Hydrografie


De Vlaamse hydrografie van afdeling Kust (agentschap MDK) heeft als taak de zee- en Scheldebodem in kaart te brengen. De Vlaamse hydrografen verzamelen hiervoor cijfers en data aan de hand van metingen op zee en op de Schelde. Deze informatie is essentieel voor de vaarweggebruikers en voor een veilig en vlot scheepvaartverkeer.  De metingen worden uitgevoerd aan boord van hydrografische vaartuigen die door VLOOT ingezet worden op de Noordzee en de Schelde. Ook de controle van de baggerwerken in de jachthavens en het uitvoeren van vooroeverlodingen (peilingen in de meest ondiepe wateren net voor het strand) behoren tot hun opdracht. Ze zijn uitgerust met de meest moderne hydrografische apparatuur. 

1 of 1