Op 14 december 2016 rond 11u45 kwam het noodsignaal ‘Brand in loodsenkamer 321 van het gebouw Boulevard De Ruyter 2’.  Het betrof een gesimuleerde brand die aanleiding gaf tot een evacuatieoefening van dit gebouw met kamers waar loodsen van het LOODSWEZEN kunnen verblijven in afwachting van hun beloodsingsbeurt. De aanwezige getuigen van GDPB (gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming) en de SHEQ-manager van VLOOT stelden vast dat het gebouw in 7 minuten ontruimd was en de aanwezige loodsen samen met de aanwezige VLOOTbemanningen en administratie vlot ingegaan zijn op deze oproep. Voorafgaand aan de oefening organiseerde Marc De Mayer, preventieadviseur bij de GDPB nog een opleiding ‘brand en evacuatie’ voor de betrokkenen in de noodprocedures voor de VLOOTgebouwen in Vlissingen. De oefening werd zeer kritisch geëvalueerd en een aantal aandachtspunten werden vastgelegd zodat de veiligheid van zowel de VLOOTcollega’s als de collega’s van het LOODSWEZEN in dit Vlaams gebouw in Nederland nog beter kan gegarandeerd worden.

22-12-2016

Via het Agentschap Wegen en Verkeer verneemt VLOOT dat er vanaf woensdag 21 december opnieuw één en ander wijzigt aan de werf op de R4 aan de Langerbruggestraat en Oostakker opnieuw bereikbaar zal zijn.  De omleidingen van en naar het veer wijzigen niet.  Meer gedetailleerde informatie vindt u hier.

20-12-2016

Vrijdag 9 december 2016 hebben 2 vertegenwoordigers van de FOD Mobiliteit – scheepvaartcontrole (Nathalie De Jaeger naval architect - attachée en Joeri De Thaye, maritime inspector) de stabiliteitsproeven van de SIRIUS bijgewoond.  SOLAS (Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee) eist immers dat elk schip onderworpen wordt aan een hellingproef of stabiliteitsproef om de positie van het zwaartepunt van het ledig vaartuig nauwkeurig te bepalen.  Het nieuwe multifunctionele vaartuig van VLOOT in aanbouw wordt in Oostende verwacht in januari 2017.

Enkele beelden vindt u hier.

13-12-2016

Op maandag 5 december 2016 openden Europees Commissaris Marianne Thyssen en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits officieel de Europese week op GO! Campus Leerhaven in Antwerpen.  Tijdens hun bezoek maakten ze ook kennis met het opleidingsschip THEMIS II en de maritieme opleidingen die de campus aanbiedt.  Tijdens de allereerste Europese week van de Beroepsvaardigheden worden heel wat arbeidsmarktgerichte opleiding- en vormingsinitiatieven in de kijker gezet.  Via onder meer het ter beschikking stellen van het opleidingsschip THEMIS II aan het GO! De Scheepvaartschool-Cenflumarin steunt VLOOT mee initiatieven om jongeren en volwassenen aan te moedigen voor een maritieme opleiding.  Als rederij is VLOOT ook altijd op zoek naar gekwalificeerde bemanningen. Nog tot 11 december kunnen kandidaat matrozen en motoristen (M/V) solliciteren voor een job bij VLOOT.

Beeld van THEMIS II vindt u hier.
De reportage in het VRT nieuws vindt u via deze link.
Klik op motoristen en matrozen voor meer info over de lopende oproep bij VLOOT.
Info over de maritieme opleidingen bij GO! De Scheepvaartschool-Cenflumarin vindt u hier.

 

6-12-2016

Op zondag 27 november 2016 werd de ZEESCHELDE opgeroepen om een 40 voet container die op drift was in het Scheldewater, op te halen.  In team met zijn bemanning heeft gezagvoerder Van Avermaet Mario in een half uur de klus kunnen klaren en was de veiligheid van de vaarweg opnieuw gegarandeerd.  In samenspraak met de collega’s van afdeling SCHEEPVAARTBEGELEIDING (centrale zandvliet) kon de container op de kade in Deurganckdok geplaatst worden.

De ZEESCHELDE is een multifunctionele boeienlegger die ingezet kan worden voor de hulpverlening en andere overheidsopdrachten in het kader van een veilig en vlot scheepvaartverkeer.

Enkele beelden van de geslaagde operatie vindt u hier.
Info over de ZEESCHELDE vindt u via deze link.

2-12-2016

Op 22 november 2016 bevestigde mevrouw Nathalie De Jaeger, naval architect - attachée bij Scheepvaartcontrole dat het ISM-certificaat van VLOOT kon bestendigd worden. Op 30 november 2007 kreeg VLOOT voor de eerste keer bevestiging dat ze de normen van de ‘International Safety Management Code’ naleeft.  Om dit certificaat te kunnen behouden, wordt de overheidsrederij jaarlijks geauditeerd.  Tijdens de audit van 22 november werden diverse steekproeven gemaakt op de aanwezigheid van de scheepscertificaten en de correcte opleidings- en bekwaamheidsattesten van de bemanningen.  De auditor onderzocht ook of VLOOT voldoende lessen trekt uit ongevallen, interne audits, managementreview, evaluatiegesprekken, veiligheidsoefeningen, rapportage en opvolging van defecten, enz…

Uit de conclusies van de auditor blijkt dat de blijvende aandacht en inspanningen van de VLOOTcollega’s zowel aan boord als aan de wal, de veilige manier van werken aan boord van de VLOOTvaartuigen kan garanderen.   Om dit te kunnen blijven garanderen, zal het komende jaar extra aandacht besteed worden aan de beoordeling van de diensten geleverd door externen.

24-11-2016

Op zaterdag 19 november brachten 11 meters van VLOOTschepen een bezoek aan de ZEESCHELDE waar gezagvoerder Patrick Rooman en zijn bemanning hen opwachtte voor een korte vaart op de Schelde. 

Op deze speciale dag waren volgende VLOOTmeters aanwezig:

Anne Kuijer (JAN VAN EYCK)
Anne-Marie Duytschaever (ZEEASTER)
Daniëlle Jongenelen (ZEELEEUW)
Elisabeth Houben (HONTE)
Francine Vervenne (PIETER BRUEGEL)
Helen Notario (SPN14)
Ilse Hoet (ZEESCHELDE)
Marieke Vervoort (ORKA)
Marijke Verboven (RAAN)
Monique Jansen (DEURLOO)
Viviane Persoons (SPN09)

Enkele beelden vindt u hier.

22-11-2016

Maritieme werkgevers en maritieme scholen bundelen opnieuw de krachten om via het samenwerkingsverband areyouwaterproof de maritieme beroepen te promoten. Het agentschap Maritieme Dienstverlening is samen met haar afdelingen sinds jaar en dag een pleitbezorger van dit project in combinatie met belangrijke financiële en logistieke ondersteuning. Op 27 oktober en 3 november 2016 zijn op vraag van areyouwaterproof filmopnames doorgegaan met het oog op een vernieuwde informatiefilm.  Voor de VLOOTrederij is het belangrijk om de uiteenlopende waaier aan gespecialiseerde functies die nodig zijn aan boord van de nieuwste VLOOTvaartuigen, in beeld te kunnen brengen. Heel wat studenten en leerlingen lopen tijdens hun opleiding, stage aan boord van de VLOOTvaartuigen. Op dit moment is de VLOOTrederij op zoek naar een crewplanner, matrozen en motoristen. De filmopnames gebeurden in partnerschap met het LOODSWEZEN.

Enkele sfeerbeelden tijdens de opnamedagen vindt u hier.

Meer over de vacatures: crewplanner - matroos - motorist.

Meer over stages aan boord bij VLOOT vindt u via deze link.

Het nieuwsitem en de beelden van het LOODSWEZEN vindt u hier.

Meer info over het samenwerkingsverband vindt u via www.areyouwaterproof.be.

17-11-2016

Op zondag 27 november 2016 viert VLOOT samen met het VLIZ en de zeewetenschappers ‘de Dag van de Wetenschap’ door de deuren van het onderzoeksvaartuig SIMON STEVIN open te stellen voor het publiek.  Het vaartuig zal voor deze gelegenheid afgemeerd liggen ter hoogte van de Hendrik Baelskaai 1, Oostende.  De bezoekers kunnen tussen 10u en 17u kennis maken met alle aspecten van het vaartuig.  Daarnaast krijgen ze in het Marien Station Oostende uitleg over het marien onderzoek in Vlaanderen.

Meer info over de SIMON STEVIN vindt u hier.

Meer info over de wetenschapsdag en het VLIZ vindt u hier.

16-11-2016

Op maandag 24 oktober hebben Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit en Johan Van Overtveldt, federale minister van Financiën, de ZEELEEUW plechtig in gebruik genomen.  In hun toespraak benadrukten beide ministers het belang van de goede samenwerking tussen beide administraties.  Voor Vlaanderen betekent de investering van 2,3 miljoen euro in een douanevaartuig een belangrijke troef in het kader van de afhandeling van de logistieke keten.  De Vlaamse havens willen immers efficiënt en snel zijn.  Met de komst van de ZEELEEUW  zal de douane haar rol hierin nog efficiënter kunnen uitvoeren.  Zoals de traditie het wil, ging ook deze plechtigheid gepaard met de nodige toeters en bellen.  VLOOT en DOUANE konden voor deze gelegenheid gebruik maken van de faciliteiten en logistieke ondersteuning van GO! De Scheepvaartschool – Cenflumarin, geleid door directeur Roel Buisseret.

