Op zaterdag 19 december 2015 werden de Raveelrondleidingen en ORKA-vaarten voor Samen voor Syrië afgerond. Dries Boodts (afdeling Scheepvaartbegeleiding) en ORKA-gezagvoerder Gino Mongaré en zijn bemanning verzorgden de vaarten. Peter Burke en Yves Goossens namen de rondleidingen voor hun rekening. Deze laatste zaterdagvoormiddag namen ook heel wat kinderen deel, waardoor de Raveelrondgangen iets meer op hen afgestemd werden.

In totaal bracht de actie 765 euro op, die overgemaakt wordt aan het Rode Kruis om vluchtelingen in Syrië te kunnen helpen. Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, en meer bepaald de afdeling Scheepvaartbegeleiding en VLOOT, rondden hiermee hun bijdrage af aan de door de Vlaamse ambtenaren opgezette solidariteitsactie.

Enkele beelden vindt u hier.

21-12-2015

In aanwezigheid van tal van prominenten, waaronder minister van Financiën Van Overtveldt, kreeg Noël Colpin een lange staande ovatie nadat hij zijn afscheidsspeech als administrateur-generaal van de algemene administratie van de Douane en Accijnzen had uitgesproken. Dat hij VLOOT apart en specifiek vermeldde in zijn dankbetuigingen was een bijzonder vriendelijk, zelfs hartelijk gebaar dat de goede samenwerking met de collega's van de douane en de top van deze grote federale dienst alleen maar onderstreepte.  Vanzelfsprekend was ook zijn echtgenote Myriam Wellens, VLOOTmeter van de ZEEWOLF, aanwezig tijdens de afscheidsplechtigheid op donderdag 17 december 2015 in Brussel.

VLOOT wenst Noël Colpin en Myriam Wellens nog schitterende jaren en boeiende uitdagingen want, om het met zijn woorden te zeggen, het werk is nooit gedaan.

Beelden van het doopmoment van het douanevaartuig ZEEWOLF via www.welkombijvloot.be/c/nieuwsarchief/342.

18-12-2015

Op dinsdag 15 december 2015 werd bekend gemaakt dat VLOOT de jaarlijkse duurzaamheidsprijs van de Vlaamse overheid toegekend kreeg. Hiermee is VLOOT de opvolger van de VDAB die deze prijs in 2014 in de wacht sleepte.

De Vlaamse overheid wenst via deze prijs organisaties te belonen die op een structurele wijze duurzaamheid hebben geïntegreerd in hun werking, hierover concrete resultaten kunnen voorleggen en deze duurzaamheid breed uitdragen. VLOOT is de eerste organisatie binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken die de prijs in ontvangst mag nemen. De formele overhandiging zal in januari plaatsvinden.

VLOOT dankt de organisatoren en de jury voor de toewijzing, maar ook en in het bijzonder alle VLOOTcollega's. Hun inzet en de vele grote en kleine initiatieven leidden tot deze erkenning. We danken ook onze belanghebbenden, klanten, partners en opdrachtgevers voor hun steun en vertrouwen.

16-12-2015

Op zaterdag 5 december 2015 ging ‘De Winter van Antwerpen’ feestelijk van start met een spectaculaire lichtshow boven de Schelde.  Alle lichtjes op het Steen en het noorderlicht zorgden samen voor een prachtig openingsmoment voor de duizenden bezoekers.  Op vraag van het stadsbestuur van Antwerpen stelde VLOOT de ZEESCHELDE en de MRB34 ter beschikking om rookmachines te plaatsen.  De plaatselijke zeescouts verzorgden met hun rhib op de Schelde de reddingsfunctie tijdens het evenement.  Ze maakten gebruik van de ZEESCHELDE om via de kraan hun rhib in het water te kunnen zetten. Enkele beelden vindt u hier.

11-12-2015

Op donderdag 26 november 2015, bij volle maan, maakte gezagvoerder Frankie Van Ceulen met zijn bemanning de PIERRE PETIT klaar om met Erwin De Backer, hydrografisch technicus van het Waterbouwkundig Laboratorium, de Schelde af te varen naar Hansweert. Op het programma stond het nemen van watermonsters op het moment dat een kentering van de stroming van de Schelde plaatsvond. De kentering werd zo ver mogelijk gevolgd, tot in Rupelmonde, terwijl watermonsters genomen werden, het zoutgehalte en de temperatuur van het water werden gemeten en de kleur en troebelheid van het water werden getest. Dergelijke metingen zijn belangrijk om de invloed te kennen van de baggerwerken op de Schelde. Door de hogere snelheid van de PIERRE PETIT konden de collega’s van het Waterbouwkundig Laboratorium een hoger aantal meetpunten opnemen, vergeleken met vroeger.

Het Waterbouwkundig Laboratorium onderzoekt de invloed van menselijke activiteit en van de natuur op watersystemen en de gevolgen ervan voor de scheepvaart en voor de watergebonden infrastructuur, en nog zoveel meer. Zie www.waterbouwkundiglaboratorium.be/.

Beelden van deze dag vindt u hier.

8-12-2015

Sinds enkele dagen kunnen de gebruikers van de Gentse veren livebeelden raadplegen via PC, via tablet of smartphone. Ze kunnen zien hoe druk het is aan de veren in Langerbrugge en Terdonk. De beelden worden iedere minuut vernieuwd zodat steeds een actueel beeld beschikbaar is. VLOOT hoopt met deze beelden de veergebruikers (voornamelijk woon-werkverkeer) nog beter te informeren. Deze stap sluit naadloos aan bij het beleid van de Vlaamse regering die resoluut kiest voor digitalisering en slimme communicatienetwerken.

De livebeelden vindt u hier en via de homepagina kunt u steeds gemakkelijk de beelden raadplegen.

4-12-2015

Op woensdag 3 december 2015 bezocht dr. Jan Blomme, gewestelijk havencommissaris, samen met dhr. Bernard Rommel, economisch beleidsmedewerker uit zijn team,  het beloodsingssysteem op de westpost. In de ochtend werd hij  aan boord van de tenderswath WIELINGEN door het team van gezagvoerder Eddy Janssens overgebracht naar de WANDELAAR. Ter plaatse kregen de bezoekers een uitgebreide rondleiding aan boord door kapitein Marc Boterberg. Yves Goossens gaf vervolgens een stand van zaken rond, onder andere, de inzet van de beloodsingsmiddelen, de door VLOOT afgelegde weg sinds de laatste 10 jaar, alsook enkele inzichten met betrekking tot de uitdagingen in en rond de organisatie. Na een korte lunch aan boord werd opnieuw overgestapt op de tenderswath WIELINGEN en werden een 6 tal beloodsingen van zowel grote als kleinere schepen mee gevolgd, dit met een zuidwesterwind van 6 beaufort. Rond 14u15 richtte de WIELINGEN haar boeg opnieuw richting Oostende.  Enkele beelden vindt u hier.

3-12-2015
Stockbeheer wordt groener

Sinds de introductie van ons milieubeleid in 2008 werden al heel wat gerichte acties ondernomen. De overstap naar zwavelarme brandstof nog lang voor de invoering van de zwavelrichtlijn, de vervanging van ijzeren boeien door milieuvriendelijke PE boeien waar de omstandigheden het toelaten en de strengere aanpak met betrekking tot afvalbeheer aan boord van de VLOOTvaartuigen en aan de wal zijn daar slechts enkele voorbeelden van.

Ondertussen zette VLOOT voor haar magazijnen in Antwerpen en Oostende een volgende substantiële stap. De logistieke dienst van VLOOT optimaliseerde de volledige stock en alle producten voor schoonmaak en technisch onderhoud. Veel producten zijn vervangen door gelijkwaardige alternatieven met minder nadelige effecten op de gezondheid en het milieu. Schoonmaakproducten zijn waar mogelijk vervangen door een biodegradeerbaar alternatief, ontvetters en solventen werden beperkt en vervangen door ecologische alternatieven, … Het groener stockbeheer leidt immers niet alleen naar een ecovriendelijkere maar in veel gevallen ook naar een veiligere organisatie.

1-12-2015

Op dinsdag 24 november 2015 werden heel wat VLOOTcollega’s (operations, technische dienst, personeel en SHEQ) bevraagd in het kader van een externe audit van het Document of Compliance (International Safety Management) van VLOOT.  Ir. Nathalie De Jaeger  van het directoraat-generaal maritiem vervoer (FOD Mobiliteit en Vervoer) nam deze audit op zich. Terwijl ze in de debriefing meegaf dat de sterkte van het VLOOT-onderhoudsmanagementsysteem (het intern ontwikkelde VLOTEC) en de transparantie van de organisatie op zich haar opnieuw waren opgevallen, gaf ze ook nog enkele aandachts- en additionele verbeterpunten mee rond de VLOOTspecifieke periodiciteit van een aantal drills en audits, de Europese richtlijnen rond scheepsgebonden aankopen en keuringen, en de evoluties rond en de certificatie m.b.t. het gebruik van elektronische zeekaarten. Het was opnieuw ook voor VLOOT een bijzonder interessant en leerrijk moment.

26-11-2015
Dag van de wetenschap

Op zondag 22 november 2015 stelde het VLIZ haar maritiem station in Oostende open voor de wetenschapsdag. Ook het onderzoeksschip SIMON STEVIN lag voor de gelegenheid in het visserijdok. Ca 360 bezoekers kregen een uitgebreide rondleiding en konden kennis maken met alle aspecten van het schip. Ook staatssecretaris voor de Noordzee Bart Tommelein en zijn rechterhand Romina Vanhooren bezochten de site en het schip.

Enkele beelden vindt u hier (waaronder ook beelden van het VLIZ).

23-11-2015

Het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust organiseert samen met andere Vlaamse collega's een actie om geld in te zamelen voor het Rode Kruis ten voordele van de vele duizenden oorlogsslachtoffers (Syrië).   Je kan meevaren met het reddingsvaartuig ORKA en met een gids de kunstwerken van Roger Raveel bekijken. De ORKA is het nieuwste reddingsvaartuig van VLOOT. De boot ligt aangemeerd ter hoogte van het geklasseerde gebouw waarin de muurschilderingen van Roger Raveel een bijzondere plaats gevonden hebben.  Alle praktische info vind je terug via de website van dertien.

13-11-2015

Alle hens aan dek! Onder dit moto kondigen de initiatiefnemers van de Dag van de Wetenschap 2015 aan dat de SIMON STEVIN op zondag 22 november 2015 van 10 uur tot 17 uur gratis te bezoeken is. Het vaartuig zal voor deze gelegenheid afgemeerd liggen in het visserijdok, ter hoogte van de Hendrik Baelskaai en in de onmiddellijke omgeving van het Marien Station Oostende (Slipwaykaai 2) waar het VLIZ u laat kennis maken met het marien onderzoek.

Meer via de website van de dag van de wetenschap 2015 of het VLIZ.
Info over het schip vind je hier.

12-11-2015

In 2014 verdubbelde VLOOT de stagemogelijkheden voor maritieme studenten aan boord van haar schepen. Omdat de vraag naar stageplaatsen ondertussen verder gestegen is, zet VLOOT haar deuren nu nog wijder open door ze het ganse jaar door aan te bieden. Dit brengt het jaarlijks aantal beschikbare mandagen aan stage tot een kleine 3000. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de vraag van zowel studenten als rederijen om meer ervaring én formele vaartijd te kunnen opdoen tijdens de studiejaren. De stages gaan in principe door aan boord van de loodsswath WANDELAAR en de loodsboot, telkens van vrijdag 07.30 uur tot vrijdag 07.30 uur.  Een stageperiode duurt minimaal 1 week en maximaal 4 weken.  Mits een gemotiveerde aanvraag kunnen de stages ook op een andere VLOOTeenheid doorgaan. Concrete info en aanvraagformulieren voor de stages bij VLOOT vindt u hier.

10-11-2015

Op donderdag 5 november bracht flottieljeadmiraal Georges Heeren een bezoek aan de tenderswath WESTERSCHELDE en de WANDELAAR, 12 mijl uit de kust. Terwijl dit bezoek doorging in de nasleep van de berging van de Flinterstar, waar de marine en VLOOT uitstekend samenwerkten op zee en aan de wal, was het al eerder gepland. Kapt. Marc Boterberg leidde hem rond aan boord en maakte ook een uitgebreide schets van de dienstverlening en de rol van zijn schip in het beloodsingsgebied. Ook de communcatie- en managementsystemen kregen alle aandacht. Samen met Yves Goossens maakte admiraal Heeren vanop de tenderswath WESTERSCHELDE onder het gezag van Johan Desmidt ook enkele beloodsingen mee. Met het bezoek werden ook de rechtstreekse open lijnen tussen de marine en VLOOT herbevestigd en verstevigd.  Enkele beelden vindt u hier.  Meer over VLOOT en de swaths via de VLOOTfilm.

