Het VLIZ vierde onlangs haar 20ste verjaardag! De organisatie werd opgericht op 1 oktober 1999 en begon als kleinschalig aanspreekpunt voor zeewetenschappelijk onderzoek. Ondertussen groeide het VLIZ uit tot een waar onderzoeksinstituut. In 2000, kort na de oprichting van het VLIZ, werd de eerste samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het VLIZ en VLOOT die als rederij instaat voor het bemannen en bedrijfsklaar inzetten van een zeewetenschappelijk onderzoeksvaartuig.

Het eerste zeewetenschappelijk schip binnen de Vlaamse vloot was de ZEELEEUW. De voormalige loodsboot werd in 2000 omgebouwd tot multifunctioneel vaartuig en uitgerust met de nodige wetenschappelijke bemonsteringsapparatuur. Na een tiental jaar rees de nood aan een modern en goed uitgerust vaartuig om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen voor wetenschappelijk onderzoek.

In 2010 besliste de Vlaamse regering om het licht op groen te zetten voor de gunning van de bouw van een nieuw hoogtechnologisch onderzoeksvaartuig, de SIMON STEVIN. Dit nieuwe schip werd eind 2012 in gebruik genomen en bedient een breed spectrum aan zeewetenschappelijk onderzoek. Het schip is uitgerust met staalnameapparatuur, akoestische stroommeter, single- en multibeam, thermosalinograaf, hek en zij A-frame, telescopische arm, nat en droog laboratorium en accommodatie voor wetenschappers.

In 2013 schonk Vlaams minister Crevits de ZEELEEUW aan de Keniaanse overheid om ingezet te worden voor zeewetenschappelijk onderzoek ter hoogte van Oost-Afrika. De MTAFITI (ex-ZEELEEUW) kent er een enorm groot succes en kreeg ondertussen ook al heel wat nieuwe apparatuur aan boord.

De SIMON STEVIN wordt multidisciplinair ingezet. Het fungeert als platform voor training van studenten van verschillende universiteiten en de Hogere Zeevaartschool, diverse onderzoeksgroepen of andere wetenschappelijke instellingen, allen met een mariene, kustgebonden of estuariene focus. Gemiddeld heeft de SIMON STEVIN 171 vaardagen per jaar op de teller staan. VLOOT is dan ook bijzonder trots om als partner van het VLIZ bij te kunnen dragen aan de kennis en inzichten in het mariene milieu en daarnaast mee aan de basis te liggen van belangrijke ontdekkingen in de Noordzee.

Nieuwsgierig naar enkele foto’s? Klik hier.

 

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.

Ondertussen zijn al 50 infosessies in kleine groep achter de rug. Op 27 november 2019 werd de aftrap gegeven van een nieuwe lange reeks van nog eens 50. Telkens kunnen een tiental VLOOTcollega’s al hun vragen stellen aan Yves Goossens (algemeen directeur). De laatste jaren konden zo ruim 450 collega’s persoonlijk gesproken worden. “Bijzonder interessante voormiddagen!” volgens Yves Goossens, die ook zijn dank uit aan North Sea Port om dit te faciliteren in het havenontvangstcentrum in Gent.

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.

Zondag 24 november 2019 was opnieuw een hoogdag voor alle wetenschaps- en technologieliefhebbers. Heel wat bedrijven, universiteiten, hogescholen, musea, onderzoeksinstellingen en verenigingen stelden hun deuren open om het publiek kennis te laten maken met de nieuwste ontdekkingen en hoogtechnologische innovaties.

In samenwerking met het VLIZ werd het zeewetenschappelijk onderzoeksvaartuig SIMON STEVIN (VLOOT) voor deze gelegenheid opengesteld. Gezagvoerder Norman Daems en zijn enthousiaste bemanning heetten samen met Maxime Van Balen (financieel directeur) en Saskia Claeys (project- en contractmanager) de bezoekers welkom aan boord. Jong en oud verkenden het schip en konden onder andere een live-demo van de onderwaterrobot ‘ROV Zonnebloem’ volgen. Ook in het Marien Station Oostende (VLIZ) onthulden enkele wetenschappers de technologische vooruitgang in het zeeonderzoek.

In het kader van het thema ‘Sea. Science! Fiction?’ stelde Areyouwaterproof met ondersteuning van Martijn Verdonck (leerling Maritiem Instituut Mercator) enkele virtual reality brillen ter beschikking. Deze virtuele vaarbelevenis kon rekenen op enorm veel nieuwsgierigen. Op het einde van deze Dag van de Wetenschap klokte de teller af op zo’n 760 bezoekers, een succes dus!

Enkele sfeerbeelden vind je hier.

 

VLOOT behoort tot het agentschap MDK.

