Alertheid van Antwerpse SPN-bemanning!

Op 28 december 2013 rond 18.30 uur belandde een rolstoelpatiënt in de Schelde ter hoogte van Scheldekaai 20. De SPN-14 lag op dat moment stand-by tegen de kaai terwijl de ploegen van de Scheepvaartpolitie elkaar aflosten. Toen er hulpgeroep kwam vanop de kaai, hebben schipper Marc Schuddinck en Mario Gunst van de SPN-14 onmiddellijk een team gevormd met schipper Aimé Jacobs van een ander vaartuig om de man uit het water te redden. Zij verwittigden direct SPN en de hulpdiensten. Dankzij hun alertheid, kon deze man levend uit het water gehaald worden. SPN feliciteerde VLOOT voor de professionele aanpak.

3-1-2014
Doop MAURICE MAETERLINCK

Op maandag 9 december 2013, een zonovergoten dag, werd de MAURICE MAETERLINCK gedoopt. Dit nieuwe VLOOTautoveer vervangt een 50-jaar oude veerboot. Deze plechtigheid ging door te Gent (Langerbrugge), langs het kanaal Gent-Terneuzen.
De MAURICE MAETERLINCK werd gebouwd op de Vlaamse scheepswerf Carron Marine, gelegen op enkele kilometer verder langs het kanaal. Het veer is opgevat als een duurzaam en groen vaartuig en vaart net zoals alle andere VLOOTvaartuigen op zwavelarme brandstof.
Het vaartuig is 30 meter lang, 9,30 meter breed, heeft een diepgang van 2,40 meter en kan maximaal 60 ton vervoeren. Het autoveer is toegankelijk voor voetgangers, tweewielers, personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens en bussen.
De sprekers Mathias De Clercq (voorzitter van de Raad van Bestuur van het Havenbedrijf Gent en eerste schepen van de stad Gent), Jozef Dauwe (voorzitter van de Maurice Maeterlinck Stichting), Jacques D’Havé (administrateur-generaal MDK) en meter Joke Schauvliege (Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur) benadrukten allen vanuit hun eigen invalshoek het belang van de veerdienst in de Gentse haven en de symboliek rond de enige Vlaamse Nobelprijswinnaar voor literatuur, Maurice Maeterlinck.
Na de speeches begeleidde Yves Goossens, algemeen directeur van VLOOT, de meter en de andere genodigden naar de nieuwe veerboot waar zij vol overgave en vreugdevolle wensen voor het vaartuig en de bemanning, de fles richting vaartuig liet vliegen.
Nadat de fles met een beetje hulp gebroken was, konden alle genodigden mee aan boord van de MAURICE MAETERLINCK voor een kort tochtje. Gezagvoerder Johan Tange en zijn collega Jean-Pierre West lieten de meter zelf ondervinden hoe het is om met een veerboot te varen. Op het dek werd door andere VLOOTcollega’s ondertussen een AED-oefening gedemonstreerd voor de genodigden. Alle VLOOTvaartuigen, en dus ook de MAURICE MAETERLINCK, zijn uitgerust met een draagbaar AED-toestel. Op deze manier levert VLOOT als ‘hartveilige organisatie’ een substantiële bijdrage om de overlevingskansen bij hartstilstand van slachtoffers te vergroten en de eerste hulpcapaciteit aan de bevolking te verhogen.
Tot slot nodigden het Havenbedrijf Gent, waarvan CEO Daan Schalck zelf aanwezig was, en VLOOT de aanwezige klanten, stakeholders en collega’s uit om nog even na te praten in de Sailing Queen (RBSC) tijdens een sfeervolle receptie, begeleid door ‘A Touch of Latin’. Het Rode Kruis was ook aanwezig in het kader van de samenwerking voor de AED-opleidingen en zamelde, ondersteund door een woordje van Yves Goossens, voor de gelegenheid centen in voor de heropbouw in de Filipijnen na de tyfoon Haiyan.
De genodigden kregen bij het verlaten van de receptie het in het Nederlands vertaalde Maeterlinckwerk “Bulles bleues” mee.
Zie ook het fotoalbum en de reportage van de regionale televisie AVS over de doopplechtigheid.
De giften die de deelnemers aan de drie recente havenoverlegmomenten en de doop van de MAURICE MAETERLINCK schonken ten voordele van de Haiyan-actie liepen op tot een totaal van 416 euro. VLOOT en MDK wensen iedereen hier dan ook voor te danken.

11-12-2013
Bezoeker tijdens Dag van de wetenschap

Op zondag 24 november 2013 trotseerden 430 bezoekers het barre weer voor een bezoek aan de SIMON STEVIN. Zij konden kennis maken met wetenschap, technologie en innovatie. VLOOT stelde in samenwerking met het VLIZ dit vaartuig voor zeewetenschappelijk onderzoek open voor het grote publiek. Enkele wetenschappers van UGent en het VLIZ verzorgden niet alleen tal van interessante, jeugdgerichte proeven in het labo en de verblijfsruimtes maar ze deden ook een demo met de staalname apparatuur. Het publiek kon daarnaast ook een kijkje nemen op de brug, in de machinekamer en aan dek waar collega’s van VLOOT hen informeerden over de werking van VLOOT als rederij en de meer maritiem gerichte aspecten van het vaartuig. De SIMON STEVIN vervult de sterke nood aan een modern en goed uitgerust vaartuig, met een geringe diepgang en een vlotte toegang tot de ondiepe kustwateren van de zuidelijke bocht van de Noordzee en aanpalende riviermondingen. Dit hoogtechnologische vaartuig werd eind 2012 in gebruik genomen.

Beelden van de Dag van de Wetenschap vindt u hier.

26-11-2013
Bemanning op de MAURICE MAETERLINCK

Op woensdag 30 oktober 2013 leverde scheepswerf Carron Marine uit Zelzate een nieuwe veerboot (auto’s/fietsen/voetgangers) aan VLOOT. Het vaartuig zal na een familiarisatie- en proefperiode een meer aan 50 jaar oude veerboot vervangen op de veerdiensten in Gent (kanaal Gent-Terneuzen). De MAURICE MAETERLINCK is 30 meter lang en 9,30 meter breed. De veerboten in Gent vervoeren maandelijks gemiddeld zo’n 19770 voetgangers en tweewielers, 65780 personenwagens en 7700 bestel- en vrachtwagens/bussen. Hiermee maken de veerdiensten Langerbrugge en Terdonk deel uit van de mobiliteitsslagaders van de Gentse haven. Ze zijn ook opgenomen in het fietsnetwerk binnen de Gentse haven. De naam van het vaartuig verwijst naar de enige Belg die ooit de Nobelprijs voor literatuur gekregen heeft. De huidige veerdienst in Langerbrugge vaart trouwens ter hoogte van het vroegere buitenverblijf van de familie Maeterlinck. Dit domein verdween begin 20ste eeuw bij de verbreding van het kanaal Gent-Terneuzen. De MAURICE MAETERLINCK zal voornamelijk ingezet worden in Terdonk en normalerwijze wordt nog dit jaar een naamgevingsplechtigheid voorzien.

Enkele beelden vindt u hier.