Mevrouw Daniëlle Jongenelen, echtgenote van Johan Van Overtveldt nam het meterschap op zich.  Bijgestaan door de bemanning en kapt. Kevin Depuydt van VLOOT wenste ze de bemanning en het schip een behouden vaart en brak ze de champagne.  De plechtigheid werd een luisterrijk evenement dankzij de harmonie en het combo van de Koninklijke Harmonie van Financiën onder de leiding van dirigent Rudi Versweyveld.  De beide ministers alsook  de administrateurs-generaal Kristian Vanderwaeren (DOUANE), Jacques D’Havé (agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust) en wnd. algemeen directeur Johan Onraedt (VLOOT) vervoegden vervolgens de meter aan boord van de ZEELEEUW.  Terwijl de ZEELEEUW onder begeleiding van de ZEESCHELDE, ZEEWOLF en SPN15 vertrok voor een korte vaart op de Schelde sloten de andere genodigden aan voor de receptie.

De ZEELEEUW is gebouwd op de Estse werf Baltic Workboats.  Het vaartuig is 22 meter lang, 6,4 meter breed, vaart 20 knopen en heeft een diepgang van 1,75 meter. Het is opnieuw een ecovriendelijk vaartuig (biocidevrije antifouling, EIAPP certificaat motoren, warmterecuperatie op de motoren, aangepaste isolatie) dat perfect past in het duurzaamheidsbeleid van VLOOT, dat recent nog werd erkend via de duurzaamheidsprijs Vlaanderen 2015.

Foto’s van de plechtige ingebruikname vind je hier.
De gezamenlijke persmededeling vind je hier.
Informatie over maritieme opleidingen bij GO! De Scheepvaartschool-Cenflumarin vind je hier.
Via Are You Waterproof vind je informatie over alle mogelijkheden voor een maritieme opleiding.

25-10-2016

Op 11 oktober 2016 is er een internationale (B-NL-FR-UK) ANIP en MIRG-EX oefening doorgegaan.  Heel wat collega’s uit de entiteiten van MDK (SCHEEPVAARTBEGELEIDING, LOODSWEZEN, VLOOT) hebben zo  bijgedragen tot het welslagen van deze grote internationale oefening op zee. 

Enkele beelden met de VLOOTvaartuigen tijdens de oefening vind je hier.

TV Reportage VTMnieuws vind je hier.

ANIP is de afkorting voor Algemeen Nood en InterventiePlan

MIRG-EX staat voor Maritime Incident Response Groups Excercise

13-10-2016

De bouw van een vaartuig vergt zoals voor andere bouwwerken een regelmatige aanwezigheid op de werf.  Ook voor de bouw van de SIRIUS gaan zowel de VLOOTprojectleider als de superintendents van de technische dienst van VLOOT regelmatig ter plaatse om de vorderingen te volgen en eventueel bij te sturen.  De SIRIUS die in Oostende verwacht wordt begin 2017, is een multifunctioneel vaartuig dat onder meer ingezet zal worden voor het maritiem onderwijs.

Beelden van het werfbezoek van 4 oktober 2016 vindt u hier.

5-10-2016

De vergadering van 26 september 2016 van de Raad van Bestuur vzw Sociale Dienst ging op initiatief van de voorzitter door bij VLOOT. Elk jaar tracht de Raad van Bestuur van de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel één van haar bestuursvergaderingen op locatie te houden.  Ze wil hiermee onder meer de teamspirit onder de bestuursleden bevorderen.  

De bestuursleden zijn gestart met een vaartocht aan boord van de ZEEHOND waarbij ze meteen ook konden kennis maken met het wel uitzonderlijk werkplatform van de VLOOTmedewerkers.  Bijna 500 van de 550 collega’s die bij VLOOT werken hebben inderdaad een varende functie.

Aansluitend heeft de raad haar normale bestuursvergadering gehouden in het directiegebouw van VLOOT waar de muurschilderijen van Roger Raveel een uniek kader vormen voor de administratie en het management van VLOOT.

Enkele beelden bij vertrek van de bestuursleden naar zee vindt u hier.

Informatie over de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel via www.vlaanderen.be/socialedienst.

30-9-2016

Op 21 september 2016 werden de resultaten van het project ‘Meetnet Vlaamse Kust - project Broersbank’ in een workshop hierrond besproken.

Zowel ir. Guido Dumon, directeur Vlaamse hydrografie van de afdeling Kust, als  prof.  Jaak Monbaliu, van de afdeling hydraulica van het departement burgerlijke bouwkunde van de KUL benadrukten in hun presentaties de essentiële rol en de goede samenwerking met VLOOT bij het plaatsen en onderhouden van de meetboeien en de markeringsboeien die voor dit project uitgeplaatst werden.  Ze leverden gedurende 27 maanden een zeer kwaliteitsvolle dataset aan golfgegevens op.

Afdeling Kust bezorgde ons enkele beelden tijdens de meetactiviteiten aan boord.  U vindt deze hier.

Info over de afdeling Kust vindt u hier.

Info over de Vlaamse hydrografie vindt u hier.

26-9-2016

Op 15 september 2016 werd de site van de berging van de Flinterstar volledig opgeruimd verklaard.

Hiermee kwam ook een einde aan de opdracht van de  ZEEHOND om er als ‘guard vessel’ ingeschakeld te worden.

De ZEEHOND was voor de veiligheid van de scheepvaart en de berging sedert het scheepsongeval op 6 oktober 2015 vaak ook in moeilijke weersomstandigheden ter plaatse.  De bemanning kreeg van verschillende kanten, felicitaties voor de manier waarop deze opdracht vervuld werd.

Andere nieuwsberichten over acties gelinkt aan de Flinterstar:

ZEEHOND, rots in de branding
Ongezien overheidsteamwork op zee

26-9-2016

Op 21 september 2016 rond het middaguur en onder een stralende zon voer de ZEELEEUW de havengeul van Oostende binnen. Dit gloednieuwe vaartuig werd na de gebruikelijke testen en keuringen overgevaren vanuit Estland.  Het zal na de opleidingen en familiarisaties van de gemengde VLOOT-DOUANE-bemanningen, samen met de ZEEWOLF ingezet worden voor patrouilleopdrachten van de douane.  Eind oktober zal het vaartuig plechtig in gebruik genomen worden in Antwerpen.

Beelden van de testvaarten, vertrek uit Estland en aankomst in Oostende vindt u hier.

21-9-2016

Het is algemeen bekend dat de VLOOTveren frequent gebruikt worden voor het woon-werkverkeer en ook in het kader van toerisme goed ingeburgerd zijn.  Bijgaande beelden van op het veer tussen Bazel en Hemiksem illustreren dat ze ook fel gegeerd zijn bij schoolgaande jeugd.  Onlangs nog werd de uurregeling op schoolwoensdagen op deze verbinding beter afgestemd op de uurregeling van de school. Uit een recent belanghebbendenonderzoek, georganiseerd door het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, blijkt dat de algemene tevredenheid van de veergebruikers de laatste 3 jaar verder toegenomen is. 95% van de passagiers is uitgesproken tevreden. In Oostende en Hoboken piekt dit zelfs tot 96%. Ook het imago en het vertrouwen in de dienstverlening werden erg positief beoordeeld. De netheid kreeg, net zoals tijdens de vorige peiling in 2012, de hoogste score.

In de eerste 6 maanden van 2016 gebruikten in totaal 2.165.276 voetgangers, tweewielers, auto’s en vrachtwagens de VLOOTveren.

Voor een overzichtskaart van alle veerdiensten, klik hier.
Sfeerbeelden op de veerdienst Bazel-Hemiksem op een schoolwoensdag vindt u hier.

16-9-2016

Het is bijna een traditie geworden dat voor de leerlingen die gekozen hebben voor het maritiem onderwijs aan het MI Mercator, de eerste schooldag een maritiem tintje krijgt.

Net zoals vorige jaren waren op 1 september 2016 een 40-tal leerlingen te gast bij VLOOT. Ze konden kennis maken met de ZEETIJGER en een tenderswath.  De ORKA die ook in de buurt was,  kreeg bijzondere aandacht toen er een noodoproep binnen kwam over een kite surfer die in de problemen was geraakt.  Voor de leerkrachten en leerlingen een voorbeeld uit de praktijk die de theorie mee kan ondersteunen.  Met dit bezoek op hun eerste schooldag kregen de leerlingen meteen een maritiem opstapje en hopelijk op weg naar een maritieme loopbaan!

Enkele sfeerbeelden vindt u hier.

Meer info over de maritieme opleidingen aan het MI Mercator vindt u hier.

6-9-2016

Op dinsdag 31 augustus 2016 kreeg de ZEETIJGER een dringende oproep om te assisteren bij de bestrijding van oliepollutie ter hoogte van het windmolenpark.  Het betrof een oefening op vraag van de FOD Leefmilieu.  Het nieuw pollutiebestrijdingsmateriaal van de FOD Leefmilieu aan boord van de ZEETIJGER werd hierbij succesvol uitgetest.  Ook voor deze oefening met de Marine (POLLUX), FOD Leefmilieu (bestrijdingsmateriaal) en VLOOT (ZEETIJGER met arm voor olieruiming tussen windmolens en containers om olie op te vangen) was een goede samenwerking het sleutelwoord.  Onlangs nog heeft FOD Leefmilieu haar samenwerking met VLOOT voor de oliepollutiebestrijding op zee contractueel bevestigd!

