In 1899 werd in Antwerpen aan de Tavernierkaai ten zuiden van het LOODSWEZEN en tegenover het Margueriedok een boeienloods opgetrokken met als doel het onderhoud en de herstelling van alle boeien te faciliteren. Deze opslagplaats werd het ‘boeienplein’ genoemd en was na 120 jaar nog steeds in gebruik.

Op 13 september 2017 verhuisden de VLOOTcollega’s in Antwerpen uit het historisch loodswezengebouw en de bijhorende annex aan de Tavernierkaai naar het vernieuwde ‘Imalso-gebouw’ aan de Thonetlaan. Ook de vaartuigen kregen er een ligplaats aan de ‘Staatssteiger LO’.

Door de infrastructuurwerken aan de Scheldekaaien ter hoogte van de nieuwe Cruiseterminal, werd later besloten ook het ‘boeienplein’ te verhuizen. Een nieuwe locatie werd, op aangeven van VESPA, gevonden op een terrein van afdeling Maritieme Toegang aan de Singelweg, gelegen tussen de Kallo-sluis en het Fort Sint-Marie waar tot voor kort het KTA Zwijndrecht Cenflumarin gehuisvest was.

Deze locatie biedt meer ruimte en kan praktischer ingericht worden. De nabijheid van de boeienlegger ZEESCHELDE (die buiten de standaardopdrachten ter hoogte van Lillo stand-by kan blijven voor spoedinterventies) en de grote Scheldedokken (met hogere densiteit aan scheepvaart en bebakening) zijn bijkomende voordelen.

De verhuis van de boeien vond plaats in december 2018. Operations manager kapt. Mark Dewinter, ing. Maarten De Nolf, ing. Ruben Vanhamel en hoofdschipper Eric Van Loon leidden alles in goede banen. De boeien werden via het water verhuisd naar de nieuwe locatie door de ZEESCHELDE.

Naast het uitzetten en onderhouden van boeien, neemt de ZEESCHELDE verschillende andere opdrachten op zich zoals onder andere opleidingen voor het maritiem onderwijs en interventies bij calamiteiten. De boeien zijn uitgerust met zonnepanelen, betere batterij-systemen, LED-verlichting en aangepaste verfsystemen in functie van het verhogen van de onderhoudstermijn.

Klik hier voor enkele foto's.

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.

21-3-2019

Op 14 maart 2019 vond in Vlissingen een infosessie plaats waar een 45-tal collega’s aan deelnamen. Het thema dat centraal stond tijdens deze infosessie was ‘operations en crewplanning’.

Yves Goossens, algemeen directeur, startte de sessie met een toelichting over VLOOT, de nieuwe missie en visie van het agentschap MDK en de toekomstige uitdagingen. Johan Onraedt, directeur administratie en organisatie, duidde onder andere het onthaaltraject, de personeelsevolutie, het belang van het procedurehandboek en het digitaal ondertekenen van documenten.

Na de pauze ging Frank Aerssens, directeur operations en technische dienst, verder met de werking van operations. Om bemande en bedrijfsklare vaartuigen voor klanten en partners te kunnen inzetten, zijn de door VLOOT ontwikkelende tools VLOMIS en FINLOG essentieel. Francis Verreth, operations manager Vlissingen en coördinator crewplanning, sloot de voorstelling af met een toelichting over de crewplanning en hoe de operationele planning en inzet van de medewerkers op alle locaties dagelijks wordt georganiseerd.

Tot slot gaf Yves Goossens een finaal dankwoord met een warme oproep voor de VLOOTfamiliedag en de ENECO CLEAN BEACH CUP (grote strandschoonmaak) waar VLOOT aan deelneemt. Met deze deelname strijdt VLOOT mee tegen de vervuiling van zeeën en stranden door plastiek.

Enkele foto’s van deze infosessie vind je hier.

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.

21-3-2019

Tussen 31 januari en 18 februari 2019 kreeg VLOOT een externe audit in het kader van haar ISO-9001 en ISO-14001 certificaten. Het audittraject werd begeleid door Ilse Bailleul (SHEQ-manager/DPA) en Anke Popelier (SHEQ). De auditor hield een strak schema aan om heel wat processen te controleren doorheen de volledige organisatie, zowel aan boord als aan de wal. Onder andere de kustreddingsdienst, de veerdienst in Oostende en de steiger Linkeroever in Antwerpen kregen onverwachts een audit.