31-10-2013
Aankomst Honte

Op dinsdag 29 oktober 2013 werd de HONTE, een nieuw vaartuig van VLOOT, opgeleverd in Oostende om daarna onmiddellijk te vertrekken naar Vlissingen (Nederland). Daar zal het samen met de RAVELINGEN en de DEURLOO ingezet worden om beloodsingsopdrachten uit te voeren. De HONTE verliet op zondagmorgen 20 oktober 2013, om 6.30 uur, de nieuwbouwwerf Baltic Workboats in Estland en kwam de daaropvolgende dinsdagavond aan in Oostende. Na tal van testen werd het nu opgeleverd. Het nieuwe vaartuig is het tweede in de reeks van drie zusterschepen die voor VLOOT gebouwd worden door de Estse werf.

Beelden van de aankomst en oplevering van de HONTE in Oostende, alsook de aankomst in Vlissingen vindt u hier.

30-10-2013
Mtafiti

Op vrijdag 25 oktober 2013 liep de MTAFITI, de ex-ZEELEEUW, haar nieuwe thuishaven Mombasa aan. De MTAFITI vertrok op zaterdag 31 augustus 2013 onder Keniaanse vlag vanuit de haven van Oostende. De ex-ZEELEEUW werd op vrijdag 3 mei 2013 door Vlaams minister Crevits aan de Keniaanse overheid geschonken om ingezet te worden voor zeewetenschappelijk onderzoek ter hoogte van Oost-Afrika. Het schip diende eerst gedurende 21 jaar als LOODSBOOT 2 en later nog 12 jaar als ZEELEEUW onder de VLOOTvlag.

De reisroute vindt u hier.

28-10-2013
POLLUX in de verte

Op vrijdag 25 oktober 2013 bezocht Yves Goossens, op uitnodiging van Fred Kuipers, de POLLUX. Er werd gekozen om deze nieuwe Nederlandse loodsboot te bezoeken via een loodsreis vertrekkende uit Vlissingen. Er werd 's morgens ingescheept aan boord van de ALEXANDER B, waarna de Nederlandse tenderswath PERSEUS hen op het einde van de reis naar de POLLUX bracht. De Nederlandse gezagvoerder en zijn team gaven een uitgebreide rondleiding. In de namiddag gingen Fred Kuipers en Yves Goossens, via de jol, aan boord van de HANSA ASIA, die westrond tot in Vlissingen gebracht werd. Daar haalde de DEURLOO, de nieuwe Vlaamse redeboot, hen op. 'Een zeer uitgebreide kennismaking met de POLLUX en ook twee interessante loodsreizen. Voor herhaling vatbaar!', dixit Yves Goossens.

Beelden vindt u hier.

25-10-2013
Mary Maersk

Zaterdag 19 oktober 2013 ontving VLOOT, samen met alle andere betrokkenen, dankwoorden van de Antwerpse havenschepen Marc Van Peel. De havengemeenschap reageerde opgetogen met de gelukte proefvaart.  Vrijdagavond om 22.07 uur werd zeeloods Wim Pandelaers ter hoogte van de WANDELAAR aan boord gebracht door de tenderswath WESTDIEP, onder het gezag van collega Philippe De Mey. Ter hoogte van Vlissingen namen loodsen Frank Lunders, Eddy De Laeter en Roelof Breugelmans de beloodsing over en brachten het schip veilig tot haar ligplaats in het Deurganckdok.  Het schip heeft een maximumcapaciteit van 18.000 TEU (twintigvoetsequivalent containers) en had zo’n 15.000 TEU aan boord. Op zondag 20 oktober 2013 verliet de MARY MAERSK de Antwerpse haven.  De Nederlandse loods die het laatste deel van de afvaart tot de WANDELAAR op zich nam werd afgehaald door de tenderswath WESTDIEP, onder het gezag van collega Wilfried De Waele.  De MARY MAERSK zette vervolgens haar reis verder richting Bremerhaven. 

Beelden vindt u hier.

21-10-2013
Antwerpen

De week voor de familiedag, was het wat bang afwachten wat de weergoden op zaterdag 19 oktober 2013 voor ons in petto zouden hebben. Uiteindelijk werd het een mooie, maar vooral droge dag. Een leuke maritieme sfeer op een mooie locatie langs de Schelde: een tweede geslaagde familiedag met 215 deelnemers!

Tussen 13.30 uur en 16.30 uur bezochten de VLOOTmedewerkers samen met hun familie de VLOOTlocatie Antwerpen. Er kon een kijkje genomen worden aan boord van de ZEESCHELDE, een stevige boeienlegger met een zeer krachtige blusinstallatie. Een aantal collega’s gaven uitleg over de toch wel belangrijke taken van het vaartuig. Uiteraard was dit niet het enige dat te beleven viel. Met de PIERRE PETIT, het nieuwste hydrografische vaartuig, de HONDIUS en de VEREMANS konden kleine tochtjes gemaakt worden op de Schelde.

Een ‘bolleke’ met een dampende worst zorgde voor heel wat keuvelende groepjes mensen. Ook de kinderen hadden het naar hun zin tijdens de knopenworkshop. De scouts leerden hen maritieme knopen leggen. De muziekgroep zorgde ook voor heel wat ambiance.

Ook nu mogen we de organisatie en de collega’s die aan boord de dienst verzekerden niet vergeten… bedankt!

Enkele beelden vindt u hier.

21-10-2013
VLOOT-medewerkers aan AED-toestel

Op woensdag 9 oktober, en dus zowat één jaar na de erkenning als “hartveilige organisatie” door het Rode Kruis, werd de voorlopig laatste AED-opleiding voor de VLOOT-walmedewerkers afgerond. Voor de varende medewerkers volgen nog enkele cursussen zodat ook daar iedereen deze AED-cursus gevolgd heeft. Het einddoel blijft immers elke VLOOT-medewerker de nodige ervaring te laten opdoen, zowel naar reanimatie als het gebruik van AED-toestellen toe.

Enkele beelden vindt u hier.

14-10-2013
Deurloo

Op vrijdag 4 oktober werden in Vlissingen, in het bijzijn van kapt. Hans Cleyman (nautisch diensthoofd loodswezen Vlissingen) en ing. Tom Van Beveren (preventieadviseur-coördinator van de Vlaamse Overheid) de laatste voorbereidende tests uitgevoerd met de nieuwe redeboot DEURLOO. Onder meer man-overboord-oefeningen. Op maandag 7 oktober werd de man-over-boordoefening gedemonstreerd in het bijzijn van de collega’s van het Nederlandse Loodswezen.

Eerstdaags wordt de familiarisatieperiode rond de DEURLOO afgesloten en wordt vanaf dinsdag 8 oktober 2013 dit nieuwe vaartuig stapsgewijs volwaardig ingezet voor de dienstverlening in Vlissingen. De oude redeboot (die de DEURLOO vanaf dan vervangt) wordt nog bijgehouden als reservevaartuig.

Enkele beelden vindt u hier.

7-10-2013
Cameraset op veerdienst

De opnames voor de 2de reeks van de Vlaamse misdaadreeks ‘De Ridder’ zijn gestart en de Gentse veerdienst vormt het decor in één van de afleveringen. Deze nieuwe misdaadreeks wordt vanaf dit najaar uitgezonden, elke zondag op één. Helena De Ridder (vertolkt door Clara Cleymans) is een ambitieuze openbaar aanklager en voert in deze serie haar eigen strijd voor meer rechtvaardigheid.