In samenwerking met De Vlaamse Waterweg legt VLOOT in Langerbrugge tijdens de spits een extra veerboot in naar aanleiding van de werken aan de Meulestedebrug. Zo willen De Vlaamse Waterweg en VLOOT de hinder tijdens de werkzaamheden beperken. Na de eerste week werd vastgesteld dat in totaal 25.854 gebruikers kozen voor de veerdienst in Langerbrugge. Dit is een quasi verdubbeling van het aantal veergebruikers. Ook de veerdienst in Terdonk zette heel wat meer passagiers over met een totaal van 8.671. Dit is een stijging van 40%.

Om de wachttijden te beperken, wordt het veer in Langerbrugge nog tot en met 20 december 2019 verdubbeld tussen 7 en 19 uur. Een vijftal kilometer verderop vind je als alternatief de veerdienst van Terdonk.

 

VLOOT behoort tot het agentschap MDK.

De PIERRE PETIT straalt opnieuw na een grondige inspectie- en onderhoudsbeurt! Op maandag 14 oktober vertrok de PIERRE PETIT naar het droogdok van de scheepswerf IDP in Oostende in kader van de verplichte 5-jaarlijkse klassekeuring. Er is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de romp van het vaartuig onder handen te nemen. Op sommige plekken is de romp opgeschuurd en werd ze hersteld volgens het opgelegde verfschema. Vervolgens werd het volledige onderwatergedeelte van de romp afgewerkt met een nieuwe laag  antifouling. Verder werden nog enkele kleine herstellingswerken aan boord uitgevoerd zoals het rechten van de reling, het borgen van de mast en het vervangen van de fenders. Het klasse certificaat werd succesvol vernieuwd en de werken zijn uitgevoerd binnen de voorziene uitvoeringstermijn en binnen het voorziene budget. Op 8 november 2019 voer de PIERRE PETIT van Oostende richting thuishaven Antwerpen om helemaal hernieuwd haar taken uit te kunnen voeren voor de Vlaamse hydrografie.

Benieuwd naar enkele foto’s?

VLOOT behoort tot het agentschap MDK.

Op zaterdag 2 november 2019 redde de bemanning van de WULPEN een drenkeling uit het koude water. De redeboot was net op de terugweg na een beloodsing toen de bemanning plots een persoon in het water opmerkte. De WULPEN zette onmiddellijk koers richting de drenkeling en haalde de persoon uit het water. Het Nederlandse reddingsvaartuig ZEEMANSHOOP kwam vervolgens langszij. Twee van hun bemanningsleden kwamen aan boord van de WULPEN om verdere assistentie te verlenen. Bij aankomst in de Handelshaven van Breskens stonden de hulpdiensten klaar zodat het slachtoffer vlot kon overgedragen worden. Dank aan de VLOOT-bemanning van de WULPEN met gezagvoerder Edwin Florens, motorist Luc Lambrecht en matroos Anthony Vynck voor het professioneel, opmerkzaam en snelle optreden!

 

VLOOT behoort tot het agentschap MDK.

Op 25 oktober 2019 ging in de voormiddag een MDK-innovatorsmeeting door. De projectleiders van de MDK-innovatieprojecten sloten aan om onderling een stand van zaken te bespreken, ervaringen uit te wisselen en te brainstormen rond de eerstvolgende maanden en de verdere optimalisatie van de projectwerking. De meeting ging door in het huis van de Vrije Schippers waar North Sea Port een ruimte ter beschikking stelde, onder het motto van keizer Karel dat de historische voorgevel siert: ‘oultra plus’ (steeds verder). Aansluitend gaf Jean-Louis Vandevoorde (North Sea Port) een korte gegidste rondleiding in deze erfgoedparel waarmee North Sea Port in 2019 de Onroerenderfgoedprijs won.

De projectleiders zijn:

Ilse Bailleul, VLOOT – innoverend werken en samenwerken
Dries Boodts, afdeling Scheepvaartbegeleiding – inzet van drones (afwezig)
Artem Chernoshtan, Loodswezen – auto adaptive dispatching voor operationeel personeelstransport (afwezig)
Samuel Deleu, afdeling Kust – autonoom varen
Nick Goethals, afdeling Scheepvaartbegeleiding – seinen en lichten
Daphne Vanhoucke, VLOOT – duurzaam ondernemen en innoverend denken
Karel Vlieghe, Loodswezen – machine learning toepassing op het LIS (afwezig)
Yves Goossens, VLOOT – executive sponsor innovation projects

Klik hier om enkele foto’s te bekijken.

‘Zonder traditie geen innovatie en zonder innovatie geen traditie’ is een quote van Gijs Van Wulfen.

 

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.

