Zeewetenschappelijk onderzoek


De SIMON STEVIN is het eerste Vlaamse nieuwbouw onderzoeksschip. Dit vaartuig, dat ingezet wordt door VLOOT in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), bedient een breed spectrum aan zeewetenschappelijk onderzoek. Het schip beantwoordt aan de noden van de verschillende mariene onderzoeksdisciplines en is volledig uitgerust met alle standaard staalname apparatuur en hoogtechnologische sonartechnieken die stroommetingen en karakterisering van de bodem toelaten. De hoog accurate plaatsbepaling is verzekerd door het dynamisch positionerings- en stuursysteem. De dieselelektrische aandrijving biedt de mogelijkheid om te varen als ‘stil schip’ waardoor alle akoestische meetinstrumenten optimaal benut kunnen worden.

De komst van de SIMON STEVIN onderlijnt het belang van wetenschappelijke kennis en technologische vernieuwing om de grote zee-uitdagingen aan te pakken en om de kansen die de Noordzee ons biedt, te nemen. Het onderzoek uitgevoerd aan boord draagt bij tot het duurzaam beheer van de zee, de blauwe economie en de internationale uitstraling van ons wetenschappelijk onderzoek.

SIMON STEVIN in actie

SIMON STEVIN


onderzoeksvaartuig

meter: mevrouw Ingrid Lieten

 

Lengte: 36,31 meter
Breedte: 9,62 meter
Diepgang: 3,5 meter
Snelheid: 12 knopen

VLOOTeco:

  • Engine International Air Pollution Prevention Certificate (Germanischer Lloyd)
  • Energierecuperatie op de hoofdmotoren voor verwarming van volledige schip
  • Zwavelarme brandstof
  • Antifouling system - statement of compliance met de 'international convention on the control of harmful antifouling' (three pack fluoropolymer foul release coating)

     

 

1 of 2