WIELINGEN)
Anne Kuijer (JAN VAN EYCK)
Anne-Marie Duytschaever (ZEEASTER)
Chantal Stragier (WESTERSCHELDE)
Helen Notario (SPN14)
Marieke Vervoort (ORKA)
Marleen De Muer (ROGER RAVEEL)

Enkele sfeerbeelden van de vaartocht met de VLOOTmeters vindt u hier.

Op 2 en 3 oktober 2017 heeft de SIRIUS een eerste schoolvaart uitgevoerd sinds de ondertekening van het nieuw contract tussen VLOOT en GO! De Scheepvaartschool – Cenflumarin. Met het afsluiten van dit contract hebben beide partijen zich geëngageerd om de leerlingen leerrijke vaarten aan te bieden aan boord van zowel de SIRIUS als de ZEESCHELDE.

Doorheen het schooljaar worden tweedaagse en vijfdaagse vaarten ingepland op de SIRIUS en dagvaarten op de ZEESCHELDE.

Tijdens de vaarten worden de respectievelijke vaartuigen altijd exclusief ingezet voor de Scheepvaartschool - Cenflumarin, wat wil zeggen dat zij zelf de activiteiten en het vaarschema bepalen voor zover dit operationeel haalbaar is en in functie van het vooropgestelde lesprogramma.

Foto’s van de leerlingen op hun eerste schoolvaart zijn hier terug te vinden.

Op 26 september 2017 is er een POLEX-oefening doorgegaan.  Het betrof een simulatie van de interventies bij een pollutie incident in een windmolenpark met de bedoeling om zo de gecoördineerde inzet van de pollutiebestrijdingsmiddelen middelen te testen en te trainen.  Het VLOOTvaartuig ZEETIJGER uitgerust met veegarmsysteem, het MARINEvaartuig CASTOR uitgerust met dispersant sproeisysteem en het vliegtuig van BMM (Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee) hebben hieraan deelgenomen.  De oefening gebeurde in samenwerking met de windmolenexploitant C-power.

Het nieuwe veegarmsysteem werd door de ZEETIJGER op zee ontplooid.  De CASTOR bediende het dispersant sproeisysteem.  Dispersanten zijn chemische producten, met name detergenten die specifiek ingezet kunnen worden ter bestrijding van olievervuiling op zee. Door dispersanten op de olie te sproeien, wordt de natuurlijke dispersie van een olievlek aanzienlijk versneld.

De oefening had tot doel de bemanningen vertrouwd te houden met de ontplooiing en de bediening van de systemen alsook om de samenwerking tussen OSC (On Scene Commander) en OSCO (On Scene Coördinator) te testen.  In het kader van deze oefening werden de communicatieprocedures zowel van het Emergency Response Plan van de windmolenexploitant, het MRCC (Maritiem Reddings - en Coördinatie Centrum), het MIK (Maritiem Informatie Kruispunt) en BMM getest

Alle voorziene testen en manoeuvres werden zonder noemenswaardige problemen uitgevoerd.

Hier vindt u enkele beelden genomen door het vliegtuig van BMM.

Op maandag 2 oktober 2017 stelde de meter van de ORKA haar levensverhaal voor aan de pers en overhandigde het eerste exemplaar van haar boek aan gastheer Wim Distelmans die ze ‘haar held’ noemde.

De dagboekfragmenten van Marieke werden doorweven met spannende wedstrijdverslagen en relevante commentaren.

Klik hier voor de vrt reportage.

Zie ook de website van Willems Uitgevers waar u alle informatie kunt vinden over deze uitgave.

De tweede informatiesessie vond plaats op donderdag 28 september 2017 in De Scheepvaartschool – Cenflumarin te Antwerpen met een opkomst van 56 VLOOTcollega’s.  Voor de infosessies wordt er steeds een generiek gedeelte gepresenteerd samen met een focus thema, ditmaal “Logistiek en huisvesting van de VLOOTcollega’s”.

Johan Onraedt, wnd. algemeen directeur, verwelkomde iedereen in de aula van de Scheepvaartschool en gaf een boeiende presentatie over de algemene werking binnen VLOOT. Aansluitend besprak hij de huisvesting op de vier locaties bij VLOOT. Door de recente verhuis van de personeelsleden in Antwerpen naar het IMALSO-gebouw werd de nieuwe werkomgeving nader toegelicht met de landscapebureau’s op het gelijkvloers, het magazijn, de vergaderruimtes, onthaalruimte, parkeerplaatsen enz.
Voor Oostende kwamen de drie projecten aan bod waardoor er binnen enkele jaren een volledig nieuwe VLOOTsite zal ontstaan op één locatie. De drie projecten houden in

-  werken aan de kaaimuur 101  door de afdeling Maritieme Toegang
-  renovatie van het Sir Winston Churchillgebouw, een project aangestuurd door het Facilitair bedrijf
-  Design&Build Project Nieuwbouw Atelier Sir Winston Churchillkaai, een onderhandelingsprocedure die reeds is opgestart.