Enkele sfeerbeelden van de recente opnames op het veer te Gent vindt u hier.

2-10-2013
Vlaggen van VLOOT en Vlaamse Havendag

Tijdens de 3de Vlaamse havendag bezochten een 11.000-tal bezoekers de VLOOTschepen. De ZEETIJGER (opengesteld te Zeebrugge) bleek de grootste publiekstrekker met 1.636 bezoekers. 

De TER STREEP (gelegen in de haven van Oostende) kreeg 1.210 bezoekers aan boord. Door het feit dat de TER STREEP slechts vanaf de middag voor publiek open was, betekent dit trouwens dat het schip zowat eenzelfde drukte aan geïnteresseerden te verwerken kreeg als de ZEETIJGER.

In de haven van Gent werden zowel de veerboten van Langerbrugge als Terdonk in het programma betrokken, en was ook de ZEESCHELDE afgemeerd. Deze laatste kreeg 516 bezoekers over de vloer maar kon plaatselijk niet op tegen het bijzondere succes van de LIEVEN BAUWENS (veerboot Langerbrugge) die, af en toe ondersteund door een percussieband, 5.600 bezoekers aan boord nam en autovrij naar de overkant bracht. Een 1.800 voetgangers en fietsers en nog 650 wagens lieten zich in Terdonk aan boord van de WILLEM I meevoeren.  

In Antwerpen werd geen VLOOTschip open gezet voor publiek, maar nam de net gedoopte PIERRE PETIT op zaterdag reeds deel aan de ‘150 jaar Schelde Vrij’-parade.Gemiddeld bracht zowat 1/5 van alle geregistreerde bezoekers aan de havens waar VLOOT een schip open stelde ons ook daadwerkelijk een bezoek. Gezien het bijzonder brede aanbod aan activiteiten in alle havens is dit een onverhoopt groot aantal. 

Beelden vindt u hier.

18-9-2013
Top gemeenschapsonderwijs op de WANDELAAR

Op vrijdag 13 september bezochten Raymonda Verdyck (afgevaardigd bestuurder GO!)  en Dirk Mechelaere (afdelingshoofd algemene zaken  GO!) VLOOT in het kader van de reeds lang lopende samenwerking tussen VLOOT en de maritieme scholen die, op de Hogere Zeevaartschool, het Koninklijk Werk IBIS en de VDAB-opleidingen na, alle ressorteren onder het Gemeenschapsonderwijs. Mevrouw Verdyck en de heer Mechelaere brachten ook een bezoek aan de WANDELAAR, waar ze ontvangen en rondgeleid werden door kapt. Dennis Brys. Voor Dirk Mechelaere, die eerder nog de personeelsdienst van VLOOT had geleid, betekende dit ook een weerzien met een aantal ex-collega's. Voor mevrouw Verdyck was het vooral een nieuwe kennismaking met de maritieme wereld waarin velen van de afgestudeerden van het maritieme onderwijs een lange en uitdagende loopbaan uitbouwen.  De maritieme scholen van het GO!  zijn: CVO Deurne, De Avondschool Oostende, het Maritiem Instituut Mercator en het KTA Zwijndrecht (Cenflumarin).

14-9-2013
Wivina Demeester aan het stuur van de PIERRE PETIT

Op dinsdag 17 september werd langsheen de Antwerpse Scheldekaaien het nieuwe VLOOTvaartuig PIERRE PETIT gedoopt. Doopmeter Wivina Demeester – De Meyer  brak de champagnefles in één vlotte beweging. De plechtigheid ging door in de cruiseterminal die door de Stad Antwerpen ter beschikking was gesteld geworden. 

De PIERRE PETIT werd gebouwd in Spanje en zal ingezet worden voor hydrografische metingen op de Schelde en onderzoek gevoerd voor het waterbouwkundig labo van Borgerhout. Het meet 23 m lang en 6,5 m breed en ligt 1,3m diep. Het schip is uitgerust met de nieuwste apparatuur om haar taken te volbrengen en zal met haar 22 knopen en catamaranprofiel ook een ruimer gebied kunnen bevaren.

Voorafgaand aan de doop benadrukte schepen Marc Van Peel het belang van het schip voor de Schelde en belichtte hij ook de belangrijke inspanningen die de meter steeds op zich nam ter ondersteuning van de Scheldeverdiepingen en de negotiaties met Nederland. De doop van de PIERRE PETIT en haar deelname aan de parade in het kader van de 150 jaar-viering van Schelde Vrij volgende zaterdag kan niet symbolischer zijn.

Jacques D’Havé, administrateur-generaal van het agentschap voor maritieme dienstverlening en kust, ging in zijn speech in op de kenmerken van het vaartuig zelf en de goede samenwerking tussen de verschillende diensten die tot dit nieuwbouwvaartuig hebben geleid. Hij refereerde ook, met een kwinkslag, naar de kritische vragen die de toekomstige meter steeds stelde, toen zij als Vlaams minister van financiën en begroting in het verleden ook over investeringen en begrotingen van het toenmalige zeewezen ging.

Wivina Demeester gaf vervolgens mee hoe ze de aanloopperiode naar deze dag had ervaren. Van het moment dat haar de vraag gesteld werd om meter te worden tot de keuze van hoed en haar zoektocht om meer te weten te komen over de persoon achter de naam die haar metekind zal dragen. 

Na de doopplechtigheid maakte de meter een tocht op de Schelde waarbij gezagvoerder Sven Beyers haar zelf ook even het roer in handen gaf.   De ZEESCHELDE zorgde ondertussen voor een indrukwekkend waterspektakel terwijl de SPN 14 (ingezet binnen het partnerschap dat VLOOT heeft met de scheepvaartpolitie) de PIERRE PETIT begeleidde.Tijdens de receptie, waar ook vele kustwachtpartners, klanten, stakeholders en collega’s uit de Vlaamse overheid bij aansloten, brachten nog tal van genodigden een bezoek aan het vaartuig.

Beelden vindt u hier.

14-9-2013
Vaartuig Willem I

Zondagmorgen 8 september merkte de bemanning van de WILLEM I  tijdens hun veerdienst aan Terdonk plots 4 jonge personen ter hoogte van de veerhaven op.  Toen onmiddellijk daarop 2 van de 4 in het kanaal sprongen en ze vaststelden dat ze niet meer op eigen kracht op het droge geraakten, brachten gezagvoerder Jean-Pierre West en zijn collega Reinhard Pamperl de Willem I onmiddellijk bij de drenkelingen.  Samen konden ze met de hulp van de speciale ‘man-over-boord-ladder’ de 2 jongelui uit het water halen.  De gehele operatie, vanaf vaststelling tot redding, nam amper 10 minuten in beslag.  De scheepvaartpolitie kwam zelf ook ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.

