VLOOT voert in team met de Vlaams hydrografie (afdeling KUST) en in opdracht van het havenbedrijf Antwerpen metingen en staalnames uit in het Antwerps havengebied.  De PIERRE PETIT werd deze week gespot in het Bonapartedok, in de schaduw van het MAS. Beelden.

De PIERRE PETIT is het recentste hydrografisch VLOOTvaartuig. Het werd op 17 september 2013 plechtig in gebruik genomen door haar meter mevr. Wivina Demeester – De Meyer. Meer info vindt u hier.

20-12-2014

Op 12 december 2014 kwamen een 35-tal dames van WISTA Belgium samen voor hun jaarlijkse eindejaarslunch. Yves Goossens trad op als gastspreker. Naast een introductie over VLOOT en de weg die de rederij al sinds 2004 aflegde, brak hij eveneens een lans voor meer vrouwen in varende loopbanen. Aan boord van veel schepen zijn dames nog steeds een kleine minderheid omdat er niet alleen te weinig meisjes kiezen voor een maritieme opleiding, maar ook te vlug uit een maritieme loopbaan stappen. Net zoals bij de doopmeters van de VLOOTschepen en de vrouwelijke collega’s binnen VLOOT, pleitte hij er ook bij de aanwezige WISTA-leden voor om maritieme loopbanen op zee of in de binnenvaart nog meer kenbaar te maken bij meisjes. Kapt. Carmen Dewilde, voorzitter van WISTA Belgium en in 2013 nog internationaal “WISTA Personality of the Year”, liet vervolgens nog vragen op de spreker afvuren.  Enkele sfeerbeelden vindt u hier.

WISTA staat voor Women’s International Shipping & Trading Association en is een netwerkorganisatie voor vrouwen met managementfuncties binnen de maritieme industrie (www.wista.net/be).

Info over maritieme opleidingen via www.areyouwaterproof.be

 

19-12-2014
Nazicht van een boei

In opdracht van en in samenwerking met de collega’s van de nv Waterwegen & Zeekanaal zal VLOOT instaan voor het uitzetten van additionele vaarwegmarkering op de Boven-Zeeschelde, stroomopwaarts van de brug van Temse en op de Rupel vanaf de monding tot in Niel. Deze vaarwegmarkering zal dienen om de binnenscheepvaart veiliger en vlotter te laten verlopen.

De multifunctionele boeienlegger ZEESCHELDE zal instaan voor het uitleggen van 20 extra boeien. Er worden vier reserveboeien ter beschikking gehouden. In het Scheldegebied verzekeren nu reeds een negentigtal boeien een veilig en vlot scheepvaartverkeer. Het nieuwe project betekent een belangrijke capaciteitsuitbreiding.

Net zoals voor de andere boeien op de Schelde en het kanaal Gent-Terneuzen, gaat het hier over kunststofeenheden. Deze boeien bieden tal van voordelen, zowel op het gebied van operationele efficiëntie, kost als duurzaamheid. Het nieuwe type PE-boei is onderhoudsarmer dan stalen boeien. Het lokaal onderhoud kan met een kleiner vaartuig ecovriendelijker gebeuren. Schilderwerk wordt vermeden waardoor er minder verfresidu’s in het water terecht komen. Daarnaast hebben PE-boeien een betere ecoscore dan hun stalen voorgangers en zijn ze eenvoudig recycleerbaar.

Het project sluit aan bij de ambities op het gebied van duurzaamheid, het vergroten van de capaciteit en de veiligheid op de Vlaamse waterwegen en de nauwere en meer geïntegreerde samenwerking tussen de diensten binnen de Vlaamse overheid.

15-12-2014
aankomst ZEEASTER in Antwerpen

De nieuwe redeboot ZEEASTER is op donderdag 4 december 2014 aangekomen in Antwerpen. Het vaartuig is specifiek ontworpen voor het transport van personen op de Schelde en de Noordzee. Naast het beloodsen van schepen ter hoogte van de rede van Antwerpen, kan de redeboot ook ingezet worden om alternatieve taken uit te voeren.

De ZEEASTER is op 28 november 2014 vertrokken uit Estland, van de werf Baltic Workboats, maar diende onderweg te schuilen door de slechte weersomstandigheden. Eenmaal de weersomstandigheden het opnieuw toelieten, hervatte de ZEEASTER haar tocht richting haar nieuwe thuishaven Antwerpen.

Het vaartuig heeft een lengte van 20,30 meter, een breedte van 5,70 meter en een diepgang van 0,87 meter. De ZEEASTER is uitgerust om veelvuldig te praaien, ook met vaartuigen die een lage vrijboord hebben.

Beelden van de aankomst vindt u hier.

5-12-2014
Voorbereiding droogdok ZEETIJGER

VLOOT biedt aan boord van haar schepen sinds lang stageplaatsen aan. Dit zowel aan maritieme instellingen als aan individuele studenten. Maar ook aan hogeschoolstudenten (masteropleiding industriële wetenschappen - afstudeerrichting maritieme technieken) en aan andere technisch gerichte studies geeft VLOOT mogelijkheden. Naast de stages worden studenten daarenboven begeleid en ondersteund bij het maken van eindwerken. Binnen deze groep bevinden er zich trouwens ook VLOOTcollega’s die gekozen hebben om zich tijdens hun vrije uren verder bij te scholen.

Laatstejaarsstudent Ronald Deleersnyder combineert op deze wijze zijn job bij VLOOT als hoofdscheepstechnicus aan boord van de ZEETIJGER met een opleiding aan de Odisee-Technologiecampus in Gent, die deel uitmaakt van de Associatie KU Leuven. Hij heeft ervoor gekozen een eindwerk te maken gerelateerd aan de vaartuigen van VLOOT en zijn job. Een van de onderdelen van zijn eindwerk is de volledige technische voorbereiding van het droogdok van de ZEETIJGER. De werken starten op 9 december 2014 en gaan door op het terrein van Gardec, een scheepswerf in Zeebrugge. Naast Ronald Deleersnyder krijgen nog enkele ingenieurs- en zeevaartschoolstudenten begeleiding.

VLOOT is daarenboven via de hogescholen zelf betrokken bij maritieme opleidingen. Het jureren van eindwerken en het zetelen in adviescommissies samen met andere maritieme spelers zijn hier voorbeelden van. Het structureel verankeren van maritieme knowhow in Vlaanderen, en dit op een zo breed mogelijke manier, is vanzelfsprekend een belangrijke opdracht en uitdaging voor de rederij.

Enkele beelden van de voorbereiding door Ronald Deleersnyder en Benedikt Claeys van het droogdok van de ZEETIJGER vindt u hier.

4-12-2014
doop PIETER BRUEGEL

Op dinsdag 2 december 2014 doopte Francine Vervenne de veerboot PIETER BRUEGEL. Dit in het bijzijn van Ben Weyts, Vlaams minister bevoegd voor mobiliteit, openbare werken, Vlaamse rand, toerisme en dierenwelzijn, Hugo Morel, Executive Vice President Umicore nv (echtgenoot van de meter) en Paul Capals, voorzitter van de vzw Bruegelkring. Aansluitend maakten de 60 aanwezige genodigden, waaronder ook Jacques D'Havé, administrateur-generaal van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, Annick De Ridder, Vlaams volksvertegenwoordiger, Kathelijne Toen, voorzitter van het districtscollege van Hoboken en vertegenwoordigers van Scheepswerf Van Os Yerseke, een kleine tocht op de Schelde, langsheen de vestiging van Umicore, die voor deze dag samen met VLOOT gastheer was.

Voorafgaand aan het champagnemoment werden de genodigden in de aula van het bedrijf verwelkomd door kapt. Yves Goossens, algemeen directeur VLOOT. De heer Paul Capals gaf vervolgens een korte schets over de figuur Pieter Bruegel en de heer Hugo Morel belichtte het belang van het veer en de duurzaamheid van deze vervoersmodus voor zijn vestiging. Tot slot legde Ben Weyts op een enthousiaste manier de link tussen de nieuwe veerboot PIETER BRUEGEL en zijn verschillende bevoegdheidsdomeinen. Daarna nodigde hij iedereen onmiddellijk uit tot actie. De genodigden werden samen met de aanwezige pers met bussen naar de aanlegplaats van de veerboot gebracht. Gezagvoerder Etienne Van Holt en zijn team stonden hen op te wachten. Na het doopmoment en de tocht op de Schelde ging een receptie door. Alcoholvrij, in de beste traditie van Umicore en VLOOT.

De Pieter Bruegel werd afgebouwd door Scheepswerf Van Os Yerseke en vervangt de oude veerboot SIMON STEVIN. Dit laatste vaartuig wordt na een zeer lange staat van dienst nog even als reserveboot bijgehouden. Opmerkelijk is dat de PIETER BRUEGEL op enkele belangrijke duurzaamheidspunten heel wat beter scoort dan haar voorganger:

 • het verbruik wordt gehalveerd;
 • warmterecuperatie op de motoren;
 • visueel zicht van op de brug;
 • doorgedreven geluidsisolatie van de machinekamers;
 • minder compartimenten waardoor het onderhoud eenvoudiger en goedkoper kan gebeuren.

 

Beelden van de doop vindt u hier. De persmededeling van minister Ben Weyts vindt u via persbericht doop PIETER BRUEGEL.pdf.

3-12-2014

Op zondag 23 november 2014 voer de R5-TUIMELAAR de nieuwe reddingsboot R6-ORKA tegemoet. Deze laatste zou voor de eerste maal haar thuishaven Oostende aanlopen, na een tocht van twee dagen. Op vrijdag 21 november 2014 verliet de ORKA de werf in Lorient, met een gemengde bemanning van de werf en VLOOT aan boord. Gezagvoerder Mark Vanderwal en Alexander Van Den Bussche (technische dienst) konden op die manier niet alleen kennis maken met het vaartuig, maar ook nagaan of er nog specifieke aandachtspunten aan het licht kwamen tijdens de transit.

Ter hoogte van Koksijde kwam de ORKA in het zicht van de TUIMELAAR, waar naast de bemanning ook kapt. Réjane Gyssens (hoofd MRCC) en kapt. Yves Goossens mee aan boord waren. Rond 10.30 uur liep de ORKA vervolgens de haven van Oostende binnen, vergezeld door de TUIMELAAR en de SPN-09. De ZEEHOND liet haar brandbluskanonnen spuiten als eerbetoon bij deze eerste aanloop.