Aan de Istanbul-site, vlakbij de directiezetel van VLOOT, ligt het bunkerponton LORE. Dit is een ponton dat speciaal ontworpen is om brandstof in te slaan en de schepen veilig te laten bunkeren. Het ponton kan 150.000 liter brandstof opslaan. Daarnaast kan 18.000 liter vuile olie en 12.000 liter vuil water na afgifte door de schepen bewaard worden. Waar vroeger nog een achttal tankwagens per week nodig waren om de schepen te bevoorraden van brandstof, zijn dit er nu nog slechts drie. Zo worden er op jaarbasis maar liefst 260 vrachtwagens van de weg gehaald!

Een bunkerponton moet voldoen aan zeer strenge eisen. Het beschikt onder meer over een elektrisch keuringsverslag, een klassecertificaat (drijvend ponton) en een VLAREM vergunning. Het ponton is uitgerust met automatische verlichting, SOPEP materiaal wat nodig is om oliepollutie onmiddellijk te bestrijden, brandblusmateriaal en een digitaal ID-systeem voor een doorgedreven monitoring.

Daarnaast is VLOOT een erkend entrepothouder door de Douane en Accijnzen, wat betekent dat de brandstof tijdelijk mag ingeslaan worden in de tank vooraleer het een definitieve bestemming krijgt in een schip. Leuk weetje: het ponton is bevestigd met speciale studs die de 1000-jarige storm kunnen weerstaan!

Wil je weten hoe het ponton eruit ziet?

 

VLOOT behoort tot het agentschap MDK.

Nog nagenietend van een mooie zomer en ons klaar makend voor de winter, blikken we even terug op de veerdienst in Oostende. Ook dit jaar kunnen we opnieuw spreken van een succesvol zomerseizoen. In samenwerking met de stad Oostende, die een aanzienlijk bedrag investeerde in de veerdienst, kon een mooie uitbreiding van deze gratis dienstverlening gerealiseerd worden. HET RODE VIERKANT OP DE ZEE en de ROGER RAVEEL vervoerden tijdens juni tot en met september zo’n 530.00 passagiers tussen wester- en oosteroever. Dit zijn zo’n 14.000 veergebruikers meer dan dezelfde periode in 2018. 

Na het drukke zomerseizoen ging de ROGER RAVEEL in droogdok om een aantal onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Deze werkzaamheden kaderden in de driejaarlijkse verplichte klassekeuring voor binnenvaartschepen. De belangrijkste uitgevoerde werken zijn het vervangen van het staartstuk, het herschilderen van het onderwatergedeelte en de ombouw naar een elektronische motorsturing. Deze elektronische sturing zorgt voor minder belasting van het staartstuk waardoor er minder slijtage optreedt. Na een proefvaart, voer de ROGER RAVEEL op donderdag 17 oktober 2019 terug richting haar thuishaven om het winterseizoen aan te vatten.

Benieuwd naar enkele foto’s van het droogdok?

 

VLOOT behoort tot het agentschap MDK.

De Vlaamse Waterweg kondigde onlangs dringende herstellingswerken aan de Meulestedebrug aan. De staalstructuur moet verstevigd worden en enkele mechanische onderdelen zijn aan vervanging toe. De Meulestedebrug is een belangrijke verkeersas tussen de oostelijke en westelijke zijde van het kanaal Gent-Terneuzen en speelt daardoor een cruciale rol in de mobiliteit in en rond North Sea Port, regio Gent. Tijdens de werkzaamheden zal de Meulestedebrug niet toegankelijk zijn waardoor ernstige hinder zal ontstaan. Daarom nam De Vlaamse Waterweg maatregelen om de hinder te beperken. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Het wegverkeer zal een omleiding moeten volgen. 

De Vlaamse Waterweg en VLOOT werkten samen een alternatief uit om het kanaal te kruisen tijdens de spits. De veerdiensten in Langerbrugge en Terdonk zijn beiden een alternatief voor alle wegverkeer. Het veer in Langerbrugge wordt verdubbeld tussen 7 en 19 uur om de wachttijden te beperken. Meer info over de werkzaamheden en de alternatieve routes vind je hier

Wanneer?
Vanaf 12 november 2019 tot en met 20 december 2019.
Vanaf 27 april 2020 tot en met 25 mei 2020.

Alternatief?
Veerdienst Langerbrugge met verhoogde capaciteit tussen 7 en 19 uur om wachttijden te beperken. Een vijftal kilometer verder vind je de veerdienst van Terdonk volgens normale dienstregeling.

Zie ook minder hinder kaart Meulestedebrug.pdf

 

VLOOT behoort tot het agentschap MDK.

Op donderdag 17 oktober 2019 is een nieuw deel van de fietssnelweg F402 in Gent officieel geopend. De fietssnelweg verbindt belangrijke woonkernen en bedrijven in North Sea Port, regio Gent. Fietsende veergebruikers kunnen vanaf nu gebruik maken van een 850 meter lang en 3 meter breed dubbelrichtingsfietspad in de zone tussen het veer en het knooppunt over de R4-Oost aan Volvo Cars. Dankzij dit fietspad is het veer in Langerbrugge nu vlotter en veiliger bereikbaar voor fietsers. 