6-11-2015

De aanvaring tussen de Al Oraiq en de Flinterstar op 6 oktober 2015 betekende voor veel VLOOTvaartuigen een vliegende start. De ORKA en de ZEEHOND werden onmiddellijk ingezet voor de reddingsactie van de elf bemanningsleden en de loods aan boord van de Flinterstar. Diezelfde ochtend werden de TER STREEP en de ZEETIJGER in samenwerking met de collega's van het federale directoraat-generaal Leefmilieu en de Civiele Bescherming klaargemaakt en op zee gestuurd om de eerste olie te gaan vegen. Het ‘on scene’ coördineren van de oilspill werd de eerste dagen door Jan Tavernier (DG Leefmilieu) op zich genomen vanop de ZEETIJGER. Vanaf 10 oktober werd die functie aan een VLOOTbemanningslid op de ZEEHOND overgedragen, weliswaar met een 'open lijn' naar Jan Tavernier. De ZEETIJGER zorgde ondertussen voor de nodige bebakening van het wrak en bleef ter plaatse ter ondersteuning van de ZEEHOND en de CASTOR (Marine), die vanaf de eerste dag van de calamiteit de rol van ‘on scene commander’ op zich nam. De ORKA zorgde ondertussen voor verschillende transporten, zowel van additionele crew als van de experts, onder andere van de nautische commissie, die vanaf zaterdag 10 oktober belast werd met de organisatie en de coördinatie van de bergingswerkzaamheden. 

Zowel olie, luikpanelen als debris kwamen op verschillende momenten los van het schip. Telkens werd dit met de hoogste prioriteit geruimd in afspraak met de aangestelde bergingscombinatie. Vanuit de collega's van de Vlaamse hydrografie werden metingen rond het wrak geregeld. Ook het Zwin werd door de collega's van afdeling KUST in een recordtijd afgesloten en beveiligd.

Op woensdag 14 oktober besloot de nautische commissie in samenspraak met de betrokken overheden en na de nodige risicoanalyses, om de aanwezigheid van overheidsschepen terug te brengen tot twee vaartuigen. De ZEEHOND bleef op post, met aan boord de ‘on scene commander’ (collega van de Marine) en de ‘on scene coordinator milieu’ (VLOOTcollega die de olieveegoperaties aanstuurde in samenwerking met de experts van DG Leefmilieu en BMM, die onder andere op basis van vluchten en driftmodellen de milieurisico's bleven monitoren). De SPN-09, met haar SPN-VLOOT-bemanning was gedurende deze volledige periode quasi continu ter plaatse en bleef ook nu om de veiligheid van de werkzone te garanderen en de ZEEHOND bij te staan. Tijdens de bunkermomenten van de ZEEHOND stond de Marine paraat voor de tijdelijke vervanging met één van haar patrouilleurs.

De SIMON STEVIN die eerder al ingeschakeld werd om de hoogdringende eerste analyses te maken van eventuele bodemverontreiniging en de eventuele invloed van het ongeval op de visvangst en de kwaliteit van onder meer het garnalenbestand, voerde op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november een tweede meting uit die uitsluitsel moest geven over de situatie net voor aanvang van de caretaking-periode. Met het demobiliseren van het laatste olieveegvaartuig en het afsluiten van de pompoperaties op de aan boord van het wrak aanwezige brandstoftanks, ging ondertussen deze nieuwe fase in. Ze zal lopen tot de opstart van de eigenlijke berging van het wrak. Enkele beelden vindt u hier. Zie ook de verslaggeving over het bezoek van 30 oktober 2015 van de federale overheid aan de gezonken Flinterstar via FOCUS en DE REDACTIE.

VLOOT kijkt tevreden terug op een nooit eerder gezien teamwork tussen de varende en de vliegende overheidspartners, federaal en Vlaams, zonder daarbij de andere overheidsdiensten, die vanop de wal hun rol als overheid nadrukkelijk opnamen, te vergeten. De job zal natuurlijk pas eindigen als de Flinterstar volledig geborgen is.

6-11-2015
Mercator

Na een geslaagde verhaaloperatie eind september en een maand van voorbereidende werkzaamheden langs de kaai in de Oostendse achterhaven, was het tijd om een volgende belangrijke stap te zetten. Na een aantal dagen van voorbereiding aan de scheepslift en nog wat laatste bijstellingen om het schip zo goed mogelijk te positioneren, kwamen op 28 oktober 2015 rond 11 uur ’s morgens de vaartuigen toe die de Mercator op de lift zouden zetten. Opnieuw een delicate operatie die de nodige coördinatie vereiste. De scheepswerf IdP leidde de droogzetting, die een volledige dag in beslag nam, in goede banen. Tegen de avond, kwam de oude dame helemaal boven water. Vanaf nu zal een gericht onderzoek van start gaan naar de staat van de romp. Na een grondige reinigingsbeurt van de romp, zullen diktemetingen uitgevoerd worden om een beeld te krijgen van de algemene ‘onderwater’-staat van het vaartuig.

Enkele beelden van de droogzetting vindt u hier.

30-10-2015
elektrische wagen

De Vlaamse regering stelt zich als doel om binnen een periode van vijf jaar de balans van groene wagens op 100.000 te krijgen. Een inspanning die ten goede van het milieu komt.

Met de aankoop van twee elektrische wagens en drie hybride wagens voor de locaties Oostende en Antwerpen wordt de transitie naar een groener wagenpark ook bij VLOOT opgestart. De nieuwe wagens vervangen oude en ondertussen versleten, milieubelastende dienstwagens. Om korte afstanden te overbruggen worden de medewerkers daarbovenop gestimuleerd om de fiets te nemen. Het ‘fietspark’ werd de laatste twee jaar daarvoor uitgebreid van vier naar twaalf!

De VLOOT-schepen zelf varen al sinds 2009 (nog vóór de verplichting) op zwavelarme brandstof waardoor de schadelijke uitstoot aanzienlijk lager ligt. Het intern duurzaam milieubeleid van VLOOT gaat nog verder. Sensibilisering en doordachte inspanningen van de bemanning zorgen ervoor dat het gemiddelde brandstofverbruik sterk gedaald is. Voor de WANDELAAR en de loodsboten in Vlissingen betekende dit een vermindering van fuelverbruik met respectievelijk 10 en 33%. Ook langs walzijde leveren de VLOOTers heel wat inspanningen in hun dagelijkse handelingen. Voorbeelden hiervan zijn de inspanningen om het energieverbruik ook in de kantooromgeving verder te doen dalen, het aankoopbeleid waarbij biologisch afbreekbare onderhoudsproducten de traditionele producten stap voor stap vervangen, een gestructureerd en doordacht afvalbeleid, innovatieve en duurzame ontwerpen bij nieuwe vaartuigen, digitalisering van de communicatie, ...

23-10-2015
GDPB bezoekt WANDELAAR

Op woensdag 7 oktober 2015 bezochten de preventieadviseurs en het afdelingshoofd van de GDPB (Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming van de Vlaamse Overheid) en de veiligheidscoördinator van MDK de WANDELAAR om kennis te maken met de beloodsingsactiviteiten.

Volgens het gebruikelijke schema, vertrok de tenderswath om 7.45 uur richting de WANDELAAR. Onderweg konden de bezoekers al enkele beloodsingen waarnemen. Aan boord van het ‘pilotstation’ hadden de bezoekers onmiddellijk de mogelijkheid om een jolbeloodsing mee te maken. Op deze manier werd het verschil duidelijk tussen enerzijds de beloodsing met de tenderswath en anderzijds de beloodsing met de jol. Daarna gaf de gezagvoerder, kapt. Dirk Van Akelyen, een uitgebreide toelichting op de brug en nam kapt. Willem Van Poucke de rondleiding voor zijn rekening. In de namiddag volgde een toelichting over de maritieme wetgeving en de verschillen met de veiligheidswetgeving van toepassing aan de wal.

Enkele beelden vindt u hier.

14-10-2015

Op zaterdag 3 oktober 2015 kwamen onder een stralende zon 140 VLOOTcollega's en familieleden samen in Vlissingen voor de vierde familiedag. Het calamiteiten-bebakeningsvaartuig ZEESCHELDE lag er aangemeerd en kon bezocht worden, terwijl er ook kon meegevaren worden met het hydrografisch vaartuig PIERRE PETIT. Met de redeboot RAAN werd dan weer in de richting van de rede van Vlissingen gevaren waar, met wat geluk, een beloodsing kon gevolgd worden. Aan de wal had areyouwaterproof.be voor de kleinsten een springkasteel en kapiteinspetjes voorzien. De lokale scoutsgroep 'De Watergeuzen' zorgde voor wat hapjes en drankjes, waarvan zij met de opbrengst nieuw EHBO-materieel zullen aanschaffen. Het was weerom een zeer aangenaam, leuk en interessant samenkomen.

Sfeerbeelden vindt u hier.

6-10-2015

Dinsdag 29 september 2015 werd een memorabele dag in de geschiedenis van de Mercator. In opdracht van Vlaams minister Ben Weyts, die eerder dit jaar 3,4 miljoen euro vrijmaakte voor een belangrijke toekomstgerichte renovatie van dit groots zeilschip, werd met een minutieus geplande verhaaloperatie deze ambassadeur van onze maritieme geschiedenis, de koopvaardij en de maritieme opleidingen, verplaatst naar de scheepswerf IdP in Oostende. Acht Vlaamse bedrijven zullen, gecoördineerd door IdP, deze voor de Mercator grootste renovatie ooit in goede banen leiden en daarmee ook bewijzen complexe maritieme uitdagingen te kunnen aangaan.  De investering in de Mercator vloeit terug naar de Vlaamse economie en zou, volgens de werf, leiden tot 20 bijkomende jobs.  Tegelijk borgt ze de instandhouding van het maritiem erfgoed in Vlaanderen, waarvan de Mercator het symbool bij uitstek is.  De werken zouden een jaar duren, maar de werf maakt zich sterk ze reeds voor de zomer van 2016 achter de rug te zullen hebben. Dit zou betekenen dat de bijzondere toeristische waarde van het schip al tijdens het zomerseizoen 2016 opnieuw uitgespeeld kan worden.  

De fotoreportage van de verhaling vindt u hier.
Hier vindt u de volledige tekst van de persmededeling van Vlaams minister Ben Weyts.
De reportages in de media vindt u via FOCUS, DE REDACTIE en VTM.
Via deze link vindt u een reportage van maandag 28 september 2015 met technische informatie en de voorbereidende werkzaamheden voor de verhaling.

1-10-2015

Op zaterdag 26 september brachten 9 meters van VLOOTschepen een bezoek aan de WANDELAAR. Ook hun partners waren uitgenodigd. In de voormiddag bracht gezagvoerder Kurt Quartier en zijn team hen met de WIELINGEN naar de westpost, waar ze konden kennismaken met de verschillende aspecten van de beloodsingsoperaties. Aan boord van de WANDELAAR werden ze rondgeleid door kapt. Dennis Brys en namen ze een lichte lunch. In de namiddag voeren ze terug richting Oostende.

Op deze speciale editie van de jaarlijkse meet & greet waren aanwezig:

An Bulcke en Paul Breyne
Anne Kuijer en Jan Strubbe
Marleen Raveel-De Muer
Elisabeth Houben en Axel Buyse
Viviane Persoons en Herman Bliki
Helen Notario en Jacques D’Havé
Ilse Hoet en Mick De Valck
Ann De Roeck en Yves Declercq
Francine Vervenne en Hugo Morel

Chantal Stragier was een van de verhinderde meters maar bezocht haar metekind WESTERSCHELDE enkele weken geleden (zie het nieuwsitem hierover).

Marieke Vervoort was er ook bijzonder graag bij geweest, maar werd door de aanwezige meters niet vergeten. Ze vulden het tijdens de havendag reeds ingezamelde geld voor de vzw Pinnochio, die Marieke zelf in het hart draagt en alle steun geeft, verder aan tot meer dan 1000 euro.

Beelden vindt u hier.

Alle VLOOTmeters:

An Bulcke, Ann De Roeck, Anne Kuijer, Anne-Marie Duytschaever, Chantal Stragier, Elisabeth Houben, Francine Vervenne, Helen Notario-D’Havé, Hilde Crevits, Ilse Hoet, Ingrid Lieten, Joke Schauvliege, Kathleen Bernaert, Marieke Vervoort, Marijke Verboven, Marleen Demuer, Monique Jansen, Myriam Wellens, Sylvie Ricour, Viviane Persoons, Wivina Demeester-De Meyer
 

28-9-2015

 

Op zondag 20 september 2015, tijdens de Vlaamse havendag, bevestigde Vlaams minister Ben Weyts in Oostende en in Gent de eigendomsoverdracht van 3 vaartuigen aan 2 jeugdverenigingen met maritieme-educatieve doelstellingen.  Het betreft redeboten die door VLOOT buiten dienst gesteld werden voor de operationele activiteiten en al jaren gebruikt werden door de betrokken jeugdverenigingen. Twee redeboten werden in eigendom overgedragen aan de vzw Koninklijk Marine Kadettenkorps. Eén redeboot werd overgedragen aan de vzw Poseidon die het beheer van de vloot van de zeescoutsgroep ‘De Wilde Eend’ voor haar rekening neemt.  Beide verenigingen hebben de laatste jaren heel wat geïnvesteerd in het onderhoud van deze vaartuigen.  De eigendomsoverdracht laat hen toe om subsidies aan te vragen.  Jongeren krijgen via de betrokken maritieme jeugdverenigingen de mogelijkheid om kennis te maken met ‘varen’.  Dit initiatief kadert in de vele inspanningen rond het structureel tekort aan ‘zeevarenden’  en de keuze voor een maritieme opleiding en een job op het water.