Van zodra de ORKA tegen de kaai afmeerde, brachten de aanwezige VLOOTcollega’s en kapt. Gyssens een bezoek. De R6-ORKA is 19,60 meter lang, 6,14 meter breed en heeft een diepgang van 0,95 meter. Er is plaats voor 27 drenkelingen. Dankzij de lage vrijboord van het achterdek, kunnen drenkelingen gemakkelijk, vlot en veilig aan boord genomen worden. Het vaartuig is geschikt om ingezet te worden tijdens zwaardere weersomstandigheden. Naast de moderne apparatuur aan boord om de veiligheid te waarborgen tijdens operationele activiteiten, is de constructie zelfrichtend.

Op maandag 24 november 2014 ging, na een laatste inspectie van de federale collega’s van de Scheepvaartcontrole/vlaggenstaat de formele oplevering door en werd bij de eigendomsoverdracht van de werf naar de Vlaamse Overheid/VLOOT de Franse vlag ingeruild. Dhr. Jan Vandamme vertegenwoordigde de werf Chantiers Navals Bernard (Locmiquelic-Frankrijk).

Aansluitend ging nog een korte vaart door, waarbij ir. Nathalie De Jaeger (FOD Mobiliteit en Vervoer – Maritieme Zaken) en ir. Davy Vandecasteele (Bureau Veritas) aansloten. Zij hadden net een DOC-ISM-audit afgewerkt.
De komende maanden zullen de verschillende reddingsploegen met het vaartuig familiariseren, waarna de ORKA formeel zal overnemen van de TUIMELAAR (die dan reservevaartuig wordt).

Foto's van het vertrek, de aankomst en de oplevering vindt u hier, een filmpje van de aankomst vindt u hier.

26-11-2014

Op maandag 17 november 2014 bracht de 9-jarige Milan Offermans onder begeleiding van de federale en lokale politie een kort bezoek aan de SPN-09. De politie vervulde hiermee niet alleen een jongensdroom. Dit bezoek kaderde ook in het opleidingsprogramma van de gemotoriseerde politie voor begeleiding van VIPS. Deze 9-jarige VIP kwam kennis maken met de scheepvaartpolitie en wist te melden dat hij liever geen kapitein van het vaartuig wil worden maar een echte politieman. Tijdens de vaartocht speurde hij naar haaien. Enkele beelden vindt u hier.

21-11-2014

Op 17 november waren de ZEEHOND en ZEETIJGER twee van de hoofdrolspelers in de amfibische landingsoefening van militaire troepen aan de kust. Deze landing kaderde in een grootscheepse oefening met de naam ‘Storm Tide 2’ georganiseerd door defensie van 16 tot en met 21 november, zowel in de provincies West-Vlaanderen, Limburg, Luik, Waals-Brabant en Nederland.

Het doel was het trainen van procedures en technieken voor evacuatie en repatriëring van landgenoten. De ZEETIJGER en de ZEEHOND werden ingezet om in totaal 150 mariniers van Nieuwpoort naar Oostende en terug te varen met het oog op een landing van de troepen in de haven van Oostende. Enkele beelden vindt u hier.

18-11-2014

Op donderdag 30 oktober 2014 werd vanaf de SIMON STEVIN een reuzenhaai gespot.  Meer berichten en info via:

VLIZ-facebookpagina/SIMON STEVIN

VTMnieuws en FOCUS-WTV

5-11-2014

Training officer/DPC kapt. Siska De Coninck vertegenwoordigde VLOOT op de Europese regionale meeting van IMRF (International Maritime Rescue Federation) op 30 en 31 oktober 2014. Deze meeting ging door in Amsterdam onder voorzitterschap van de Nederlandse reddingsdienst KNRM (Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij).
 
Naast het organiseren van een zeer ruime ervaringsuitwisseling tussen de uit meer dan 15 landen aanwezige reddingsdiensten, stelde de KNRM ook haar nieuwste reddingsboot voor.
 
Sinds de historische reorganisatie van de zeereddingsdienst in 2012 heeft ook VLOOT geïnvesteerd in nieuwe opleidingen en middelen om de reddingsdienst, die sinds 1838 in de schoot van de overheid vanuit Oostende opereert, verder te verstevigen. Naast de nieuwe waterdichte pakken die de veiligheid van de VLOOTredders moeten verhogen en de introductie van AED-toestellen aan boord, werden ook de oefeningen verbreed en opgevoerd.

Binnenkort verwelkomt VLOOT trouwens een nieuwe reddingsboot (zie foto) die vanuit Oostende voor de hele kust zal ingezet worden en de interventiemogelijkheden, zowel naar afstand als naar weersomstandigheden toe, sterk zal uitbreiden. De R6-ORKA is op dit ogenblik de laatste testen aan het afleggen ter hoogte van de werf te Lorient (Frankrijk).

5-11-2014

Via deze link vindt u 3 korte filmpjes over de gezamenlijke oefeningen van de VLOOTbemanningen met het 40ste smaldeel basis Koksijde ter hoogte van de Wandelaar pilotage area.

27-10-2014

Op 15 oktober bezocht een delegatie van de Antwerpse haven de WANDELAAR. ’s Morgens vertrok ze vroeg vanuit Oostende aan boord van de WESTDIEP, onder het gezag van Ali Gzom. Tony Vuylsteke, Sandra De Canck en Yves Goossens begeleidden hen. Annik Dirckx, woordvoerster van het havenbedrijf, tweette enkele berichtjes (zie https://twitter.com/annikdirkx) onderweg. De delegatie keerde, na het participeren aan jol- en swathbeloodsingen en een uitgebreide rondleiding aan boord, terug in de namiddag. De interesse en het enthousiasme van de bezoekers, alsook de vele, soms ook kritische en vooral nieuwsgierige vragen, maakten van de WANDELAAR-reis zowel voor de bezoekers als de begeleiders een zowel leerrijk als begeesterend moment.

Foto's vindt u hier.

21-10-2014

Onder impuls van Havenkapitein-Commandant Rik Verhaegen en COO Christiaan De Block bracht een delegatie van de afdeling scheepvaartmanagement van het Havenbedrijf Antwerpen een bezoek aan de WANDELAAR. De interesse was dermate groot dat de delegatie opgesplitst werd in drie groepen die op 6, 8 en 14 oktober 2014 telkens om 7.30 uur inscheepten aan boord van een tenderswath. Ze werden respectievelijk begeleid door de directeur operations Herman Van Driessche, crew planning manager Peter van Langendonck en operations manager kust Kevin Depuydt. Aan boord kregen de bezoekers niet alleen een rondleiding door de gezagvoerder van de WANDELAAR maar waren ze telkens getuige van real-time beloodsingen. Deze ervaring gaf hen een beter inzicht in de voor de havens zeer belangrijke schakel in de lange maritieme ketting die de zee met Antwerpen verbindt.

Enkele beelden vindt u hier.

20-10-2014

Op woensdag 15 en donderdag 16 oktober 2014 organiseerde VLOOT een ‘Joint Forces’ onder de HR-, crew planning- en SHEQ-managers van de Nederlandse Rijksrederij, de Dienst vlootbeheer van het Nederlandse loodswezen en VLOOT. Een intensieve ervaringsuitwisseling vond plaats in de zetel van VLOOT rond thema's zoals persoonlijke beschermingsmiddelen, veiligheidscultuur, arbeidswetgeving, bemanningsplanning, opleidingen, STCW, risicoanalyses, drug & alcoholbeleid, arbeidsmarktcommunicatie en eindeloopbaanperspectieven. De verschillende beschikbare informaticasystemen die bij de drie rederijen in gebruik zijn, werden toegelicht. Er werden tal van bilaterale vervolgafspraken gemaakt rond specifieke punten. Onder meer omtrent VLOMIS, waar de Rijksrederij ook voor haar werking een belangrijke toepassingsmogelijkheid ziet.

De ‘Joint Forces’ werd geleid door Johan Onraedt (directeur P&O VLOOT). Onze delegatie bestond verder uit Siska De Coninck (training officer-DPC), Ilse Bailleul (SHEQ manager-DPA) en Peter Van Langendonck (crew planning manager). Vanuit MDK nam Tom Van Beveren (veiligheidscoördinator) deel. Van de Rijksrederij nam directeur David van Baarle zelf ook deel aan het grootste deel van het programma, net zoals Yves Goossens.

De ‘Joint Forces’ is een VLOOT-initiatief dat in 2007 voor het eerst is doorgaan. De bedoeling hiervan is om op heel concrete punten de samenwerking en uitwisseling van informatie tussen overheidsrederijen alsook diensten die de vloten voor loodswezens beheren te stimuleren.

Enkele sfeerbeelden vindt u hier.

17-10-2014

Op maandag 13 oktober werd dr. Rudy Herman met een aantal genodigden ontvangen aan boord van de WANDELAAR. 

Dit bezoek werd door VLOOT georganiseerd als dank voor de zeer goede samenwerking die er met dr. Herman steeds is geweest rond de inzet van de ZEELEEUW en het in 2012 in de vaart gebrachte zeewetenschappelijk onderzoeksvaartuig SIMON STEVIN. Zowel als collega  (vanuit zijn functie bij EWI) als via de Raad van Bestuur van het Vlaams Instituut voor de Zee heeft hij steeds gestreefd naar een optimale samenwerking rond de Vlaamse onderzoeksschepen. Voor dr. Herman was dit bezoek ook een ‘terug zijn op zee’. Hij bracht immers ook zelf jaren van zijn leven door op de oceanen en zat ook maandenlang in de poolgebieden.