10-9-2013
Gepensioneerde zeeloodsen voor de WANDELAAR

Op initiatief van kapt. Jan Vanleke (LSVO) brachten een 20-tal gepensioneerde zeeloodsen een bezoek aan de WANDELAAR die op dat moment de haven van Oostende was binnengevaren voor de periodieke bevoorrading (3-wekelijks).  Directeur operations kapt. Herman Van Driessche en operations manager kapt. Kevin Depuydt begeleidden hen samen met kapt. Denis De Ridder en zijn bemanning.  De bezoekers, voor wie het contrast met de ‘oude loodsboten’ uiteraard zeer opvallend was, waren achteraf bijzonder lovend over het schip en de recente verwezenlijkingen binnen VLOOT. 

Enkele beelden vindt u hier.

9-9-2013
Gouverneur en deputatie op de SIMON STEVIN

Op maandag 26 augustus 2013 kregen de leden van de bestendige deputatie die de gouverneur van West Vlaanderen bijstaan in de besluitvorming voor provinciale aangelegenheden, de unieke gelegenheid om kennis te maken met het zeewetenschappelijk onderzoeksvaartuig SIMON STEVIN.

Carl Decaluwé, gouverneur en ook voorzitter van de Raad van Bestuur van het VLIZ begeleidde samen met Jan Mees van het VLIZ (gebruiker van het vaartuig), André Cattrijsse (VLIZ) en kapt. Herman Van Driessche, directeur operations VLOOT (reder van het vaartuig) de gedeputeerden Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune, Myriam Vanlerberghe en provinciegriffier Geert Anthierens.

De gezagvoerder Giovanni Terryn en de bemanning zorgden dat de tocht met de SIMON STEVIN vlot en veilig verliep. Tijdens de vaartocht kregen de bezoekers niet alleen een rondleiding aan boord, maar ook een zeer uitgebreide uitleg over de activiteiten. Er werden enkele bodemmonsters genomen en enkele metingen uitgevoerd.

De SIMON STEVIN is de opvolger van het Vlaamse onderzoeksschip Zeeleeuw dat onlangs door de Vlaamse overheid overgedragen werd aan Kenia. De SIMON STEVIN geeft invulling aan de sterke nood aan een modern en goed uitgerust vaartuig, met een geringe diepgang en een vlotte toegang tot de ondiepe kustwateren van de zuidelijke bocht van de Noordzee en aanpalende riviermondingen. Dit hoogtechnologische vaartuig werd eind 2012 in gebruik genomen.

Enkele beelden vindt u hier.

27-8-2013
Kleine swath langszij de Wandelaar

Op woensdag 21 augustus 2013 brachten Jaak Raes (directeur-generaal Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en federaal voorzitter Beleidsorgaan Kustwacht), Jacques D’Havé (administrateur-generaal van MDK en Vlaams voorzitter Beleidsorgaan Kustwacht) en Carl Decaluwé (gouverneur van West-Vlaanderen en voorzitter Overlegorgaan Kustwacht) een bezoek aan de SWATHs.

De genodigden werden opgewacht en begeleid door kapt. Herman Van Driessche (directeur operations VLOOT). De gezagvoerder Eddy Janssens en zijn bemanning leidden de heen- en terugreis tussen de haven van Oostende en de WANDELAAR aan boord van de WIELINGEN in goede banen. Aan boord van de WANDELAAR verwelkomde kapt. Dennis Brys de groep en gaf tijdens een uitgebreide rondleiding de nodige uitleg.

Het vaartuig ‘WANDELAAR‘ is het beloodsingsstation op zee dat niet alleen de vele bewegingen voor aan- en afvoer van loodsen naar de te beloodsen vaartuigen mogelijk maakt, maar die loodsen daar ook tijdelijk huisvest. Door de heli-winching area en de aanwezigheid van een klein hospitaal is de WANDELAAR ook uitermate geschikt als coördinatie- en opvangplatform voor slachtoffers van scheepsrampen. Deze mogelijkheden vormen belangrijke hulpmiddelen bij de coördinatietaken van de voorzitters van de kustwachtorganen in geval van noodsituaties.

Enkele beelden vindt u hier.

22-8-2013
Deurloo komt aan in Oostende

Vrijdagavond werd de “DEURLOO”, het nieuwste rededienstvaartuig van VLOOT, overgebracht vanuit Estland. In de loop van het najaar zullen ook nog de zusterschepen “HONTE” en “RAAN” worden afgeleverd door de werf Baltic Workboats.

De nieuwe vaartuigen zullen de uit 1993 daterende “JAN BREYDEL”, “PIETER DECONINCK” en “GUIDO GEZELLE” vervangen.

“DEURLOO”, “HONTE” en “RAAN” zullen samen met de “RAVELINGEN” ingezet worden in Vlissingen (Nederland) om daar beloodsingsopdrachten uit te voeren. Dit betekent dat zij zullen instaan voor het transport van loodsen naar en van zeeschepen die de Schelde op- of afvaren. De rededienstvaartuigen zullen op jaarbasis samen ongeveer 15.000 vaaropdrachten uitvoeren.

Door de toepassing van moderne technologie zal het verbruik van de nieuwe 20 meter lange aluminium vaartuigen lager liggen dan dat van de huidige.  De voortstuwingsmotoren zullen ook gebruikt worden om via alternatoren de aan boord benodigde elektriciteit op te wekken.

De nieuwe generatie rededienstvaartuigen zijn met hun 22 knopen kruissnelheid een stuk sneller dan hun voorgangers. Op het vlak van geluidniveau, klimatologische omstandigheden en verblijfscomfort  werden flinke inspanningen gedaan. De vaartuigen bieden daardoor een degelijke werkplek aan de drie bemanningsleden en de (maximaal) acht passagiers.

Om de verticale bewegingen (g-krachten) die een varend schip maakt minimaal te houden, werd een bijzondere rompconstructie gehanteerd: de boeg werd voorzien van een zogenaamde “wavepiercing”-steven die golven doorklieft en de opwaartse kracht van een aanrollende golf zo grotendeels teniet doet.

Met de “DEURLOO”, “HONTE”, “RAAN” en “RAVELINGEN” beschikt VLOOT Vlissingen voortaan over zelfrichtende rededienstvaartuigen, wat betekent dat ze bij omslaan automatisch terugkeren naar een normale toestand. Dit draagt bij aan de veiligheid en bescherming van de opvarenden.

Enkele beelden vindt u hier.

19-8-2013
Parlementaire commisie op Simon Stevin

Op dinsdag 9 juli bracht de Parlementaire Commissie van Mobiliteit en Openbare Werken een werkbezoek aan boord van de SIMON STEVIN. Naast Jan Peumans (voorzitter van de commissie en voorzitter van het Vlaams Parlement) sloten ook commissieleden Lies Jans, Els Kindt en Dirk de Kort aan. Commissiesecretaris Klaas Brusselmans en Minou Esquenet (kabinetssecretaris van Vlaams minister Hilde Crevits) vervolledigden de delegatie. Zij werden ontvangen door Carl Decaluwe (gouverneur van West-Vlaanderen en voorzitter van de Raad van Bestuur van het VLIZ), Jan Mees (directeur VLIZ) en Yves Goossens (algemeen directeur VLOOT en lid van de raad van bestuur van het VLIZ). Gezagvoerder Tom Rappé en zijn bemanning, kapt. Kevin Depuydt (VLOOT), Tina Mertens (VLIZ) en Karen Rappé (VLIZ) leidden alles in goede banen en gaven de bezoekers een zeer uitgebreide duiding. Er werden tijdens de zeereis, die verliep bij een NNO-wind met een kracht van 5 Beaufort, bodemmonsters genomen, gevist om de biodiversiteit voor onze kust te illustreren en tal van andere taken uitgevoerd die ook de wetenschappers tijdens hun reizen met de SIMON STEVIN op zich nemen. Voor Middelkerke werd ook een bruinvis gespot en net voor het terug binnenvaren in de haven van Oostende kwam de VLOOT-reddingsboot GRAMPER de SIMON STEVIN nog even vergezellen, alvorens door te varen voor haar dagelijkse oefensessie.