Voor de locatie Vlissingen werden de twee gebouwen aan De Boulevard De Ruyterlaan verduidelijkt en de ligplaatsen en containers t.h.v. de Prins Hendrikweg.
De veerdiensten Langerbrugge en Terdonk die in Gent operationeel zijn, werden met het gebouw aan de Roeiersweg en de containers in de Moervaartstraat ook in beeld gebracht.

Na de korte pauze gaf Birgit Berteloot, logistiek manager bij VLOOT een interessante voorstelling over de logistieke werking binnen VLOOT.  Wie doet wat, hoe artikelen besteld worden, de stock in het magazijn, de kledij die moet gedragen worden, gasoliebestellingen, het wagenparkbeheer enz. Alles wordt steeds in het werk gesteld om snel en vlot de personeelsleden tevreden te stellen. We streven ernaar om VLOOT (MDK) breed samen te werken, de kennis te delen om betere voorwaarden te verkrijgen en uniform te werken over alle afdelingen.

Foto’s van de infosessie kan je hier terugvinden.

Op dinsdag 26 september 2017 heeft de ZEESCHELDE boeien geplaatst in kanaaldok B1 in Antwerpen. Het betreft het vernieuwen van de verankering van zes boeien in het kader van de werkzaamheden ter hoogte van het AMORAS-project in Antwerpen. Eén boei die voordien op drift was geraakt werd opnieuw uitgelegd. De vijf andere boeien werden uit het water gehaald, gereinigd, onderhouden en terug in het water gelegd na het vernieuwen van de verankering.

De opdracht werd uitgevoerd in opdracht van de tijdelijke handelsvereniging SeReant, die als aannemer opereert voor de afdeling Maritieme Toegang. Gezien de bebakening nog steeds noodzakelijk is in functie van de werkzaamheden ter plaatse, heeft VLOOT de nodige werken uitgevoerd om de verankering van de boeien te vrijwaren voor de komende jaren.

Meer informatie over het AMORAS project vind je hier terug

Foto’s van het boeienwerk op de ZEESCHELDE vind je hier terug.

Van 11 tot 15 september konden drie studenten van GO! De Scheepvaartschool-Cenflumarin in het kader van werkplekleren praktische ervaring opdoen op de Zuiderveren en het Sint-Annaveer te Antwerpen.

Onder begeleiding van leidinggevend hoofdschipper Eric Van Loon en de gezagvoerders van VLOOT konden Marko FILIPOVIC, Robbe FRANCK en Hamidulhaq HAQANI gedurende deze week meedraaien in de werking van deze veerdiensten.

VLOOT kon zo opnieuw een bijdrage leveren aan het Maritiem Onderwijs in Vlaanderen.

Enkele foto’s van de studenten vindt u hier terug.

De stralende zon bracht op zondag 17 september 2017 vele geïnteresseerden naar de Vlaamse Havendag. Minister Ben Weyts bezocht alle havens waar VLOOT ook aanwezig was.

In Antwerpen kon het publiek het gloednieuw hypermodern multifunctioneel vaartuig SIRIUS bezichtigen, dat in april 2017 werd gedoopt. Kapt. Dennis Brys en zijn bemanning verwelkomden 2967 bezoekers. Samen met kapt. Mark Dewinter brachten ze de bezoekers op de hoogte van alle nieuwigheden aan boord. Ook de collega’s van Loodswezen en Vlaamse Hydrografie waren aanwezig aan boord. Van Alain Pels,  nautisch dienstchef, kwam men alles te weten over de taken van het Loodswezen. Samuel Deleu, projectleider en Kris Van Parijs, surveyor verduidelijkten hun bijzonder hydrografisch werk aan boord.

In Gent kreeg het multifunctioneel vaartuig ZEESCHELDE, dat gebruikt wordt als boeienlegger op de Schelde en het Kanaal Gent-Terneuzen, 2000 bezoekers aan boord.  Dit specifiek vaartuig werd toegelicht door gezagvoerder Gino Van Nieuwenhuyze en zijn bemanning. Voor specifieke informatie over de boeien kon men terecht bij Ruben Vanhamel, die verantwoordelijk is voor alle vaarwegmarkering bij VLOOT.

In Oostende kon men de SIMON STEVIN bezichtigen.  Gezagvoerder Norman Daems verduidelijkte met zijn crew alle bijzonderheden van dit zeewetenschappelijk onderzoeksschip aan 1070 bezoekers. Ook Maxime Van Balen, contract- en projectmanager, was ter plaatse voor alle bijkomende vragen. Het wetenschappelijk onderzoek aan boord werd volledig toegelicht door de wetenschappers van het VLIZ.