Rudy Herman is een mariene bioloog en doctor in de wetenschappen  (specialiteit mariene ecologie). Hij was sinds 1992 de Vlaamse vertegenwoordiger in de Belgische delegatie bij de Algemene Conferentie van UNESCO en de Algemene Vergadering van IOC, waar hij actief de IOC-initiatieven steunde met een focus op Training Through Research en andere innovative capacity building programma’s. Hij was actief betrokken bij de strategieontwikkeling m.b.t. tot Priority Africa en de IODE- en ICAM-programma’s. Zijn bijdrage aan het opstarten van het Belgische UNESCO/IOC kantoor voor de IODE was onmisbaar. Het kantoor opende in 2005 de deuren op de InnovOceansite in Oostende bij het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en kan sindsdien rekenen op jaarlijkse steun van de Vlaamse Regering. Dr. Rudy Herman speelde tevens een grote rol bij het uitbouwen van de IOC-visibiliteit, door via het Flanders Trust Program vele beleidsinitiatieven te steunen waaronder het Ocean Forum en Marine Spatial Planning.

Enkele beelden van zijn bezoek aan de WANDELAAR vindt u hier.

17-10-2014

Op donderdag 2 oktober 2014 vond ter hoogte van de grens met Nederland, op de Vlakte van de Raan, de EMSA-pollutiebestrijdingsoefening (European Maritime Safety Agency) plaats. VLOOT zette er, opnieuw in goed partnership met de FOD Leefmilieu, de ZEETIJGER en de ZEEHOND in. Ook de collega’s van de Nederlandse Rijksrederij zetten er hun ARCA in. Verschillende door EMSA-gecontracteerde privéreders participeerden aan de oefening, die vooral tot doel had om zowel de middelen, bemanningen, als de communicatie en coördinatie uit te testen. De oefening werd ook gevolgd vanuit het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (SCHEEPVAARTBEGELEIDING). De ZEETIJGER en ZEEHOND namen het als lead ships op zich om de drijvende, U-vormige “booms” die de olie moeten vegen en samenbrengen, te slepen. De andere partners stonden met hun eenheden in om de olie op te pompen aan boord van hun vaartuig.

Enkele beelden vindt u hier.

9-10-2014

Op maandag 29 en dinsdag 30 september 2014 vond ter hoogte van Calais een grote internationale oefening plaats (Manchex 2014) tussen Cross Griz Nez en Dover Coast Guard waaraan de ZEETIJGER in partnership met de FOD Leefmilieu deelgenomen heeft en kapt. Rejane Gyssens (MRCC – SCHEEPVAARTBEGELEIDING)  als ‘observer’ aanwezig was op de zetel van Cross Griz Nez.  Het oefenscenario bestond uit een aanvaring tussen het passagiersvaartuig ‘Rodin’ en een tanker ter hoogte van Calais, met 500 gekwetsten aan boord van de ‘Rodin’ en een scheur in de romp van de tanker. Dag 2 stond in het teken van de bestrijding van oliepollutie en het uittesten van de mogelijkheden van Calais als noodhaven voor een vaartuig dat averij heeft opgelopen. De ZEETIJGER werd opgevorderd om een gesimuleerde olievlek te bestrijden. Tijdens de transit werd, onder coördinatie van de FOD Leefmilieu, de dispersanten-unit aan boord opgesteld en terug opgeborgen.

Beelden vindt u hier.

 

9-10-2014

Op dinsdag 30 september 2014 brachten de havendirecteur, de havenkapitein, de technisch directeur, de personeelsdirecteur en het hoofd van de juridische dienst van de grootste haven van Togo een bezoek aan de WANDELAAR.  Ze werden vergezeld door dhr. Antoine Vuylsteke van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust.  Aansluitend op de rondleiding door kapt. Kevin Depuydt en dhr. Johan Absillis respectievelijk operations manager kust en scheepstechnicus bij VLOOT, kreeg de delegatie een toelichting over de uiteenlopende opdrachten en dienstverlening van het agentschap in de conference room van de WANDELAAR.  Bij aankomst in de haven van Oostende kreeg het gezelschap nog een korte rondleiding aan boord van de tenderswath.

Het bezoek kaderde in een internationale samenwerking tussen de Togolese en Belgische loodsdiensten en de diensten van het Waterbouwkundig Labo.  Afgelopen zomer kregen de Togolese loodsen reeds een training op de simulator van het WLH en vergezelden ze gedurende een bepaalde periode de kustloodsen tijdens de beloodsing van grote containerschepen.  Het is immers de bedoeling dat de rederij MSC vanaf eind dit jaar met haar grote containerschepen de nieuwe terminal in de haven van Lomé zal aanlopen.  De buitenlandse delegatie was in elk geval zeer geïnteresseerd, zowel in de WANDELAAR en de tenderswaths, als de beloodsingen en het beloodsingsconcept op zich.

Lomé is de hoofdstad van Togo en ligt aan de kust van de Golf van Guinea nabij de Atlantische Oceaan.

Sfeerbeelden van dit bezoek vindt u hier.

6-10-2014

Op woensdag 1 oktober werd de 108e promotie 'master nautische wetenschappen' aan de Hogere Zeevaartschool genoemd naar de vorig jaar overleden kapt. Walter De Schepper.

Walter De Schepper was bekend als de eerste Belgische gezagvoerder aan boord van gastankers, was betrokken bij de opstart van EXMAR en ging na een periode bij CMB aan de slag bij URS nv. In die laatste periode legde hij mee de basis voor de doorstart die deze Belgische sleepvaartrederij, die haar zetel nog steeds in Antwerpen heeft, moest maken na verschillende verlieslatende jaren. Hij beëindigde er zijn loopbaan als afgevaardigd bestuurder.  Hij was bekend vanwege zijn zeer directe no-nonsens-stijl en zijn belangrijke inspanningen voor het maritiem onderwijs.  Walter De Schepper was een van de ondertekenaars van een convenant dat in 1998 tussen verschillende maritieme bedrijven, het Ministerie van Onderwijs en de toenmalige visserij- en binnenvaartscholen werd afgesloten en uiteindelijk leidde tot het opnieuw oprichten van kleine handelsvaart- en kustvaartopleidingen in België.

Na zijn pensionering volgde Walter De Schepper het voortraject en de bouw van de drie tenderswaths en de WANDELAAR op in opdracht van Belfius. Hij verdedigde de belangen van zijn opdrachtgever met volle overtuiging en in zijn gekende stijl. Onder zijn 'tegenspelers' bij VLOOT vond hij enkele bekenden terug en dwong hij bij hen die toen voor het eerst met hem kennis maakten,  veel respect af.

Walter's zoon Petri was tijdens de plechtige zitting aanwezig, net zoals enkele van zijn vroegere dichtste medewerkers.

De promotie voor bachelors in de scheepswerktuigkunde werd genoemd naar ir. Henri Ghys.

Het nieuwsbericht van de Hogere Zeevaartschool over de opening van het nieuwe academisch jaar vindt u hier.

2-10-2014

Ook in de eerstvolgende aflevering van de Vlaamse misdaadreeks ‘De Ridder’ (zondag 28 september 2014 – 21u20 op één) komen er een aantal scènes voor die op onze veerboot in Gent gefilmd werden.  In de aflevering van zondag komt Helena's goede relatie met de politie onder druk te staan wanneer ze een zaak toegewezen krijgt waarin een politieagent verdacht wordt van machtsmisbruik en politiegeweld. Zoals reeds eerder gemeld zijn de opnames vorig jaar doorgegaan.  Hierover vindt u hier meer informatie en beelden.

26-9-2014

Vanaf vrijdag 26 september 2014 zal de veerdienst te Nieuwpoort opnieuw toegankelijk zijn voor zowel fietsers als voetgangers.

De vaaruren vindt u hier.  Meer over de werken via: www.afdelingkust.be.

 

24-9-2014

Op vrijdag 19 september verving VLOOT de 4 stalen boeien die ze beheert op het kanaal Gent-Terneuzen door kunststof eenheden. 

Deze vervanging biedt tal van voordelen, zowel op gebied van operationele efficiëntie, kost en duurzaamheid. Het nieuwe type PE-boei is immers onderhoudsarmer en het kleinere onderhoud kan met een kleiner en dus ecovriendelijker vaartuig gebeuren. Ook schilderwerk wordt vermeden en de inzet van een grote boeienlegger  kan minimaal gehouden worden. PE-boeien hebben daarenboven ook zelf een betere ecoscore dan de stalen voorgangers. Ze zijn lichter (wat ook het manipuleren van de boeien veiliger maakt) en bevatten minder vluchtige organische stoffen, minder afvalstoffen (verfresidu’s) en PE is ook eenvoudig recycleerbaar.  

VLOOT realiseert op deze wijze ook een additionele structurele besparing van ca. 20.000 euro per jaar, terwijl ze met de installatie van dit type boei in het Gentse havengebied ook aansluit bij het op de Schelde reeds geïntroduceerde PE-systeem, wat ook het schaalvoordeel groter maakt. 

Deze keuze sluit daarenboven ook aan bij de ambities van de Vlaamse Regering inzake duurzaamheid en kostenefficiëntie.

Hier vindt u beelden met de situering van de nieuwe boeien op het kanaal Gent-Terneuzen alsook enkele beelden van de vervanging en plaatsing van de nieuwe boeien.

 

22-9-2014

Op zaterdag 20 september ging de 3e familiedag van VLOOT door ter hoogte van de veerdienst Terdonk (kanaal Gent-Terneuzen).

Reeds vanaf 09u00 gonsde er ter hoogte van de veerdienst bedrijvigheid om alles voor te bereiden en ook de ZEESCHELDE (multifunctionele boeienlegger) en de RAAN (redeboot Vlissingen) legden aan.  Een team van het project Carolus Quinto (www.carolusquinto.be) zette een grote tent op en zou later op de dag instaan voor pannenkoeken en drank. 

Om 13u30 kwamen de eerste collega’s, al dan niet vergezeld van familieleden, toe. Er werd meegevaren met de RAAN en de MAURICE MAETERLINCK, velen bezochten ook de ZEESCHELDE en er werd bijgepraat bij wat muziek. Voor de kleinsten had het areyouwaterproof-initiatief (www.areyouwaterproof.be ) , waar het agentschap MDK een belangrijke steunpilaar van is, een springkasteel voorzien.

Tijdens deze familiedag sloot VLOOT zich ook aan bij het Plantjesweekend van Kom op tegen Kanker. Het gemeentebestuur van Evergem coördineerde tijdens de actiedagen de verkoop van azalea’s in de regio.  Vrijwilligers, waaronder mensen van het Rode Kruis Evergem, hadden op vrijdag reeds heel wat plantjes aan de man gebracht ter hoogte van het veer van Terdonk, terwijl op zaterdag verkocht werd ter hoogte van het veer van Langerbrugge. De aanwezigen op de familiedag gingen ook op hun beurt met een azalea ten voordele van de Vlaamse Liga tegen Kanker naar huis.