Beelden vindt u hier en via het VLIZ.

10-7-2013

Op woensdag 10 juli 2013 overhandigde Yves Goossens in aanwezigheid van Marleen De Muer, weduwe van kunstenaar Roger Raveel, en Marc Loy, voorzitter van de gidsenkring Lange Nelle, de 1770 euro opbrengst van de ‘Raveelwandelingen’ aan prof. dr. Yves Benoit (UZGent en Kinderkankerfonds). De gidsenkring voegde er zelf nog 500 euro aan toe.

Als eerbetoon aan Raveel organiseerden de stad Oostende, de gidsenkring Lange Nelle en VLOOT tijdens enkele weekends in mei en juni begeleide bezoeken aan het VLOOT-gebouw in Oostende. De bezoekers konden er de kleurrijke muurschilderingen van Roger Raveel ontdekken, die twee verdiepingen sieren en één van zijn weliswaar zelden voor het publiek ontsloten topwerken is. De gegidste rondleidingen brachten 472 geïnteresseerden naar het directiegebouw.

In zijn dankwoord stelde Yves Benoit dat het dankzij dergelijke initiatieven en deze bijdragen is dat het Kinderkankerfonds aan door kanker getroffen kinderen en hun ouders net die aanvullende hulp kan bieden die niet door andere instanties zoals ziekenfonds en overheid voorzien wordt.  Het via de Raveelwandelingen ingezamelde geld was bijzonder welkom.

Yves Benoit en de andere aanwezigen kregen zelf ook nog een rondleiding, waarbij Marleen De Muer niet naliet zelf nog enkele anekdotes en citaten van haar echtgenoot mee te geven. Via haar was de overleden meester dan ook zelf nadrukkelijk aanwezig. Marleen De Muer had ook tal van Raveelboeken ter beschikking gesteld, die verkocht werden tijdens de rondleidingen en waarvan een belangrijk deel van de opbrengst ook ten goede kwam van het kinderkankerfonds.

Beelden van de overhandiging vindt u hier.

Meer info en beelden over dit initiatief  en Roger Raveel vindt u via de nieuwsitems van 14 februari 2013, 11 maart 2013 en 18 mei 2013.

10-7-2013
Yves Goossens en Ludo Pauwels drukken de hand

Het historische vaartuig DOEL kreeg op 12 juni 2013 een nieuwe eigenaar. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits had het licht op groen gezet om definitief afstand te doen van het eigendomsrecht van de DOEL ten voordele van de vzw Behoudsvereniging Bebakeningsschip DOEL.

In de toren van het VLOOTgebouw ontving de directie van VLOOT het bestuur van de vzw Behoudsvereniging Bebakeningsschip DOEL. Eerst nam Yves Goossens (algemeen directeur VLOOT) het woord om de officiële overdracht in te leiden. Hij verwees naar het feit dat de vzw het historische vaartuig al in bruikleen had sinds augustus 2003 en dat de vereniging toen al de ambitie had om het behoud van dit historisch vaartuig voor de toekomst te verzekeren.Yves Goossens benadrukte ook dat hij bijzonder verheugd is over de nieuwe definitieve bestemming van dit erfgoedvaartuig dat in 1952 in Oostende gebouwd werd.

Vervolgens nam Ludo Pauwels (secretaris van de vzw) het woord. Hij bedankte VLOOT en de minister om de overdracht mogelijk te maken. Hij stelde dat dit voor de vereniging een belangrijke mijlpaal is, daar dit bijzondere schip, zowel geklonken als gelast, ooit ook invulling gaf aan een bijzondere taak op de Schelde.

Na beide speeches werd de eigendomsoverdracht formeel ondertekend door Yves Goossens namens de Vlaamse overheid en door Luc Van der Velden (voorzitter ad interim) en Ludo Pauwels voor de vzw.Het bestuur van de vereniging had nog een blijvend aandenken mee voor de VLOOTdirectie: een kader met een mooie foto van de DOEL en de gegevens van het schip verwerkt op de ommezijde.

Samen met andere VLOOTvertegenwoordigers en bestuursleden van de vzw, François Van Gorp, Els Van Snick en mr. Anthony Thomas werd nog nagepraat bij een door de vzw aangeboden drankje en een hapje. Beelden vindt u hier.

12-6-2013
Pierre Petit

Op 10 juni 2013 kreeg VLOOT het bericht dat het nieuwe hydrografische vaartuig voor Antwerpen in Vigo ingescheept werd aan boord van de RICKMERS CHENNAI om te vertrekken naar haar nieuwe thuishaven. De PIERRE PETIT zal vermoedelijk donderdag 13 juni 2013 in Antwerpen arriveren.

Na aankomst in de Antwerpse haven, zal de PIERRE PETIT nog niet onmiddellijk op haar maximum capaciteit ingezet worden. Naast testvaarten en familiariseren van de bemanning  zal de nieuwste meetapparatuur aan boord geïnstalleerd worden. Het schip zal dan beschikken over de modernste technologie om hydrografische metingen op de Schelde en in de kustwateren uit te voeren. De verwachtingen zijn dat het vaartuig tegen het einde van de zomer volledig operationeel zal zijn.

De multifunctionele hydrografische catamaran voor de Vlaamse Hydrografie (Afdeling Kust) is gebouwd door de Spaanse werf Rodman Polyships. Het vaartuig meet 23 meter lang en 6,5 meter breed. De maximale snelheid is 22 knopen.

Het vaartuig draagt de naam van kapitein-luitenant Pierre Petit, die in 1885, in opvolging van August Stessels, directeur werd van de hydrografische dienst, inspecteur van de zeevaartscholen en permanent commissaris voor toezicht op de Scheldevaart.

Foto’s van de inscheping vindt u hier.

11-6-2013
Roger Raveel bij VLOOT

Tijdens een aantal weekends in mei en juni organiseren de stad Oostende, de gidsenkring Lange Nelle en VLOOT, begeleide ‘Raveelwandelingen’ in het VLOOT-gebouw. Op zaterdag 18 mei 2013 werd het startschot voor dit initiatief gegeven. Het VLOOT-gebouw ademt via talrijke muurschilderingen de sfeer van recent overleden kunstenaar Roger Raveel. De opbrengst van deze wandelingen wordt aan het Kinderkankerfonds geschonken.

