SHEQ


VLOOT heeft gekozen voor een geïntegreerd beheerssysteem. Hierin zijn de belangrijkste thema’s opgenomen die bijdragen tot een marktconforme organisatie. Uiteraard zijn zij niet de enige focus. VLOOT werkt ook mee aan overkoepelende initiatieven van het agentschap, de Vlaamse overheid of Europese programma’s. Samenwerkingsverbanden die de kwaliteit van de dienstverlening kunnen verhogen worden hierin meegenomen.

SHEQ staat voor Safety (veiligheid), Health (gezondheid), Environment (milieu) en Quality (kwaliteit).

Safety (Veiligheid)


ISM (International Safety Management) is een internationale standaard voor veiligheid aan boord van de schepen en het voorkomen van milieuverontreiniging. VLOOT behaalde het ISM-certificaat op 30 maart 2008 en integreerde het ISM-handboek in het algemeen beheerssysteem. Aan de wal worden de standaarden zoals bepaald binnen ARAB en de CODEX 'Welzijn op het werk' opgevolgd.  De aandacht voor veiligheid voor bemanning en passagiers op de VLOOTvaartuigen is geïntegreerd in de dagdagelijkse werking en activiteiten van VLOOT. 

VLOOT staat ook in voor de veiligheid in de verschillende wateren waar haar vaartuigen aanwezig zijn door onder meer: het inrichten van de zeereddingsdienst, de ter beschikking stelling van brandbluscapaciteit, haar samenwerking met onder andere het MIRG (Maritime Incident Response Group) en IMRF (International Maritime Rescue Federation), de aanwezigheid van defibrillatoren aan boord van alle vaartuigen, ...

Health (Gezondheid)


VLOOT wil haar bemanningen maar ook haar partners en klanten aan boord in een hartveilige omgeving laten werken. Alle vaartuigen van VLOOT beschikken sinds september 2012 over een defibrillator. Daarnaast worden bijzondere inspanningen geleverd met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen.

Bij nieuwbouwprojecten gaat veel aandacht naar ergonomie, geluidsniveau's en andere gezondheidsgerelateerde items. Een efficiënt aankoopbeleid en een doordacht en veilig voorraadbeheer zijn hierin ook essentieel.

Environment (Milieu)


Sinds 30 november 2011 beschikt VLOOT over een ISO 14001 certificaat. Via deze certificering borgt VLOOT haar inspanningen met betrekking tot milieu en duurzaamheid.

Alle VLOOT-schepen varen op zwavelarme brandstof en verbeteringen naar milieuperformantie vormen een standaard aandachtspunt bij de nieuwbouw.

De milieustrategie van VLOOT wordt ook afgestemd op deze van de VLOOT-partners en -klanten. Sommige VLOOT-vaartuigen worden ingezet voor milieumonitoring en zeewetenschappelijk onderzoek. Andere kunnen ingezet worden voor curatieve doeleinden, zoals de bestrijding van oliepollutie.

Quality (Kwaliteit)


VLOOT behaalde het ISO 9001 certificaat op 21 mei 2007. Het voortdurend willen verbeteren is één van de grote pijlers in de werking en organisatie van VLOOT. Deze evolutie wordt gemeten en in kaart gebracht door interne en externe audits om de door VLOOT behaalde certificaten te kunnen bevestigen.

VLOOT hecht zeer veel belang aan de marktconforme werking van haar organisatie. Overleg en samenwerking met de partners staan hierin centraal.

Diverse nieuwbouwprojecten staan bij VLOOT symbool voor een innovatieve aanpak.

VLOOT evalueert voortdurend haar werking. Dit gebeurt onder meer aan de hand van de resultaten van de periodieke klantentevredenheidsmetingen.

1 of 5