Enkele beelden van de oefening vindt u hier.
Meer over de speciale uitrusting van de FOD Leefmilieu aan boord van de ZEETIJGER vindt u hier.

2-9-2016

Op maandag 29 augustus 2016 heeft de bemanning van de HONTE (Geoffrey Duweyn, Pieter Dekker en Joeri Remaut) een opvarende van de veerboot Vlissingen-Breskens gered.  De HONTE werd door de loods, die de drenkeling opgemerkt had, via gerichte instructies over de VHF naar de drenkeling geleid. De HONTE is één van de Vlaamse redeboten die in Vlissingen ingezet wordt voor het transport van de loodsen. Tijdens deze reddingsoperatie moest deze dienstverlening in overleg met het loodswezen even opgeschort worden.

Meer over deze actie vindt u hier.
Zie ook het bericht van het LOODSWEZEN.

29-8-2016

Ook in Antwerpen blijft het druk voor het scheepvaartpolitie-VLOOT-team aan boord van de SPN 14.  De scheepvaartpolitie houdt zich onder meer bezig met de beveiliging van haventerreinen en de naleving van verkeersregels op het water.  Op 24 augustus 2016 kwam SPN 14 wel op een bijzondere manier in beeld tijdens het begeleiden van cruiseschip MS Prinsendam naar de kade.  Klik hier voor de beelden van de federale politie.

26-8-2016

Op maandag 22 augustus 2016 is minister-president van de Vlaamse regering, Geert Bourgeois,  in het kader van zijn werkbezoek aan het VLIZ, ingescheept aan boord van het zeewetenschappelijk onderzoeksvaartuig SIMON STEVIN voor een vaartocht onder de kust van Oostende. Tijdens een rondleiding door het schip werd de verscheidenheid aan hoogtechnologische apparatuur belicht. Het bezoek van de minister-president in aanwezigheid van onder meer de gouverneur van West-Vlaanderen benadrukte eens te meer dat VLOOT (reder van het vaartuig) en VLIZ (coördinatie van het zeewetenschappelijk onderzoek aan boord) partners zijn voor het Vlaams wetenschappelijk onderzoek op zee!

Meer over dit bezoek via de facebookpagina van het VLIZ.
Beelden vindt u hier.
Reportage van de VRT vindt u hier.

24-8-2016

Op 3 augustus 2016 werden de VLOOTvaartuigen ORKA en SPN 09 (reddingsboot en politievaartuig) opgeroepen om samen met andere hulpverleningsdiensten een gesimuleerde reddingsactie te ondersteunen die doorgegaan is ter hoogte van het strand van Oostduinkerke.

Het is bijna een traditie dat er tijdens de zomervakantie extra oefeningen georganiseerd worden om de bestaande afspraken en communicatie tussen alle verschillende diensten te testen.  De grootscheepse reddingsoefening ‘SEACOAST’ werd zoals gebruikelijk na afloop geëvalueerd.  Dankzij de voortdurende en herhaalde oefeningen blijken alle verschillende reddingsdiensten intussen goed op elkaar afgestemd te zijn.  De reddingsdiensten blijven evenwel oefenen en streven naar een nog efficiëntere inzet van hun middelen.

Meer over deze oefening vindt u in de reportage van focus-wtv.

5-8-2016

De nieuwe topman van de douane, Kristian Vanderwaeren, maakte op woensdag 3 augustus 2016 kennis met de leverancier van ‘zijn’ douanevaartuigen in Oostende en Antwerpen.  Kristian Vanderwaeren nam op 1 januari 2016 als administrateur-generaal het roer over van zijn voorganger Noël Colpin.  De Vlaamse overheidsrederij VLOOT stond op het lijstje van de nieuwe topman voor een kennismakingsronde.  Kristian Vanderwaeren liet zich vergezellen door zijn adviseur Jan De Schepper en was onder de indruk van de veelzijdigheid van de rederij.  Hij maakte kennis met de operationele inzet van douaniers aan boord van de VLOOTvaartuigen en werd ondergedompeld in de contractuele afspraken tussen VLOOT en de DOUANE die verduidelijkt werden door wnd. algemeen directeur Johan Onraedt en project- & contractmanager Maxime Van Balen.  Tijdens zijn bezoek kreeg de administrateur-generaal van de douane een ‘live’ toelichting van op de scheepswerf in Estland waar een nieuw douanevaartuig in aanbouw is.  Ir. Piet Leeuwerck, scheepsbouw - R&D manager rapporteerde via conference call en een presentatie die hij vanuit Estland aanstuurde, over de bouw, de eigenschappen en de verdere planning naar levering van het nieuwe schip voor de douane.  Administrateur-generaal Kristian Vanderwaeren en Jan De Schepper bezochten ook nog het douanevaartuig ZEEWOLF en kregen er een deskundige uitleg door gezagvoerder Jean-Marc Bos.

Enkele beelden van het bezoek vindt u hier.
Enkele beelden van het douanevaartuig in aanbouw vindt u hier.
Het nieuwsitem en foto’s over de doop van de ZEEWOLF in 2012 vindt u hier.
Meer over de douane vindt u hier.

3-8-2016

Woensdag 27 juli 2016 bezochten vertegenwoordigers van de verzekeraars van de nieuwe beloodsingsvaartuigen, de WANDELAAR.  Frank Aerssens (VLOOT - directeur operations en technische dienst) en Johan Vercruyce (VLOOT - teamverantwoordelijke juridische cel) stonden hen ’s morgens in alle vroegte op te wachten. Gezagvoerder Johan Desmidt bracht het gezelschap met de WESTERSCHELDE bij vlakke zee naar de WANDELAAR waar gezagvoerder kapt. Marc Boterberg de gasten verwelkomde aan boord. Hij zette de werking van het loodsstation uiteen en verzorgde de interessante rondleiding bovendeks. Daarna nam hoofdscheepstechnicus Kristiaan Vande Walle over en loodste hij de bezoekers door de zgn. torpedo’s en machinekamers. Na de kennismaking met de werking van VLOOT en de WANDELAAR keerde de groep terug naar de conference room om een aantal dossiers te bespreken. Na de middag volgden de bezoekers vanaf de brug de beloodsing van de drukke scheepstrafiek via de jol of de tenderswath. Na deze leerrijke dag zorgde de  WESTERSCHELDE er voor dat iedereen veilig en wel opnieuw voet aan wal kon zetten.  Enkele sfeerbeelden vindt u hier.

Delegatie van de verzekeraars:

 • Paul Moeyaert
 • Tanja Vandamme
 • Saskia Klaver
 • Michiel de Vries Lentsch
 • Paul Somlai
 • Francis Libert
1-8-2016

Op maandag 29 augustus start een volgende fase in de wegeniswerken op R4 Kennedylaan en de Langerbruggestraat.  Dit heeft als gevolg dat de toegangsweg naar het veer (kant Volvo cars) volledig dicht gaat vanaf de inrit naar de parking van Volvo cars.  Deze fase duurt tot eind november.  Het verkeer dat naar het veer wil, rijdt vanuit Gent om via de Singel, Geeraard Van Den Daelelaan en Göteborgstraat.  Vanuit Zelzate wordt een omleiding voorzien via de Belgicastraat, Adrien de Gerlachestraat, Philips Landsbergiuslaan, Imsakker en de Kanazawastraat.  Fietsers kunnen door in beide richtingen.  Gedetailleerde informatie over de onderhoudswerken op R4 en omgeving vindt u hier.  Beelden van de alternatieve routes vindt u hier.  Uiteraard is het veer Terdonk zeker een alternatief!  Info over de bereikbaarheid van de veerdienst Terdonk vindt u hier. Klik hier voor livebeelden van de wachtrijen.

29-7-2016

Op donderdag 14 juli 2016 bracht gezagvoerder Stephen Gombert met de tenderswath WESTDIEP, Bart Weekers en enkele leden van zijn team (Karin Puyenbroeck, Wim Raeymaekers, Robert Willems) aan boord van de WANDELAAR.  Johan Onraedt, wnd. algemeen directeur van VLOOT, die de bezoekers heeft begeleid, liet het team van de ombudsdienst kennis maken met de opdrachten en activiteiten van VLOOT via de bedrijfsfilm.  Vervolgens leidde kapt. Dirk Van Akelyen, gezagvoerder van de WANDELAAR,  de bezoekers  rond doorheen het vaartuig en leidde hoofdscheepstechnicus Johnny Arnoys hen rond in de machinekamers.  Tussendoor konden ze ook enkele beloodsingen meemaken met de jol en de tenderswath.  Na deze leerrijke kennismaking met een operationele omgeving waarin loodsen en VLOOTvaartuigen met hun bemanningen een hoofdrol spelen, bracht VLOOT de bezoekers terug naar de wal voor het aansluitend bezoek aan de collega’s van de afdeling Scheepvaartbegeleiding en het MRCC voor een kennismaking met de ogen en oren van de wal op zee.

Enkele sfeerbeelden van de vaart vindt u hier.
Info over LOODSWEZEN dab vindt u hier.
Info over de afdeling SCHEEPVAARTBEGELEIDING vindt u hier.