Het reddingsvaartuig ORKA was aanwezig in Zeebrugge met gezagvoerder Gino Mongare en zijn bemanning. Hier kon men vooral ‘man over boord’ demonstraties bekijken ter hoogte van het Zeestation. De ORKA is momenteel ook te zien in de reality-reeks ‘De Kust is veilig’ op ‘Vier’.
Kapt. Siska De Coninck, training officer en Davy De Decker, HR manager waren ook present in het Maritiem Competentiecentrum VDAB om alle jobmogelijkheden binnen VLOOT verder toe te lichten.

Op de ‘Areyouwaterproof’ stand konden de kinderen deelnemen aan boeiende maritieme spelletjes.

Vooral een grote dank aan alle VLOOTcollega’s voor hun inzet en samenwerking tijdens deze succesvolle havendag. Prachtig teamwork!

Sfeerbeelden van de VLOOTvaartuigen in de vier havens vindt u hier terug:

Antwerpen

Gent

Oostende

Zeebrugge

Op woensdag 13 september 2017 kregen de Oostendenaars een eerder ongewoon beeld te zien.  Een boei van om en bij de 6 ton, verankerd aan een boeisteen van 4 ton, was aangespoeld op  het strand door de stormwinden van de afgelopen dagen.  Ondanks het ongunstige weer, kon de ZEETIJGER al na 26 uur een (reserve)boei terug in de juiste positie leggen om zo een veilige scheepvaart te garanderen.  De boei ‘WL8’ is een kardinaalboei die uitgelegd werd door VLOOT om een ‘obstakel’ aan te duiden. VLOOT beschikt hiervoor over speciaal uitgeruste vaartuigen, zogenaamde ‘boeienleggers’.  De gestrande boei werd bij laagtij met behulp van een kraan weggehaald van het strand.

Op de Noordzee maar ook op de Schelde wordt de waterweggebruiker begeleid in scheepvaartverkeer via markeringen, waarschuwingssignalen en wegwijzers. Op zee is het vooral de ZEETIJGER die deze signalisatie op de afgesproken plaats uitzet conform de geldende internationale bepalingen die door België aangenomen werden. Kardinale boeien zijn altijd geel en zwart gekleurd en tonen aan langs welke zijde er moet gepasseerd worden.

Ook het operationeel beheer en het onderhoud van die navigatieboeien en bakens zijn in handen van VLOOT.

Klik hier voor wat meer detailinfo van de ZEETIJGER.
Klik hier om het vrt nieuwsbericht te lezen.

Woensdag 13 september 2017 is gestart met de verhuis van de VLOOTcollega’s in Antwerpen uit het zogenaamde kasteel en bijhorende annex aan de Tavernierkaai waar ze jaren lang hun werkstek hadden.  De collega’s namen hun intrek in het gerenoveerd nieuw ingericht ‘IMALSO-gebouw’ dat zich op linkeroever aan de Thonetlaan 102 in Antwerpen bevindt. 

De nieuwe werkplek bevindt zich op 500 meter van de steiger van het Sint-Annaveer op linkeroever waar ook de VLOOTvaartuigen hun ligplaats hebben.  Dit biedt uiteraard een groot voordeel om de afstand tussen ‘wal en schip’ korter te maken.

De 15 ‘administratieve’ VLOOTcollega’s hebben zich intussen geïnstalleerd op het gelijkvloers van een modern nieuw ‘open landscapebureau’. De laatste dozen worden nog uitgepakt en ook het magazijn moet nog verder op punt gesteld worden.   Het boeienterrein en de ligplaats van de ZEESCHELDE blijven voorlopig op rechteroever zolang de tijdelijke veerdienst Sint-Annaveer actief is.

In het IMALSOgebouw zijn ook andere collega’s van MDK werkzaam waaronder Vlaamse Hydrografie van afdeling KUST en LOODSWEZEN.

Sfeerfoto’s van ons nieuw kantoor kan men hier terugvinden.

Contactinfo VLOOT Antwerpen vindt u hier.

Het nieuwste vaartuig SIRIUS zet ter gelegenheid van de Vlaamse havendag op zondag 17 september 2017, koers naar Antwerpen en krijgt het Kattendijkdok als gelegenheidsligplaats.  De multifunctionaliteit wordt er tussen 10u en 17u geïllustreerd en toegelicht door de verschillende betrokken overheden die gebruik maken van het vaartuig voor hun opdrachten.