Rond 16u30 werd de familiedag afgesloten waarna de 172 aanwezigen, waaronder administrateur-generaal Jacques D’Havé, huiswaarts keerden en de bemanningen en collega’s die alles mogelijk maakten aan het opruimen konden beginnen.

Beelden vind je hier.

22-9-2014

Op woensdag 17 en donderdag 18 september ging voor de derde maal een JOINT TECHNICAL FORCES door te Oostende. VLOOT bracht opnieuw de hoofden en specialisten van de technische diensten en scheepsbouwafdelingen van de Nederlandse en Duitse rijksrederijen en loodswezens samen.

Deze derde editie werd opnieuw gekenmerkt door een zeer intensieve uitwisseling van knowhow en ervaringen, en focuste nog meer dan in het verleden op innovatie, onderhoudssystematieken, ecologische thema’s zoals emissies en onderwatergeluidsperformanties die belangrijk zijn voor specifieke hydrografische metingen en wetenschappelijk onderzoek.

De groep van 9 bracht op donderdag, begeleid door de VLOOTspecialisten, een bezoek aan de WANDELAAR, die op dat ogenblik, na 3 volle weken op zee, voor enkele uren de haven van Oostende aanliep voor bevoorrading.

De Joint Technical Forces is een VLOOTinitiatief dat ook invulling geeft aan de door de Vlaamse Regering gestelde ambities rond duurzame scheepvaart, permanente innovatie in scheepsbouw, energie-efficientie, het verder vergroenen van de vloot en het actief voeren van een buurlandenbeleid rond het delen en uitdragen van de binnen Vlaanderen en VLOOT opgebouwde expertise en deskundigheid.

Beelden vindt u hier.

19-9-2014

Op dinsdag 9 september werd onder de codenaam ‘Yachtzee’ een reddings- en communicatieoefening georganiseerd met de verschillende betrokken interventiediensten te Nieuwpoort. Op vraag van het MRCC nam de VLOOTeenheid TUIMELAAR deel aan deze oefening, samen met de Brandaris van Ship Support (Nieuwpoort).  Ook onze partners van de scheepvaartpolitie waren aanwezig met de SPN09.  Oefeningen om acties en communicatie tussen de verschillende hulpverleningsinstanties te testen zijn van cruciaal belang voor het succesvol afhandelen van een noodoproep.  Kapt. Siska De Coninck, training officer bij VLOOT, was aanwezig tijdens de oefening en de debriefing.  Zij noteerde alvast de tevredenheid over het goede verloop van de oefening, die onder impuls van de gouverneur van West-Vlaanderen werd opgelijnd. Enkele sfeerbeelden vind je hier.

9-9-2014

VLOOT wenst mee te delen dat de heer Maxime Van Balen op 1 september 2014 de functie van contract- en projectmanager heeft opgenomen.

De heer Van Balen heeft een master in de bestuurskunde en het publiek management alsook een master in de bedrijfseconomie. 

VLOOT heeft er alle vertrouwen in dat hij in nauwe samenwerking met algemeen directeur Yves Goossens en de andere collega’s, VLOOT verder zal versterken in haar relatie met klanten en partners.

We wensen hem hierbij uiteraard alle succes toe!

8-9-2014

Zondag 7 september 2014 om 21u20 is de eerste aflevering van de 2e reeks van de Vlaamse misdaadreeks ‘De Ridder’.  Clara Cleymans kruipt opnieuw in de huid van de jonge, ambitieuze openbaar aanklager Helena De Ridder.  Ze komt in de eerste aflevering in aanvaring met politiek en justitie tijdens haar onderzoek naar een illegale trafiek van radioactief afval in de Gents haven.  In deze aflevering zitten een aantal scènes die gefilmd werden aan boord van onze veerboot te Gent.  De opnames zijn vorig jaar doorgegaan.  Enkele sfeerbeelden van die opnames op het veer te Gent vindt u hier.

5-9-2014
ZEEHOND tijdens het aan boord nemen van jacht Uccello

In de vroege ochtend van maandag 11 augustus 2014 met windkracht 5 à 6 beaufort en zeegang 3 werd de ZEEHOND, met gezagvoerder Tom Rappé en zijn bemanning, opgevorderd door het MRCC (Maritiem Reddings- en Coördinatie Centrum) om de perimeterbewaking op zich te nemen ter hoogte van een op drift geslagen jacht voor de kust van Knokke-Heist. Het betrof de gekapseisde zeilboot Uccello waarvan de drie opvarenden al met de Seaking helikopter naar het Algemeen Ziekenhuis St. Jan in Brugge waren afgevoerd.

Zodra de weersomstandigheden dit toelieten, startte de VBZR met Sterken Dries de voorbereidingen om het op drift geslagen jacht te bergen en te slepen. Uiteindelijk nam de ZEEHOND de Uccello op sleep naar Zeebrugge waar het met de kraan aan boord werd genomen. De ZEEHOND voer daarna richting Oostende waar het jacht van boord werd gehaald. De scheepvaartpolitie was ter plaatse om vaststellingen te doen.

Deze interventie kende uiteindelijk een goede afloop dankzij een goede samenwerking en communicatie tussen alle betrokken partners en reddingsdiensten zowel intern VLOOT en MDK als extern.

13-8-2014
slechtzienden logo

De website van VLOOT zit sinds kort in een nieuw jasje. Er werd veel aandacht besteed aan een modernere uitstraling, overzicht en gebruiksgemak op de verschillende digitale dragers. Daarnaast is er nu een goede versie van de website voor personen met een visuele beperking. Voor dit onderdeel kreeg VLOOT hulp van mevrouw Gert Basteleus van het Havenbedrijf Gent. Zij stond VLOOT met raad en daad bij om een duidelijk gestructureerde website te ontwerpen die gemakkelijk hanteerbaar en leesbaar is voor personen die minder goed zien. VLOOT wenst haar oprechte dank te uiten voor deze goede samenwerking!

28-7-2014
Topambtenaren Molbiliteit en Openbare Werken vergaderen aan boord van WANDELAAR

Op dinsdag 15 juli ging, onder het voorzitterschap van Filip Boelaert (secretaris-generaal departement MOW), het MCB-overleg door aan boord van de WANDELAAR. De heren Leo Clinckers (gedelegeerd bestuurder nv Waterwegen en Zeekanaal), Roger Kesteloot (directeur-generaal Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn), Tom Roelants (administrateur-generaal agentschap Wegen en Verkeer), Ludo Vanmeer (afdelingshoofd Beleid en Financiën  nv De Scheepvaart), Pol Van den Broeke (secretaris MCB) en Jacques D'Havé  (administrateur-generaal agentschap Maritieme Dienstverlening & Kust) maakten de heentocht vanuit Oostende aan boord van de WIELINGEN met gezagvoerder Alain Verleene en zijn bemanning. Net voor 10u00 werden ze verwelkomd door kapt. Marc Boterberg en zijn bemanning aan boord van de WANDELAAR, waar ze hun vergadering in de conference room hielden. Na een rondleiding op de brug, in de accommodatie en de machinekamer, volgde een lunch waarna werd ingescheept op de tenderswath WESTDIEP, waarmee gezagvoerder Wilfried De Waele hen terug naar Oostende bracht.  Enkele beelden vindt u hier.

17-7-2014
Aankomst Pieter Bruegel

Begeleid door een watersaluut van de ZEESCHELDE leverde scheepswerf Van Os uit Yerseke (Nederland) op maandag 7 juli 2014 een nieuwe veerboot (voetgangers) aan VLOOT. De scheepswerf startte officieel op vrijdag 10 januari 2014 met de afbouw van het vaartuig. De veerboot zal na een familiarisatie- en proefperiode de meer dan 80 jaar oude veerpont SIMON STEVIN vervangen op de Schelde.

Het vaartuig zal zoals haar voorganger opereren op de verbinding tussen Kruibeke en Hoboken. De PIETER BRUEGEL is 28,65 meter lang en 9 meter breed. De veerdienst tussen Kruibeke en Hoboken vormt een belangrijke meerwaarde voor het woon-werk en het woon-school verkeer dat bijna 75% inneemt van het totaal gebruik. In 2013 hebben meer dan 300.000 personen gebruik gemaakt van deze veerdienst. Net zoals alle VLOOTvaartuigen en veren vaart de PIETER BRUEGEL op zwavelarme brandstof.

De naam verwijst naar de schilder (1520-1569) die opgenomen werd in de Antwerpse schildersgilde in 1551. De naam van de veerboot ligt zodoende in dezelfde lijn (Vlaamse kunstschilders) als de vorige (JAN VAN EYCK) die in 2006 werd geleverd in Antwerpen.

Beelden vindt u hier.

10-7-2014
Zeehond en BNS Narcis

Zoals intussen traditie is geworden, was de Vlaamse reder dit jaar opnieuw vertegenwoordigd op de jaarlijkse Navy Days in Zeebrugge.   Niet alleen de ZEEHOND (sleep- en blusboot) maar ook andere vaartuigen waren er present via de VLOOTpartners (scheepvaartpolitie met de SPN 09 en douane met de PIETER PAUL RUBENS).

Onder een pak stapelwolken en enkele buien liepen de eerste bezoekers druppelsgewijs binnen.  De ZEEHOND legde zijn loopbrug neer om het publiek een blik te laten werpen achter de schermen.  De bemanning van gezagvoerder Etienne Antierens, samen met gelegenheidsgidsen Ilse Bailleul (SHEQ-manager van VLOOT) en Isabelle Messens (projecten VLOOT) zorgden voor een goede ontvangst en een deskundige uitleg voor de bezoekers die zich niet lieten tegenhouden door het regenweer.

De ZEEHOND vormde daarnaast het ideaal platform voor de skippersbriefing van de intussen beruchte roeiwedstrijd voor de bemanningen van de aanwezige schepen van de Belgische en buitenlandse marine.  De ZEEHOND-bemanning behaalde in die wedstrijd trouwens een zeer verdienstelijke 7e plaats op het lijstje van 10 deelnemende bemanningen.