Beelden van de formele ondertekening in Oostende en Gent vindt u hier.
Informatie over maritieme opleidingen of jobs op het water vindt u via areyouwaterproof.be

25-9-2015

Op 16 september 2015 lanceerde de stad Oostende het project MINERVA.  Het project werd voorgesteld aan de Oostendse schooldirecties en de pers in de zetel van VLOOT.  Deze nieuwe database verzamelt het volledige aanbod van pedagogische uitstappen en didactisch materiaal in de stad. VLOOT heeft ook haar eigen aanbod naar de scholen toe laten opnemen. Johan Onraedt, directeur Personeel & Organisatie VLOOT, trad op als gastheer en nodigde iedereen uit aan boord van het nieuwste reddingsvaartuig ORKA. 

De groepsfoto aan boord van de ORKA vindt u hier.
Meer info over MINERVA vindt u hier.

16-9-2015

Om de Vlaamse havendag in Gent vlot te kunnen laten verlopen zal VLOOT het veer aan Terdonk autovrij houden van 9u30 tot 17u.  Je kan die dag ook een bezoek brengen aan het hydrografische schip TER STREEP die voor deze gelegenheid zal aangemeerd liggen aan de Rigakaai. 

Info over de Vlaamse havendag in Gent vind je hier.

16-9-2015

Onder impuls van Havenkapitein-Commandant Dirk Vernaeve brachten stafmedewerkers van de havenkapiteindienst Gent een bezoek aan de WANDELAAR.  De groep scheepte om 7u30 in aan boord van een tenderswath, die hen onder het gezagvoerderschap van Robin Demeulemeester naar de Westpost bracht.  Ze werden begeleid door crew planning manager Peter Van Langendonck.  Aan boord van de WANDELAAR kregen de bezoekers niet alleen een rondleiding vanwege kapitein Marc boterberg en hoofdscheepstechnicus Johnny Arnoys.  Ze participeerden tevens aan de jolbeloodsingen.  Het enthousiasme van de bezoekers maakte van deze WANDELAAR-reis, zowel voor de bezoekers als voor de begeleiders en bemanningen, een leerrijk en begeesterend moment.  De WESTDIEP bracht hen terug naar Oostende.

Enkele beelden vindt u hier.

14-9-2015

De haven van Antwerpen is een wereldspeler van formaat en nummer twee in Europa.  Ze is de economische motor van de regio, Vlaanderen en België.  Tijdens de Vlaamse havendag op 20 september is VLOOT aanwezig in de haven van Antwerpen met de ZEESCHELDE.  Je kan een bezoek brengen aan het schip van 10u tot 17u.  De ZEESCHELDE zal aangemeerd liggen aan de Westkaai Kattendijkdok – rechteroever.

De ZEESCHELDE is een multifunctioneel vaartuig dat voornamelijk als boeienlegger op de Schelde wordt gebruikt.  De ZEESCHELDE onderhoudt meer dan honderd boeien en installaties op de stroom.  Daarnaast kan het schip worden ingezet bij reddingsacties en andere overheidstaken in het kader van een veilig en vlot scheepvaartverkeer.  Brandbestrijding en het ruimen van olieverontreiniging behoren eveneens tot het takenpakket.

Info over de ZEESCHELDE vind je hier.
Het volledige programma van de muzikale mix van beroepen en bedrijven in de haven van Antwerpen vind je hier.

14-9-2015

Onlangs werden 4 nieuwe RHIBS geleverd die bestemd zijn voor de ZEESCHELDE (Antwerpen), SPN 09 (Oostende) en de ZEELEEUW, een nieuw multifunctioneel vaartuig in aanbouw (douane).  De 4e RHIB roteert mee om technische mankementen of onderhoudsperiodes op te vangen.  Verder zijn er ook 2 jollen in aanbouw die op de SIRIUS zullen geplaatst worden en eveneens inzetbaar zullen zijn aan boord van andere VLOOTvaartuigen.   Enkele beelden van de voortgang in de bouw van de jollen vindt u hier.

11-9-2015

Op zaterdag 12 september 2015, tussen 6 uur en 22 uur, wordt de toplaag van de wegverharding van de toegangsweg naar het veer in Langerbrugge vernieuwd. De veerboot zal niet toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer. Er wordt een omleiding voorzien via het veer in Terdonk (www.welkombijvloot.be/uurregeling-veerdienst-terdonk) en via de Meulestedebrug. Voor fietsers en voetgangers blijft het veer toegankelijk via de Roeiersweg. Fietsers maken daar gebruik van de helling om de aanlegsteiger te bereiken. Voetgangers kunnen gebruik maken van de trap. Er worden signalisatieborden voorzien.

8-9-2015

De Gentse haven, dat is gewoonweg jouw dagelijks leven!  Onder dat motto promoot de haven haar programma voor de Vlaamse havendag op 20 september.  Je kan er die dag een bezoek brengen aan het schip TER STREEP van 10u tot 17u. TER STREEP zal aangemeerd liggen aan de Rigakaai.

De haven van Gent heeft via het kanaal Gent-Terneuzen, de sluizen in Terneuzen en de Westerschelde toegang tot de zee.  Het is van groot belang dat de kapiteins en de loodsen de juiste vaarwegen kennen om goederen naar hun bestemming te brengen.  Op de Noordzee en de toegangswegen naar de Westerschelde wordt hiervoor het schip TER STREEP gebruikt.  Het is uitgerust met de meest moderne apparatuur.  De meetgegevens worden gebruikt voor de monitoring van de zee en de opmaak van zeekaarten.  VLOOT (reder gespecialiseerd in overheidsvaartuigen) en de Vlaamse hydrografie (afdeling Kust) laten je kennis maken met de hydrografische metingen die het hele jaar door worden uitgevoerd aan boord van TER STREEP.  Een korte wandeling door het schip maakt alles duidelijk.

Info over TER STREEP vind je hier.
Meer info over de Vlaamse hydrografie vind je hier.
Het volledige programma in de Gentse haven, jouw dagelijks leven, vind je hier.

7-9-2015

De haven van Oostende zet speciaal voor de 4e editie van de Vlaamse havendag op 20 september, de site ‘hernieuwbare Energie’ (REBO) open.  Je kan er die dag een bezoek brengen aan de ZEEHOND en meevaren met de ORKA (tussen 10u tot 17u).    De ZEEHOND en de ORKA zullen aangemeerd liggen ter hoogte van kaai 607 (Esplanadestraat – post foxtrot).

De ZEEHOND kan met haar sleep- en bluscapaciteit ingezet worden in het kader van de eerstelijnszorg voor algemene hulpverlening op zee.  Daarnaast wordt ze ook ingezet voor ‘zeevisserijcontrole’ en andere overheidsopdrachten.

Een rondvaart met de ORKA (duur ca 20 minuten) kost 5 euro per persoon en wordt integraal geschonken aan het project dat de meter van de ORKA (mevrouw Marieke Vervoort) zeer nauw aan het hart ligt.  De vzw Pinochio is een organisatie die de belangen en het welzijn van kinderen en jongeren met brandwonden behartigt.  Inschrijven voor de rondvaarten kan aan de centrale infostand vanaf 9u30.  Je wordt een kwartier voor het vertrek van de vaartocht aan het vaartuig verwacht.  Kinderen zijn enkel onder begeleiding toegelaten en moeten minstens 12 jaar zijn.

Info over de ZEEHOND vind je hier.
Info over de ORKA vind je hier.
Info over de vzw Pinocchio vind je hier.
Het volledige programma van de haven van Oostende, energiehaven, vind je hier.

3-9-2015

Door de ongunstige weersvoorspellingen kunnen de geplande asfaltwerken aan de toegangsweg van het veer Langerbrugge niet doorgaan en worden ze uitgesteld naar een latere datum.

In tegenstelling tot hetgeen opgenomen was in ons eerder bericht, is de veerdienst in Langerbrugge toch toegankelijk voor het gemotoriseerd verkeer op 5 september.

3-9-2015

Op zaterdag 29 augustus verzamelde mevrouw Chantal Stragier met enkele genodigden in Oostende.  Ze werd er opgewacht door kapt. Herman Van Driessche, directeur Operations, om in te schepen op haar metekind WESTERSCHELDE .  De bezoekers stapten vervolgens over op de WANDELAAR waar ze onthaald en rondgeleid werden door de gezagvoerder kapt. Dirk Van Akelyen.  De meter van de WESTERSCHELDE (gedoopt op 12/3/2012 in Gent) was bijzonder onder de indruk van de beloodsingsoperaties en de deskundigheid van de bemanningen.

2-9-2015

In afspraak met de collega’s van het Agentschap Wegen en Verkeer zal de veerdienst te Langerbrugge van dinsdag 2 september (start: 12u00) tot en met maandag 14 september op de weekdagen verdubbeld worden van 06u30 tot 18u15 (met een pauze van 11u00 tot 11u30).  De veerdienst Terdonk (slechts 5 kilometer van Langerbrugge) blijft tijdens de werkzaamheden vanzelfsprekend ook een handig alternatief.

Ligging veerdiensten zie: Langerbrugge en Terdonk – voor de overzichtskaart, klik hier.

2-9-2015
reddingsdemonstratie door leerlingen Koninklijk Werk Ibis en VLOOTredders

Op woensdag 26 augustus 2015 gaven leerlingen van het Koninklijk Werk Ibis samen met de VLOOTredders een reddingsdemonstratie in de haven van Oostende. Dit gebeurde onder het toeziend oog van hun directeur Philip Declercq, Jan Denys (directeur Maritiem Instituut Mercator) en de leden van de beleidsraad Onderwijs Vlaanderen, waaronder ook minister van Onderwijs Hilde Crevits en haar kabinetschefs. De beleidsraad had, in de marge van een in Oostende geplande vergadering, contact met de directeurs van de maritieme onderwijsinstellingen aan de kust. Een korte vaart met de ORKA en de reddingsdemonstratie, waaraan leerlingen van het Koninklijk Werk Ibis deelnamen, lieten hen kennismaken met de eigenheden van een varend beroep en het belang van het maritiem onderwijs voor Vlaanderen.

Voor meer informatie over deze scholen of het maritiem onderwijs: Koninklijk Werk Ibis, Maritiem Instituut Mercator, Areyouwaterproof.

Klik hier voor enkele foto's van de reddingsdemonstratie.

31-8-2015
Maurice Maeterlinck

Op zaterdag 5 september 2015, tussen 6 uur en 22 uur, wordt de toplaag van de wegverharding van de toegangsweg naar het veer in Langerbrugge vernieuwd. De veerboot zal niet toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer. Er wordt een omleiding voorzien via het veer in Terdonk en via de Meulestedebrug. Voor fietsers en voetgangers blijft het veer toegankelijk via de Roeiersweg. Fietsers maken daar gebruik van de helling om de aanlegsteiger te bereiken. Voetgangers kunnen gebruik maken van de trap. Er worden signalisatieborden voorzien.

26-8-2015

Onlangs herbevestigde de FOD Leefmilieu (Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) haar samenwerking met VLOOT rond de bestrijding van pollutie op zee. In het kader van deze samenwerking stelt VLOOT bemande vaartuigen ter beschikking om vervuiling op zee te bestrijden met materiaal van de FOD Leefmilieu. De ZEEHOND, TER STREEP, ZEETIJGER en ZEESCHELDE zijn de eenheden die ingezet worden voor dergelijke opdrachten. FOD Leefmilieu en VLOOT leggen opnieuw de focus op ‘samen oefenen’ op regelmatige tijdstippen. Dit wordt gecoördineerd door de heer Michael Kyramarios langs de kant van FOD Leefmilieu en door de heer Kevin Depuydt voor VLOOT en heeft als doel een efficiënte inzet van het materieel tijdens bestrijdingsoperaties te garanderen. De heer Dirk Cuypers, voorzitter van het directiecomité van de FOD Leefmilieu en de heer Yves Goossens, algemeen directeur van VLOOT, bekrachtigden deze samenwerking die al sinds 2004 loopt en supplementair is aan de middelen die door EMSA voorzien worden.

18-8-2015
Jean Luc Piens

Eind augustus 2015 gaat zwemmer Jean-Luc Piens een bijzondere uitdaging aan. Hij zal de volledige Belgische kustlijn van 67 kilometer afzwemmen. Als de weergoden hem en zijn team goed gezind zijn, start hij in De Panne tijdens de nacht van 21 op 22 augustus, om ongeveer 24 uur later te eindigen in Knokke-Heist. Deze uitdaging is nog nooit eerder vervolledigd door een solo-zwemmer.