14-7-2016

Stad en haven Antwerpen mogen al voor de 6e keer de deelnemende zeilschepen van The Tall Ships Races verwelkomen.  Van 7 tot en met 10 juli kunnen de schepen bezocht worden.  Om dit grootse evenement in goede banen te leiden is er een goede samenwerking met heel wat organisaties en diensten nodig.  Ook de MDK-entiteiten hebben dit ondersteund.  Zo heeft o.a. VLOOT de ZEESCHELDE ingezet om extra pontons aan te voeren. Er werd ook constructief samengewerkt om tot een goede afstemming te komen tussen de reguliere VLOOTveerdiensten die de Schelde dwarsen en de nieuwe waterbuslijn langs de Schelde die de haven van Antwerpen ter gelegenheid van dit evenement wenst uit te testen.  Ook andere VLOOTvaartuigen worden via de partners (zoals de scheepvaartpolitie) ingezet in het kader van dit evenement.

De uurregeling van de VLOOTveerdiensten  op de Schelde vindt u hier.
Meer over The Tall Ships Races vindt u hier.

8-7-2016

Op woensdag 25 mei 2016 werd een Commando Post oefening van het MIRG (Maritime Incident Respons Group) op Europees niveau georganiseerd in de crisisruimte van het MRCC.  Deze oefening kaderde in de voorbereiding op een grootschalige Europese oefening die doorgaat in het najaar.  De fictieve inzet van het MIRG team België werd aangestuurd vanuit de Controle Post Zee (CP-OPS ZEE) binnen de structuur van het ANIP.  Ook de MIRG-teams uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Frankrijk waren betrokken in deze oefening.  Na de oefening werden positieve ervaringen maar ook verbeterpunten gedetecteerd en zijn er aanbevelingen voor bijsturingen geformuleerd.  De MDK-entiteiten spelen zoals in het recente verleden nog is gebleken, een cruciale rol in het kader van de noodsituaties op zee.  VLOOT was dan ook zeer nadrukkelijk betrokken in deze oefening via kapt. Marc Boterberg, kapt. Willem Van Poucke, kapt. Kevin Depuydt en kapt. Siska De Coninck.  Enkele sfeerbeelden vindt u hier.

Zie ook eerdere berichten over de rol van VLOOT in het kader van het Algemeen Nood en Interventieplan Noordzee en de samenwerking met het MIRG en kustwachtpartners:

WANDELAAR is trainingsplatform voor brandweer!

ZEEHOND, rots in de branding!

ZEETIJGER eerste schip uitgerust met arm voor olieruiming tussen windmolens voor de kust

WANDELAAR als uitvalbasis voor medisch urgentieteam.

Ongezien overheidsteamwork op zee!

Meer info over het MIRG

8-6-2016

De scholen bereiden zich stilaan voor op het nieuwe schooljaar.  Het studieaanbod voor jongeren is overweldigend. Ook voor wie op zoek is naar een boeiende opleiding met werkzekerheid bestaan er in het maritiem onderwijs studierichtingen op secundair-, bachelor- en masterniveau.  Avondonderwijs is eveneens mogelijk.  Een overzicht van de onderwijsinstellingen die maritiem onderwijs aanbieden, alsook beknopte info over de inschrijfmomenten vindt u hier.  Meer gedetailleerde info over alle opleidingen en werkgelegenheid in de maritieme sector vindt u via www.areyouwaterproof.be.

3-6-2016

Net zoals vorig jaar besliste het stadsbestuur van Oostende om in partnershap met VLOOT de Oostendse veerdienst te verdubbelen op alle zaterdagen en zondagen van juli en augustus in 2016, alsook op 11, 21, 22 juli en 15 augustus 2016. De bestaande dienstverlening (6.30 uur tot 21.00 uur) zal met een tweede Raveelboot versterkt worden van 10.30 uur tot 18.30 uur en zo de ongeveer 6400 passagiers die de zomerweekends traditioneel dagelijks gebruik maken van de veerboten sneller en comfortabeler aan de overkant brengen.

3-6-2016

Op vraag van OBC (Oostende Business Club) - een netwerkforum en samenwerkingsverband tussen het Economisch Huis Oostende en SBM - zette VLOOT op 1 juni 2016 uitzonderlijk haar deur open voor CEO’s  en kaderleden van bedrijven uit de Oostendse regio.  Een 40-tal bezoekers konden zo kennis maken met de activiteiten en opdrachten van VLOOT.  Dhr. Johan Onraedt, wnd. algemeen directeur onthaalde de groep met specifieke bedrijfsinformatie over de Vlaamse overheidsrederij VLOOT.  Vervolgens konden de bezoekers kennis maken met de reddingsdienst aan boord van de ORKA (kapt. Kevin Depuydt).  Vanuit de toren kregen de bezoekers een mooi overzicht van de havenactiviteiten en de rol van VLOOT hierin (dhr. Maxime Van Balen).  Tot slot volgde een voor de meesten zeer verrassende kennismaking met de kunstwerken van Roger Raveel (mevr. Rita Bertens).  Het bedrijfsbezoek werd afgesloten met een receptie aangeboden door OBC waarbij er ruim gelegenheid was om na te praten over de professionele activiteiten in een ongedwongen sfeer.  Enkele sfeerbeelden vindt u hier.

2-6-2016

Op zondag 22 mei 2016 zette de gloednieuwe campus Leerhaven haar deuren open voor alle geïnteresseerden in een maritieme opleiding.  Ook het opleidingsschip THEMIS II dat door VLOOT ter beschikking wordt gesteld van Cenflumarin, kon bezocht worden.  Het is voor de overheidsrederij VLOOT zeer belangrijk dat leerlingen en studenten die de stap naar een nieuwe school of nieuwe opleiding overwegen, kunnen kiezen voor een maritieme richting en een maritiem beroep.  De samenwerking van VLOOT met het maritiem onderwijs blijft dus bijzonder belangrijk.  Johan Onraedt, wnd. algemeen directeur van VLOOT was dan ook zeer fier om, mede namens zijn voorganger, Yves Goossens,  aan de directies van campus leerhaven een duurzaamheidscertificaat te overhandigen.  Dit certificaat staat symbool voor het gezamenlijk streven naar een duurzamere overheid en de substantiële bijdrage van de partners hierbij. Koen De Pryck, algemeen directeur GO!, Sophie Van der Avort, directeur CVO Antwerpen en Roel Buisseret, directeur GO! De Scheepvaartschool-Cenflumarin bevestigden dat duurzaamheid steeds meer aan belang wint en ook in het onderwijs een plaats moet krijgen.

Enkele beelden van het overhandigingsmoment vindt u hier.

Info over de maritieme campus Leerhaven vindt u hier.

Hoe de passie van een leerkracht maritiem onderwijs leidde tot een replica van THEMIS II kunt u hier lezen.

24-5-2016

Eind vorig jaar startte op de Poolse werf ‘Crist’, onderaannemer van het Franse ‘Socarenam’, de bouw van de SIRIUS. Eind april was het casco klaar om over te brengen naar Boulogne-sur-Mer, waar de Franse werf het vaartuig volledig zal afwerken. Na de laatste voorbereidingen voor de overtocht, werd de SIRIUS op 5 mei 2016 tewater gelaten om vervolgens koers te zetten naar Frankrijk. Aangezien het vaartuig op dit moment nog niet uitgerust is om zelf te varen, werd de sleepoperatie met veel zorg en aandacht uitgevoerd. De SIRIUS kwam veilig aan op haar eerste eindbestemming in Boulogne-sur-Mer op 12 mei 2016. Enkele beelden vindt u hier.

17-5-2016

Het is stilaan een traditie geworden dat ter gelegenheid van Oostende voor Anker, de entiteiten van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust samen met hun partners verzamelen op de site van VLOOT in Oostende, Sir Winston Churchillkaai.  Geïnteresseerden kunnen er 4 dagen (van 26 tot 29 mei) terecht, telkens van 10u tot 18u en in een ongedwongen sfeer kennis maken met de opdrachten van de overheid op en langs het water.

 • Tent op de parking van de VLOOTsite:
  • Standen van overheidsdiensten die actief zijn op en langs het water
  • I-bistro (enkel op zaterdag en zondag) verzorgd door het Koninklijk Werk IBIS voor een natje en een droogje
  • Thematische doe-opdrachten voor kinderen  (boeien en bakens)
  • Informatie over maritieme opleidingen (AreYouWaterproof)
 • Uitkijk in het VLOOTdirectiegebouw:
  • Uitzicht op het maritieme hart van Oostende en het feestelijke maritieme evenement
  • Thematische doeopdrachten voor kinderen (boeien en bakens)

Het agentschap speelt dit jaar in op het project dat de organisatoren van Oostende voor Anker uitwerkten om een visueel aantrekkelijke scheepsroute uit te zetten van de Sir Winston Churchillkaai naar het stadscentrum.  Voor de ‘drop your anchor’-scheepsroute heeft het agentschap een aantal boeien uitgeleend aan toerisme Oostende om de weg vanuit de maritieme kern naar het stadscentrum aan te duiden.  Meer info over Oostende voor Anker via www.oostendevooranker.be

13-5-2016

Al 25 jaar tellen wetenschappers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) de watervogels op en naast de Schelde.  Met die woorden start het reisverslag in de 5e editie (april 2016) van de Havenkrant Ontwikkeling Havengebied Antwerpen van de teller van dienst Jan Soors in gezelschap van zijn collega Nico De Regge aan boord van de VEREMANS.  Het volledige reisverslag van de VEREMANS met Schipper Frankie Van Ceulen en zijn bemanning (Steven Leysen, Redgy Ost en Huseyin Ozpak) kunt u lezen via 2016-04-havenkrant vanaf blz. 20.