Voor de marine en divisieadmiraal Michel Hofman was de komst van het gloednieuwe patrouillevaartuig Castor, dat rechtstreeks van de scheepswerf in Boulogne-sur-Mer was aangekomen, zeker een hoogtepunt van deze 34e editie van de opendeur van de marinebasis in Zeebrugge.

Enkele sfeerbeelden vindt u hier.

8-7-2014
Vijfde verjaardag Nederlandse Rijksrederij

Op vrijdag 4 juli 2014 bracht de Rijksrederij (Rijkswaterstaat), ter gelegenheid van haar vijfde verjaardag, haar stakeholders, klanten en partners bij elkaar in Scheveningen. Sprekers, waaronder Siebe Riedstra (secretaris-generaal van het Nederlands Ministerie van Infrastructuur en Milieu), David van Baarle (directeur Rijksrederij), Janny Gooijer (directeur bij het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken), Riemert Moleman (KNRM) en Yves Goossens (voor VLOOT, als ‘ouder broertje’ van de Rijksrederij) gaven hun inzichten rond innovatie, de belangrijke rol van de Rijksrederij en de uitdagingen voor de komende jaren, zowel in de Lage Landen als Europees. Ook Johan Jacobs (hoofdingenieur-directeur Zee en Delta – Rijkswaterstaat en commissaris binnen de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart) en tal van andere Nederlandse maritieme sterkhouders en stakeholders sloten aan, terwijl Diola Peppels-Poos (afdelingshoofd stafdienst Rijksrederij) alles in goede banen leidde als dagvoorzitter. Het formele deel van de namiddag werd afgesloten met een borrel en een bezoek aan de aanwezige schepen van de rederij.

Info over de Rijksrederij Nederland vindt u hier.

7-7-2014
Overhandiging attentie tijdens proclamatie

Eind juni is traditioneel een bijzondere gebeurtenis voor veel jonge mensen die afstuderen aan het maritiem onderwijs en uitkijken naar een uitdagende loopbaan op het water.

Zoals veel andere partners uit de sector, pleit VLOOT regelmatig om te kiezen voor de maritieme opleidingen die sinds jaren een zeer gunstig perspectief bieden op de arbeidsmarkt. Dit pleidooi voor de maritieme opleidingen is structureel verankerd via de samenwerkingsverbanden die VLOOT heeft met alle onderwijsinstellingen die maritieme opleidingen aanbieden. Ondersteuning van het maritiem onderwijs gebeurt ook door aanwezigheid tijdens de proclamaties van die scholen.

Voor het schooljaar 2013-2014 werd VLOOT tijdens de proclamaties van het Maritiem Instituut Mercator en het CVO Oostende vertegenwoordigd door kapt. Siska De Coninck, training officer. Kapt. Herman Van Driessche, directeur Operations, was aanwezig tijdens de proclamaties van het KTA Zwijndrecht en het CVO Antwerpen.

Volgende laureaten mochten een attentie van VLOOT in ontvangst nemen:

CVO Antwerpen:

 • Yves Goris (dek)
   

CVO Oostende:

 • Sam Bellomo (dek)
   

KTA Zwijndrecht:

 • Kenneth Wijckmans (6e Rijn- en Binnenvaart)
 • Olivier Maes (6e Rijn- en Binnenvaart)
 • Frederique De Laet (6e Rijn- en Binnenvaart)
   

Maritiem Instituut Mercator Oostende:

 • Kevin Rappé (dek)
 • Miquel Verpoorter (motoren)
 • Kilian De Groote (schipper-motorist)
   

Algemene informatie over de maritieme opleidingen algemeen vindt u via AyW.

4-7-2014
Dag van de zeeman

De ‘International Maritime Organization’ (IMO) heeft woensdag 25 juni 2014 uitgeroepen tot de internationale dag van de zeeman. 

VLOOT heeft meer dan 80% varende collega’s in haar organisatie en ondersteunt uiteraard dit UN-initiatief.

De IMO is het agentschap van de Verenigde Naties dat verantwoordelijk is voor de veiligheid en de beveiliging van de scheepvaart alsook voor de preventie van mariene verontreiniging door schepen.

Meer info over dit initiatief vindt u hier.

25-6-2014
Ocean Sampling Day

Op 20 juni 2014 nam de SIMON STEVIN deel aan het grootste gelijktijdig onderzoek ooit. Ter gelegenheid van ‘Ocean Sampling Day’, een initiatief van het Europese project Micro-B3, werd wereldwijd op 168 plaatsen een waterstaalname gedaan.

Bioloog Jonas Mortelmans van het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee) zorgde voor de staalname aan boord van de SIMON STEVIN. Dankzij deze simultane staalnames, kunnen onderzoekers een realistisch beeld scheppen van het mariene microbiële leven op deze planeet. Alle monsters worden op een identieke wijze verwerkt, wat een snapshot en vergelijkbare data oplevert.

Klik hier voor de reportage in het vtm nieuws.

Klik hier voor het bericht op de website van het VLIZ.

 

24-6-2014
Wielingen

Op zondag 8 juni 2014 kreeg de WIELINGEN een man-over-boord-melding van de MARINA ACE. Één van haar bemanningsleden bevond zich in het water en drie anderen op de kiel van een van de reddingssloepen van het schip. Terwijl WIELINGENgezagvoerder Kurt Quartier contact nam met het Maritiem Reddings- en Coördinatie Centrum (afdeling SCHEEPVAARTBEGELEIDING) voer hij met zijn bemanning (Danny Deneve en Louis De Gheest) ter plaatse. De WIELINGEN voerde tot dat ogenblik beloodsingen uit in de WANDELAAR PILOTAGE AREA. De collega’s Cindy Geentjens en Danny Eerebout van het MRCC coördineerden de actie van de wal uit. Via hen werd ondertussen een helikopter van het 40e Smaldeel opgeroepen.

Eén persoon werd in de noordoosthoek van het ankergebied ten noorden van het beloodsingsgebied uit het water gehaald en ook de drie bemanningsleden die op de kiel van de gekapseisde reddingsboot zaten, werden aan boord genomen. Ze konden er zich afdrogen en opwarmen en wisselden hun natte kleren voor droge VLOOToveralls.

De Seaking van het 40e Smaldeel kwam ter plaatse en twee Medics werden aan boord van de WIELINGEN gewincht. De vier geredde personen werden onderkoeld bevonden en meegenomen met de Seaking, die vervolgens via de MARINA ACE vloog om twee andere personen medisch te onderzoeken. Het schip had deze laatsten zelf uit het water kunnen halen.

De WIELINGEN bleef ter hoogte van de gekapseisde reddingssloep om de bergers toe te staan haar te lokaliseren. Ze werd in de late namiddag opgesleept naar Nieuwpoort. Vijf van de zes bemanningsleden mochten ’s avonds opnieuw het ziekenhuis verlaten en werden aan boord van hun schip gebracht. Het zesde bemanningslid moest gehecht worden en vervoegde de MARINA ACE later.

Enkele beelden vindt u hier en klik hier voor de werking van het MRCC.

10-6-2014
Gramper

Op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni 2014 stond het VLOOTgebouw en haar toren opnieuw open voor het publiek. Alle bezoekers aan Oostende voor Anker konden op die wijze opnieuw kennis maken met de dienstverlening van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (LOODSWEZEN, SCHEEPVAARTBEGELEIDING, KUST en VLOOT).

Nagenoeg 220 bezoekers maakten een vaart met één van de VLOOTreddingsboten. Ondertussen behaalden kinderen en jongeren een certificaat na het afleggen van enkele speelse en minder speelse reddersproeven. Voorbeelden van opdrachten waren het correct bepalen van de inventaris van een reddingsboot en het leren reanimeren van een slachtoffer. Ook areyouwaterproof reikte veel ‘zeebonkdiploma’s’ af aan deelnemers van ‘een boeiend klasspel’. Dit is een spel dat speciaal ontwikkeld werd om de maritieme wereld beter bekend te maken bij jongeren en dat tegelijk ook rekening houdt met de leerdoelstellingen.

Anderen kozen dan weer voor een bezoek aan de toren met een prachtig uitzicht op de haven waar enkele partners van VLOOT, de Scheepvaartpolitie, het VLIZ en de FOD Leefmilieu hun diensten voorstelden.

Bijzonder veel bezoekers maakten gebruik van de gratis VLOOTveerdienst om zich te verplaatsen van en naar het centrum. In totaal maakten tijdens deze vierdaagse bijna 18.000 bezoekers gebruik van de ‘Raveelveerboot’, met pieken van meer dan 400 passagiers per uur.

Sfeerbeelden vindt u hier.

2-6-2014
MRCC en VLOOT oefenen samen

Op vrijdag 23 mei 2014 sloegen het Maritiem Reddings- en Coördinatie Centrum (MRCC – afdeling Scheepvaartbegeleiding) en VLOOT opnieuw de handen in elkaar voor een ruime Search And Rescue-oefening op zee.

Om 13.00 uur werd melding gedaan van een drenkeling die reeds twee uren eerder overboord gevallen was, waarop de ZEEHOND, onder het gezag van Etienne Antierens, en de TUIMELAAR met Mark Vanderwal en zijn team, onmiddellijk uitgestuurd werden. De TUIMELAAR kwam spoedig ter plaatse in het zoekgebied en had ondertussen instructies van het MRCC doorgekregen. Deze instructies werden gegenereerd door het driftmodel dat automatisch berekent, op basis van realtime windmetingen en stroom, in welk gebied het slachtoffer zich bevindt. Na aankomst van de ZEEHOND in het zoekgebied werden de zoekpatronen tussen beide vaartuigen onderling afgestemd en vervolledigden zij hun zoekactie. Hierbij werd de nadruk gelegd op de rol van de On Scene Coordinator (OSC). Deze persoon wordt door het MRCC aangeduid om ter plaatse de coördinatie van de reddingsactie op zich te nemen indien meerdere reddingseenheden deelnemen.

Na de oefening ging een uitgebreide debriefing door in het MRCC, waar zowel de gezagvoerders als collega Emmerson Vandermeersch van het MRCC bij aansloten. Vanuit het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust hadden ook kapt. Réjane Gyssens, Dries Boodts (hoofd en adjunct MRCC – afdeling Scheepvaartbegeleiding), kapt. Siska De Coninck (training officer VLOOT) en kapt. Yves Goossens (algemeen directeur VLOOT) de oefening gevolgd.