Zwemmer Jean-Luc Piens doet dit niet zomaar: ‘In 2001 is het zoontje van mijn partner vertrokken op zijn laatste reis nadat hij het gevecht tegen kanker had moeten staken. Zo leerden we het Kinderkankerfonds kennen.’ Met deze actie wenst hij een steentje bij te dragen aan de dagdagelijkse werking van het Kinderkankerfonds.

Tijdens deze zwemtocht is veiligheid een zeer belangrijk aspect. Samen met de bevoegde instanties – IKWV (de strandredders), scheepvaartpolitie, het MRCC (Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum) en VLOOT met reddingsboot ORKA – werd een veiligheidskader uitgewerkt zodat het risico voor de zwemmer en zijn begeleidingsteam steeds binnen de grenzen blijft.

Klik hier voor meer info over dit initiatief en klik hier voor het Kinderkankerfonds.

17-8-2015

Op woensdag 12 augustus 2015 ter hoogte van het Klein Strand in Oostende, vond vanaf 20.30 uur tot ongeveer 23 uur de eerste opname plaats van het muziekfeest ‘Liefde voor Sterren tegen de Muziek op’. Vanuit de gezamenlijke bezorgdheid rond veiligheid, bewaakten Scheepvaartpolitie en VLOOT samen deze zone met de SPN-10 (RHIB) en de reddingsboot ORKA. Dit partnerschap wordt tijdens de volgende opnames van dinsdag 18 augustus en maandag 24 augustus 2015 herhaald. Meer info over het evenement zelf via vtm.be/liefde-voor-sterren-tegen-de-muziek-op.

13-8-2015
Indra De Pelsmaeker

Van 3 augustus tot 7 augustus 2015 was Indra De Pelsmaeker, HRM-verantwoordelijke bij de afdeling Personeel en Organisatie (Mobiliteit en Openbare Werken), op ervaringsstage bij VLOOT. Deze stage had als doel een beter inzicht te verwerven in de praktische toepassingen van het HRM-beleid in een operationele omgeving zoals dat van onze rederij.

Het programma dat Johan Onraedt, directeur Personeel en Organisatie van VLOOT, voor haar samenstelde, was niet min: deelname aan de onthaaldag voor nieuwe personeelsleden, organisatie van specifieke opleidingen, crewplanning, SHEQ, arbeidsongevallen, risicoanalyses, persoonlijke beschermingsmiddelen, evaluatiesystemen, personeelsplan gelinkt aan de safe manning, loonkostbeheersing en versleuteling, arbeidsmarktcommunicatie voor specifieke functies, doorloopsysteem vergoedingen en toelagen, ...  Ook de “echte praktijk” aan boord van de VLOOT-vaartuigen kwam aan bod. Tijdens een redebeloodsing in Vlissingen, een hydrografische meting aan boord van TER STREEP en een observatie van de loketfunctie van de bemanningen aan boord van de kustveren kon Indra haar vragen kwijt aan de bemanningsleden en veel te weten komen over de specifieke aspecten van onze jobs.

Deze stage was een duidelijke win-win voor VLOOT en de afdeling Personeel en Organisatie.

Indra: “Als HRM-verantwoordelijke vond ik het heel leerrijk en fijn om met de mensen op de werkvloer te praten. Het viel me op dat de personeelsleden hier passie en fierheid voor de job uitstralen en steeds bereid zijn om je te woord te staan voor uitleg. De kennismaking met de werking van een operationele omgeving en de daarmee gepaard gaande specificiteiten verschaffen me meer inzicht die ik in mijn functie van HRM-verantwoordelijke voor VLOOT en MDK kan inzetten. Graag bedank ik VLOOT voor deze unieke ervaring.“

10-8-2015

Maandagavond 3 augustus 2015, omstreeks 23.30 uur, kregen de VLOOTredders via het MRCC een oproep om bijstand te leveren aan een motorjacht dat om onbekende reden vastliep op de Oostelijke strekdam in Oostende. Ter plaatse kon de bemanning van de ORKA, samen met een toegesnelde RHIB, zes van de negen opvarenden aan boord nemen en de eerste zorgen toedienen. De andere opvarenden werden via het politievaartuig SPN-09 van het schip gehaald. Kort daarna zonk het schip. Zes personen werden afgevoerd naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. De ORKA bleef op de plaats van het ongeval als waakschip tot de ZEEHOND de monitoring van het wrak kon overnemen samen met de Brandaris (Ship Support).  Het wrak is ondertussen met een kraan uit het water gehaald vanaf de strekdam. Een sterk staaltje van koelbloedig en professioneel optreden van de bemanning van de ORKA (gezagvoerder Manfred Van Elslande geassisteerd door Ken Debacker en Alex Van Den Bussche) in zeer goede samenwerking met andere partners zoals scheepvaartpolitie, Ship Support en MRCC (afdeling SCHEEPVAARTBEGELEIDING).

5-8-2015

 

Na een intense voorbereiding door zowel de rederij MSC, de haven van Antwerpen als de maritieme diensten binnen de Vlaamse overheid, arriveerde de MSC ZOE op 29 juli om 09u15 in het Wandelaar loodsgebied 12 zeemijlen buiten Oostende. Daar werd dit bijzondere containerschip opgewacht door de WANDELAAR en werden zeeloodsen Jean Deryckere en Olivier Vanthuyne door de tenderswath WIELINGEN aan boord gebracht. Onder een westenwind met pieken tot 6 Beaufort voer ze richting Vlissingen, waar de tenderswath WESTDIEP ondertussen een indrukwekkende delegatie aan VIPS aan boord had genomen. Antwerps burgemeester Bart De Wever werd er onder andere vergezeld door Marc Beerlandt (managing director van MSC Belgium), Eddy Bruyninckx en kapt. Christiaan De Block (resp. CEO en COO van het Havenbedrijf Antwerpen), Bernard Moyson (voorzitter Antwerpse Scheepvaartvereniging) en Luc Muylaert (senior adviseur van burgemeester De Wever). Ook de pers sloot mee aan. WESTDIEP-gezagvoerder Carlo Bertels en zijn bemanning bracht hen vervolgens naar de MSC ZOE, die zich net voor de middag op de rede van Vlissingen aanmeldde. Kapt. Yves Goossens (algemeen directeur VLOOT) en kapt. Guy De Vleeschauwer (operationeel directeur LOODSWEZEN) namen de rol van gastheer op zich. Rivierloodsen Frank Lunders en Jo Caramin, die de taak hadden dit grootste schip ooit op de Schelde veilig tot tegen de kaai in Antwerpen te brengen, stapten over, gevolgd door de VIPdelegatie.  Na de overdracht van het schip van de zeeloodsen, die haar reeds veilig en op schema tot in Vlissingen gebracht hadden, aan hun riviercollega's, wisselden de eerstgenoemden de MSC ZOE voor de tenderswath WESTDIEP. De MSC ZOE zette ondertussen haar trip naar Antwerpen verder, waar ze enkele uren later afmeerde. Onze SPN 14, waar scheepvaartpolitie en VLOOTers een geïntegreerd team vormen, zorgde er bij het zwaaimaneuver op de Schelde en het afmeren van de MSC ZOE voor het afdwingen van de veiligheidsperimeters.

VLOOT is, net zoals alle andere betrokkenen, zowel binnen het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust als erbuiten, bijzonder trots op deze succesvolle aanloop.

VRT en GVA brachten verslag uit.  De VLOOTfotoreportage vindt u hier

29-7-2015

Op zaterdag 18 juli om 07u30 verzamelde Toon Colpaert met enkele genodigden in Oostende. Gezagvoerder Johan Desmidt en zijn bemanning bracht de groep, vergezeld door zeeloods Hans Swillens die de WANDELAAR vervoegde en Yves Goossens als begeleider, met de tenderswath WIELINGEN naar het beloodsingsgebied. Daar wachtte Henk Waghemans, dienstdoend gezagvoerder van de WANDELAAR, hen op voor een ruime introductie tot de beloodsingsoperaties en een rondleiding in het schip. In de machinekamer en de torpedo’s werden alle technische aspecten van het schip geduid door collega Eddy Rammeloo, scheepstechnicus van de WANDELAAR. Telkens het kon namen Toon Colpaert en zijn genodigden ook deel aan de frequente swath- en jolbeloodsingen die zowel kleinere schepen als grote, zoals de MSC MARINA (een 300 m lang), van een loods voorzagen. De tenderswath WIELINGEN bracht hen in de namiddag terug naar Oostende.  

Toon Colpaert is sinds 2001 gewestelijk havencommissaris en de bruggenbouwer en vertrouwensfiguur in de verhoudingen tussen de Vlaamse havens onderling enerzijds en in de verhoudingen tussen de betrokken administraties van het Vlaamse Gewest en de Vlaamse havenbesturen anderzijds. Hij zetelt ook in de raden van bestuur van de verschillende Vlaamse havens. Toon Colpaert gaat op 1 augustus 2015 in pensioen. Voor VLOOT was hij, onder andere, een steeds beschikbaar en belangrijk raadgever. Bedankt Toon, en succes in je nieuwe uitdagingen!

Enkele beelden vindt u hier.

20-7-2015

Op maandag 6 juli werd in samenwerking met de betrokken partners, een reddingsoefening georganiseerd in Bredene.  ORKA en SPN15 waren mee hoofdrolspelers in deze drenkelingenoefening. Zie ook reportage via FOCUS.

7-7-2015

Het scheepvaartpolitie-VLOOT-team aan boord van de SPN14 hield de voorbije dagen een extra oog in het zeil om mensen die afkoeling zoeken in de Schelde te wijzen op de gevaren en het verbod daarrond, en als nodig te verbaliseren.

Klik hier voor de reportage via de redactie en vtm.

6-7-2015
Roger Raveel veerboot

Op 22 juni 2015 besliste het stadsbestuur van Oostende om in partnership met VLOOT de Oostendse veerdienst te verdubbelen op alle zaterdagen en zondagen van juli en augustus, alsook op 20 en 21 juli 2015. De bestaande dienstverlening (6.30 uur tot 21.00 uur) zal met een tweede Raveelboot versterkt worden van 10.30 uur tot 18.30 uur en zo de ongeveer 5.650 passagiers die de zomerweekends traditioneel gebruik maken van de veerboten sneller en comfortabeler aan de overkant brengen.

Zie ook Focus WTV en HLN.

26-6-2015
Castor en ZEEHOND

Op 18 juni 2015 hielden de afdeling SCHEEPVAARTBEGELEIDING, de Marinecomponent van Defensie en VLOOT een gezamenlijke reddingsoefening. Deze oefening ging door ongeveer 16 kilometer uit de kust tussen Oostende en Zeebrugge. Rond 8.30 uur werden vanaf de ZEEHOND twee oefenpoppen in het water gegooid met een onderlinge afstand van ongeveer 3 kilometer. Ruim een uur later werden achtereenvolgens de ORKA, de Castor (Marine) en de ZEEHOND door het MRCC gesommeerd om uit te rukken voor een zoekactie. De Search Mission Controller (SMC) van het MRCC (Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum, afdeling SCHEEPVAARTBEGELEIDING) berekende op basis van hun SARIS-applicatie een zoekzone en gaf elk vaartuig de volgens het model berekende meest waarschijnlijke locatie van de poppen door. Op het moment dat de vaartuigen in de zoekzone aankwamen, werd de ZEEHOND aangeduid als 'on scene coördinator' en zorgde haar gezagvoerder voor de onderlinge coördinatie ter plaatse. Beide poppen werden na een doorgedreven zoekactie gelokaliseerd door de ORKA, waarna haar bemanningsleden de eerste pop uit het water haalden en de bemanningsleden van de Castor de tweede pop “redden”. Tijdens de Marine-VLOOT-debriefing werden nog een aantal verbeterpunten besproken.

22-6-2015

Op maandag 15 juni 2015 werden een aantal VLOOTcollega’s opgewacht door Paul Wauters, hoofdverkeersleider bij het gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen om ondergedompeld te worden in hun werking.  Met dit tegenbezoek loste het havenbedrijf haar belofte in die ze maakte ter gelegenheid van hun bezoek aan de WANDELAAR en de tenderswaths in het najaar 2014.

Na hun bezoek en rondleiding op het ACC (Antwerp Coordination Center) werden de VLOOTcollega’s rondgeleid in het sleepbedrijf (kaai 602) door Jef Van Rossum.  Aansluitend kregen de VLOOTcollega’s in het MAS Havenpaviljoen, algemene uitleg over de haven van Antwerpen door mevrouw Anne-Marie Van Asbroeck en Sophie Van Aubel, respectievelijk Marketing Manager en Marketing Communication Coordinator van het havenbedrijf.  Volgende VLOOTcollega’s namen deel aan dit kort maar zeer interessant bezoek: Herman Van Driessche, directeur operations, Frank Aerssens, directeur technische dienst, Kevin Depuydt, operations manager kust, Marc Boterberg en Dennis Brys, beiden gezagvoerders van de WANDELAAR, Maxime Van Balen, contract- en projectmanager, Jens De Kerf en Benedikt Claeys, beiden technical superintendent.  Enkele beelden vindt u hier.