 

9-5-2016

Op vrijdag 29 april 2016  zorgde Maxime Van Balen (project- en contractmanager bij VLOOT) samen met de VLOOTbemanning voor een leerrijke dag op zee voor studenten 'Master of Science in Maritime Science' van UGent.  Naast de kennismaking met VLOOT en de nautisch/technische werking van het schip kregen de studenten ook het wrak van de Flinterstar te zien. De UGent-docent gaf mee dat de studenten ondanks de woelige zee, een goede herinnering overhouden aan hun uitstap op zee.  TER STREEP zag er trouwens piekfijn uit op deze eerste vaardag.  Het vaartuig onderging inderdaad kort voor deze zeereis onder leiding van ing. Benoît Versavel, superintendent van VLOOT, haar periodieke en grondige onderhoudsbeurt in droogdok.

TER STREEP werd in oktober 1985 voor het eerst ingezet op het Belgisch Continentaal Plat in opvolging van het verouderde hydrografische vaartuig Paster Pype.  TER STREEP monitort intussen al meer dan een kwarteeuw de Vlaamse Banken en levert de info die nodig is voor de Vlaamse Hydrografie om de zeekaarten te kunnen maken.  Zelfs de British Admirality (militaire eenheid van Groot-Brittannië) kon jaren lang rekenen op deze meetgegevens.  Naast deze belangrijke opdracht wordt TER STREEP ook ingezet voor tal van andere metingen (fysische waterkwaliteit, stroommetingen, …).  De bijeengebrachte gegevens dienen o.a. voor het informeren van de scheepvaart, offshore-activiteiten, onderzoek en voorspellingen van getij, weer en klimaat.  Minder voor de hand liggend is de mogelijke inzet van het vaartuig voor het bestrijden van olieverontreiniging en oliepollutie.   VLOOT zorgt via de swathvaartuigen dat de loodsen aan boord kunnen gaan van de te loodsen schepen.  Het is evenwel via TER STREEP en de Vlaamse Hydrografie dat de loodsen weten waar ze de schepen best laten varen tussen de zandbanken. 

Het vaartuig TER STREEP ontleent haar naam aan een eiland (testerep) die in de vroege Middeleeuwen ontstond voor onze kustlijn. 

Technische info over TER STREEP via www.welkombijvloot.be/c/vaartuigen/465
Groepsfoto van het bezoek UGent en enkele beelden van TER STREEP tijdens de droogdokbeurt vindt u hier.
Alle informatie over de Vlaamse Hydrografie en afdeling Kust vindt u hier.
Alle informatie over loodsen en loodswezen vindt u hier.

 

9-5-2016

Met deze slogan organiseert SPORT VLAANDEREN ook in 2016 momenten om kennis te maken met een waaier aan watersporten.  Vorig jaar werd de ‘watersportdag’ gespreid over 2 dagen.  In 2016 deint het watersportfeest verder uit.  De watersportclubs gooien gedurende de hele maand mei hun deuren open en kan een activiteit gepland worden in functie van het weerbericht.  Ideaal moment  om te proeven van het ‘varen op het water’ en misschien ook het moment om te kiezen voor het maritiem onderwijs en een beroep op het water.  Kijk alvast eens naar de vlootvacatures via www.welkombijvloot.be/vacatures.
Meer info over de watersportdagen vindt u hier.
Via AreYouWaterproof vindt u meer info over het maritiem onderwijs en de mogelijke beroepen op het water.

28-4-2016

In Nederland wil de Rijksrederij starten met de bouw van een aantal nieuwe werkboten.  In het kader van de goede wederzijdse contacten, brachten de Nederlandse collega’s op maandag 25 april 2016 een bezoek aan de VLOOTvaartuigen die in Vlissingen ingezet worden.  Ir. Piet Leeuwerck, R&D manager – scheepsbouw en projectleider voor de bouw van deze gloednieuwe vaartuigen,  nam samen met dhr. Francis Verreth, operations manager Vlissingen, de rol van gastheer voor zijn rekening en maakte er zowaar een mini-joint technical forces van.  VLOOT bracht inderdaad onder de roepnaam ‘JOINT TECHNICAL FORCES’ al een aantal keer de hoofden en specialisten van de technische diensten en scheepsbouwafdelingen van de Nederlandse en Duitse rijksrederijen en loodswezens samen om ervaringen en kennis uit te wisselen.

Enkele beelden van het bezoek vindt u hier.

Verslag van eerdere joint technical forces vindt u hier.

27-4-2016

Het agentschap MDK beschikt op nautisch vlak over een enorme waaier aan ervaring die ook in het buitenland sterk wordt gewaardeerd.  Het is dan ook bijna een traditie geworden dat MDK meehelpt aan het uitdragen van de aanwezige maritieme knowhow, zoals dit door APEC gebeurt.  Op 20 april 2016 werden een 20-tal buitenlandse gasten ondergedompeld in het rederijgebeuren bij VLOOT via uiteenzettingen door Maxime Van Balen, contract- en projectmanager (introduction to VLOOT, some managerial topics), Ruben Vanhamel, superintendent vaarwegmarkering & gebouwen (marking of the fairway), en Kevin Depuydt, operations manager Kust (operations).  Kort na de middag bracht Johan Verstraeten, ingenieur Vlaamse hydrografie bij afdeling Kust het verhaal rond ‘bathymetric measurements for nautical charting’.  Aansluitend bracht de buitenlandse delegatie een bezoek aan een tenderswath (WESTERSCHELDE) en aan het hydrografisch vaartuig TER STREEP dat op het moment een grote onderhoudsbeurt krijgt.  Benoît Versavel, superintendent van VLOOT sloot aan om ook de technische vragen te beantwoorden.

Enkele sfeerbeelden van dit bezoek aan de WESTERSCHELDE en TER STREEP vindt u hier.

22-4-2016

Johan Onraedt, sinds 1 april wnd. algemeen directeur van VLOOT, overhandigde op woensdag 20 april 2016 de door VLOOT gewonnen duurzaamheidsprijs 2015 aan de gelukkige winnaar, de heer De Vriendt André, technisch assistent VLOOT Vlissingen (zie foto). Deze prijs, een vouwfiets, werd verloot onder de collega’s van VLOOT.

VLOOT denkt graag terug aan het formele overhandigingsmoment van de duurzaamheidsprijs 2015 op 9 februari 2016 door de heer Martin Ruebens, secretaris-generaal van het Departement Kanselarij en Bestuur.  In zijn dankwoord stelde Yves Goossens nadrukkelijk dat de eer om deze prijs in ontvangst te nemen toekwam aan alle VLOOTmedewerkers.  Bij deze gelegenheid wenst VLOOT ook algemeen directeur Yves Goossens te danken voor zijn dagelijkse en onaflatende inzet rond duurzaamheid gedurende al zijn jaren bij VLOOT.

Verslag en foto’s van de plechtige overhandiging op 9 februari 2016 vindt u hier.

21-4-2016

Jan De Nul Group kreeg onlangs de opdracht om het windmolenpark Bligh Bank 2 te bouwen.  In het kader van het vooropgestelde bebakeningsplan rond dit nieuw park, heeft de onderneming met VLOOT een contract afgesloten om haar expertise ter beschikking te stellen.  De vaarwegmarkering op zee en in het Scheldegebied is inderdaad een basistaak van VLOOT.  De ZEETIJGER heeft intussen op vraag van de firma Jan De Nul op 13 en 14 april 2016 vier kardinale boeien en zeven kleine bijzondere markeringsboeien uitgezet. Aanvullend aan de uitbreiding van de dekkingsgraad voor de bestrijding van mogelijke vervuiling van het zeeoppervlak in de windmolenparken zorgt VLOOT thans ook mee voor de veiligheid in en rond dit nieuwe windmolenpark.

Meer info over de samenwerking tussen VLOOT en de FOD Leefmilieu rond de bestrijding van oliepollutie vindt u hier.

18-4-2016

Op zondag 17 april 2016 wordt opnieuw de ANTWERP 10 MILES en MARATHON georganiseerd.  Er zijn 5 loopwedstrijden op één dag die allen starten vanaf de Thonetlaan.  Om de wedstrijd en Antwerpen vlot te bereiken die dag, hebben overheid en organisatoren de handen in elkaar geslagen en werden de verschillende vervoersmodi op elkaar afgestemd.

Voor lopers en toeschouwers  wordt die dag ook een veerverbinding georganiseerd tussen Het Steen en Linkeroever (ter hoogte van de Thonetlaan 110).  Om meer lopers en supporters toe te laten de oversteek te maken werd voor deze editie de capaciteit van de veerdienst uitgebreid en de reistijd aanzienlijk ingekort. Aanvullend aan de veerboten uit de private sector, zal VLOOT  die dag uitzonderlijk de veerboot SCHELDE inzetten. De capaciteit van de SCHELDE zal die dag, net zoals die van de andere vaartuigen, beperkt worden tot 200 passagiers per overvaart. Info over deze veerboot vindt u via www.welkombijvloot.be/c/vaartuigen/475.

Alle info over de wedstrijd en de bereikbaarheid vindt u terug via de website van de organisatie.

13-4-2016
Haven Gent Loopt

Op zondag 24 april 2016 vindt de derde editie plaats van ‘Haven Gent Loopt’. Aan de startplaats worden weer duizenden lopers verwacht. Zij zullen op het unieke parcours langs dokken, over kaaien en door heel wat bedrijven lopen. Het parcours brengt de lopers op plaatsen waar men anders niet mag of kan komen. Deelnemers kunnen kiezen tussen verschillende afstanden en er is zelfs ruimte voor een ‘bike & run’. Schrijf je je in voor 4 april, dan prijkt je naam op je rugnummer!