Enkele beelden van de oefening vindt u hier.

26-5-2014
Nieuw ponton Oostende voor kleine varende eenheden

Op dinsdag 20 mei 2014 werd te Oostende een nieuw ponton voor de SPN-, douane- en reddingsboten in gebruik genomen, na een laatste keuring door de preventiedienst van de Vlaamse Overheid. Dit project werd gerealiseerd dankzij de collega’s van afdeling KUST, die de werken coördineerden en financierden. Het oude ponton was om verschillende redenen dringend aan vervanging toe. Bij het concept van het nieuwe werd in zeer belangrijke mate rekening gehouden met tal van veiligheidsaspecten. Het ligt hoger op het water om de overstap van ponton naar schip te faciliteren, de elektrische bekabeling en uitrusting werd op basis van eerdere ervaringen nog beter geïntegreerd in het concept, het aantal meters beschikbare lengte om aan te meren werd verhoogd (zonder dat het totale ponton langer werd), de toegangsbrug werd vernieuwd,… Het nieuwe ponton betekent zowel qua operationele veiligheid als qua aanmeerinfrastructuur een belangrijke stap vooruit voor zowel douane, scheepvaartpolitie als VLOOT.

Beelden vindt u hier.

20-5-2014
Afvalvrije Noordzee

Op woensdag 14 mei 2014 bracht de Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling zes partners naar Oostende die zich allen engageren voor een afvalvrije Noordzee. Naast de voortrekker, het directoraat-generaal Leefmilieu (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu), sloten ook het Healthy Seas Project, Ecoduikers vzw, Waste Free Oceans, baggeraar DEME en VLOOT aan. Samen staan zij in voor de opruiming van afval rond scheepswrakken (dankzij de ecoduikers) en het aan wal brengen van mariene afval via hun schepen.

Daarenboven heeft VLOOT toegezegd om zitbanken gemaakt uit marien recyclaat te installeren op de pontons aan de veerdiensten in Oostende en Nieuwpoort. Op die wijze kunnen jaarlijks 900.000 veergebruikers gebruik maken van deze banken en herinnerd worden aan het belang van een afvalvrije Noordzee.

VLOOT besliste jaren geleden reeds om voor alle 45 vaartuigen over te stappen op zwavelarme brandstof en een 'niets overboord'-beleid in te voeren. Er lopen projecten rond ecovaren die het brandstofverbruik beperken. In de nieuwbouwprojecten wordt steeds rekening gehouden met mogelijkheden tot warmterecuperatie en een energie- en brandstofbesparende design. Verschillende van onze veerdiensten halen heel wat verkeer van de weg, of zorgen voor een milieuvriendelijk mobiliteitsalternatief. VLOOT heeft sinds 2005 ook een partnership met het federale directoraat-generaal Leefmilieu rond het ruimen van oliepollutie op zee. Jaarlijks worden binnen dit partnership verschillende oefeningen op zee opgelijnd.

Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van de Noordzee gaf tijdens de meeting een toespraak en belichtte het belang van initiatieven ter ondersteuning van het streven naar een afvalvrije Noordzee.  Hij bevestigde bovendien de bescherming van twee wrakken voor de Belgische kust: de ‘Westhinder’ (Belgisch lichtschip gezonken in 1912 en zeemansgraf voor 10 zeemannen) en de HMS ‘Wakeful’ (gezonken in 1940). Ook Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen was aanwezig.  Aansluitend onthulde Roland Crabbe, burgemeester van Nieuwpoort, samen met de initiatiefnemers, de nieuwe zitbanken.

Foto’s vindt u hier.

Detailinfo over de wrakken voor de Belgische kust.
Info over de gezonken Westhinder.
Info over de gezonken HMS Wakeful.

15-5-2014
Ter Streep

Audit TER STREEP vervolledigt kwaliteitsplaatje van Vlaamse hydrografie

Op dinsdag 13 mei 2014 rondde extern auditor Wim De Cleyn een tussentijdse ISO 9k-audit af. Deze audit nam enkele dagen in beslag en ook nu werden vele collega's en de directie onderworpen aan tal van vragen. De auditor nam zowel de locaties Vlissingen, Antwerpen als Oostende onder de loep. Ook het hydrografisch schip TER STREEP, dat samen met de Vlaamse hydrografie wordt ingezet, de tenderswath WESTERSCHELDE en het betonningsvaartuig ZEESCHELDE werden deze keer nadrukkelijk geaudit. Aan de wal ging de focus vooral naar personeelsmanagement en opleidingen, crew planning, logistiek en inkoop, de technische dienst en operations. De directie en SHEQ bleven vanzelfsprekend niet buiten schot. Er werd 1 verbeterpunt vastgesteld dat ondertussen wordt aangepakt door de nog iets verdere uitrol van de VLOOTwebwinkel.

Eerder ging een ISM-audit door aan boord van loodsboot 7, waar het safety management certificate werd vernieuwd. Gezagvoerder Franky Pots en zijn team werden er geaudit door ir. Davy Vandecasteele van Bureau Veritas. Daar bracht de audit enkele verbeterpunten aan het licht, die ondertussen opgenomen werden en waardoor deze 36 jaar oude loodsboot opnieuw kan uitkijken naar de volgende ISM-audit binnen een tweetal jaar.

Nu de TER STREEP, via de externe audit bij VLOOT, grondig geaudit werd en er geen opmerkingen geformuleerd werden is het duidelijk dat de hydrografische dienstverlening in de schoot van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust haar kwaliteitsbewaking duidelijk steeds verder succesvol opvoert. De collega's van de Vlaamse hydrografie behaalden met hun afdeling (afdeling Kust) eerder dit jaar voor het eerst hun ISO 9k-certificaat.

14-5-2014
Tuimelaar

Tijdens het Oostende voor Anker-weekend, staat op 31 mei en 1 juni 2014 bij VLOOT de zeereddingsdienst centraal.  Kinderen tussen 10 en 16 jaar kunnen meevaren met een volledig uitgeruste reddingsboot.

De VLOOT-reddingsdienst bestaat uit 13 professionelen die 365 dagen per jaar klaar staan om onmiddellijk uit te rukken. Er zijn twee dedicated vaartuigen en zelfs een sleepboot ter beschikking om ook met zware storm te gaan redden. Op het moment dat het Maritiem Reddings- en Coördinatie Centrum (MRCC) in Oostende VLOOT oproept, kunnen de zeeredders in minder dan vijf minuten uitvaren. Hun speciale pakken waarborgen hun veiligheid in de meest extreme weersomstandigheden dankzij de ingebouwde PLB (Personal Locator Beacon), multifunctionele strobe lights en reddingsvesten.

De zeeredders krijgen een goede aansturing vanuit de wal, maar zij voeren zelf, on scene, de reddingsacties op een professionele manier uit. Om goed voorbereid te zijn, oefenen de redders dagelijks op zee.

Maak uitgebreid kennis met alle facetten van deze belangrijke dienstverlening tijdens het weekend van Oostende voor Anker. Meer info over het programma vindt u hier.

14-5-2014
Winnende klas uit Sint-Niklaas met bemanning

Op vrijdag 9 mei 2014 voer het onderzoeksschip SIMON STEVIN de haven van Oostende binnen na een heuse zee-expeditie met een klas van het Berkenboom Humaniora uit Sint Niklaas die het e-learning project ‘Planeet Zee’ van het VLIZ had gewonnen.

De klas werd door VLIZ- en VLOOTcollega’s feestelijk onthaald ter hoogte van het VLOOTgebouw.  De schooldirectie en ouders stonden hen op te wachten om hun belevenissen en wetenschappelijke bevindingen uit eerste hand te vernemen.  Als afsluiter nodigde het VLIZ de studenten, de begeleiders, de ouders, en de VLOOT-collega’s uit voor een hapje en een drankje.

Op de groepsfoto wordt de winnende klas vergezeld door de gezagvoerder van de SIMON STEVIN Giovanni Terryn en zijn bemanning (Norman Daems, Mark Depaepe, Mark Bloes, Peter De Graeve, Gregory Devriendt en Rudy Savels) en hun begeleiders.  Andere beelden vindt u hier.

9-5-2014
Simon Stevin

Negen laatstejaars ASO-leerlingen maken deze week iets unieks mee. Ze gaan aan boord van een echt onderzoeksschip, de SIMON STEVIN, om gedurende vijf dagen de Noordzee, in al zijn facetten te bestuderen. De eer viel te beurt aan de school Berkenboom Humaniora uit Sint-Niklaas die winnaar werd van het educatieve project ‘Planeet Zee’. Tijdens deze editie gaat veel aandacht naar visbestanden en -verplaatsingen, plastiek in de zee en naar het leven rondom de windmolens. Aan boord worden tevens tal van wetenschappelijke activiteiten uitgevoerd.

Meer via: www.vliz.be.

Beelden van de SIMON STEVIN ook in de VLOOTfilm.

7-5-2014
Zeeschelde

Op woensdag 16 april 2014 om 5 uur ’s morgens stapte een cameraploeg van de VRT aan boord van de ZEESCHELDE. De bedoeling was om het binnenvaren en aanmeren van een groot containerschip in het Deurganckdok in Antwerpen te filmen. De opnames kaderden in een documentaire die momenteel gemaakt wordt over de haven van Antwerpen en de Waaslandhaven. De gelegenheidsgids die door de VRT gevraagd was, ir. Herbert Smitz (gepensioneerd collega van AWZ), meldde dat de opnames in de beste omstandigheden konden gebeuren. Niet alleen kon de ‘Emma Maersk’ gefilmd worden tijdens het manoeuvreren, maar de cameraploeg kreeg ook de gelegenheid om aansluitend nog een tweede containerschip ‘Longavi’ en een vrachtschip op beeld vast te leggen. De initiatiefnemers dankten VLOOT en de gezagvoerder Mario Van Avermaet met zijn bemanning uitvoerig om dit mogelijk te maken. Beelden vindt u hier.