Yves Goossens, algemeen directeur van VLOOT, benadrukte in zijn speech de jarenlange samenwerking met de meester, zowel in het gebouw als voor de kustveerdienst. Hij gaf mee hoe de link met het Kinderkankerfonds ontstaan was en hoeveel belang daaraan wordt gehecht. Marleen De Muer, weduwe van de heer Raveel, gaf op een zeer persoonlijke manier de jarenlange en intense band weer die Roger Raveel had met Oostende, het VLOOT-gebouw en de Raveelboten. Hilde Veulemans, schepen van cultuur, nam de speech van minister Hilde Crevits op zich. In haar speech sprak ze haar steun en enthousiasme uit rond dit initiatief. De minister had zich laten vervangen door haar aanwezigheid op het afscheid van eregouverneur André Denys op dat moment.

Burgemeester Jean Vandecasteele, Carlos Alleene (biograaf van de kunstenaar) en Marc Felix (architect van het gebouw en door de kunstenaar ook vereeuwigd in het kunstwerk) sloten aan bij dit moment. Inge Nevejans vertegenwoordigde het Kinderkankerfonds vzw.

Begin dit jaar overleed Roger Raveel op 91-jarige leeftijd. Raveel is één van de belangrijkste na-oorlogse kunstenaars. Hij had een speciale en warme band met de zee. De kunstenaar werkte al sinds eind de jaren tachtig samen met VLOOT. Hij maakte onder meer tal van kleurrijke muurschilderingen in het VLOOT-gebouw en gaf de veerboten, die in Nieuwpoort en Oostende fietsers en voetgangers van de ene oever naar de andere brengen, een naam en een unieke aankleding. Sinds de opstart in 2011 maakten al meer dan 1,5 miljoen mensen gebruik van deze gratis service met de ‘Raveelboten’, waarvan bijna 1 miljoen in Oostende.

Als eerbetoon aan Raveel organiseren de stad Oostende, de gidsenkring Lange Nelle en de Vlaamse overheid via haar rederij VLOOT begeleide bezoeken aan het unieke VLOOT-gebouw, waar ‘de verborgen schatten’ van Roger Raveel te ontdekken zijn. Die geïntegreerde kunstwerken zijn gedurende een aantal weekends in mei en juni uitzonderlijk toegankelijk voor het publiek.

Meer info rond deze gegidste bezoeken vindt u via www.welkombijvloot.be/nieuwsitems/2013-05-25-bezoek-kunstwerken-raveel-e....

Foto’s van de kick off vindt u hier en het Focus nieuwsfragment vindt u hier.

22-5-2013
Zeeleeuw

Op vrijdag 3 mei 2013 werd de overdracht van het zeewetenschappelijk onderzoeksvaartuig ZEELEEUW formeel ondertekend door de heer Mutua Kilaka, vertegenwoordiger van de republiek Kenia. Het schip opereerde jarenlang op zee voor wetenschappelijk onderzoek. Nu VLOOT en VLIZ het nieuwe onderzoeksschip SIMON STEVIN in gebruik hebben genomen, zal de ZEELEEUW voortaan dienst doen in Kenia.

Begin 2000 werd één van de toenmalige loodsboten omgebouwd tot een onderzoeksvaartuig ter ondersteuning van het zeewetenschappelijk onderzoek, en kreeg de naam ZEELEEUW. Eind 2000 kon de eerste onderzoeksvaart georganiseerd worden. Sindsdien werd het schip ingezet voor wetenschappelijk onderzoek, in het kader van de monitoring van zeevogels en zeezoogdieren, het in kaart brengen van de mariene biodiversiteit rond scheepswrakken en windmolens, het verzamelen van data rond de impact van verontreinigende stoffen op het mariene milieu, maar ook voor monitoringcampagnes op lange termijn die veranderingen in de karakteristieken van het zeewater opvolgen en andere onderzoeken.

De afgelopen periode legde de ZEELEEUW vele zeemijlen af voor het zeewetenschappelijk onderzoek. Er kwamen circa 1100 wetenschappers, technici en duikers aan boord met daarnaast circa 4500 leerlingen en studenten die kennis maakten met haar activiteiten. Daarbovenop volgden evenzo zo’n 4500 jongeren tussen 15 en 18 jaar de ZEELEEUW via verschillende digitale leerprojecten zoals ‘Expeditie ZEELEEUW’ en ‘Planeet Zee’. Na 35 jaar trouwe dienst, eerst als loodsboot en tot in 2012 als onderzoeksschip, was er nood aan een moderner uitgerust schip. Intussen nam de Vlaamse overheid het nieuwe vaartuig SIMON STEVIN in gebruik.

Via het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), de voormalige gebruiker van de ZEELEEUW, had de Keniaanse overheid interesse laten blijken om dit vaartuig over te nemen en in Kenia in te zetten voor eigen zeewetenschappelijk onderzoek. Na de gebruikelijke adviesprocedures binnen de Vlaamse overheid bekrachtigde Vlaams minister Hilde Crevits de overdracht van de ZEELEEUW aan Kenia.

De finale ondertekening ging door in het directiegebouw van VLOOT in aanwezigheid van een hoge delegatie uit Kenia en de Keniaanse ambassadeur te Brussel, de voorzitter van de wetenschappelijke commissie van het VLIZ prof. dr. Colin Janssen en de directeur van het VLIZ Jan Mees. Een ruime VLOOTdelegatie sloot net zoals Jacques D’Havé (administrateur-generaal MDK) en ir. Bart Heylbroeck (Belgische vlaggenstaat) evenzo aan.

De ZEELEEUW wordt omgevlagd naar de Keniaanse vlag en zal verder in Oostende voorbereid worden voor de overvaart naar de haven van Mombasa.

Beelden van dit feestelijk moment vindt u hier.

’MTAFITI’ betekent onderzoeker in Swahili.

10-5-2013
Kleine swath langszij de Wandelaar

Op woensdag 24 april 2013 verzamelde de voltallige raad van bestuur van Wandelaar Invest nv voor een transit naar de WANDELAAR. Ali Gzom, gezagvoerder van de tenderswath WESTERSCHELDE, bracht hen met zijn team naar het beloodsingsgebied buiten Oostende. Yves Goossens (algemeen directeur VLOOT), Herman Van Driessche (COO VLOOT) en Frank Aerssens (CTO VLOOT) vergezelden hen. Ook Joost Declerck (Promotor Business to Government bij Belfius, maar vooral ook één van de “founding fathers” van het project), Paul Moeyaert (adviseur aan de raad van bestuur) en Nele Degraeuwe (Senior Investeringsmanager Infrastructuur PMV en secretaris van de raad) sloten aan.

Kapt. Marc Boterberg en zijn staf verwelkomden de leden bij aankomst aan boord van de WANDELAAR, waarna zij zich in de conference room terugtrokken voor een vergadering. Na de lunch te hebben genomen aan boord maakten de bestuurders verder kennis met de operationele activiteiten aan boord. Ze stapten ook opnieuw over op een tenderswath om enkele beloodsingen mee te maken, scheepten ook in aan boord van een jol en kregen een uitgebreide rondleiding aan boord van de WANDELAAR.

In de namiddag voeren zij terug richting Oostende.

Enkele beelden vindt u hier.

Raad van Bestuur Wandelaar Invest nv: Roger Roels (voorzitter), Christiaan De Block (COO Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen), Guy De Ceuster (CEO Belfius Lease nv), Peter Verstuyft (voorzitter Brabo cvba), Jacques D’Havé (administrateur-generaal MDK).