Om dit vlot te laten verlopen, zal VLOOT het veer ter hoogte van Langerbrugge die dag autovrij houden tussen 8 uur en 12 uur. Het veer Terdonk op een viertal kilometer blijft toegankelijk voor het autoverkeer.

Meer info over de loopwedstrijd vindt u hier.

31-3-2016

VLOOT rouwt om de slachtoffers van de aanslagen te Brussel. Onze vlaggen gaan halfstok. Stilte en ingetogenheid heersen.

23-3-2016

‘Spoed’ en ‘intensieve zorgen’ bij calamiteiten zijn cruciale topics voor verpleegkundigen. Het NVKVV (beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verpleeg- en ziekenhuisassistenten) vroeg via de FOD Volksgezondheid de medewerking aan hun symposium ter gelegenheid van de 42ste week van de Verpleegkundigen in Oostende.

Op maandag 14 maart 2016 werd een oefening georganiseerd om de multidisciplinaire aanpak bij het redden van drenkelingen te demonstreren. In het scenario werden twee baders in nood gered ter hoogte van het Casino Oostende. Deze oefening toonde aan dat heel wat verschillende partijen en diensten actief aan wal, op zee en in de lucht, zeer goed kunnen en moeten samenwerken in geval van calamiteiten. De ORKA (VLOOT), SPN-09 (scheepvaartpolitie / VLOOT) en de rhib van de brandweer van Oostende waren de hoofdrolspelers op het water. De andere deelnemers aan deze oefening waren de lokale politie, spoed- en MUGdiensten, 40ste Smaldeel en het MRCC (afdeling Scheepvaartbegeleiding). De heer Filip Lingier van de Federale Gezondheidsinspectie gaf een korte toelichting rond het doel van de afsprakenregeling waarin deze oefening kaderde.

Enkele beelden vindt u hier.

Andere berichten in het kader van de hulpverlening op zee:

Zeehond rots in de branding
Ongezien overheidsteamwork op zee
WANDELAAR als uitvalbasis voor medisch urgentieteam

18-3-2016
bezoek VCVE aan Mercator

Op dinsdag 15 maart 2016 bezocht de Vlaamse Commissie Varend Erfgoed de Mercator. Zij toonden bijzonder veel interesse in de huidige onderhoudswerkzaamheden aan het historische zeilschip. In de voormiddag lichtte Piet Leeuwerck (scheepsbouw – R&D manager bij VLOOT) de vorige werkzaamheden van 2008-2009 (renovatie masten, staand want en beplanking achterdek) en de huidige werkzaamheden toe in een korte presentatie. In de namiddag ging de groep naar de scheepswerf I.d.P. om een rondleiding te krijgen rond en op de Mercator. Enkele beelden van het bezoek vindt u hier.

17-3-2016

Via het speciale compensatiefonds ‘milieu’ van de FOD Leefmilieu, dat in uitvoering van de afgeleverde milieuvergunning, gespijsd wordt door de uitbaters van de windmolenparken, is geïnvesteerd in nieuw pollutiebestrijdingsmateriaal aan boord van de ZEETIJGER.

Meer via focus-wtv.

17-3-2016

Sinds 6 oktober vorig jaar speelt de ZEEHOND een belangrijke rol rond de gezonken Flinterstar voor de kust van Zeebrugge. Doorheen de verschillende fases in het kader van de hulpverlening rond de Flinterstar, bood de ZEEHOND ondersteuning op verschillende vlakken. Na de aanvaring, voer de ZEEHOND onmiddellijk ter plaatse voor de reddingsactie en om in goede samenwerking met de andere aanwezige vaartuigen, de eerste hulp te verlenen.

Het goed partnerschap zette zich verder in een volgende fase waarbij de ZEEHOND het werkplatform werd voor de ‘on scene commander’ (Marine) en de ‘on scene coördinator milieu’ (VLOOT). Tijdens de bunkermomenten van de ZEEHOND, zorgde de Marine (Castor) voor vervanging. Na de olieveegoperaties en de pompoperaties uit de aan boord aanwezige brandstoftanks van het wrak, ging een caretaking-periode in, waarin de ZEEHOND deze rol op zich nam. Een rol die niet altijd evident was en is. De gezagvoerder met zijn bemanning voerde deze taak minutieus uit, ook doorheen de vele stormen van de voorbije periode.

Eind januari 2016 ging de ZEEHOND voor een tweetal weken in droogdok in het kader van het standaard onderhoudsprogramma. Naast de normale werkzaamheden zoals de reiniging van en schilderwerken aan de romp, de reiniging van de bilges, de afvoerleidingen en de tanks, het onderhoud van ankerkettingen, het roer, de schroef, enzovoort, werden ook een aantal andere werken uitgevoerd zoals de installatie van het overvulbeveiligingsysteem en het onderhoud van de werkboot. Daarnaast werd het nieuwe ‘Vlaanderen is maritiem’-logo aangebracht op de stuurhut en voldoet de ZEEHOND hiermee aan de nieuwe huisstijleisen van de Vlaamse overheid. Het droogdok is bijzonder vlot verlopen, mede dankzij de aanwezige bemanning.

Quasi onmiddellijk na de beëindiging van de werkzaamheden, voerde de ZEEHOND opnieuw haar caretaking-taak uit rond de Flinterstar. Enkele beelden vindt u hier.

7-3-2016

Het is ondertussen traditie dat in de lentemaand feestelijk afscheid genomen wordt van de VLOOTcollega’s die het afgelopen jaar met pensioen gingen. Voor de 11 collega’s die gevierd werden en de 27 aanwezige ‘ervaren’ gepensioneerden, stelde algemeen directeur Yves Goossens dat het allemaal vertrouwde gezichten zijn geworden. Toen hij zelf 12 jaar geleden bij VLOOT kwam, was dit anders en ondertussen is deze pensioenviering ook voor hem iets speciaals. Directeur Personeel & Organisatie Johan Onraedt gaf kort de loopbaan mee van de betrokken collega’s die vervolgens een kleine attentie meekregen uit handen van de algemeen directeur. Na het nemen van de groepsfoto, was nog ruim gelegenheid voor een gezellige babbel bij een drankje en een hapje met de collega’s en de jong en meer ervaren gepensioneerden.

Foto’s vindt u hier.

4-3-2016
SIRIUS

De bouw van het casco van de SIRIUS vordert. Deze nieuwe VLOOTeenheid die op termijn de ZEEHOND zal vervangen, is op dit ogenblik in aanbouw bij de scheepswerf Crist in Polen, die fungeert als onderaannemer voor het Franse bedrijf Socarenam. Later dit jaar zal het casco overgebracht worden naar Boulogne-sur-Mer (Frankrijk) om daar verder afgebouwd te worden. De SIRIUS zal niet alleen de taken van de ZEEHOND overnemen maar zal ook op zee worden ingezet als opleidingsschip ter ondersteuning van het Vlaams maritiem onderwijs, search & rescue en brandbestrijding, zeevisserijcontrole, olieveegoperaties in formatie met andere schepen, het uitzetten en het onderhouden van boeien en tal van opdrachten die passen in een toekomstgericht Noordzee- en havenbeleid. Daarnaast wordt het vaartuig uitgerust met de nieuwste multibeamapparatuur ter ondersteuning van de Vlaamse Hydrografie (afdeling KUST). Enkele beelden vindt u hier.

2-3-2016

Op 19 februari 2016 opende het GO! een gloednieuwe locatie: campus Leerhaven. De basisschool TG de Spits, de Scheepvaartschool - Cenflumarin, het Koninklijk Atheneum en het Centrum voor Avondonderwijs Antwerpen zijn nu gegroepeerd op één nieuwe locatie op Linkeroever in Antwerpen. Deze nieuwe locatie biedt een moderne omgeving aan leerlingen en studenten die kiezen voor het maritiem onderwijs. Ze is uitzonderlijk en creëert kansen om een antwoord te bieden op de enorme vraag om de werkgelegenheid in de scheepvaart in te vullen, in de Antwerpse havenregio en daarbuiten.

Ben Weyts (Vlaams minister bevoegd voor onder andere mobiliteit), Marc Van Peel (schepen voor haven, industrie en werk in Antwerpen en voorzitter van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen), Raymonda Verdyck (afgevaardigd bestuurder GO!) en Koen De Pryck (algemeen directeur Scholengroep 1) onderstreepten elk met hun eigen invalshoek het belang van de maritieme opleidingen voor de Vlaamse economie. Minister Weyts stelde daarenboven er niet alleen te staan als minister maar evenzo als vader, Schepen Van Peel gaf het publiek mee dat de locatie van de campus op slechts enkele honderden meters is van de plaats waar hij zelf opgroeide, terwijl Raymonda Verdyck benadrukte dat het GO! als enige koepel die specifieke maritieme opleidingen aanbiedt en zij daarin ook haar volle verantwoordelijkheid neemt voor Vlaanderen. 

Campus Leerhaven is gelegen aan de Thonetlaan te Antwerpen Linkeroever, op een kleine boogscheut van de gebouwen waar VLOOT eind 2016 naartoe zal verhuizen. Ze biedt onderwijs met een maritiem karakter vanaf de kleuterschool tot volwassenenonderwijs, en bestrijkt daarmee alle leeftijden. VLOOT heeft als reder samenwerkingsverbanden met deze instellingen rond stages aan boord van VLOOTeenheden en het ter beschikking stellen van de TIJL en de THEMIS II.