17-6-2015

Op dinsdag 16 juni 2015 overhandigde VLOOT een symbolische cheque ter waarde van 1070 euro aan de heer Philip Declercq, directeur van het Koninklijk Werk IBIS. Tijdens het weekend van Oostende voor Anker stelde VLOOT haar directiegebouw open en dompelden  gelegenheidsgidsen Rita Bertens, Daphne Vanhoucke en Yves Goossens een 230-tal bezoekers onder in het Raveel-verhaal achter haar zetel. Elke bezoeker betaalde een bijdrage die nu integraal aan het Koninklijk Werk IBIS werd geschonken. Tijdens het overhandigingsmoment maakte VLOOT van de gelegenheid gebruik om de leerlingen van het 6de leerjaar een attentie te bezorgen, als dank voor hun hulp bij de ontvangst van de genodigden op de recente doop van de ORKA. De gastvrije ontvangst werd afgesloten met een rondleiding in de IBIS-gebouwen.

17-6-2015

Op 15 juni bezochten delegaties van de Antwerpse Scheepvaartvereniging (www.asv.be), de Nautische Commissie bij de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen en het Agence Maritime de l’Escaut bvba het beloodsingsgebied WANDELAAR. Met dit bezoek kreeg de nieuwe directeur-generaal van ASV, Eddy Wouters, een kijk op de afhandeling van de scheepvaart door de tenderswaths, jollen en de WANDELAAR. Een AME-delegatie sloot aan bij het bezoek. Ook twee kapitein-experts van de Nautische Commissie maakten van de gelegenheid gebruik om nader kennis te maken met de beloodsingen ter hoogte van de ‘westpost’. Gezagvoerder Roger Vanderwal bracht hen, vergezeld van Yves Goossens, heen en terug vanuit Oostende, terwijl gezagvoerder Dirk Van Akelyen hun gastheer was aan boord van de WANDELAAR. Naast de WANDELAAR en de tenderswath WESTDIEP maakten de bezoekers samen met enkele loodsen ook een aantal jolbeloodsingen mee, onder andere van de SEA CLOUD II.

16-6-2015

Op zaterdag 27 en zondag 28 juni zullen in opdracht van de afdeling Zeeschelde van het Agentschap Waterwegen en Zeekanaal N.V. , werken uitgevoerd worden aan de toegangsbrug van het ponton te Hemiksem.  De veerdienst tussen Bazel en Hemiksem zal hierdoor niet beschikbaar zijn noch op zaterdag 27 noch op zondag 28 juni 2015.  De veerdienst tussen Kruibeke en Hoboken blijft in dienst kan dus als alternatief gebruikt worden.

12-6-2015

Het einde van het schooljaar is opnieuw in zicht. De scholen bereiden stilletjes aan het nieuwe schooljaar voor. Leerlingen en studenten die de stap naar een nieuwe school of nieuwe opleiding overwegen, kunnen de meeste scholen op een aantal momenten bezoeken. Voor wie geïnteresseerd is in een job op het water, bestaan in het maritiem onderwijs studierichtingen op secundair-, bachelor- en masterniveau. Ook avondonderwijs is mogelijk. Een overzicht van de onderwijsinstellingen die maritiem onderwijs aanbieden alsook beknopte info over de inschrijfmomenten vindt u hier.  Meer gedetailleerde info over alle opleidingen en werkgelegenheid in de maritieme sector vindt u via www.areyouwaterproof.be.

11-6-2015

Om de vier jaar houdt de International Maritime Rescue Federation (IMRF) een grootschalig congres. Alle erkende reddingsorganisaties over de gehele wereld komen samen om ervaringen uit te wisselen. Het congres ging deze keer door in Bremerhaven. Kapt. Siska De Coninck (training officer) en kapt. Willem Van Poucke (project manager) vertegenwoordigden VLOOT. Kapt. Réjane Gyssens (hoofd MRCC) vertegenwoordigde de afdeling Scheepvaartbegeleiding.

Heel wat sprekers gaven hun visie en ervaring mee over zeer uiteenlopende reddingstopics. Ze legden ook de nadruk op het belang van het congres: het belangrijkste en zowat uniek ontmoetingspunt  voor de maritieme reddingsorganisaties. De meer dan 400 aanwezigen hadden de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende workshops waar heel specifieke thema’s aan bod kwamen, zoals zorg voor drenkelingen, opleidingen voor redders, mass rescue operations, ‘vessel triage’, ongevallen met ferry’s, gebruik van onbemande vliegende toestellen tijdens reddingsoperaties, communicatie en de wijze waarop men tot beslissingen komt tijdens noodsituaties,… 

Ook het probleem van ‘trillingen’ waarmee de bemanningen van reddingsvaartuigen worden geconfronteerd als ze uitvaren aan een snelheid van meer dan 25 knopen kwam uitgebreid aan bod in de uiteenzetting door de Britse Royal National Lifeboat Institution. De door hen voorgestelde ‘goede’ oplossing is het structureel gebruik maken van verende zetels om trillingen te compenseren. Iets wat VLOOT al jaren doet door het stellen van specifieke ergonomische maatstaven voor haar vaartuigen, specifiek ook voor die vaartuigen die in moeilijke omstandigheden moeten op zee gaan.

Meer over IMRF via www.international-maritime-rescue.org.

9-6-2015

De doop van de Vlaamse ORKA op donderdag 28 mei gaf dit jaar het startschot voor een onderdompeling in de maritieme overheidsdienstverlening ter gelegenheid van de 16e editie van Oostende voor Anker. De deelnemende diensten kijken met veel voldoening terug op deze editie in het teken van de reddingsdiensten.

De nieuwe formule, met de tent die geïntroduceerd werd op de VLOOTsite, viel duidelijk in de smaak bij het publiek. In totaal brachten meer dan 3.500 personen (ten opzichte van 860 in 2014) een bezoekje aan de tent waar een aantal maritieme organisaties zich voorstelden: het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust met de afdelingen Kust, Scheepvaartbegeleiding, LOODSWEZEN en VLOOT, alsook de FOD Leefmilieu, de dienst Zeevisserij, de VDAB met haar maritiem onderwijs, areyouwaterproof.be en het Koninklijk Werk IBIS, die met haar I-bistro de nodige sfeer bracht. Kinderen en jongeren behaalden een ‘zeebonkdiploma’ nadat ze deelnamen aan speelse reddersproeven, reanimatietechnieken, ….. enzovoort.

Meer dan 500 bezoekers maakten gebruik van de unieke gelegenheid om mee te varen met de ORKA. Tijdens deze vierdaagse maakten ook 6.550 passagiers gebruik van de ‘Raveelveerboten’ om zich naar de overkant van de haven te verplaatsen. Tot slot hebben 228 bezoekers zich laten verrassen door de gegidste Raveelwandelingen in het directiegebouw van VLOOT, en kregen zo een andere kijk op de rederij. De kleine bijdrage die gevraagd werd aan de bezoekers zal VLOOT integraal aan het Koninklijk Werk IBIS (www.ibisschool.be) schenken.

Enkele sfeerbeelden van de afgelopen dagen vindt u hier.

1-6-2015

Op woensdag 27 mei 2015 zakte een VLOOT-delegatie af naar de universiteit van Luik om de sleeptankproeven bij te wonen. Dit gebeurde onder begeleiding van de heer André Hage van de universiteit en de heer Pascal Lemesle van het studiebureau dat aangesteld werd door de werf Socarenam.

Sleeptankproeven gaan door in een zeer groot bassin waarin een modelschip de vooraf ingestelde golven volgens de Noordzeecondities moet ondergaan. In de universiteit van Luik is dit bassin honderd meter lang en zes meter breed. Op basis van een constructie boven het bassin is het mogelijk om het model aan te sturen en de metingen uit te voeren.

Deze proeven, gespreid over een tweetal weken, zijn van groot belang om in de ontwerpfase de zeewaardigheid, de op- en neergaande beweging en de rol- en stampbeweging te kunnen inschatten van het ontwerp. Op deze manier kunnen de professoren en de ingenieurs van het studiebureau eventueel nog concluderen om een aantal bijstellingen te doen aan het voorgestelde ontwerp vooraleer de bouw van het casco van start gaat.

Klik hier voor een aantal beelden en filmpjes.

29-5-2015

Op donderdag 28 mei 2015 nam Marieke Vervoort – ook gekend als ‘Wielemie’ – samen met Vlaams minister Ben Weyts de nieuwe reddingsboot ORKA in gebruik. In een vloeiende beweging brak paralympisch kampioene Marieke Vervoort de fles en vloeide de champagne rijkelijk over het dek van de reddingsboot.

Toen de hemel opklaarde, kwamen de vele genodigden stilaan toe op de site van VLOOT in Oostende. Voorafgaand aan de doopplechtigheid waren eerst een aantal speeches. Na een korte inleiding door Yves Goossens (algemeen directeur VLOOT) namen achtereenvolgens kapt. Jacques D’Havé (Vlaams voorzitter beleidsorgaan Kustwacht en administrateur-generaal van het Agentschap MDK), de heer Georges Bernard (commercieel directeur van de werf Chantiers Navals Bernard), de heer Ben Weyts (Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn) en mevrouw Marieke Vervoort (meter van de ORKA) het woord. In alle speeches werd het belang van een dergelijk kwalitatief uitgerust reddingsvaartuig voor de kust in het licht gezet. Ondanks het feit dat de Belgische SAR-zone (Search And Rescue) in de Noordzee geografisch relatief beperkt is, behoort deze zone tot het drukst bevaren gebied ter wereld. Het garanderen van de kustveiligheid is van groot belang.

Vervolgens kreeg het nieuwe reddingsvaartuig ORKA rond 10.30 uur haar traditionele champagnedoop. Aansluitend op de beste wensen voor een behouden vaart kon een selecte groep genodigden een korte vaart meemaken.

De ORKA, gebouwd bij Chantiers Navals Bernard in Frankrijk, versterkt de veiligheid op zee. Deze nieuwste aanwinst van VLOOT is 19,95 meter lang, 6,1 meter breed, heeft een maximale diepgang van 1,2 meter en loopt ruim 25 knopen. Dankzij het speciale ontwerp (beak nose) kan het vaartuig ook bij zeer slechte weersomstandigheden uitrukken en een hoge snelheid aanhouden. Het vaartuig is uitgerust met alle nodige technische snufjes. Er is ruimte voor 28 passagiers of 4 brancards en 20 passagiers maar kan in totaal 60 personen opvangen.

Ook in het kader van Oostende voor Anker worden op vrijdag, zaterdag en zondag nog vaarten georganiseerd. Meer details om in te schrijven vindt u hier.

Beelden van de doopplechtigheid vindt u hier.

Enkele mooie reportages in de media via: VTM nieuws, Eén - De Redactie, Focus-WTV.

 

29-5-2015

De ORKA is het gloednieuwe reddingsvaartuig van VLOOT dat plechtig gedoopt wordt door mevrouw Marieke Vervoort op donderdag 28 mei in aanwezigheid van Vlaams minister Ben Weyts.

Op vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 mei kan iedereen (vanaf 12 jaar) uitzonderlijk ter gelegenheid van Oostende voor Anker mee met de ORKA voor een korte kennismakingsvaart.

U schrijft zich best in via vloot@vlaanderen.be. Jongeren -18 jaar dienen begeleid te zijn.

Meer gedetailleerde info over dit uitzonderlijk aanbod maar ook over alle initiatieven op de VLOOTzetel tijdens de Oostende voor Anker-dagen vindt u via: www.welkombijvloot.be/c/nieuwsberichten/18102 en www.welkombijvloot.be/c/nieuwsberichten/18134.

 

 

25-5-2015

Tijdens Oostende voor Anker kunt u kennis maken met de maritieme dienstverlening van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en haar partners door een kijkje te komen nemen achter de schermen (zie gedetailleerd programma).

Kinderen kunnen aan de hand van leuke veiligheidsweetjes en doe-opdrachten ontdekken wat een echte zeeredder doet. Dit kan elke dag tijdens Oostende voor Anker in de tent naast het VLOOT-gebouw.