De audit omvatte een doorgedreven screening van SHEQ, het personeelsteam, de juridisch, contracting en financiële cluster, de technische dienst en operations, public affairs, logistiek, gebouwen en vaarwegmarkering, aangevuld met een bezoek aan boord van de ORKA, de TUIMELAAR, de ROGER RAVEEL, de NIEUWE VISIE en de SCHELDE. Opnieuw kwam de verwevenheid van de vele digitale systemen zoals VLOMIS en FINLOG naar boven en werd hun nut en belang bevestigd. Het volledige traject werd afgerond zonder non-conformiteiten. De auditor Christophe Bakeroot (Vinçotte) gaf een aantal aandachtspunten mee die belangrijk zijn voor het verdere verbeteringstraject van VLOOT.

VLOOT wenst alle collega’s te bedanken voor hun voorbereidingen en enthousiaste medewerking. Niet enkel de collega’s betrokken bij deze audit zorgden voor een geslaagd traject, maar alle collega’s die zich elke dag opnieuw inspannen om de procedures en processen te doen slagen, dragen hieraan bij.

Klik hier voor enkele foto’s van de audit.

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.

18-3-2019

Tijdens een externe audit die onlangs doorging bij VLOOT en betrekking had op de opleidingen voor de ‘special training STCW A-II/3’ onder de ISO-9001 koepel, werden gelijktijdig de procedures rond de VTS-opleidingen bij afdeling SCHEEPVAARTBEGELEIDING meegenomen. Terwijl deze opleidingen bij VLOOT werden herbevestigd, leidde dit ook tot het behalen van het ISO-9001 certificaat voor afdeling SCHEEPVAARTBEGELEIDING. Ilse Bailleul (SHEQ manager/DPA VLOOT) en Stefaan Priem (hoofd opleiding en training – afdeling SCHEEPVAARTBEGELEIDING) namen hierbij samen het voortouw in handen.

Bij VLOOT is het van fundamenteel belang om deze opleidingen ook zelf te verankeren door de heel specifieke opdrachten van de organisatie. Op deze manier worden de knowhow en het groeipad van de eigen varende medewerkers versterkt. De Vessel Traffic Services (VTS), georganiseerd door afdeling SCHEEPVAARTBEGELEIDING, is een internationaal verplichte dienstverlening door IMO. Ook de opleiding is internationaal verankerd via IALA. Afdeling SCHEEPVAARTBEGELEIDING voorziet een eigen VTS-opleiding, zodat de aanwezige kennis en expertise op een gestructureerde manier kan doorgegeven worden. Interne instructeurs geven het merendeel van de opleidingsmodules. Voor een beperkt aantal topics wordt beroep gedaan op de knowhow van andere MDK-partners en enkele externe partners.

Terwijl het geven van opleidingen noch voor VLOOT, noch voor afdeling SCHEEPVAARTBEGELEIDING deel uitmaakt van hun kerntaken, besloten beide organisaties deze zeer specifieke interne opleidingen te laten auditeren en certificeren op basis van een ISO-9001. Daarvoor werd geopteerd om de systemen en de expertise rond externe audits en certificering te delen. Afdeling SCHEEPVAARTBEGELEIDING en VLOOT bouwden dit samen uit vertrekkende vanuit elkaars eigen, sterk verschillende specialismen. Voor VLOOT lag de uitdaging voornamelijk in het snel en doeltreffend inpassen van de specifieke opleidingen bij afdeling SCHEEPVAARTBEGELEIDING binnen het eigen systeem. Voor de cel opleiding en training van de afdeling SCHEEPVAARTBEGELEIDING is dit een blijk van erkenning voor het geleverde werk, maar ook een stimulans om in de toekomst de opleidingsstandaarden hoog te houden en voortdurend te verbeteren.

VLOOT en afdeling SCHEEPVAARTBEGELEIDING behoren tot het agentschap MDK.

14-3-2019

Omdat we milieu hoog in het vaandel dragen, in 2015 zelfs de Duurzaamheidsprijs van de Vlaamse Overheid ontvingen en verder willen meestrijden tegen de vervuiling van zeeën en stranden door plastiek, neemt VLOOT op de eerste zondag van de lente deel aan de grote strandschoonmaak. Graag doen we een warme oproep om samen met familie en vrienden zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn.

Afspraak om 14.30 uur in de PHARE EAST waar eerst getrakteerd wordt op een kop koffie of chocolademelk. Omstreeks 17 uur geeft professor Colin Janssen een uiteenzetting die ons confronteert met wetenschappelijke feiten over de wereldwijde problematiek van plastiekvervuiling en hoe het met onze Noordzee gesteld is. Professor Janssen is geen onbekende voor VLOOT. Hij is ondervoorzitter van het VLIZ en destijds naast VLOOT en het VLIZ een van de grote verdedigers en wetenschappelijke steunpilaren rond de bouw en latere inzet van het zeewetenschappelijk onderzoeksvaartuig SIMON STEVIN.