VLOOT behoort tot het agentschap MDK.

Het ponton aan het Steenplein wordt voorzien van hekkens om de veiligheid te verhogen bij het aanmeren van het Sint-Annaveer en de Waterbus. Veel passanten zitten graag aan de rand van het ponton wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Daarom plaatst de stad Antwerpen er nu hekwerk om de randzone van het ponton vrij te houden. Ter hoogte van de aanmeerlocaties zal het hekwerk kunnen openschuiven zodat de passagiers gemakkelijk kunnen op- en afstappen. Later zal extra verlichting worden geplaatst. Tijdens de werkzaamheden zullen de passagiers van het Sint-Annaveer geen hinder ondervinden. 

Enkele beelden van de plaatsing van het hekwerk kan je hier vinden.

VLOOT behoort tot het agentschap MDK.

Marieke,

Je toezegging om meter te worden van onze ORKA in 2015 was een eer. De manier waarop de doop verliep en je oneindig enthousiasme, een enorme verfrissing. Je aanwezigheid op de meterdagen, die we jaarlijks voor onze meters inrichten, een plezier. We zullen je nooit vergeten. Elke redding van een mensenleven met de ORKA zal jouw stempel blijven dragen.

Vaarwel!
VLOOT

 

Enkele foto's van Marieke vind je hier.

 

VLOOT behoort tot het agentschap MDK.

Op vrijdag 11 oktober 2019 bezocht Maarten Westerhof (senior adviseur vloot- en marktontwikkeling), een collega bij de Rijksrederij Nederland, ir. Piet Leeuwerck (manager scheepsbouw en R&D, VLOOT). Het doel van het overleg was om kennis uit te wisselen met betrekking tot de aanpak van overheidsopdrachten voor het ontwerpen en bouwen van nieuwe schepen. Daarnaast kwamen ook enkele innovatieve projecten aan bod, zoals het invoeren van elektrische of deels elektrische vaartuigen en duurzame technologieën zoals methodes om brandstof te besparen.

VLOOT behoort tot het agentschap MDK.

Op 10 oktober 2019 kwamen 90 personeelsleden naar de infosessie die doorging in Oostende. Yves Goossens, algemeen directeur, startte de infosessie met de nadruk op de uitdagingen van de nieuwe regering en het belang van de missie en visie van het agentschap MDK en VLOOT. Lore Dupont, HR-manager, lichtte de personeelsgebonden thema’s toe. Extra aandacht ging uit naar het belang van het beheershandboek, de persoonlijke beschermingsmiddelen en de personeelsevolutie. Tot slot nam Ruben Vanhamel, superintendent vaarwegmarkering en gebouwen, de presentatie over met een toelichting over de nieuwe VLOOTsite.
Op termijn zullen alle administratieve en operationele activiteiten in Oostende samenkomen op één locatie ter hoogte van het huidige directiegebouw. Dit project bestaat uit drie fasen:

1. Kaaiwerkzaamheden (opvolging door afdeling Maritieme Toegang)

2. Bouw nieuw magazijn en werkplaats (opvolging door VLOOT)

3. Renovatie directiegebouw (in samenwerking met het Facilitair Bedrijf)

Na de voltooing van de kaaiwerkzaamheden zal de bouw starten van het nieuwe magazijn en de werkplaats. In de derde fase zal het kantoorgebouw grondig gerenoveerd worden. Hierbij is de belangrijke erfgoedwaarde van het Raveelgebouw en de kijk van Roger Raveel op het gebouw bewaard gebleven. De indeling met landschapsbureaus zal het ‘nieuwe werken’ beklemtonen. Na de renovatie zal het gebouw ook volledig voldoen aan de klimaat- en energierichtlijnen van de Vlaamse Overheid.

Klik hier voor foto's.

VLOOT behoort tot het agentschap MDK.

Na 29 jaar trouwe dienst bij VLOOT, sluit de ZEEHOND een hoofdstuk af. Het schip kreeg recent een nieuwe eigenaar. Op donderdag 10 oktober 2019 bracht gezagvoerder Patrick Casier en zijn bemanning de ZEEHOND van haar vaste ligplaats in de haven van Oostende naar het Visserijdok bij Scheepswerf IDP. De ZEEHOND, gebouwd bij Scheepswerf Rupelmonde, kwam in 1990 in dienst. Doorheen de jaren is het schip bijna niet veranderd. ‘Een oerdegelijk schip, een echt werkpaard,’ volgens de bemanning.