Klik voor meer info:

 

De ORKA is een reddingsvaartuig van de Vlaamse overheid dat bemand wordt door beroepsredders.  Het vaartuig wordt ingezet bij noodgevallen op zee en is uitgerust met alle nodige technische snufjes om mensen in nood op te sporen en te redden.  De  VLOOTbemanningen oefenen elke dag om hun vaardigheden als zeeredder te blijven aanscherpen.  Ter gelegenheid van de Vlaamse havendag in Zeebrugge op zondag 17 september zal de ORKA reddingsdemonstraties geven om 10u30-11u15-12u -13u15-14u00-14u45-15u30-16u15.  De bezoekers van de Vlaamse havendag in Zeebrugge kunnen vanaf het terras van het Zeestation (Leopold II-dam – kaai 103) in Zeebrugge deze demonstraties volgen.  Ben je geïnteresseerd in een job op het water, kom dan zeker ook naar het Maritiem opleidingscentrum van de VDAB waar VLOOT samen met andere watergebonden bedrijven info kan geven over werken en vacatures bij VLOOT.

 

Klik voor meer info:

 

VLOOT beheert en onderhoudt meer dan 300 boeien waarvan meer dan 100 in het Scheldegebied en op het kanaal Gent-Terneuzen.  Het in- en uit het water halen van deze boeien gebeurt vooral met de ZEESCHELDE.  Het vaartuig wordt ook ingezet voor de hulpverlening (brandbestrijding, ruimen van olie, reddingsacties, enz…).  Ter gelegenheid van de Vlaamse havendag op zondag 17 september 2017 vaart het vaartuig naar het Kluizendok in Gent waar de bezoekers tussen 10u en 17u rondgeleid worden op het schip en uitleg krijgen van de bemanning en de specialisten.  In partnerschap met de haven van Gent is ook afgesproken dat ter gelegenheid van de Vlaamse havendag het VLOOTveer Langerbrugge – autovrij gehouden wordt.  Het VLOOTveer Terdonk op een 4-tal km blijft toegankelijk voor alle verkeer.

Klik voor meer info:

Ter gelegenheid van de Vlaamse havendag organiseert VLOOT samen met het Vlaams Instituut van de Zee een openschip moment aan boord van de SIMON STEVIN.  Bezoek op zondag 17 september (tussen 10u en 17u) het ‘stil schip’ in Oostende (Esplanadestraat/foxtrot) waar je ondergedompeld wordt in de maritieme en mariene sfeer waarin de VLOOTbemanningen en wetenschappers hun dagdagelijkse opdrachten en zeewetenschappelijk onderzoek zullen toelichten.

Klik voor meer info:

 

Deze zomer werkte VLOOT met vooral de zeereddingsdienst mee aan een nieuwe reality-reeks.

‘De kust is veilig’ vanaf maandag 28 augustus 2017 om 21.30u op VIER.

https://www.vier.be/de-kust-is-veilig

Voor de kust van Zeebrugge, langs de vaargeul ‘Het Scheur’, heeft het wetenschappelijk onderzoeksvaartuig SIMON STEVIN een indrukwekkend fossielenkerkhof ontdekt.

De afgelopen jaren waren er toevalvondsten door Nederlandse vissers. Nadien hebben Nederlandse wetenschappers samen met Vlaamse wetenschappers van het VLIZ (Vlaams Instituut van de Zee) spectaculaire fossielen gevonden tijdens proefvaarttochten in de Noordzee met het vaartuig SIMON STEVIN.

Voor het VLIZ is dit een wetenschappelijke primeur. De fossielen van de walrussen zijn tot 100.000 jaar oud, de beenderen van de oerwalvissen dateren van 40 miljoen jaar geleden. Met subsidies van de Vlaamse overheid kunnen de wetenschappers zeer nauwkeurig werk verrichten voor dit soort wetenschappelijk onderzoek.

 

Reportage van de redactie kan je hier terugvinden.

Klik hier voor het nieuwsartikel uit HLN.

Meer over SIMON STEVIN vindt u hier.

Meer over het VLIZ vindt u hier.

Lees hier het artikel uit het EOS magazine.

De renewal ISM (International Safety Management) audit werd op 17 augustus 2017 uitgevoerd op de WANDELAAR.

Lead auditor was Bram Lepla van de scheepvaartpolitie. Hij werd begeleid door Anke Popelier van het SHEQ-team en kapitein Willem Van Poucke.  Met zeer gemotiveerde bemanningsleden waaronder kapitein Henk Waghemans en hoofdscheepstechnicus Stefaan Rabaey is VLOOT er in geslaagd om dit certificaat te behalen.

De auditor had lovende woorden over de netheid aan boord en de goede werking op het dek en in de machinekamer. Ook zijn er enkele aandachtspunten zoals gebruikelijk bij audits die onmiddellijk zullen aangepakt worden. VLOOT blijft streven naar vooruitgang en verbeteringen.

VLOOT is dan ook bijzonder fier op het resultaat en wenst het volledige team te feliciteren en te bedanken voor hun inzet voor het behalen van dit certificaat.