Inschrijven kan tot 20 maart 2019 tot uiterlijk 12.00 uur via e-mail naar ilse.bailleul@mow.vlaanderen.be. Breng familie en vrienden mee en schrijf hen mee in via VLOOT. Vermeld bij de inschrijving duidelijk jouw naam en de namen van de personen die je meebrengt. Tussen de deelnemers die via VLOOT inschrijven, worden door VLOOT een aantal topfotoboeken van Tom D’Haenens over de Vlaamse kust verloot.

Afspraak: 24 maart 2019 om 14.30 uur @ PHARE EAST - Ostend Sailing / Halve Maandijk 4, 8400 Oostende. Neem de trein naar Oostende en de Raveel-veerboot naar de rechteroever. Meer info ook via Eneco Clean Beach Cup.

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.

12-3-2019

Op vrijdag 8 maart 2019 liep de redeboot WULPEN Oostende aan. Dit zusterschip van de nieuwe SCHONEVELD, die drie weken eerder arriveerde vanuit de Baltisch zee en ondertussen in Vlissingen test- en opleidingsvaarten uitvoert, bood zich net na 20.00 uur aan voor de kust. De Estse bemanning die de werf inzette voor de overvaart, werd tot in het Montgomerydok (Oostende) veilig voorgeloodst door gezagvoerder Kurt Savels en zijn bemanning van de SPN-09. Daar stonden Francis Verreth (operations manager Vlissingen), Serge Sterck (technische dienst Oostende) en Yves Goossens (algemeen directeur) haar op te wachten. De trip vanuit de Baltische Zee was volgens plan verlopen. De gezagvoerder sprak wel van zeer zware zeeën tussen Duitsland en de Vlaamse kust, ‘like walls’.

De WULPEN zal eerstdaags nog aanvullende testen en inspecties ondergaan waarna ze voorlopig kan opgeleverd worden en de Estse vlag zal gewisseld worden voor een Belgische. De WULPEN krijgt Oostende als formele ‘port of registry’.

Klik hier voor enkele foto’s.
Zie ook het nieuwsbericht over de SCHONEVELD.

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.

9-3-2019

Sinds oktober 2018 krijgen de walcollega’s van VLOOT de kans om op zee te gaan om de WANDELAAR te bezoeken en kennis te maken met de werking van het beloodsingssysteem. Ondertussen gingen al twee bezoeken door. Telkens betrof het een mix van collega’s uit de verschillende VLOOTlocaties.

Deze dagen starten om 7.30 uur in Oostende met het aan boord gaan van een tenderswath, waarna de overtocht naar de WANDELAAR begint. Na een 45-tal minuten varen, wordt overgestapt op de WANDELAAR. Na de veiligheidsinstructies door de staf en een kennismaking met de kapitein, bestaat de dag uit een mix van rondleidingen, deelname aan beloodsingen (ook met de jollen), duiding rond de werking van het schip en vooral ook veel ruimte voor informele babbels, zowel bij de lichte lunch als tussendoor. Ook een kleine presentatie door Yves Goossens (algemeen directeur) hoort erbij. Rond 15.00 uur wordt opnieuw geland in Oostende.

Yves Goossens (algemeen directeur) begeleidt deze trips zelf, net omdat dergelijke momenten ideaal zijn om in kleine groep informeel bij te praten en met elkaar in dialoog te gaan rond verschillende thema’s zoals de uitdagingen en de toekomst van VLOOT en bij uitbreiding het agentschap MDK en de visie rond tal van zaken mee te geven en te duiden.

Voor de meeste collega’s was dit een eerste kennismaking met hoe het er nu echt aan toe gaat op zee. Beide groepen waren bijzonder enthousiast om hun zeebenen te testen en de eigenheden van dit specifieke proces eens live mee te maken. Ook de teamspirit voer er vanzelfsprekend opnieuw wel bij.

Klik hier voor enkele foto’s.

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.

6-3-2019

Op de jaarlijkse pensioenviering nam algemeen directeur Yves Goossens de tijd om de aanwezige collega’s die het voorbije jaar met pensioen gingen nadrukkelijk te bedanken voor hun jarenlange inzet, toewijding en enthousiasme. Hij gaf een korte omschrijving van hun loopbaan en gezien de nauwe band die hij met hen had, kwamen ook enkele anekdotes aan bod. Na het nemen van een groepsfoto samen met andere oud-collega’s werd nog gezellig nagepraat bij een hapje en een drankje.

Enkele sfeerbeelden vindt u hier.

 

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.