De ZEEHOND nam in samenwerking met de collega’s van de federale overheidsdienst Leefmilieu deel aan tal van internationale oefeningen in het kader van pollutiebestrijding op zee. Ook het departement Landbouw en Visserij, dat instaat voor de controle van de zeevisserij, was een vaste klant aan boord van de ZEEHOND. Daarnaast vervulde het schip een belangrijke rol als guard vessel, voor hulpverlening op zee en klein boeienwerk, om er maar een aantal te noemen. De ZEEHOND speelde eind 2015 en begin 2016 bijvoorbeeld een cruciale rol na het incident met de gezonken Flinterstar voor de kust van Zeebrugge doorheen de verschillende fasen van de reddings- en hulpverleningsactie en als guard vessel achteraf tot na de berging van het gezonken vaartuig. De ZEEHOND was ook lang een vaste waarde op grote maritieme evenementen zoals de Navy Days, waar het brede publiek een bezoek aan boord kon brengen.

Begin 2017, vervoegde de SIRIUS de Vlaamse vloot. Dit multifunctionele vaartuig had als doel om de ZEEHOND op termijn te vervangen. Het schip neemt naast de opdrachten van de ZEEHOND ook heel wat extra opdrachten op zich zoals de ondersteuning van het maritiem onderwijs als opleidingsschip en het uitvoeren van hydrografische en hydrologische metingen in opdracht van de Vlaamse Hydrografie (afdeling Kust). De SIRIUS heeft alles aan boord om uit te groeien tot een helder baken op de Noordzee om haar voorganger de ZEEHOND te vervangen.

Klik hier om enkele foto's te bekijken.
Klik hier om het filmpje te bekijken.

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.

De bemanning van de ZEESCHELDE kreeg op 2 oktober 2019 een oproep dat het baken ‘Bokkersdijk’ brandde. De ZEESCHELDE onderbrak haar werkzaamheden en ging onmiddellijk ter plaatse. Gezagvoerder Steven Van Holt bracht de centrale in Zandvliet op de hoogte en ging ondertussen na bij De Vlaamse Waterweg of er nog stroom op dit oude baken zat. Vervolgens startte de bemanning met blussen en koelen. De brand was al snel onder controle.

Klik hier om enkele foto’s te bekijken.

 

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) opende op dinsdag 17 september 2019 het nieuw Marine Robotics Centre (MRC). Deze investering van drie miljoen euro moet ervoor zorgen dat het VLIZ een internationale kennishub wordt voor mariene robotica. Het doel van het MRC is om robots te beheren en ter beschikking te stellen voor onderzoek. Momenteel beschikt het MRC over 3 vaartuigen:

·         ROV “Zonnebloem” (Remote Operated Vehicle): met kabel verbonden onderwatertuig.

·         USV “Adhemar” (Unmanned Surface Vehicle): op afstand bediend. Ontwikkeld voor lange termijn observaties.

·         AUV “Barabas” (Autonomous Underwater Vehicle): elektrisch gestuurd onderwatertuig.

De ROV Zonnebloem is sinds 2012 operationeel en wordt sindsdien uitgezet door de SIMON STEVIN (VLOOT/MDK). Gezagvoerder Daems: “De ROV Zonnebloem wordt gebruikt om beelden te maken van de bodem. Hij beschikt over een grijparm om materiaal mee te brengen naar boven. De installatie aan boord vergt een hele organisatie. Een container met operatorkamer en elektronica, een zware winch met data kabel en de ROV zelf dienen geïnstalleerd te worden. Ook moet er voor dit werk een aanpassing gebeuren aan het A-frame van het schip.  De opmetingen zelf gebeuren via dynamic positioning in nauw overleg met de operator ROV en schipper op de brug aangezien de ROV altijd verbonden is met het schip door data kabels. De USV Adhemar en AUV Barabas zijn er sinds het begin van de zomer bij en ook zij worden, net als de ROV Zonnebloem, uitgezet door onze SIMON STEVIN. De USV Adhemar is een kayak vormig toestel dat autonoom voor onbepaalde tijd de oceanen kan rondvaren en data kan doorsturen via satelliet. Elektriciteit wordt voorzien door zonnepanelen en de USV drijft zichzelf vooruit door de kinetische energie van de golven. De USV is dus altijd in beweging. Hierdoor hebben wij met de bemanning enkele technieken moeten uittesten om dit instrument veilig te kunnen uitzetten en oppikken. Uiteindelijk vonden we een manier waarbij de schipper een constante koers en snelheid vaart in de wind. 4 mensen op dek staan op dat moment klaar met geleide touwtjes en de werkboot positioneert de USV al varende onder het A-frame om hem op te pikken. De derde robot, AUV Barabas, is een torpedovormig vaartuig dat wordt buitengezet met een speciaal daarvoor ontworpen vangnet. De AUV vertrekt zodra hij in het water is en begint zelf een werkgebied af te varen. Voor recovery is de expertise van de VLOOT bemanning van tel. Zij nemen de AUV met de werkboot op zee langszij en begeleiden deze zorgvuldig in het opvangnet. Hierna wordt deze uit het water getrokken en op dek geplaatst. Het blijft telkens een spannend moment waarbij iedereen zeer alert moet zijn. Onlangs ondergingen de USV Adhemar en AUV Barabas aan boord van de SIMON STEVIN succesvol hun Sea Acceptance Test.”