23-4-2014
logo areyouwaterproof

Met het einde van het schooljaar in zicht, beginnen de scholen al aan het volgende te denken. Leerlingen en studenten die de stap naar een nieuwe school of opleiding overwegen of wensen te zetten kunnen ze ter plaatse bezoeken. Voor wie geïnteresseerd is in een job op het water bestaan in het maritiem onderwijs studierichtingen op secundair-, bachelor- en masterniveau. Ook avondonderwijs is mogelijk. Beknopte info over de diversiteit aan ‘maritieme’ opleidingen vindt u hier. Meer gedetailleerde info vindt u via www.areyouwaterproof.be.

23-4-2014
Lieven Bauwens

Op zondag 27 april 2014 vindt voor het eerst een loopwedstrijd plaats in de haven van Gent. De Rigakaai is de start- en aankomstplaats van dit loopevenement. Het parcours slingert langs kaaien en dokken en brengt de lopers op plaatsen waar men anders niet kan komen. Onder de naam ‘Haven Gent Loopt’ slaan het Havenbedrijf Gent en de organisatie Gentloopt.be hiervoor de handen in elkaar. Ook VLOOT werkt hieraan mee door gedurende enkele uren (vanaf 10 uur tot 14 uur) het veer van Langerbrugge autovrij te maken. Meer info over de loopwedstrijd vindt u hier.

23-4-2014
Studente Hogere Zeevaartschool

De SCHELDEWACHT II kwam in 1981 als hydrografisch vaartuig in dienst. Sinds dan kregen er duizenden toekomstige kapiteins praktijklessen aan boord, tijdens vaarten op de Schelde. Vanaf 2014, en dus 33 jaar nadat de SCHELDEWACHT II in dienst kwam, zullen de Zeevaartschoolstudenten hun praktijkkennis kunnen aanscherpen aan boord van de nieuwe ZEESCHELDE. In het kader van deze verandering hernieuwden de Hogere Zeevaartschool en VLOOT ook hun samenwerkingsakkoord rond deze opleidingen.

14-4-2014
Vaartuig de Schelde

Voor 2014 werd opnieuw een toeristische veerdienst voorzien tussen Lillo en Doel. De oorspronkelijke uurregeling ging uit van de gebruikerscijfers. Na een verdere aftoetsing tussen VLOOT (MDK) en de toeristische dienst van Beveren, het districtsbestuur Berendrecht-Zandvliet-Lillo en andere belanghebbenden uit Lillo werd finaal een uitgebreider vaarschema vastgelegd. Klik hier voor meer informatie.

14-4-2014

Op donderdag 3 april voer Klaas Willaert, assistent van prof. dr. Eddy Somers (UGent), samen met 5 studenten mee met het hydrografisch schip TER STREEP. Gezagvoerder Patrick Heinderson loodste samen met zijn bemanning de TER STREEP naar de ondiepe wateren ter hoogte van de Trapegeerbank, waar de hydrografen metingen uitvoerden. De collega’s van de Vlaamse hydrografie (afdeling KUST) hadden de studenten ondertussen volledig ondergedompeld in de opdrachten die de TER STREEP uitvoert en de werking van de meetapparatuur. Van de VLOOTbemanning kregen ze dan weer alle uitleg over de werking van het schip, de machinekamer en de navigatie- en communicatieapparatuur op de brug.

Diezelfde dag maakten ze op volle zee ook oefeningen mee tussen de TER STREEP en een helikopter van het 40e smaldeel (Koksijde), die samen reddings- en winchingoefeningen op het schip hadden ingepland. VLOOTcollega Isabelle Messens, die de groep begeleidde, zorgde samen met de bemanning voor een mooie en leerrijke lentedag op zee.

Beelden vindt u hier.

8-4-2014

Het departement Economie, Wetenschap en Innovatie stelt een additionele 400.000 euro ter beschikking van het zeewetenschappelijk onderzoeksvaartuig SIMON STEVIN.

VLIZ en VLOOT maakten hierrond aanvullende afspraken. Ze leiden nu tot een verruiming van de inzet van het schip. Vanaf nu worden onder andere ook 40 meerdaagse vaarten geprogrammeerd.

Beelden van de SIMON STEVIN in actie vindt u via youtube

en De Redactie (bacteriën die stroom opwekken op de bodem van de zee).

8-4-2014

Naar aanleiding van stormschade aan de glooiing van de linkeroever was de veerdienst over de havengeul van Nieuwpoort al een tijdje buiten gebruik. Met het oog op de komende vakantieperiode heeft de afdeling Kust gezorgd voor een tijdelijk veerponton op de oosteroever ter hoogte van de toegang tot de Novus Portus Jachthaven. Vanaf 5 april 2014 starten we dan ook met een alternatieve vaarroute. (Klik hier voor meer detail).

Om de veiligheid van de gebruikers te garanderen is deze tijdelijke veerdienst enkel toegankelijk voor voetgangers (geen fietsen / geen rolstoelen). Het maximum aantal personen blijft beperkt tot 50.

De veerdienst start om 9u30. De laatste overvaart richting kant Natuurreservaat is voorzien om 19u15. Om 19u40 vertrekt de laatste veerboot van de kant Natuurreservaat naar de gebruikelijke steiger aan de westeroever. In geval van nood kunnen de veergebruikers contact opnemen met het noodnummer: 0491 86 17 89

8-4-2014

De voorbije jaren konden zowel studenten aan de Hogere Zeevaartschool, het CVO Antwerpen als het CVO De Avondschool (Oostende) zowel in de paasvakantie als tijdens de zomermaanden inschepen voor individuele stages.  Gelet op de vele vragen biedt VLOOT voor deze studenten nu de mogelijkheid om ook tijdens zowat alle weekends, de maand september en de herfstvakantie in te schepen.  Dit betekent dat het aantal kadetdagen bij VLOOT zo goed als verdubbeld wordt tot ruim 1000.

Op zondag 23 maart vertrokken 119 eerstejaarsstudenten van de Hogere Zeevaartschool met de Poolse driemaster Dar Mlodziezy richting Madeira voor een zeestage van 4 weken.  De ZEESCHELDE bracht hen nog een watersaluut. Meer info over de stagemogelijkheden bij VLOOT vindt u hier.  Beelden van de ZEESCHELDE en de SPN 14 ter gelegenheid van het vertrek van de studenten van de Hogere Zeevaartschool vindt u hier.

8-4-2014

Op donderdag 27 maart werden de nieuwgepensioneerde collega’s van VLOOT in de bloemetjes gezet. Een 80-tal aanwezigen namen deel aan dit jaarlijks moment. Yves Goossens, algemeen directeur, had daarenboven ook het genoegen aan 21 onder hen een koninklijke onderscheiding in de Kroonorde, de Orde van Leopold II of de Leopoldsorde te overhandigen. Beelden vindt u hier.

28-3-2014

'Dieseltank ontploft aan boord van m.s. Disaster, gat in romp, brand en veel rookontwikkeling.’ Dit was het eerste bericht van de kapitein van het fictief cruiseschip m.s. Disaster, met 5660 personen aan boord, dat bij het MRCC terechtkwam als start van een grootschalige oefening die op 19 maart 2014 doorging in het crisiscentrum in Oostende. De bedoeling was om de samenwerking tussen de verschillende disciplines uit het Algemeen Nood- en Interventieplan Noordzee (ANIP) uit te testen.

Net zoals bij een echte ramp werd een Commandopost Operations (CP OPS) geïnstalleerd in de crisisruimte van het MRCC en kwam ook het coördinatiecomité (CC) voor de beleidscoördinatie onder leiding van gouverneur Carl Decaluwé bijeen. Voor VLOOT, die via haar vaartuigen in belangrijke mate betrokken is binnen alle disciplines van de noodplanning, betekende deze oefening opnieuw een leerrijke ervaring.

Tijdens deze ‘table top oefening’ fungeerde kapt. Marc Boterberg, gezagvoerder van de WANDELAAR, als kapitein van het fictief cruiseschip m.s. Disaster. Kapt. Kevin Depuydt, operations manager kust, nam actief deel aan de oefening in de Commandopost Operations en kapt. Yves Goossens was als waarnemer aanwezig in het coördinatiecomité. Kapt. Siska De Coninck, Training Officer, en mevr. Rita Bertens, manager beleidsondersteuning en communicatie, waren als waarnemers aanwezig op de Commandopost Operations. Beide laatstgenoemde collega's werden eerder ook reeds betrokken bij de voorbereiding van het scenario van de oefening.

24-3-2014

Op initiatief van één van de partners in het MIRG EU (Maritime Incident Response Group) – Brandweer Gent - krijgen 36 man een opleiding rond een ship-to-ship overstap aan boord van de WANDELAAR in het kader van het MIRG EU-programma waarbij ze aangesloten zijn. Het MIRG is een partnerschap tussen brandweerkorpsen in Vlaanderen, Nederland, Frankrijk en Engeland. Zij bundelden hun krachten om samen MIRG-teams op te richten die speciaal getraind en uitgerust zijn om incidenten aan boord van schepen te helpen bestrijden.

Een eerste groep met 9 vertegenwoordigers van de Vlaamse partners (brandweerkorpsen Gent, Beveren en Antwerpen) werd op 17 maart 2014 via de tenderswath naar de WANDELAAR (die zich op een 12-tal mijl uit de kust bevond) begeleid door operations manager kapt. Kevin Depuydt. Naast de ship-to-ship oefening via een jol (met VLOOTbemanning als begeleiders/rescue team) en de loodsladder, werden nog een aantal additionele veiligheidsprocedures uitgetest en de typische brandtechnische systemen aan boord besproken en toegelicht. Om de training zo realistisch mogelijk te maken, werd een redding/evacuatie gesimuleerd van een bewusteloze persoon uit één van de torpedo’s van de WANDELAAR.

Deze unieke samenwerking en ervaringsuitwisseling tussen VLOOT en de brandweerkorpsen Antwerpen, Gent en Beveren, zullen ongetwijfeld bijdragen tot het specialisme in maritieme incidentbestrijding dat essentieel is voor de veiligheid van mens en omgeving in en rond de havens. Op 18, 19 en 24 maart worden nog 3 andere groepen van 9 personen verwacht voor deze training. Beelden van de lesdag van 17 maart vindt u hier.