8-5-2013
Studenten Maritieme Wetenschappen op excrusie

Op donderdag 25 april 2013 bezochten studenten maritieme wetenschappen (Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen) het hydrografische vaartuig TER STREEP. Prof. Dr. Eddy Somers en drs. Jasmine Coppens vergezelden elf studenten tijdens hun zeetocht.

In het kielzog van de VLOOT-vaartuigen SIMON STEVIN en ZEEHOND, verliet TER STREEP de Oostendse haven richting een uithoek van de Belgische wateren. Op het programma stond een hydrografische opdracht die startte ten noorden van de Noordhinderbank. De studenten kregen ondertussen uitleg door medewerkers van Afdeling Kust over de apparatuur. Terug aan dek werden op weg naar het windmolenpark op de Thorntonbank en de Bligh Bank enkele bruinvissen en Jan Van Genten gespot.

Verder onderweg wees een kardinale boei de ligging van een scheepswrak aan. Het gezonken vaartuig (1966) zorgt voor een lokale ondiepte die diende gepeild te worden. Door golven te lezen zagen de studenten duidelijk waar het wrak lag. Het water stroomde er zichtbaar anders. TER STREEP zette haar hydrografische metingen verder richting het ankergebied.

Toen alle metingen uitgevoerd waren, was het tijd om de thuishaven weer op te zoeken. Dankzij de inzet van de bemanning van TER STREEP, de hydrografen van Afdeling Kust en de ondersteuning van meerdere VLOOTcollega’s, beleefden de studenten en begeleiders een geslaagde excursie. Het zalige lentezonnetje en een kalme zee droegen alleen maar bij tot deze aangename belevenis.

Klik hier om beelden te zien.

1-5-2013
Raveel in het directiegebouw

Stad Oostende, gidsenkring Lange Nelle en VLOOT bieden de unieke kans om tijdens een aantal momenten een begeleid bezoek te brengen aan de ‘verborgen schatten’ van recent overleden kunstenaar Roger Raveel. De opbrengst van deze Raveelwandeling gaat integraal naar het Kinderkankerfonds.

Praktische informatie over de Raveelwandelingen:  

Adres: Sir Winston Churchillkaai 2, Oostende

Begeleide rondleidingen:

 • Zaterdag 25 en zondag 26 mei (weekend van Oostende voor Anker) – rondleidingen om 10 uur – 11 uur – 12 uur – 14 uur – 15 uur – 16 uur – 17 uur.
 • Elke zaterdag vanaf 1 juni tot en met 29 juni 2013 – rondleidingen om 10.30 uur – 11.30 uur – 13.30 uur – 14.30 uur – 15.30 uur.

 

Verplichte inschrijving via het UiTloket van de stad Oostende:

 • telefonisch (059 33 90 00) of per e-mail (uit@oostende.be)
 • aan de balie (UiTloket, Hendrik Serruyslaan 18A, Oostende)
 • openingsuren: van 10.00 uur tot 18.00 uur (maandag tot vrijdag) en 14.00 uur tot 18.00 uur (zaterdag)

 

Kostprijs (de opbrengst gaat integraal naar het Kinderkankerfonds!):

 • kinderen tot en met 12 jaar: gratis
 • volwassenen: 2 euro per persoon
 • ter plaatse contant te betalen

 

Klik hier om een aantal foto's te bekijken.

29-4-2013

Gisteren, 11 april 2013, werd een mooie, leerrijke maar toch ook schokkende reportage getoond in Koppen op één, gefilmd aan boord van de SIMON STEVIN.

Belgische onderzoekers hebben plasticdeeltjes gevonden op een diepte van 5000 meter in de oceanen. Nooit eerder werd zo diep plasticafval ontdekt. Die extreme vervuiling leidt jaarlijks tot grote sterfte bij vissen en andere zeedieren.

Klik op de link om de reportage te (her)bekijken (2/3 reportage van Koppen, 3/3 vermelding in het Journaal): www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/130411_oceanen_plastic.

Al sinds jaren coördineert het VLIZ, via de ZEELEEUW en de SIMON STEVIN (beide VLOOTschepen) zeer uiteenlopende wetenschappelijke onderzoeken. In de afbeelding hieronder kunt u zien welke de belangrijkste onderzoeksinstellingen waren in 2012. In de tabel kunt u een projectvoorbeeld zien. In 2013 zal het VLIZ nog meer projecten in haar programma opnemen, ook dankzij de uitgebreide en hoogtechnologische apparatuur aan boord van SIMON STEVIN.

De SIMON STEVIN zelf is niet alleen één van de koplopers op gebied van wetenschappelijk onderzoek, maar op zich ook een milieuvriendelijk schip, dat perfect kadert binnen de bredere VLOOT-ambities op gebied van duurzaamheid, geformuleerd binnen haar ISO 14001-gecertificeerd management systeem.

Klik op de link om te surfen naar de website van het VLIZ: www.vliz.be.

12-4-2013
De redders met hun nieuwe uitrusting

Vorig jaar onderging de reddingsdienst op zee een historische reorganisatie. Er  werd sinds dan ook geïnvesteerd in nieuwe opleidingen en middelen om de reddingsdienst, die sinds 1838 in de schoot van de overheid vanuit Oostende opereert, verder te verstevigen. De VLOOTredders werden onlangs ook uitgerust met nieuwe waterdichte pakken die ook hun eigen veiligheid extra moeten waarborgen in de meest extreme weersomstandigheden. De nieuwe SOLAS immersion/anti-exposure pakken werden daarom niet alleen voorzien van PLB’s (Personal Locator Beacon), maar ook van multifunctionele strobe lights (met automatische zeewateractivering) en reddingsvesten. Helmen met een ingebouwd communicatiesysteem en antislip duikhandschoenen vervolledigen de uitrusting. De twee VLOOTvaartuigen die ingezet worden voor reddingen (TUIMELAAR EN GRAMPER), zijn naast hun standaarduitrusting ook voorzien met homing device toestellen om PLB’s op te sporen. Op deze wijze kan, meer dan ooit voordien, op een nog veiligere en doelgerichte manier aan reddingen op zee gedaan worden.  Beelden vindt u hier

26-3-2013

Op de officiële startdag van de lente ontving VLOOT de collega’s die in 2012 met pensioen zijn gegaan. Samen met hun familie en vrienden kreeg hun afscheid van VLOOT een feestelijk tintje. Ere-afdelingshoofd en voorganger van huidig algemeen directeur Yves Goossens, Erik Blomme, kon tot genoegen van de VLOOT-collega’s, getuige zijn van dit afscheid.

Algemeen directeur Yves Goossens schetste dat de directie van oordeel is dat deze belangrijke stap naar een nieuwe loopbaan als gepensioneerde meer aandacht verdient. Daarnaast gaf hij een kort overzicht aan de hand van foto’s over de belangrijkste realisaties en projecten van het afgelopen jaar waaraan toch vele gepensioneerde collega’s meewerkten of de opstart meemaakten.

Directeur Personeel & Organisatie Johan Onraedt had het genoegen om de loopbaan van de elf aanwezige, nieuw gepensioneerden nog eens te overlopen, doorspekt met een anekdote of een kwinkslag. Een aantal gepensioneerde collega’s gingen graag in op zijn vraag om zelf een woordje te richten tot de groep.