Op donderdagochtend kunnen nieuwsgierigen een uniek schouwspel volgen vanop de Visserskaai. Op dat moment zal het nieuwste reddingsvaartuig ORKA gedoopt worden. Op vrijdag, zaterdag en zondag biedt VLOOT de kans om mee te varen met dit nieuwe en hypermoderne reddingsvaartuig. Let wel! Vooraf inschrijven is verplicht, de plaatsen zijn beperkt! (zie detail)

Op zaterdag en zondag kunt u opnieuw de sfeer van Raveel ademen. U krijgt de unieke kans om een begeleid bezoek te brengen aan de ‘verborgen schatten’ van meester Roger Raveel. De opbrengst van deze Raveelwandelingen gaat integraal naar het Koninklijk Werk IBIS. Ook hier schrijft men zich best vooraf in. (zie detail)

16-5-2015

VLOOT biedt u in het Oostende-voor-Anker-weekend op zaterdag 30 en zondag 31 mei 2015 de unieke kans om een gegidst bezoek te brengen aan de in haar zetel te Oostende verborgen schatten van de overleden kunstenaar Roger Raveel. De Raveelwandeling in het gebouw duurt ongeveer 40 minuten en geeft een unieke blik op de schilderingen die verschillende verdiepingen van het VLOOTgebouw beslaan en een symbiose zijn van de verschillende stijlen die zijn werk bevat. Een gids vertelt u het daarbij horende verhaal. Hierbij alvast enkele sfeerbeelden.

Adres: Sir Winston Churchillkaai 2, Oostende

Uren: start rondleidingen (zowel op 30 als 31 mei): 10u - 11u - 12u - 14u - 15u - 16u - 17u

Inschrijving: telefonisch op 059 566 311, tijdens de werkdagen van 9u tot 11u30 of via vloot@vlaanderen.be

Kost: 3 euro pp - kinderen tot en met 12 jaar gratis - ter plaatse te betalen. De opbrengst van deze Raveelwandeling gaat integraal naar het KW IBIS (www.ibisschool.be).

 

15-5-2015

Op donderdag 7 mei 2015 en begeleid door een stevige bries, voer de ORKA met de gouverneur van West-Vlaanderen aan boord richting zee.  Voor de gouverneur was dit de eerste formele kennismaking met het nieuwe VLOOTreddingsvaartuig en haar bemanning. Tijdens de korte kennismakingstocht met de ORKA was de gouverneur getuige van een oefening ‘opsporen van drenkelingen’, zoals die ingeoefend wordt in nauwe samenwerking met het MRCC van de afdeling Scheepvaartbegeleiding (uitvoeren van de zoekpatronen, methodiek recuperatie drenkeling, …).

Sinds de reorganisatie van de zeereddingsdienst in 2012 levert VLOOT reddingsvaartuigen met voltijdse professionele redders.  Overdag is het vaartuig continu bemand en ’s nachts kan het uitrukken binnen de 8 minuten na de noodoproep.  De ORKA is 19,5 m lang, 6,1 m breed, 2,3 m diep en loopt 28 knopen.  Omwille van haar speciaal ontwerp (beak nose) kan het ook bij zeer slechte weersomstandigheden ingezet worden en blijvend een hoge snelheid aanhouden.  Het vaartuig is uitgerust met een vochtregulerende ruimte (luchtdrooginstallatie) die het welbehagen en het comfort van de slachtoffers bevordert.  Het vaartuig is uitgerust voor 28 passagiers of 4 brancards en 20 passagiers maar kan in totaal 60 personen opvangen.  Het heeft een trekkracht van 6 ton.  Een brandpomp, een draagbare bergingspomp en een AED (automatische externe defibrillator) vervolledigen de standaarduitrusting van de ORKA.

De ORKA wordt op donderdag 28 mei plechtig in gebruik genomen in aanwezigheid van Vlaams minister Ben Weyts.

Enkele sfeerbeelden van de oefening vindt u hier.

15-5-2015

BLOSO, de sportadministratie van de Vlaamse overheid, organiseert op zaterdag 9 en zondag 10 mei 2015 de ‘watersportdagen’.  Tijdens die dagen kan iedereen gratis kennis maken met tal van watersporten.  Ideaal moment dus om te proeven van het ‘varen op het water’ en misschien wel ook het moment om te kiezen voor het maritiem onderwijs en een beroep op het water.  Meer info over de watersportdagen vindt u hier.  Via AreYouWaterproof vindt u meer info over het maritiem onderwijs en de mogelijke beroepen op het water.

3-5-2015

De tweede editie van Haven Gent Loopt op zondag 19 april telde bijna 4.000 lopers.   Het veer Langerbrugge was voor deze gelegenheid ‘autovrij’ gemaakt.

Een uitgebreide fotoreportage van dit evenement vindt u via de website van het Gentse havenbedrijf.

Enkele sfeerbeelden ter hoogte van het VLOOTveer vindt u hier.

22-4-2015

Sinds een 3-tal weken vertoeft de bemanning van de WANDELAAR in het gezelschap van een dolfijn.  Deskundigen van het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee) en zeezoogdierenspecialist Jan Haelters (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, OD Natuur) stellen dat het een zeer mooie en uitzonderlijke waarneming betreft.  Het gaat hier over een ‘tuimelaar’, een gestroomlijnde dolfijnsoort die dankzij de televisieserie ‘Flipper’ en omwille van haar aanwezigheid in dolfinaria, de best gekende dolfijnachtige is bij het grote publiek.  De meer uitgebreide uitleg over deze dolfijn en de achterliggende redenen van het sociale gedrag van deze dolfijn, vindt u hier.

Foto’s en enkele filmpjes van deze waarnemingen via volgende linken: Filmpje 1Filmpje 2 - Filmpje 3  - Foto's

15-4-2015

Kakonda Mfumunsi Papy en Baku Mayema Narcisse, 2 aspirant-loodsen uit Congo die een opleiding volgen van 2 jaar aan de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen, verblijven sinds 6 april aan boord van de WANDELAAR. Ze worden er ondergedompeld in het leven aan boord en kunnen er hun theoretische kennis opgedaan in het eerste semester, uitgebreid in de praktijk ervaren.  Aan boord van de WANDELAAR worden ze ingeschakeld en begeleid door de VLOOTbemanning in zowat alle functies.  Eerder kwamen nog 2 andere Congolese aspirant-loodsen (Suka Mavinga Jean en Tsimba Nsoki Placide) aan boord van de WANDELAAR.  Hier vindt u alvast enkele sfeerbeelden van deze unieke stage.

13-4-2015

Via bijgaande reportage geeft de scheepvaartpolitie duiding bij één van haar taken op zee. VLOOT deelt de bezorgdheid van haar partner rond de veiligheid  op het water. Deze campagne zal VLOOT dan ook versterken in al haar contacten en interventies van de ORKA en andere SAR-eenheden bij reddingen of preventieve aanwezigheden op zee.

13-4-2015

Woensdagnamiddag 8 april raakte een veergebruiker buiten bewustzijn op het ponton in Oostende (kant vismijn). De bemanning van de ROGER RAVEEL, Jason Leenders en Johnny Lambrecht, paste onmiddellijk de reanimatie toe met de hulp van het AED-toestel (Automatische Externe Defibrillator) dat zich aan boord van de ROGER RAVEEL bevond. Dankzij hun eerste hulp kon deze persoon gered worden om vervolgens bij volle bewustzijn overgebracht te worden naar het ziekenhuis voor verdere verzorging.

Alle VLOOTvaartuigen, zowel aan de kust als op de Schelde en het kanaal Gent-Terneuzen, zijn sinds 2012 uitgerust met een defibrillator. De 560 VLOOTmedewerkers kregen in de afgelopen jaren een speciale training om de nodige ervaring op te doen, zowel op vlak van reanimatie als het gebruik van een AED-toestel.

Aanwezigheid van de toestellen en de training hebben met deze interventie hun nut bewezen. De stelling dat dit een substantiële bijdrage kan leveren om de overlevingskansen van slachtoffers bij hartstilstand te vergroten en de eerste hulpcapaciteit aan de bevolking verhoogt, is hiermee onderschreven.

10-4-2015

Samen met nog 15 andere landen was Vlaanderen via haar rederij VLOOT aanwezig op de jaarlijkse bijeenkomst van het forum van de ‘North Atlantic Coast Guard’ dat doorging van 30 maart tot 2 april in Rotterdam (Nederland).   Dit unieke forum biedt de mogelijkheid om via presentaties en workshops inzichten en ‘best practices’ uit te wisselen.  Onder het Nederlands voorzitterschap lag het accent vooral op ‘future operations’.  Dit is een zeer toepasselijk discussieonderwerp geweest in de werkgroep ‘Search and Rescue’ waar kapt. Willem Van Poucke, nautisch dienstchef, de cruciale rol en innovaties van VLOOT kon voorstellen aan de andere vertegenwoordigers.   Hij nam er zelf ook kennis van een aantal evoluties waar alle deelnemende landen toch mee geconfronteerd worden:

 • Beperktere financiële middelen
 • Groeiend aantal incidenten
 • Groeiend gebruik van de kritische nieuwe media waardoor elk incident ook onmiddellijk gevolgd is door het grote publiek

Naast Vlaanderen waren nog andere Belgische kustwachtpartners aanwezig in de werkgroep ‘Illegal drugs’ (federale politie en DOUANE) en in de werkgroep ‘Milieu’ (FOD Leefmilieu). 

Rode draad doorheen de besluiten van alle werkgroepen was de erkenning van het nut van internationale samenwerking en internationaal erkende procedures met het ultieme doel de kwaliteit van de dienstverlening van ‘kustwachtorganisaties’ te verhogen via geavanceerde technische hulpmiddelen en liefst zonder bijkomende kosten voor de samenleving.

Met de komst van de ORKA kan VLOOT samen met haar redders in elk geval een nieuwe stap zetten in de professionele werking van haar zeereddingsdienst.  De VLOOTbemanningen oefenen trouwens zeer frequent zowel in het zoeken naar drenkelingen als qua gebruik van alle reddingsmiddelen die in het kader van incidenten kunnen ingezet worden.

Beelden van de vertegenwoordigers op het forum, een beeld van de nieuwste reddingsboot van VLOOT en een voorbeeld van een SAR / zoekpatroon vindt u hier.

7-4-2015

Voor de 2e keer neemt het havenbedrijf Gent het initiatief om de haven van Gent al lopend te ontdekken.  Het parcours slingert over kaaien, langs dokken, door bedrijven en productiehallen.  Het brengt de lopers op plaatsen waar men anders niet kan komen.  Deelnemers kunnen kiezen tussen verschillende afstanden en er is zelfs ruimte voor een ‘bike/run’.  Om dit vlot te kunnen laten verlopen zal VLOOT het veer aan Langerbrugge die dag autovrij houden tussen 9u en 14u.  Het veer Terdonk op een 4-tal km blijft toegankelijk voor het autoverkeer.  Meer info over de loopwedstrijd vindt u hier.

7-4-2015

40 jongeren die school lopen in de vestiging ’t Kasteeltje in Heist waren sterk onder de indruk van de grote en kleurrijke boeien op het boeienplein te Oostende.  Ze kregen er samen met hun leerkrachten op donderdag 2 april uitleg van VLOOTcollega Ruben Vanhamel over de functie van deze signalisatie op zee.  Het was voor hen bijzonder om te vernemen dat er net zoals voor het wegverkeer ook op zee verkeersregels en signalisatie gebruikt worden.
Tijdens deze ‘beloningsdag’ viel de jongeren nog een extra te beurt toen ze ook aan boord konden stappen van TER STREEP (hydrografisch vaartuig dat omwille van de weersomstandigheden die dag geen metingen kon uitvoeren op zee).  Terwijl een klein groepje aan boord een rondleiding kreeg van de bemanning, konden de andere leerlingen kennis maken met de opdrachten van VLOOT en van het leven en werken op het water, via de bedrijfsfilm en het filmpje van AreYouWaterproof.  VLOOTcollega Sofie Terryn, die instond voor de praktische organisatie van dit bijzonder bezoek, zorgde voor enkele sfeerbeelden.

Foto’s vindt u hier.

Meer informatie over deze ‘bijzondere’ school van het GO! vindt u hier.

Meer informatie over autisme in het teken van authentisme vindt u hier.

3-4-2015

Het wetenschappelijk onderzoeksvaartuig SIMON STEVIN heeft in 2014 183 wetenschappelijke vaardagen op zee uitgevoerd in opdracht van het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee) waarvan 15 meerdaagse vaartochten.  Dit zijn bijna 40 vaardagen meer dan in 2013 en het grootst aantal sinds de opstart van de wetenschappelijke vaarten met de ZEELEEUW.  De SIMON STEVIN werd in totaal gedurende 1649 uur ingezet voor metingen.  Er scheepten in 2014 1184 personen in waarvan 616 wetenschappers en 568 studenten.  Het VLIZ kon voor onderzoeks- en monitoringsactiviteiten op het Schelde-estuarium, net zoals vorige jaren, ook andere schepen van VLOOT inzetten zoals de PIERRE PETIT en de SCHELDEWACHT (48 vaarten in 2014).

De SIMON STEVIN kwam op 25 mei 2012 officieel in de vaart ter vervanging van de ZEELEEUW.  VLOOT neemt het rederijgebeuren voor haar rekening en het VLIZ coördineert de wetenschappelijke activiteiten.  Het schip meet 36m, heeft een diepgang van 3,5m en is uitgerust met alle standaard staalname-apparatuur.  Het schip is ontworpen om tegemoet te komen aan alle noden van het modern zeewetenschappelijk onderzoek.  Het beschikt over hoogtechnologische sonartechnieken, een zeer accuraat plaatsbepalingssysteem en vaart als ‘stil schip’.