Foto's, filmpje en artikel in de Scheepvaartkrant vindt u hier.
Info over het volledige aanbod aan opleidingen op campus Leerhaven vindt u hier.
Gebundelde info over de maritieme opleidingen en beroepen in Vlaanderen vindt u via areyouwaterproof.be.

 

29-2-2016

Op vrijdag 18 februari 2016 bracht de heer Giang Hoang Hong, directeur-generaal van de administratie die instaat voor het beheer en het onderhoud van de ca. 17.000 boeien op de Vietnamese bevaarbare wateren, een bezoek aan VLOOT. Na een korte rondleiding op het boeienterrein aan de Tavernierkaai in Antwerpen, scheepte hij in aan boord van de ZEESCHELDE voor een korte vaart naar enkele boeien op de Schelde.

De heer Giang Hoang Hong werd vergezeld door de heer Frans Van Rompuy, voorzitter van EMSA (European Maritime Safety Agency) en ere-directeur-generaal van de FOD Mobiliteit. Hij was bijzonder geïnteresseerd in de VLOOTervaringen bij het overschakelen van stalen boeien naar PE boeien en welke voordelen dit zou kunnen opleveren voor de Vietnamese overheid. Op dit moment gebruikt Vietnam uitsluitend stalen boeien waarvan het onderhoud zoals gekend, zeer arbeidsintensief is (3000 man).

Ing. Ruben Vanhamel, verantwoordelijk voor de vaarwegmarkering en kapt. Herman Van Driessche, directeur Operations vergezelden de bezoekers en deelden hun ervaringen als antwoord op de vele zeer gerichte vragen van de heer Giang Hoang Hong met betrekking tot de bevestiging, het onderhoud, de kleurvastheid, de levenscyclus, enzovoort.

Beelden van de nieuwste PE boeien die de interesse van de heer Giang Hoang Hong opwekten, vindt u hier.

25-2-2016

Op donderdag 18 februari 2016 bezocht een VLOOTdelegatie de Marinebasis in Zeebrugge. Na een verwelkoming en introductie door admiraal Georges Heeren, vond een brede en intense rondleiding op de basis plaats. Ook het MIK werd bezocht. Daar gaf de heer Ronny Roosen, in het bijzijn van commissaris Filip Schamp (scheepvaartpolitie), de nodige duiding rond haar werking. Tijdens een lunch werden in het bijzijn van admiraal Heeren nog enkele onderlinge afspraken gemaakt rond concrete punten waarrond ruimere samenwerking mogelijk is, alsook ervaringen gedeeld.

Deelnemers Marine: admiraal Georges Heeren, kapitein-ter-zee Vincent Hap, fregatkapitein Jozef Bergez en korvetkapitein Kristof Van Belleghem

Deelnemers VLOOT: kapt. Yves Goossens, kapt. Herman Van Driessche, ing. Frank Aerssens, ir. Piet Leeuwerck, kapt. Kevin Depuydt, ing. Birgit Berteloot, Kris Delclef en Daphne Vanhoucke

22-2-2016
Jobbeurs Gent

Op zaterdag 5 maart 2016 is er de Jobbeurs Kanaalzone Gent-Terneuzen. De beurs gaat door in het Excellent Logistiek Centrum Gent-Zeehaven van de VDAB (Mai Zetterlingstraat). U kunt er van 9 tot 16 uur terecht om kennis te maken met de personeelsverantwoordelijken van bedrijven uit de Gentse en Zeeuwse kanaalzone en om een nieuwe job te vinden.

VLOOT zal aanwezig zijn met een stand. We zoeken nieuwe collega’s voor een varende functie (Gent), een hoofdwerktuigkundige en werktuigkundigen (Oostende) om onze operationele en technische diensten te versterken.

Meer info over de jobbeurs vindt u hier.

Meer info over de VLOOTvacatures vindt u hier. U kunt ook spontaan solliciteren via onze website.

17-2-2016

Het VLIZ stelt een vibrocorer ter beschikking van de wetenschappers!  Meer info via www.vliz.be.

16-2-2016

Op dinsdag 9 februari 2016 mocht VLOOT uit handen van Martin Ruebens, secretaris-generaal van het Departement Kanselarij en Bestuur, de ‘duurzaamheidsprijs 2015’ in ontvangst nemen. Hiermee is VLOOT de opvolger van de VDAB die de ‘duurzaamheidsprijs 2014’ in de wacht sleepte.

Tal van klanten en belanghebbenden zijn samen met een aantal VLOOTcollega’s ingegaan op de uitnodiging om aanwezig te zijn op het overhandigingsmoment: gouverneur West-Vlaanderen Carl Decaluwé, minister van staat en burgemeester in Oostende Johan Vande Lanotte, arrondissementscommissaris West-Vlaanderen Anne Martens, raadgever van kabinet Vlaams minister bevoegd voor mobiliteit en openbare werken Nathalie Balcaen, raadgever van het kabinet Vlaams minister-president en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed Mathias Vanden Borre, administrateur-generaal van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust Jacques D’Havé, gedelegeerd bestuurder haven Oostende Paul Gerard, vertegenwoordiger van Rijksrederij Nederland Michel Hofsteede, collega’s van het team en de werkgroepen Duurzame Ontwikkeling van het Departement Kanselarij en Bestuur, federale en Vlaamse partners, …

Via deze prijs beloont het team duurzame ontwikkeling van het departement Kanselarij en Bestuur organisaties die op een structurele wijze duurzaamheid hebben geïntegreerd in hun werking, concrete resultaten kunnen voorleggen en duurzaamheid breed uitdragen. VLOOT is de eerste organisatie binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken die de prijs in ontvangst mag nemen.

Martin Ruebens benadrukte in zijn toespraak het belang van duurzaamheid en het feit dat dit veel breder gaat dan enkel milieu. Het gaat over een evenwicht tussen sociale, economische en ecologische dimensies. Volgens Martin Ruebens kan pas gesproken worden van duurzame ontwikkeling als deze dimensies elkaar overlappen. De VLOOTinzending werd getoetst aan deze criteria, waarbij de focus van VLOOT naar de stakeholders een niet onbelangrijk argument bleek. Hij benadrukte verder het feit dat duurzame ontwikkeling een overkoepelende aanpak vereist en verankerd werd door de Vlaamse regering in het beleid dat ze voert.

Vlaams minister Ben Weyts, bevoegd voor onder meer mobiliteit en openbare werken, bekende dat hij sinds zijn tiende al grote bezorgdheden had rond milieu in zijn omgeving en dit hem toen al tot concrete engagementen bracht. Hij belichtte een aantal voorbeelden van de duurzame interne en externe werking van VLOOT en stelde dat hij apetrots is op deze erkenning en verwezenlijkingen van ‘zijn’ overheidsrederij.

Na de overhandiging van de prijs (vouwfiets) stelde Yves Goossens, algemeen directeur van VLOOT, in zijn dankwoord dat de eer om deze prijs in ontvangst te nemen toekomt aan alle VLOOTmedewerkers. Hij stelde dat deze prijs ‘voor en van hen’ was en het hem enkel toekwam alle VLOOTers nog eens hartelijk te bedanken voor hun dagelijkse en onaflatende inzet rond duurzaamheid. Vervolgens werd het overhandigingsmoment afgesloten met een drink.

Enkele linken:

Beelden van het overhandigingsmoment.
2016 02 09 persbericht minister Ben Weyts.pdf
2016 02 09 speech Martin Ruebens.pdf
2016 02 09 schema duurzaamheid bij VLOOT.pdf
Website DO (duurzame ontwikkeling) en duurzaamheidsprijs 2015

Berichtgeving:
dertien, De Redactie, Flows
artikel in het nieuwsblad: 2016 02 10 Het Nieuwsblad over Duurzaamheidsprijs voor VLOOT.pdf

10-2-2016
Casco Zeeleeuw

In de loop van dit jaar verwacht VLOOT een gloednieuw vaartuig voor de douane. Dit vaartuig is specifiek ontworpen voor patrouilleopdrachten op de Noordzee en in het Scheldegebied. Via de ‘docking ramp’ zal de bemanning een RHIB kunnen uitzetten en opnieuw binnen halen. De rompvorm is van het wave piercing-type om een betere koersstabiliteit te garanderen. Daarnaast is de constructie zo ontworpen dat de scheepszij voldoende scheerlengte en hoogte biedt om veilig te kunnen boarden met allerhande vaartuigen.

Enkele beelden van de bouw vindt u hier.

9-2-2016

Op 12 oktober 2015 startte in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer en het havenbedrijf Gent de aanleg van een gloednieuw knooppunt aan de Langerbruggestraat in Oostakker. Op woensdag 10 februari 2016 start de volgende fase van de werken aan de R4 met het oog op een vlottere en veiligere mobiliteit in het havengebied. Het kruispunt ‘Langerbruggestraat’ blijft in deze fase open en ook het veer ter hoogte van Langerbrugge blijft bereikbaar. Het veer Terdonk op enkele kilometers kan een mogelijk alternatief betekenen.

Klik hier om de verkeersdrukte ter hoogte van de veren in Gent via de webcam te bekijken.

Info over de werken zelf vindt u hier.

