VLOOTvaartuigen voor politietaken


VLOOT zet sinds 1989 politievaartuigen in op zee en op de Schelde ten behoeve van de federale politie (scheepvaartpolitie - SPN). In 2006 werd de SPN-09 als eerste van de nieuwe politievaartuigen in dienst genomen.

De scheepvaartpolitie heeft onder meer volgende taken:

  • Toezicht op de naleving van alle wetten op en rond het water en aan boord van vaartuigen;
  • Het maritieme grenstoezicht;
  • De gerechtelijke politie aan boord van vaartuigen;
  • De inbeslagname van schepen;
  • ….
1 of 1