Beelden vind je hier.

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.

Op vrijdag 20 september 2019 stapten een dertigtal studenten van het Maritiem Instituut Mercator (MIM) en het Vrij Technisch Instituut (VTI) in Oostende aan boord van het veer HET RODE VIERKANT OP DE ZEE. Vanaf de steiger aan het directiegebouw van VLOOT voeren zij richting Greenbridge, gelegen aan het kanaal Gent-Brugge-Oostende. Daar vond de Blue Growth Job Fair (jobbeurs) plaats. Gedurende de vaart kregen de studenten uitleg door Floor De Vlieghe (Greenbridge) over Greenbridge en de Blue Growth Job Fair.  Eddy Dewinter (POM) vertelde meer over de innovatieve doelstellingen en projecten te maken met blue energy voor onze kust. Louis Vercauter (VLOOT) gaf meer uitleg over MDK, VLOOT en innovatie.

Klik hier voor enkele beelden van deze vaart.

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.

Op 18 september 2019 werkten België en Nederland samen om de internationale oliepollutiebestrijdingsoefening  ‘ScheldtEx2019’ uit te voeren. Langs Belgische zijde viel deze oefening onder DG Leefmilieu met Eric Donnay als verantwoordelijke. Langs Nederlandse zijde waren dit Rijkswaterstaat en de Rijksrederij. Voor VLOOT was het de eerste keer om, samen met ook de Nederlandse Rijksrederij, deel te nemen aan zo’n oefening. Tussen 11:00 en 14:00 werd op de Schelde, ter hoogte van de bocht van Bath, door de vaartuigen FRANS NAEREBOUT en MULTRASHIP 22 een oliescherm gevormd. Beurtelings vingen de ZEESCHELDE, de ARCA (Rijksrederij) en de DC Brugge (Rijkswaterstaat) de olieverontreiniging op om deze via een boom en afzuigsysteem aan boord te nemen. De ‘overall command’ over deze oefening lag bij het vaartuig FRANS NAEREBOUT en een controle werd uitgevoerd door een patrouillevaartuig van de Nederlandse Kustwacht. De oefening verliep succesvol, net als de inzet van de ZEESCHELDE. Eric Donnay: “De oefening is zeer goed verlopen. De Nederlandse collega’s waardeerden de deelname van de ZEESCHELDE ten zeerste en spreken van een meerwaarde voor de oefening!”

Enkele beelden van deze oefening vind je hier.

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.

Op donderdag 12 september stapten de deelnemers van de UGent Blue Growth Summerschool mee aan boord van de SIRIUS. De UGent Blue Growth groep bestudeert onder andere de werking van duurzame energie zoals windenergie. Onder een stralende zon voeren zij richting windmolenpark. Gezagvoerder Dennis Brys gaf een rondleiding op het schip. Operations manager Kust kapt. Kevin Depuydt gaf meer uitleg over de werking van VLOOT en het agentschap MDK. Na aankomst bij het windmolenpak maakten verschillende deelnemers een rit in de jol. Een belevenis bij een wind van 4 Beaufort. Op de terugreis werd de FiFi (Fire Fighting) installatie van de SIRIUS gedemonstreerd. Na een geanimeerde dag meerde de SIRIUS veilig aan in thuishaven Oostende.

Klik hier voor enkele foto’s.

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.

VLOOT verkoopt enkele vaartuigen. Via onderstaande links meer informatie.

ZEEHOND

Houten jol

 

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.

Op zaterdag 7 september 2019 bracht VLOOT opnieuw de meters van haar schepen samen. Deze maal voeren ze met de Themis II van de rede van Antwerpen richting Wintam en terug. Na aankomst namen de meters het Sint-Annaveer en bezochten ze het Eugeen Van Mieghemmuseum en het bijzondere gebouw waarin het museum samen met de Koninklijke Belgische Redersvereniging gevestigd is. Anne Kuijer (meter JAN VAN EYCK), Ann De Roeck (meter WIELINGEN), Nathalie Heremans (meter HENRY DE VOS), Ilse Hoet (meter ZEESCHELDE), Francine Vervenne (meter PIETER BRUEGEL), Sabine Hagedoren (meter SIRIUS) en Viviane Persoons (meter SPN 09) sloten deze keer aan. Ook Rita Bertens, die met een VLOOTpenning nogmaals bedankt werd voor haar jaren inspanningen voor de meet & greets van de meters, was aanwezig. Sabine Hagedoren zorgde ervoor dat een foto vanop de Themis II, met een spuitende ZEESCHELDE, het weerbericht haalde.