5-2-2016

De collega’s van het Departement Kanselarij en Bestuur, team Duurzame Ontwikkeling brachten op dinsdag 2 februari 2016 een bezoek aan VLOOT in Oostende. Ze maakten kennis met de duurzaamheidsaanpak binnen VLOOT en aan boord van de vaartuigen. Een vijftal collega’s begeleid door SHEQ-manager Ilse Bailleul en operations manager Kevin Depuydt voeren via de tenderswath WESTERSCHELDE (gezagvoerder Philippe De Mey) naar de WANDELAAR. Ze kregen een uitgebreide rondleiding van kapt. Dennis Brys en konden een jolbeloodsing meemaken. Ruben Vanhamel, superintendent, nam de andere collega’s van het team mee met de fiets via het Raveelveer (gezagvoerder Jason Leenders) richting Foxtrot. Daar kregen ze een uiteenzetting over de vaarwegmarkering op het boeienplein, bezochten ze het zeewetenschappelijk onderzoeksschip SIMON STEVIN en een tenderswath. Later maakten ze nog een korte vaart met het reddingsvaartuig ORKA (gezagvoerder Gino Mongaré) en aansluitend een Raveelwandeling in het directiegebouw. Enkele beelden van dit bezoek vindt u hier.

5-2-2016
Onderhoud Mercator

Eind oktober 2015 kwam de oude dame volledig uit het water. Vanaf dat moment kon IdP – de Vlaamse scheepswerf die de onderhoudswerkzaamheden in goede banen leidt – van start gaan met de reiniging en de plaatdiktemetingen van de romp. Midden december 2015 nam de Mercator plaats in de loods om beschut te zijn van weer en wind. Op deze manier kan IdP de onderhoudswerkzaamheden in de meest optimale omstandigheden uitvoeren.

Na alle voorbereidende werken aan de romp, is ondertussen duidelijk welke gedeelten van het plaatwerk aan vernieuwing toe zijn. Op dit moment worden de te vernieuwen stukken plaatwerk uit de romp gesneden om in een volgend stadium de nieuwe platen in deze leegtes te plaatsen. Ook de onderhoudswerkzaamheden binnenin het vaartuig en aan de dekken gaan goed vooruit.

Enkele beelden vindt u hier.

4-2-2016
Eerste secties Sirius

Sinds begin vorig jaar werken VLOOT en SOCARENAM – de Franse werf die instaat voor de bouw – intensief samen om een zo optimaal mogelijk vaartuig te ontwerpen. Efficiëntie en innovatie met de daarbij horende winsten staan steeds voorop. Na een lange engineeringsfase is de bouw van het schip ondertussen effectief van start gegaan. De eerste secties zijn met succes afgewerkt. Enkele beelden vindt u hier.

3-2-2016

Op zaterdag 30 januari 2016 overhandigde Marieke Vervoort samen met VLOOT een bedrag van 1070 euro aan de vzw Pinocchio. De aanwezige VLOOTredders (Manfred Van Elslander, Lorenzo Westerlinck, Antonio Pereira) lieten Marieke Vervoort, de vertegenwoordigers van de vzw, een aantal VLOOTcollega’s en de pers kennis maken met een woelige zee. Na de vaart bedankten de vertegenwoordigers van de vzw Pinocchio Marieke Vervoort voor haar steun aan de vzw en VLOOT en de VLOOTmeters voor dit warme gebaar dat ten goede komt van de kinderen en jongeren met brandwonden. 

Beelden van de overhandiging vindt u hier.
Verslag van Marieke op haar facebook incl foto's en filmpje vindt u hier.
Beelden van de doop van de ORKA via: www.welkombijvloot.be/c/nieuwsarchief/18328
Beelden over de Vlaamse havendag via: www.welkombijvloot.be/c/nieuwsberichten/18856
Beelden over de meet & greet met de VLOOTmeters via: www.welkombijvloot.be/c/nieuwsberichten/18858
Info over de vzw Pinocchio via: www.vzw-pinocchio-asbl.be

1-2-2016

Uit een recent belanghebbendenonderzoek, georganiseerd door het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, blijkt dat de algemene tevredenheid van onze veergebruikers de laatste 3 jaar verder toegenomen is. 95% van de passagiers is uitgesproken tevreden. In Oostende en Hoboken piekt dit zelfs tot 96%. Ook het imago en het vertrouwen in de dienstverlening werden erg positief beoordeeld. De netheid kreeg, net zoals tijdens de vorige peiling in 2012, de hoogste score.

VLOOT bracht in 2013 nog een nieuwe veerboot in de vaart voor de Gentse kanaalzone (de MAURICE MAETERLINCK). In 2014 werd de PIETER BRUEGEL op de Schelde in gebruik genomen. Beide eenheden zorgen voor meer comfort voor de gebruikers en zijn een stuk duurzamer dan hun voorgangers. In 2015 werden webcams geïnstalleerd ter hoogte van de veren in de haven van Gent, zodat automobilisten via onze website zicht hebben op de drukte ter hoogte van de veren. In 2016 zal VLOOT nagaan om de bewegwijzering voor het veer in Hemiksem nog wat te optimaliseren.

In 2015 gebruikten in totaal 5.122.642 voetgangers, tweewielers, auto’s en vrachtwagens de VLOOTveren.

Voor een overzichtskaart van alle veerdiensten, klik hier.

Naar de webcams ter hoogte van de Gentse veren.

Naar de MAURICE MAETERLINCK en de PIETER BRUEGEL,
en beelden van de doopmomenten van beide vaartuigen via
www.welkombijvloot.be/c/nieuwsarchief/591 (doop MAURICE MAETERLINCK)
en www.welkombijvloot.be/c/nieuwsarchief/16958 (doop PIETER BRUEGEL).
 

28-1-2016

De jaarlijkse management review van VLOOT ging dit jaar door in de gebouwen van het havenbedrijf van Zeebrugge . Als gastspreker kwam ir. Joachim Coens, gedelegeerd bestuurder van het havenbedrijf, de directie en het management van VLOOT inspireren met een wervende presentatie rond zijn haven en haar uitdagingen. De rest van de dag werden de doelstellingen, cijfers en actiepunten overlopen. Er werd ook ruim stil gestaan bij de concrete uitdagingen die VLOOT de komende jaren op zich zal nemen en de verdere optimalisatie van organisatie en organisatiecultuur, alsook de verlangens en vooral verwachtingen van de vele stakeholders. De vijfde verdieping van het havengebouw gaf daarenboven een perfect en inspirerend uitzicht op de haven, de Van Dammesluis en de talrijke scheepvaartbewegingen in de haven.

26-1-2016
Aankomst eerste nieuwe jol in Oostende

Op 8 januari 2016 leverde de Nederlandse scheepswerf ‘Habbeké Shipyard’ de eerste van twee nieuwe jollen in Oostende. Deze jollen zijn identiek aan de huidige jollen aan boord van de WANDELAAR, mits doorvoering van een aantal aanpassingen op gebied van, onder andere, ergonomie. Om een maximale efficiëntie na te streven binnen VLOOT, wordt telkens rekening gehouden met onderlinge uitwisselbaarheid zodat bestaande vaartuigen en nieuw te bouwen vaartuigen op elkaar afgestemd zijn. Op termijn zullen deze nieuwe jollen ingezet worden als werkboten vanaf het nog in aanbouw zijnde vaartuig ‘SIRIUS’ of zullen ze fungeren als jollen in het kader van het beloodsingsproces vanaf de WANDELAAR.

Enkele beelden van de aankomst vindt u hier.

14-1-2016

VLOOT en de FOD bevoegd voor Leefmilieu hadden reeds contractuele afspraken om vaartuigen in te zetten voor het ontplooien van middelen voor de bestrijding van vervuiling op zee. Voor de inzet van VLOOTschepen in de windmolenparken zijn nu aanvullende afspraken gemaakt. Deze afspraken rond bijkomende inzet in de windmolenparken werden op 10 december 2015 geformaliseerd in een afzonderlijke overeenkomst tussen VLOOT en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Hiermee werd de dekkingsgraad voor de bestrijding van mogelijke vervuiling van het zeeoppervlak substantieel uitgebreid.

12-1-2016
Vlaanderen - verbeelding werkt

Op 21 december 2015 werd een nieuw samenwerkingsakkoord tussen VLOOT en VDAB ondertekend. Het vervangt het vorige akkoord, dat al sinds 2008 liep, voor een periode van minstens tien jaar. Afspraken rond opleidingen en stages aan boord van de VLOOTeenheden werden vernieuwd. VDAB en VLOOT bevestigen hiermee hun engagement om vanuit hun eigen kerntaken de instroom naar maritieme beroepen te ondersteunen en verder te optimaliseren.

6-1-2016

Op 16 december 2015 tekenden Jan Mees (algemeen directeur VLIZ) en Yves Goossens (algemeen directeur VLOOT) een nieuwe bijakte aan de lopende samenwerkingsovereenkomst tussen beide organisaties. Hiermee worden nog ruimere afspraken gemaakt rond de inzet van de RV SIMON STEVIN, rekening houdend met de ontwikkelingen qua beschikbaarheid van onderzoeksschepen waarop de Vlaamse mariene onderzoeksgemeenschap beroep doet. Ook de deuren rond de inzet van het onderzoeksschip bij publieke evenementen georganiseerd door de Vlaamse overheid en de inschakeling van het schip in ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) en andere internationale samenwerkingsverbanden van gecoördineerd marien onderzoek, werden verder opengezet.

4-1-2016