24-3-2014

Op zaterdag 15 maart 2014 is er de Jobbeurs Kanaalzone Gent-Terneuzen. De beurs gaat door in het Excellent Logistiek Centrum Gent-Zeehaven van de VDAB (Mai Zetterlingstraat). U kan er van 9 tot 16 uur terecht om kennis te maken met de personeelsverantwoordelijken van bedrijven uit de Gentse en Zeeuwse kanaalzone en om een nieuwe job te vinden.
VLOOT zal aanwezig zijn met een stand. We zoeken immers nog zowel nieuwe collega’s voor een varende functie (Gent), een superintendent (Antwerpen), een contract- en projectmanager (Oostende) alsook twee bachelors/graduaten om onze technische dienst en ons SHEQ-team in Oostende te versterken.
Meer info over de jobbeurs vindt u hier.
Meer info over de VLOOTvacatures vindt u hier. U kan ook spontaan solliciteren via onze website.

6-3-2014

Tijdens de werkzaamheden aan de Meulestedebrug werd de veerdienst in Langerbrugge (Gent) tijdens de werkdagen overdag verdubbeld. W&Z en VLOOT werkten samen om de bijzondere verkeersdrukte die ontstond naar aanleiding van de werken aan de brug op te vangen. 1.845 tweewielers en voetgangers, 9.448 auto’s en 1.146 vrachtwagens maakten, bovenop de normale veergebruikers, gebruik van dit mobiliteitsalternatief.

5-3-2014

Onlangs berichtten we over de inzet van de ZEELEEUW als RV MTAFITI in Kenia. Maar ook de voorganger van de ZEEHOND, de sleepboot ZEETIJGER (niet te verwarren met onze huidige multifunctionele boeienlegger) leidt een nieuw leven als FLAMINGO BAY. De ZEETIJGER deed dienst als sleepboot van 1956 tot 1994 bij het toenmalige ‘Zeewezen’. Het vaartuig werd in 1994 openbaar verkocht voor 275.000 BEF (= 6.817 EURO) aan de NV Scheepssloperij Bakker uit Brugge. Het werd later doorverkocht aan C.H. Schoonbeek (Amsterdam) die het vaartuig opknapte als ‘diving vessel’. In 1995 vertrok het schip onder Nederlandse vlag naar Sint-Maarten (Caribische Zee). In 2000 werd het doorverkocht aan Flamingo Bay Research Pty Ltd (Australië) die het verbouwde tot onderzoekschip en overbracht naar Sydney in Australië waar het nog steeds rondvaart (zie YouTube). Beelden van de ‘oude’ ZEETIJGER en bemanning vindt u hier.

27-2-2014
MAURICE MAETERLINCK

Tijdens de werkzaamheden aan de Meulestedebrug zal, in samenwerking met W&Z, de veerdienst te Langerbrugge van 24 februari tot en met 7 maart op de weekdagen verdubbeld worden van 06u30 tot 18u30. De veerdienst te Terdonk (slechts een 5 kilometer van Langerbrugge) blijft tijdens de werkzaamheden vanzelfsprekend ook een handig alternatief.
Ligging veerdiensten zie: Langerbrugge en Terdonk, voor de overzichtskaart, klik hier.

21-2-2014
Koning Filip in Zeebrugge

Koning Filip bezocht in Zeebrugge het Maritiem Opleidingscentrum van de VDAB. In het centrum volgen jaarlijks zo’n 1500 cursisten een training of een opleiding voor een job in de maritieme sector. VLOOT heeft een structureel samenwerkingsakkoord met de VDAB rond het ter beschikking stellen van stageplaatsen. Ook veel VLOOTtrainingen en -cursussen worden in het competentiecentrum ingericht. VLOOT werd tijdens het bezoek vertegenwoordigd door Yves Goossens, algemeen directeur VLOOT.
Voor beelden van dit bezoek zie: www.focus-wtv.tv/?focus=16064
Info over de opleidingen vindt u hier: www.vdabmaritiem.be
Beelden van recente VLOOTopleidingen vindt u hier.

13-2-2014
Refresher course

Op 27 januari 2014 startten binnen VLOOT de refresher courses in het kader van de Manilla Convention. Deze refresher courses worden ingericht in samenwerking met de VDAB en zullen tijdens de eerstkomende jaren zowat alle bemanningsleden de kans geven alle basistechnieken met betrekking tot, onder andere, de veiligheidsmiddelen aan boord, het praktisch gebruik van reddingsvlotten, overleven op zee en brandbestrijding op te frissen, concreet te oefenen en de laatste vernieuwingen terzake op te pikken. Beelden vindt u hier.

31-1-2014
Zeeschelde

Op dinsdag 28 januari 2014 ondertekenden het Koninklijk Technisch Atheneum Zwijndrecht (GO!), beter bekend als Cenflumarin, en VLOOT een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Binnen deze nieuwe overeenkomst wordt in nog veel ruimere mate dan in het verleden voorzien in vaar- en leerdagen aan boord van VLOOTschepen, ter ondersteuning van het maritiem beroeps- en technisch onderwijs dat deze school inricht. De leerlingen worden er opgeleid om in zowat alle maritieme sectoren een loopbaan aan boord uit te bouwen. Ook de vorig jaar in de vaart gekomen ZEESCHELDE werd additioneel in de overeenkomst opgenomen, alsook de TIJL en de loodsboten. Sinds 2001 stelt VLOOT ook de THEMIS II ter beschikking voor de specifieke binnenvaartopleidingen. De gezamenlijke ambitie om de in Vlaanderen aanwezige maritieme knowhow steeds breder en verder te verankeren en de jarenlange goede samenwerking lagen aan de basis van de nieuwe overeenkomst.
Het Cenflumarin is gelegen in Kallo maar plant een verhuis naar een nieuw gebouw (Antwerpen – linkeroever). Er lopen op dit ogenblik een 130-tal leerlingen school. Meer info via www.descheepvaartschool.be. VLOOT verzorgt jaarlijks een 5000-leerlingdagen voor het maritiem onderwijs. In 2004 was dit nog maar 2200.

29-1-2014
Tuimelaar

Twee VLOOTeenheden, de TUIMELAAR (SAR-unit R5) en de SPN-09 (scheepvaartpolitie), namen vrijdag 24 januari 2014, samen met andere opgeroepen eenheden, deel aan de reddingsactie naar een vermist bemanningslid van de autocarrier CYMBELINE, die onderweg was van Vlissingen naar de UK. De reddingsactie startte vrijdagochtend om 7.45 uur. De vermiste persoon werd na urenlang zoeken niet teruggevonden. De actie werd om 14.00 uur afgeblazen waarna gezagvoerders Oliver Cocquyt (SPN-09) en Manfred Van Elslande (TUIMELAAR) samen met hun bemanning en de collega’s van SPN hun normale opdrachten terug opnamen. De kapitein en zijn bemanning van de CYMBELINE bedankte VLOOT en de andere kustwachtpartners voor hun inzet tijdens deze actie.
SPN-09 – zie www.welkombijvloot.be/c/vaartuigen/463
TUIMELAAR – zie www.welkombijvloot.be/c/vaartuigen/464

27-1-2014
Mtafiti

Op maandag 27 januari 2014 werd RV MTAFITI (ex-ZEELEEUW) officieel in gebruik gesteld door Uhuru Muigai Kenyatta, de president van Kenia. Het schip werd in 2013 overgedragen aan de Keniaanse overheid om ingezet te worden voor wetenschappelijk onderzoek op zee. De ZEELEEUW kwam in 1977 in de vaart als LOODSBOOT 2 en was van 2000 tot 2012 als ZEELEEUW het platform van waarop tal van wetenschappelijke onderzoeken gebeurden voor de Vlaamse kust. Het wordt nu ingezet door het Kenya Marine and Fisheries Research Institute (www.kmfri.co.ke).
Zie ook youtube, www.standardmedia.co.ke en www.welkombijvloot.be/c/nieuwsarchief/389.

27-1-2014
Deurloo

Ter hoogte van de Songaboei was op 13 januari 2014 omstreeks 13.45 uur een passagier van de veerboot Breskens-Vlissingen overboord gevallen. Alle beschikbare kleine vaartuigen uit de buurt werden ingeschakeld om mee te helpen bij het opsporen van de drenkeling.
De bemanningen van de HONTE (schipper Bernard Moreau, motorist Pascal De Zaeyer, matroos Dirk Corveleyn) en van de DEURLOO (schipper Mario Vercoutter, motorist Jacob Albregtse, matroos Mario Byn) zijn om 13.50 uur uitgevaren om deel te nemen aan de reddingsactie naar aanleiding van de MOB-melding.
Vanuit de lucht werd assistentie verleend door een helikopter en het kustwachtvliegtuig. Het Nederlandse politievaartuig P42 fungeerde als OSC-vaartuig (On Scene Commander) tijdens de zoekactie. De drenkeling werd uiteindelijk rond 14.55 uur opgepikt door een RIB van de Nederlandse Reddingsdienst. Reanimatie mocht niet meer baten.
De HONTE was om 14.50 uur terug beschikbaar voor beloodsingsopdrachten. De DEURLOO was eerder door het Nederlandse politievaartuig P42 bedankt voor de verleende diensten en kon daardoor de beloodsingen vroeger hervatten. KLPD bedankte VLOOT voor de snelle inzet en professionele aanpak.

16-1-2014
HavenTV Gent

Op donderdag 9 januari 2014 werd de nieuwste aflevering van HavenTV Gent op de Oost-Vlaamse regionale zender AVS uitgezonden. De uitzending laat 3 korte reportages zien met de mens in de haven centraal.  De derde reportage (vanaf 2'20'') neemt u mee op de maidentrip van de nieuwe veerboot ‘Maurice Maeterlinck’.  Bekijk hier de reportage.

10-1-2014
Nieuwjaarsduik

Op 4 januari 2014 ging in Oostende de jaarlijkse nieuwjaarsduik door. Dit jaar namen zo’n 5500 personen deel. VLOOT was er, in partnership met de douane en de scheepvaartpolitie, aanwezig als wakend oog. De reddingsboot TUIMELAAR, de SPN-15, de SPN-12 en de douaneboot bleven dicht onder de kust om samen met de organisatoren en het MRCC alles in goede banen te leiden.

Sfeerbeelden via de volgende links:

6-1-2014