Enkele sfeerbeelden van de meterdag vind je hier.

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.

Gert Late Night is deze en volgende week te gast in Oostende. De opnames lokken heel wat volk richting de Oosteroever. Op vraag van de Stad Oostende, breidde VLOOT op basis van de huidige overeenkomst de uurregeling van de veerdienst uit tijdens opnamedagen. Tot en met 12 september, telkens van maandag tot en met donderdag, vaart de overzetboot tussen het stadscentrum en de Oosteroever tot 21.50 uur. Zo kan het publiek ook na de opnames nog terug richting het centrum met het veer.

De Evanna, het schip dat dienst doet voor de talkshow Gert Late Night, ligt veilig aangemeerd in het Visserijdok. Afdeling Kust voorzag de nodige toelatingen voor het gebruik van de kade langs het Vuurtorendok zodat ook de productie vlot kan verlopen.

Op maandag 26 augustus startte Saskia Claeys als contract- en projectmanager bij VLOOT. Zij rapporteert aan Yves Goossens (algemeen directeur).

Saskia studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen aan de KUL en combineerde dit met onder andere een postgraduaat financieel management. Zij was jaren werkzaam bij KBC en de Group De Brabandere, waar zij tot haar overstap de financieel-administratieve leiding had.  Wij wensen Saskia alle succes toe bij VLOOT!

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.

Onlangs startte de bouw van een nieuw veer om de veerdiensten op de Schelde te versterken. Dit vaartuig met een lengte van ongeveer 30 meter en een breedte van ongeveer 10 meter, zal 200 passagiers kunnen vervoeren. De scheepswerf, Baltic Workboats AS (Estland), rondde recent de engineeringsfase af en startte vervolgens met de bouw van de romp en het stuurhuis.

Klik hier om enkele foto’s te bekijken.

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.

Op maandag 22 juli 2019 bracht gezagvoerder Ali Gzom met zijn bemanning de MDK-innovatie-projectleiders naar de WANDELAAR. Piet Opstaele (innovation enablement manager Havenbedrijf Antwerpen), Benoît Versavel (superintendent WANDELAAR) en Yves Goossens (algemeen directeur VLOOT en MDK-brede sponsor van de innovatieprojecten) sloten mee aan.

Na een kennismaking met het schip en de beloodsingscontext, inspireerde Piet Opstaele ons met de binnen het havenbedrijf lopende projecten alsook zijn ruime ervaring met innovatie. Daarna deelden de projectleiders onderling hun inzichten rond de aanpak, het verloop, de uitdagingen en de bezorgdheden rond hun respectievelijke projecten en werden vernieuwde afspraken gemaakt. Het mooie weer en de enthousiaste duiding van kapt. Marc Boterberg en chief engineer Johnny Arnoys vervolledigden dit WANDELAAR-innovatie-moment, waarna de tenderswath WESTERSCHELDE iedereen terug naar Oostende voer.

Aanwezige projectleiders waren:
Artem Chernoshtan – projectleider auto adaptive dispatching voor operationeel personeelstransport
Dries Boodts – projectleider inzet van drones
Samuel Deleu – projectleider autonoom varen
Nick Goethals – projectleider seinen en lichten
Daphne Vanhoucke – projectleider duurzaam ondernemen

Ilse Bailleul (projectleider innoverend werken en samenwerken) en Karel Vlieghe (projectleider machine learning toepassing op het LIS) konden er niet bij zijn door vakantie.

Klik hier voor enkele foto's.

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.

Op maandag 29 juli 2019 startte Lore Dupont als HR-manager bij VLOOT. Zij rapporteert aan Johan Onraedt (directeur administratie & organisatie) en heeft haar bureel in de Vrijhavenstraat in Oostende.

Lore behaalde twee masters (EU-studies en Bestuurskunde & Publiek Management) en deed ondertussen een achttal jaar ervaring op in HR-functies bij Robert Half en de Plopsa Group. Tot haar overstap was zij HR-Manager Belgium & The Netherlands van deze laatste. Wij wensen Lore alle succes toe bij VLOOT!
 

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.