26-2-2019

Na de uitvoering van de laatste testen op de scheepswerf in aanwezigheid van ir. Piet Leeuwerck (scheepsbouw – R&D manager) en Tom Van Laken (technische dienst), vertrok de nieuwe redeboot SCHONEVELD op 13 februari 2019 naar Oostende en kwam toe in de nacht van 15 februari 2019. In de week na de aankomst stonden voorafgaand aan de voorlopige oplevering nog enkele finale testen en inspecties gepland door Scheepvaartcontrole en VLOOT. Op 21 februari 2019 voer de SCHONEVELD richting Vlissingen waar de opleiding van de bemanningen zal doorgaan.

De SCHONEVELD werd gebouwd door Baltic Workboats in Estland. Het vaartuig zal ingezet worden voor het loodsentransport in de Scheldemonding en op zee. Het vaartuig heeft een lengte van 22 meter, een breedte van 6,4 meter en een diepgang van 1,6 meter. De redeboot haalt een snelheid van 25 knopen en heeft net zoals de zustervaartuigen DEURLOO, HONTE en RAAN die iets kleiner zijn, een rompvorm met de kenmerkende ‘wave-piercing’. Het nieuwe vaartuig biedt nog meer comfort door het voorzien van meer beenruimte voor de passagiers en betere ergonomische zetels met een luchtveersysteem dat zich automatisch aanpast aan het gewicht van de persoon. Ook het ‘active ride control’ systeem met interceptors draagt bij aan het verminderen van de rol- en stampbeweging van het vaartuig. Later in het voorjaar verwacht VLOOT het tweede identieke vaartuig WULPEN.

Enkele foto’s van de SCHONEVELD vind je hier.

 

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.

21-2-2019

Aan de vooravond van 28 januari 2019 hoorde de bemanning (Matthias Pieters en Freddy De Pauw) van de ZEEASTER, het schip dat instaat voor de redebeloodsingen in Antwerpen, een noodoproep van een binnenschip. Aan boord van het binnenschip was dringend hulp nodig na een ongeluk. De ZEEASTER besloot onmiddellijk ter plaatse te gaan om assistentie te verlenen en maakte afspraken met de wal. Het slachtoffer werd aan boord van de ZEEASTER genomen en via het water naar de locatie gebracht waar de ambulance klaar stond. Ook in moeilijke situaties bewijst watermobiliteit zijn kracht!

 

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.

1-2-2019

Op donderdag 24 januari 2019 hield VLOOT haar jaarlijkse management review. Eenentwintig collega’s sloten aan voor een dag in het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum (VLOC) in Oostende, een opleidingscentrum waar het thema innovatie zeer hoog op de agenda staat.

De heer Ivan Becuwe (opleidingshoofd luchtvaart – VIVES) gaf als opwarming een zeer boeiende uiteenzetting waarin drones, big data, realiteit en wettelijke beperkingen, telemetrie en data-integratie centraal stonden en ons verder inspireerden. Doorheen de dag kwamen onder andere de nieuwe missie en visie van het agentschap, de strategie, de KPI’s, de financiële analyses en de klantentevredenheid ter sprake. Oefeningen en brainstormmomenten, maar vooral intense analyses en interacties kenmerkten deze dag. Een avondwandeling in het natuurgebied ter hoogte van Raversijde met aansluitend een etentje zorgden voor een mooie afronding.

Enkele beelden vindt u hier.

 

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.

31-1-2019

Op donderdag 24 januari 2019 zagen de bemanning en de wetenschappers aan boord van het onderzoeksvaartuig SIMON STEVIN (VLOOT) plots een bultrug opduiken zo’n vijftiental kilometer voor de kust van Oostende. Volgens het VLIZ gaat het over een opmerkelijke waarneming. Vermoedelijk is het dier op doorreis naar het zuiden om te overwinteren.

Zie ook een kort filmpje door de bemanning en het bericht op Focus WTV.

 

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.

30-1-2019

Jaarlijks lokt de Warmathon van de Warmste Week veel sportliefhebbers richting de Vlaamse steden. Op een sportieve en recreatieve manier worden meer dan 1000 goede doelen gesteund.

Ook in Antwerpen zorgden dit jaar talloze wandelaars, joggers en lopers voor een volzet evenement. Velen onder hen kozen voor het Sint-Annaveer om hun bestemming te bereiken. Als steun breidde VLOOT de dienstverlening uit tot 21.30 uur. 1.374 enthousiaste supporters en sporters maakten er gebruik van. Op deze manier en aanvullend aan de meer dan 12.000 warmste-week-initiatieven die veel collega’s ook persoonlijk ondersteunden, gaf ook VLOOT een duwtje. Warme watermobiliteit!

Enkele sfeerbeelden vindt u hier.

 

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.

30-12-2018