Meer over het VLIZ via www.vliz.be.

23-3-2015

Zoals op de weg vormt de signalisatie op het water een cruciale factor in het kader van een veilig en vlot scheepvaartverkeer. De cijfers van 2014 tonen dat de uitval nog nooit eerder zo laag was: ze daalden verder met 46%.

Het aantal storingen varieert naargelang het gebied waarin de boeien en bakens zich bevinden. Uit de monitoring blijkt dat uitval in het Scheldegebied vooral veroorzaakt wordt door aanvaringen. In het kustgebied zijn storingen voornamelijk te wijten aan het wegdrijven van de boeien door sterke winden en stromingen of een falende ketting of lichten.

VLOOT besteedde de laatste jaren veel aandacht aan de optimalisatie van het beheer en het onderhoud van de vaarwegmarkering. Het is daarenboven opmerkelijk dat de daling gerealiseerd werd ondanks de toenemende maximale windsnelheden en het hoger aantal uitgezette boeien op zee (+ 15%).

Via gerichte monitoring werden de storingen beter onder controle gehouden en meer analytisch benaderd. Dit leidde onder andere tot technische verbeteringen alsook de structurele aanpassing van de betonningssystematiek en organisatie:

 • De lichtsystemen werden beter afgesloten en de voedingssystemen zijn verplaatst naar de bovenkant van de boei;
 • Er werden zwaardere stenen voor de verankering en een langere ketting gebruikt voor boeien uitgezet op plaatsen waar de omstandigheden het extreemst zijn (vb. BerguesBk boei die vroeger regelmatig op ‘drift’ was);
 • De zichtbaarheid van de vaarwegmarkering werd geoptimaliseerd;
 • De verankering in het algemeen en de zwakkere schakels in het systeem werden geoptimaliseerd;
 • Het gebruik van compactere modulaire systemen om autonomer te werken en een betere beschikbaarheid te garanderen werd opgestart. Dankzij een compacte noodlantaarn kunnen ook dringende herstellingen op een woelige zee uitgevoerd worden;
 • Alle ijzeren boeien werden door PE-boeien vervangen, in het Scheldegebied en op het kanaal Gent-Terneuzen. Deze boeien scoren veel beter op het gebied van operationele efficiëntie, kost en duurzaamheid maar zijn vooral onderhoudsarmer. Vorige week werd de laatste ijzeren boei vervangen door een PE boei (zie beelden hierbij);
 • Het in gebruik nemen van 2 nieuwe boeienleggers: de ZEETIJGER ingezet aan de kust en de ZEESCHELDE vanuit Antwerpen. Deze vaartuigen zijn niet alleen performanter dan hun voorgangers maar ook uitwisselbaar waardoor een efficiëntieverhoging te noteren is.
   

VLOOT zet in totaal met de ZEETIJGER en de ZEESCHELDE 300 boeien uit waarvan:

 • 200 op zee;
 • een 4-tal op het kanaal Gent-Terneuzen;
 • een 82-tal in het Scheldegebied vanaf de grens met Nederland tot Temse;
 • een 14-tal op de Rupel.

In de nabije toekomst krijgt ook de vaargeul voorbij Temse brug tot Sint-Amand 15 boeien in opdracht van W&Z.

Enkele beelden vindt u hier.
Op bijgaande grafiek wordt het totaal aantal storingen weergegeven voor de jaren 2012, 2013 en 2014.

17-3-2015

Met een stralende zon in de rug zijn op 12 maart 2015 dertien VLOOTcollega’s naar het VLOOTgebouw in Oostende gereisd om samen met een dertigtal meer ervaren gepensioneerden en de directie afscheid te nemen van hun actieve loopbaan.

De genodigden werden onthaald op een feestelijk koffiebuffet waarbij al snel de herinneringen en ‘weet je nog …’  ter sprake kwamen.  Tijdens het meer formeel gedeelte heeft algemeen directeur Yves Goossens zijn appreciatie meegegeven voor de inspanningen die er mee toe geleid hebben dat VLOOT staat waar ze nu staat.  Onder meer dankzij de inspanningen van vele VLOOTcollega’s zien we heel wat nieuwe VLOOTschepen rondvaren zowel aan de kust als in de Scheldewateren te Vlissingen en Antwerpen en uiteraard ook op het kanaal Gent-Terneuzen te Gent. Directeur Personeel & Organisatie Johan Onraedt heeft op zijn beurt een kort overzicht gegeven van de loopbaan van betrokken collega’s.  Na de intussen traditionele groepsfoto was er ruim tijd om nog na te praten.

Beelden vindt u hier.

13-3-2015

Terwijl de zon af en toe van achter de wolken kwam, namen ruim honderd genodigden plaats aan boord van de SCHELDE en op de aanliggende steiger. Rond 16.00 uur op maandag 9 maart 2015 kregen de vier nieuwe redeboten hun traditionele champagnedoop in Antwerpen onder het goedkeurend oog van de aanwezigen.

Gebouwd bij Baltic Workboats (Estland) en ingezet voor het Nederlandse en Vlaamse loodswezen, betekenen deze eenheden een belangrijke investering in een duurzame en efficiënte dienstverlening die de Vlaamse overheid via VLOOT realiseert ten voordele van de Vlaamse havens. De redeboten kostten elk afgerond 1,5 miljoen euro. Ze kenmerken zich door betere overstapmogelijkheden voor de loodsen, een veel beperkter brandstofverbruik voor eenzelfde dienstverlening en een innovatieve rompvorm.

Na een korte inleiding door de heer Yves Goossens (algemeen directeur VLOOT) namen achtereenvolgens de heren Jüri Taal (bestuurder Baltic Workboats) en Fred Kuipers (Voorzitter Regio Scheldemonden, Nederlands Loodswezen) het woord. Zowel de performantie en de bouw van deze vaartuigen, het belang van dit project voor de werf en de samenwerking tussen de Vlaamse en Nederlandse diensten in Vlissingen kwamen nadrukkelijk aan bod. Het feit dat ook de Nederlandse loodsen eindgebruikers zijn van deze vaartuigen werd duidelijk meegegeven. Tot slot nam de Vlaams minister bevoegd voor onder meer mobiliteit en openbare werken, de heer Ben Weyts, het woord. In zijn speech belichtte hij het belang van toekomstgerichte investeringen en de efficiëntiewinsten die daarmee gepaard moeten gaan. Met een knipoog verwees hij naar het feit dat deze vier redeboten nu plots vier belangrijke meters kregen. Daarnaast onderstreepte hij het feit dat nog te weinig meisjes en vrouwen een maritieme opleiding en loopbaan overwegen, terwijl net deze opleidingen mee de toekomst van onze havens en de scheepvaart vorm geven en ondersteunen.

Vervolgens begeleidden vier studenten van de Hogere Zeevaartschool elk een meter naar hun schip, waarna ze de doop uitvoerden en met hun metekind een korte tocht op de Schelde maakten.

De meters van de redeboten:

 • RAAN – mevrouw Marijke Verboven – echtgenote van Ben Weyts (Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Toerisme, Vlaamse Rand en Dierenwelzijn)
 • HONTE – mevrouw Elisabeth Houben – echtgenote van Axel Buyse (Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Nederland)
 • DEURLOO – mevrouw Monique Jansen – echtgenote van Fred Kuipers (Voorzitter Regio Scheldemonden, Nederlands Loodswezen)
 • ZEEASTER – mevrouw Anne-Marie Duytschaever – echtgenote van Tony Verresen (Directeur-Voorzitter van LOODSWEZEN dab)

Beelden vindt u hier.

11-3-2015

Op dinsdag 3 maart 2015 werd het ANIP Noordzee (Algemeen Nood- en Interventieplan) grootschalig geoefend. ‘Brand aan boord van het roro-schip Pride of Defence (500 passagiers, 60 bemanningsleden) met een tiental gewonden, te evacueren’ was het scenario. Zoals bij een echte calamiteit, kwam de melding van het vaartuig in nood terecht bij het MRCC (Maritiem Reddings- en Coördinatie Centrum) in Oostende. Van daaruit werden de richt- en communicatielijnen volgens het ANIP opgestart. De verschillende disciplines werden samengebracht in het CP-OPS en onder leiding van gouverneur Carl Decaluwé kwam de beleidscoördinatie in het CC-PROV samen in de crisisruimte.

Tijdens deze ‘table top oefening’ was kapt. Willem Van Poucke, nautisch dienstchef – projecten, de kapitein van het fictief schip terwijl kapt. Kevin Depuydt, operations manager kust, als expert in discipline 1 (hulpverleningsoperaties) zetelde. Algemeen directeur van VLOOT, kapt. Yves Goossens, was oefenleider in het CP-OPS, terwijl in het CC-PROV Anne Martens (arrondissementscommissaris) de leiding van de oefening op zich nam. Ook kapt. Siska De Coninck, VLOOT’s training officer was betrokken bij de voorbereiding van deze grootschalige oefening.

De oefening getuigde van een steeds meer geïntegreerde werking, onderlinge afstemming en kennis van de vele federale en Vlaamse partners, zowel op het water als aan land. Ze betekende dan ook opnieuw een stap vooruit in de aanpak van grote calamiteiten op zee.

11-3-2015

Na een intensieve externe audit bevestigde AIB-VINCOTTE de ISO 9001:2008 en ISO 14001:2004 certificaten van VLOOT. De hernieuwingsaudit ging voor het eerst volledig geïntegreerd door, waardoor zowel de kwaliteitsnormen (ISO 9001) als de milieuaspecten (ISO 14001) samen werden beoordeeld. De nieuwe auditoren detecteerden tijdens de audits geen nonconformiteiten. Vanzelfsprekend brachten ze wel nieuwe tips en uitdagingen mee, die naar een nog optimaler systeem kunnen leiden en VLOOT verder vooruit kunnen stuwen.

De audit zelf nam 7 mandagen in beslag. De auditoren bezochten dan ook heel wat vaartuigen (TER STREEP, WIELINGEN, DEURLOO, RAVELINGEN, ORKA, ZEETIJGER, ZEESCHELDE, ….) om na te gaan of de operationele en technische werkzaamheden in de verschillende locaties efficiënt en conform het beheershandboek werden uitgevoerd. Ook de administratie en de rederijgebonden processen aan de wal kregen een grondige doorlichting (training en opleidingen, logboeken, aankoop, klantencontacten, afvalbeheer, algemeen beleid en communicatie).

Tijdens de afsluitende meeting gaven de auditoren - voor wie het een eerste kennismaking met VLOOT was - mee dat ze bijzonder positief verrast werden door het enthousiasme, de openheid en het grote operationele engagement van de VLOOTcollega’s.

1-3-2015

De gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, nodigde op woensdag 11 februari 2015 alle diensten die op één of andere manier betrokken kunnen zijn bij het uitvoeren van taken in geval van een ramp op zee uit. De Marine had hiervoor haar lokalen in haar basis van Zeebrugge ter beschikking gesteld.

Het Algemeen Nood- en Interventieplan Noordzee (ANIP) is sinds eind vorig jaar gefinaliseerd en beschrijft de alarmering van de verschillende betrokken diensten. Tijdens de infosessie kregen de aanwezigen een toelichting over de organisatie van de noodplanning op de Noordzee. De vijf disciplines werden in detail voorgesteld door de betrokken vertegenwoordigers. VLOOT is met haar vaartuigen en via haar partners betrokken in elke discipline van dit nieuwe noodplan.

Anne Martens, arrondissementscommissaris en verantwoordelijk voor de noodplanning, presenteerde de algemene informatie over het ANIP. Kapt. Réjane Gyssens, hoofd van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum, gaf duiding bij discipline 1 over hulpverleningsoperaties op zee. Filip Lingier, adjunct federaal gezondheidsinspecteur, die op dinsdag 10 februari 2015 nog een bezoek bracht aan de WANDELAAR, presenteerde samen met zijn collega Astrid Fortuin, psychosociaal manager, de rol van hun team. Vervolgens nam commissaris Jan Garcet van de scheepvaartpolitie het woord over de rol en de uitgebreide verantwoordelijkheden van de politie in het kader van discipline 3. Johan Boydens, bevelhebber van de civiele bescherming Jabbeke, gaf toelichting over de rol van de civiele bescherming. Tot slot bracht Saskia Vanhove, attaché noodplanning, duidelijkheid rond de uitgetekende communicatielijnen en het woordvoerderschap van de gouverneur, die zeer belangrijk zijn bij de organisatie van een crisiscommunicatie. De informatiesessie werd afgesloten met een panelgesprek en vragenronde onder leiding van de gouverneur van West-Vlaanderen.

De zeer ruime en brede aanwezigheid onderstreepte de zin voor samenwerken en het streven naar goede afstemming die bij noodsituaties vanzelfsprekend van uiterst belang zijn.