Op 8 juli 2019 overleed Marc Guillemin bij een motorongeval in Frankrijk.
Hoofdcommissaris Guillemin leidde de Scheepvaartpolitie gedurende vele jaren. We leerden hem voor het eerst kennen op het ogenblik dat de negotiaties plaatsvonden tussen zijn diensten en VLOOT rond een nieuw samenwerkingscontract en de bouw van drie nieuwe patrouillevaartuigen, voor zowel de kust als de Schelde (2003 – 2006).
Twee ervan, de SPN-09 en SPN-14, vormen vandaag nog steeds de ruggengraat van watergebonden interventies die gevoerd worden door geïntegreerde teams (VLOOT-SPN). De integratie van de VLOOT-SPN-bemanningen tot één team aan boord was, naast het realiseren van nieuwe eenheden, trouwens één van Marc’s zeer uitgesproken ambities. Een visie waarin VLOOT zich onmiddellijk herkende. Door de grote uitdagingen die zowel in het nieuwbouwaspect (de VLOOTvernieuwing zette toen pas zijn eerste stappen) aanwezig waren, als de integratie qua werking, groeide er vlug een zeer nauwe band tussen de top van Scheepvaartpolitie en VLOOT. Een band die steeds, ook na zijn periode bij de Scheepvaartpolitie, zou blijven bestaan.

Het is dan ook met ontroering en diep respect dat VLOOT op donderdag 18 juli 2019, samen met velen, afscheid nam van Marc.     

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.

Op 11 augustus 2019, de dag van de Scheldewijding, wordt door VLOOT een extra gratis veer ingelegd tussen Lillo en Doel.
Hierbij vindt u de dienstregeling:

Vertrek Lillo: 10.15 uur, 11.15 uur, 12.45 uur, 13.45 uur, 14.45 uur, 15.45 uur, 16.45 uur, 17.45 uur
Vertrek Doel: 10.45 uur, 11.45 uur, 13.15 uur, 14.15 uur, 15.15 uur, 16.15 uur, 17.15 uur, 18.15 uur

Op dinsdag 9 juli 2019 voerden de collega’s van afdeling KUST – Vlaamse Hydrografie in opdracht van het agentschap voor Natuur en Bos bijzondere peilingen uit op een vijver langs de Grote Nete in de gemeente Nijlen. Deze peilingen werden uitgevoerd met de bijboot van het hydrografisch vaartuig PIERRE PETIT (VLOOT). Deze bijboot werd uitgerust met een single-beam sonar, een mobiele power supply, een GPS en een laptop.

Schipper Stijn Laurent en zijn bemanning Gregory Bel en Yuri Helsen (VLOOT) assisteerden hydrograaf Kevin Verelst (afdeling KUST – Vlaamse Hydrografie) en hielpen het logistieke gebeuren ter plaatse mee coördineren. Een goede samenwerking tussen het agentschap voor Natuur en Bos en het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust zorgde voor een geslaagde case op een locatie met zeer beperkte diepgang.

Klik hier voor enkele foto’s.

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.

Onlangs onderging de WANDELAAR, het Vlaamse loodsstation op zee, een zogenaamde ‘klassedokking’ waarbij het schip zeer intensief werd klaargestoomd voor een vernieuwde en optimale inzet voor de komende drie jaar. Op 20 juni verliet de WANDELAAR het droogdok en zette het schip opnieuw koers naar de Westpost, waar het opnieuw haar opdracht als loodsstation opnam.

Tijdens het droogdok in Duinkerke bezochten de voorzitter en enkele leden van de Raad van Bestuur van Wandelaar Invest nv het vaartuig. Patrick Blondé (onafhankelijk bestuurder en voorzitter), Peter Verstuyft (Brabo Group), Vincent Vingerhoedt (PMV) en Katrien Cooreman (onafhankelijk bestuurder) werden begeleid door Paul Moeyaert, die instaat voor de technische opvolging voor de eigenaars. Van VLOOT uit werd de groep verwelkomd door directeur operations en technische dienst Frank Aerssens, superintendent Benoît Versavel, kapt. Bart Bondue en algemeen directeur Yves Goossens.

Klik hier voor enkele foto’s en hier voor een timelapse tijdens het verlaten van het droogdok.

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.

Op woensdag 19 juni 2019 namen 37 collega’s deel aan de infosessie die plaatsvond in de aula van de GO! Scheepvaartschool - Cenflumarin.

Algemeen directeur kapt. Yves Goossens verwelkomde de aanwezigen en gaf een algemene toelichting over VLOOT, de toekomstige uitdagingen en de nieuwe missie en visie van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust waar VLOOT toe behoort.

Na een korte pauze gaf ing. Ruben Vanhamel, superintendent vaarwegmarkering en gebouwen, uitleg over de vaarwegmarkering. Hij duidde het werkingsgebied van VLOOT, welke vaartuigen de boeien uitleggen en welke verschillende types boeien er zijn. Ook het ODAS (Ocean Data Acquisition System) dat gebruikt wordt door verschillende partners om metingen uit te voeren, alsook de vaste vaarwegmarkering zoals de sectorlichten en de lichtenlijnen werden besproken. Tot slot besprak ing. Ruben Vanhamel het ontwerp van de boeien in functie van het onderhoud en de milieuvriendelijke toepassingen.

Klik hier om enkele sfeerbeelden te zien.

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.