Boeien langsheen de vaarweg


VLOOT 'bebakent' de vaarwegen op de Noordzee over een gebied met een oppervlakte van ongeveer 3600 km². In het Scheldegebied bebakent VLOOT 28,35 zeemijl vaarwegen.

Om de vaarweg aan te duiden, positioneert VLOOT boeien op bepaalde plaatsen door middel van speciale vaartuigen, ook gekend als ‘boeienlegger’. De boeienleggers ZEETIJGER (kust) en ZEESCHELDE (Scheldegebied) zijn onderling uitwisselbaar. Ook privépartijen kunnen voor de uitvoering van hun eigen opdrachten beroep doen op deze specifieke know-how.

Het operationeel beheer en het onderhoud van die navigatieboeien en bakens is eveneens in handen van VLOOT. Het onderhoud van de boeien is door de jaren heen enorm verfijnd. De technische expertise moet leiden tot een verdere optimalisering en modernisering van de markeringen van de vaargeulen. De inspanningen in het kader van de opvolging van het onderhoud, doordachte materiaalselectie en verbetering van de technologie dragen bij tot een veilige en vlotte scheepvaart.

Bakens op de Schelde: een zaak voor Vlaanderen én Nederland!


De Schelde is een grillige verkeersader voor zowel de beroepsscheepvaart als de pleziervaart. Gezien de intensiteit, maar ook door de diversiteit van de scheepvaart, moeten heel wat diensten nauw samenwerken en dit ook buiten de grenzen van Vlaanderen. Het aanduiden van het bevaarbare parcours in dit gebied gebeurt conform de afspraken tussen Nederland en België met betrekking tot de verlichting en de bebakening van de Westerschelde en haar mondingen. De Scheldevaart is trouwens onderworpen aan een gemeenschappelijk toezicht, uitgeoefend door de Nederlandse en Belgische Commissarissen via de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart als hoogste organisatie van het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer op de Schelde. 

VLOOT zet de ZEESCHELDE in voor de signalisatie van de vaarwegen op de Schelde en het kanaal Gent-Terneuzen. Het vaartuig legt en onderhoudt meer dan honderd boeien die voorzien zijn van de nodige technologie om de scheepvaart vlot en veilig te houden. Mevrouw Ilse Hoet, de eerste Vlaamse vrouwelijke Permanent Commissaris van Toezicht op de Scheldevaart, is de meter van van dit vaartuig.

 

Ook op zee wijst VLOOT de weg!


Op de Noordzee wordt de waterweggebruiker begeleid in scheepvaartverkeer via markeringen, waarschuwingssignalen en wegwijzers. Op zee is het vooral de ZEETIJGER die deze signalisatie op de afgesproken plaats uitzet conform de geldende internationale bepalingen die door België aangenomen werden (internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee). De boeien en bakens worden uitgezet op basis van het door België bekrachtigde I.A.L.A. betonningssysteem. Het I.A.L.A. Maritiem Betonningsstelsel is een internationaal betonningssysteem voor vaarwateren. Het is ontworpen door I.A.L.A. (International Association of Lighthouse Authorities) in samenwerking met de International Maritime Organization om tot een wereldwijd uniform systeem te komen.

1 of 3