17-2-2015
Overdracht technische know how

Met het einde van de droogdokbeurt van de WESTERSCHELDE en de SIMON STEVIN kwam ook een einde aan de begeleiding en aan de stages van een aantal hogeschoolstudenten in het kader van hun masteropleiding industriële wetenschappen – maritieme technieken aan de KU Leuven.

VLOOT was zeer verheugd te vernemen dat alle stagiairs zeer hoge scores kregen voor hun stages en masterproef. Bijzonder is dat de bevindingen uit hun eindwerk direct kunnen toegepast worden op de vaartuigen van VLOOT.

Eén van de opmerkelijke resultaten betrof de haalbaarheidsstudie om een uniform brandstofovervulbeveiligingssysteem VLOOTbreed te installeren. In het eindwerk onderzochten de studenten niet alleen de technische haalbaarheid maar werkten ze ook een investerings- en een uitvoeringsdossier per VLOOTvaartuig uit. De bevindingen en het voorbereidende werk worden ondertussen al toegepast in de praktijk. De vaartuigen in droogdok (WESTERSCHELDE, ZEETIJGER, SIMON STEVIN) zijn de pioniers. Stap voor stap zullen de andere vaartuigen uitgerust worden met het systeem.

Het bunkerproces bij de meer dan 40 schepen creëert inderdaad een potentieel risico op overvulling en bijgevolg een kans op vervuiling. Door toepassing van de resultaten uit dit eindwerk kunnen de gevaren voor verontreiniging, brandgevaar, financiële schade en imagoschade vermeden worden. Tijdens de verdediging van dit eindwerk kreeg VLOOT bovendien een voortrekkersrol toegemeten door de genomen maatregelen om dit systeem te introduceren. Op dit moment is het systeem nog niet verplicht en bovendien door weinig anderen onderzocht.

Met deze mooie resultaten kunnen we gerust stellen dat naast de stages voor de studenten aan de maritieme instellingen, de begeleiding van studenten technisch onderwijs zowel in de praktijk als voor thesissen, intussen volwaardig geïntroduceerd zijn bij VLOOT.

Ing. Benoît Versavel, superintendent en rechterhand van ing. Frank Aerssens (directeur technische dienst), in team met superintendent ing. Benedikt Claeys en de andere collega’s van de technische dienst van VLOOT begeleidden de jongste weken en maanden volgende studenten tijdens hun stage of in de opmaak van hun eindwerk:

 • De heer Ronald Deleersnyder (stage en eindwerk rond droogdok ZEETIJGER)
 • De heer Gert-Jan De Bruycker (stage rond droogdok WESTERSCHELDE)
 • De heren Gerwout Verhoefs en Jonathan Debruyckere (thesis overvulbeveiligingssysteem)

 

Beelden met betrekking tot de stage ‘droogdok ZEETIJGER’ vindt u hier.

Hier vindt u beelden van de stages ‘droogdok WESTERSCHELDE’ en ‘droogdok SIMON STEVIN’.

13-2-2015

Het agentschap W&Z kondigt herstellingswerken aan de Meulestedebrug aan. De werken starten op 16 februari 2015 vanaf 10 uur en lopen normaal ten einde op woensdagavond 18 februari 2015. Voetgangers en fietsers kunnen tijdens de werken gebruik maken van de Meulestedebrug. Het gemotoriseerd verkeer moet de omleiding volgen. Een handig alternatief zijn de veerdiensten in Langerbrugge en Terdonk.

Ligging veerdiensten zie: Langerbrugge en Terdonk.

12-2-2015

In het kader van de organisatie van de inzet van de medische middelen op zee, is de WANDELAAR als meest geschikte schip bevonden om een medisch urgentieteam aan boord te brengen voor de inzet en triage op zee. Op het moment dat een vaartuig na een incident geëvacueerd moet worden, zou het de bedoeling zijn om de gewonde geëvacueerden aan boord van de WANDELAAR te brengen. Daar krijgen ze de eerste zorgen en kan hun toestand stabiliseren. Daarna kan een 'selectie gemaakt worden' op basis van hun gezondheidstoestand (‘triage’).  De geëvacueerden kunnen naargelang de ernst van hun toestand ontscheept worden via de helikopter of via een ander vaartuig.

Filip Lingier van de Federale Gezondheidsinspectiedienst West-Vlaanderen en Marnix Buysschaert, gespecialiseerd in noodplanning, stapten op dinsdag 10 februari 2015 aan boord van de WANDELAAR.  Kapt. Willem Van Poucke, nautisch dienstchef – projecten, die deze 'medisch noodplanspecialisten' begeleidde, kon tijdens de rondleiding en het bezoek meer duidelijkheid geven rond hun praktische vragen zoals over het aan boord komen van de medische teams.

Enkele beelden van het bezoek van Filip Lingier en Marnix Buysschaert aan de WANDELAAR vindt u hier.

10-2-2015

Tijdens de nacht van donderdag 5 februari op vrijdag 6 februari kapseisde een binnenschip in het drukke vaarwater van de Westerschelde. Het schip bleef omgekeerd drijven. Verschillende vaartuigen gingen onmiddellijk ter plaatse, waaronder de VLOOTredeboten die de dienstverlening  voor het loodswezen te Vlissingen invulling geven. De DEURLOO met gezagvoerder Peter van Belzen ondersteunde de reddingsactie tijdens de nacht terwijl de HONTE de beloodsingen verder op zich nam. Omstreeks 2u00 heeft de DEURLOO ook het MIRG-team van de Vlissingse brandweer ter plaatse gebracht van het incident.  Heel snel werd één van de drie bemanningsleden gered. Een tweede persoon die zich nog binnenin het wrak bevond werd levend opgepikt in de morgen. Een derde bleef nog vermist.

Zie ook de berichtgeving via HVZeeland.

6-2-2015

Op 7 en 8 maart 2015 zet de werf van de Deurganckdoksluis voor de laatste keer haar deuren open voor het grote publiek. Het ideale moment om de grootste sluis ter wereld van dichtbij te bewonderen, vooraleer deze voorgoed gevuld wordt met Scheldewater!

68 meter breed, 500 meter lang en maar liefst 18 meter diep… Niet alleen de grootte van de Deurganckdoksluis is bijzonder. Op de noorderwand van de sluis maakt de Belgische graffiti-kunstenaar Cazn een reuzengrote tekening van 320 meter lang en 9 meter hoog, die de sluis extra uniek maakt.

Klik hier voor meer informatie over het evenement. 

4-2-2015

Op woensdag 21 januari scheepte Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts in aan boord van de tenderswath WIELINGEN. Vergezeld door Nathalie Balcaen (adviseur van de minister), kapt. Guy De Vleeschauwer (operationeel directeur loodswezen) en kapt. Yves Goossens (algemeen directeur VLOOT) brachten gezagvoerder Alain Verleene en zijn bemanning hem naar de Wandelaar Pilotage area, waar zij om 22u00 op een rustige zee en onder een schitterende sterrenhemel aankwamen, te midden van de drukte van de scheepvaart vanuit en richting de Vlaamse havens.  Daar werd samen met zeeloods Peter Swysen overgestapt op de bulkcarrier OSHIMA ISLAND die in de ochtend van 22 januari in Antwerpen aanmeerde. De tocht aan boord van dit schip onder Singaporaanse vlag, met een diepgang van 14,5m en een lengte van 225m, liet de minister toe om enerzijds kennis te maken met de swathbeloodsingsmethodiek en anderzijds de specifieke uitdagingen te zien waar de loodsen dagelijks op zee en op de Schelde voor staan. Het schip werd gekenmerkt als “tijsuper”, wat inhoudt dat de beloodsing en opvaart volgens een zeer strikte, tijgebonden planning moest gebeuren.  Enkele beelden vindt u hier.

 

23-1-2015

De laatste jaren werd veel gecommuniceerd over de invoering van de zwavelrichtlijn. Sinds 1 januari 2015 mag de zwaveluitstoot in de Kanaalzone, de Noordzee en de Baltische regio maximum 0,1% bedragen.

Begin 2008 besliste VLOOT om geleidelijk aan over te stappen op zwavelarme brandstof. Een belangrijke mijlpaal in het intern milieubeleid was 2 april 2009: het moment dat alle VLOOTvaartuigen omgeschakeld waren. Deze realisatie betekende toen een vermindering van vier ton SOx-uitstoot per jaar in de Vlaamse havens en op de Vlaamse waterwegen.

Voor de nieuwe vaartuigen worden ook grote inspanningen geleverd op vlak van rompvorm, geluidniveau, verblijfscomfort en milieu. Onder andere door de toepassing van moderne technologie merken we immers een forse daling van het gemiddelde brandstofverbruik.

In Vlissingen bijvoorbeeld, verbruiken de RAVELINGEN en de nieuwste redeboten gemiddeld 33% brandstof per jaar minder, wat een aanzienlijke daling van de CO2-uitstoot betekent vergeleken met de oude redeboten.

In 2015 zal VLOOT haar duurzaam milieubeleid versterken door onder meer een actieve begeleiding van de VLOOTbemanningen via ‘ecocoaching’. Daarnaast zullen de collega’s binnenkort uitgenodigd worden om ook aan de wal mee te werken aan een structureel programma om het energieverbruik van VLOOT te doen dalen (nutsvoorzieningen in de gebouwen, afvalstromen, …).

VLOOT geeft hiermee ook invulling aan de door de Vlaamse Regering gestelde ambities rond duurzame scheepvaart, permanente innovatie in scheepsbouw, energie-efficiëntie en het verder vergroenen van de vloot.

21-1-2015
WESTDIEP beloodst grootste containerschip ter wereld!

De gloednieuwe ‘China Shipping Container Lines Globe’ vertrok in december vanuit China voor haar ‘maiden trip’. Na verschillende tussenstops, meerde het vaartuig op 17 januari 2015 aan in de haven van Zeebrugge. De 'CSCL Globe', één van de grootste ter wereld, werd in de aanloop naar de haven beloodst via de WANDELAAR en de WESTDIEP. Het 400 meter lange schip heeft een diepgang van 16 meter en een capaciteit van 19100 TEU. De totale capaciteit anders bekeken: alle containers kunnen een ketting van 115 kilometer vormen.

De haven van Zeebrugge investeerde in de toegankelijkheid van haar haven om dergelijke nieuwe schepen te kunnen ontvangen. Het havenbestuur stelt zeer veel belang te hechten aan de samenwerking met ‘China Shipping Container Lines’.

Enkele beelden vindt u hier.

19-1-2015
artist impression SIRIUS

De Vlaamse regering heeft op 19 december 2014 haar goedkeuring gegeven aan de bouw van een nieuw multifunctioneel vaartuig voor de Noordzee. VLOOT heeft op 8 januari 2015 deze opdracht gegund aan de scheepswerf Socarenam s.a.s. uit Boulogne-sur-Mer.

De SIRIUS zal op termijn de ZEEHOND vervangen, die vanuit Oostende opereert op de Noordzee. De onderhoudskosten van het vaartuig stijgen sterk vanwege haar leeftijd en het schip voldoet niet meer aan de operationele noden en normen. Daarenboven kan de ZEEHOND slechts voor een te beperkt aantal taken ingezet worden. Rekening houdend met het te doorlopen traject en de bouwperiode verwacht VLOOT het vaartuig in 2016.

Het nieuwe vaartuig zal multifunctioneel inzetbaar zijn voor o.a. volgende activiteiten:

 • search & rescue en brandbestrijding
 • zeevisserijcontrole
 • olieveegoperaties in formatie met andere schepen
 • uitzetten en onderhouden van boeien
 • hydrografische en hydrologische metingen/peilingen op de Noordzee (indien noodzakelijk ook op de Schelde) en specifieke onderzoeksopdrachten
 • verruimde en structurele opleidingsmogelijkheden voor het Vlaams maritiem onderwijs
 • tal van andere opdrachten die passen in een toekomstgericht Noordzee- en havenbeleid, en een ruimere afstemming en efficiëntieverhogingen met de talrijke stakeholders, binnen en buiten het beleidsdomein, en de buurlanden mogelijk maken

De multifunctionaliteit van het vaartuig zal niet alleen leiden tot een kleinere en kostenefficiëntere vloot (lagere onderhoudskosten, hogere redundantie, hogere beschikbaarheid, ...) maar het zal ook voldoen aan de strengste milieunormen en –wetgeving. Het vaartuig zal ca. 45 meter lang en 11 meter breed zijn. De investering bedraagt ca. 11 miljoen euro.

Het project sluit aan bij het beleid dat Vlaams minister Ben Weyts voert ten voordele van de ruimere toegankelijkheid van de havens, het vlot en veilig scheepvaartverkeer en de verdere efficiëntieverhoging binnen de Vlaamse overheidsrederij VLOOT. De SIRIUS moet daarenboven de opleidingsmogelijkheden voor het maritiem onderwijs sterk verruimen.   Het persbericht van de minister vindt u hier.

Enkele 3D-beelden van het vaartuig vindt u hier.

12-1-2015