Op het einde van het formele gedeelte, overhandigde algemeen directeur Yves Goossens een attentie aan deze collega’s. De jarenlange inzet, in team met andere collega’s die al enkele jaren met pensioen zijn en ook aanwezig waren, heeft volgens hem in belangrijke mate bijgedragen tot de succesvolle realisatie van een aantal belangrijke en mooie projecten binnen VLOOT. Ook de collega’s die om één of andere reden niet bij het afscheid konden zijn, werden niet vergeten!

Na de gebruikelijke fotomomenten werd nog flink nagepraat en herinneringen opgehaald in een vriendschappelijke sfeer. Bij de gezellige babbel werd een drankje en een hapje geserveerd, dit alles in het kleurrijke kader van de Roger Raveel kunstwerken in het directiegebouw in Oostende.

Volgende personen werden gevierd:

 • Daniël Callebout
 • Eddy Deroo
 • Lievin Govaert
 • Mariette Kimpe
 • Cornelis Mans
 • Renald Rogiers
 • Walter Tack
 • Richard Van Ingelgem
 • Ronald Vanremoortele
 • Willy Verbiest
 • Julien Verheyen

Deze gepensioneerden konden er helaas niet bij zijn:

 • Wilfried Bauwens
 • Roland Christiaen
 • Pascal Coppens
 • Gidéon Helleputte
 • Henri Schollaert
 • Roland T’Jaeckx
 • Denis Van De Casteele
 • Raymond Van Dichele
 • Ronny Vanbesien
 • Patrick Vanden Eeckhoute

 

Beelden vindt u hier.

22-3-2013
Champagnemoment tijdens doop ZEESCHELDE

Op maandag 11 maart 2013 werd de multifunctionele boeienlegger ZEESCHELDE officieel in gebruik genomen aan het Kattendijkdok. Ilse Hoet, Vlaams Permanent Commissaris van Toezicht op de Scheldevaart en hoofd van de afdeling Haven- en Waterbeleid van de Vlaamse overheid, doopte het schip in aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, havenschepen Marc Van Peel en tal van maritieme partners, zowel vanuit Vlaanderen als Nederland.

Vooraleer de champagne tussen de sneeuwvlokken door over de romp te laten vloeien, gaven Ilse Hoet en minister Hilde Crevits voor de talrijke aanwezigen een speech in de theaterzaal van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. Met enkel dames op het podium werd ook een knipoog gemaakt naar de net voorbije internationale vrouwendag.

De ZEESCHELDE is verantwoordelijk voor de vaarwegmarkering op de Schelde, die bestaat uit het onderhouden en optimaliseren van meer dan honderd boeien en installaties op de rivier. Daarnaast kan het schip meewerken aan reddingsacties en andere overheidsopdrachten in het kader van veilig en vlot scheepvaartverkeer op zich nemen. Brandbestrijding en het ruimen van olieverontreiniging behoren tot dit pakket.

De ZEESCHELDE opereert hoofdzakelijk vanuit thuishaven Antwerpen, maar ze is ook een volwaardig gecertificeerd zeeschip. Door op deze manier te bouwen, past het vaartuig perfect in het VLOOT-efficiëntieplaatje. Een uitwisselingsmogelijkheid met de ZEEHOND of de ZEETIJGER is zodoende structureel aanwezig, terwijl ze in tegenstelling tot haar voorganger, op een volwaardige manier multifunctioneel kan ingezet worden.

Na de doopplechtigheid aan het schip, konden de ongeveer 150 aanwezigen napraten met een drankje en een hapje in het zeer stijlvolle Koninklijk Ballet van Vlaanderen. Iedereen kon zich daar ruimschoots opwarmen vooraleer de helse avondspits te trotseren.

Beelden vindt u hier. Reportage ATV vindt u hier.

12-3-2013
Affiche Kom op tegen kanker

Tal van VLOOTcollega's sluiten zich aan bij de Kom op tegen Kanker-actie. Omdat het leven op zee en op het water hard en ruw kan zijn, maar nooit zo hard als het gevecht tegen kanker. Omdat kinderen de sterren zijn in ieders leven, onze zeesterren...  Zie fotoalbum en www.komoptegenkanker.be.

8-3-2013
Foto genomen door William De Vlaminck

Op vraag van de VLOOTbemanning en de loodsen, werd een initiatief op gang getrokken om het kale interieur van de WANDELAAR aan te kleden. Het doel was om het schip binnenin een sfeervollere toets te geven.

Een aantal loodsen onder hen hebben een speciale hobby. Tijdens hun vrije momenten doen zij aan fotografie. Elk hebben zij hun specialiteit en interesse; natuur, dieren, mensen, landschappen, … Loodsen kapt. William De Vlaminck (zeeloods), kapt. Wim Pandelaers (zeeloods) en kapt. Frank Snykers (kustloods) bezorgden heel wat van hun werk aan de jury. Kapt. Marc Boterberg, kapt. Denis De Ridder, hoofdscheepstechnici Stefaan Rabaey en Kristiaan Vande Walle kozen uiteindelijk de beelden om op te hangen.

De foto’s werden ingekaderd om aan boord van de WANDELAAR op te hangen. Dit gebeurde tijdens de driewekelijkse bevoorrading van het vaartuig op donderdag 28 februari 2013. Deze prachtige beelden hangen in verschillende gemeenschappelijke ruimten.

Beelden vindt u hier.

28-2-2013
Samenwerking VLOOT en Umicore

Medewerkers van Umicore kunnen met de wagen tot aan het VLOOTveer in Kruibeke rijden, daar parkeren, het veer nemen en vervolgens met de bedrijfsfiets uit de nieuwe fietsenstalling ter hoogte van het veer in Hoboken naar het bedrijf rijden. Zo vermijden ze het traject met de wagen via de Kennedytunnel en de Antwerpse ring. Een samenwerking tussen privé en overheid die het comfort voor de Umicore medewerkers verbetert en bovendien een steentje kan bijdragen aan een vlotte mobiliteit rond de stad Antwerpen.

Umicore kon dit project realiseren dankzij gebundelde krachten bij de Vlaamse overheid via:

 • MDK (de VLOOTveren)
 • W&Z (de steigers en de grond waarop de fietsenstalling is geplaatst)
 • Vlaams Pendelfonds (bevoegdheid minister Hilde Crevits, met begeleiding door de provincie Antwerpen)

Op donderdag 21 februari 2013 hebben de verschillende partners deze samenwerking formeel bekrachtigd met een plechtige ingebruikname van de fietsenstalling. De heer Koen Demesmaeker, senior-vice-president/Umicore Precious Metals Refining, benadrukte in zijn toespraak dat het 125 jaar oude bedrijf intussen het verschil maakt met 100% recyclage van printplaten van pc’s, gsm’s, autokatalysators, batterijen, enzovoort. Op deze manier zijn ze met hun milieuvriendelijke activiteiten uniek geworden in de wereld. De heer Chris Brouwers, diensthoofd Mobiliteit, provincie Antwerpen gaf toelichting rond de link met het Vlaams pendelfonds waaruit financiële steun kwam voor dit project. De heer Yves Goossens, algemeen directeur van VLOOT (MDK), gaf namens de administrateur-generaal van MDK, de heer Jacques D’Havé, duiding bij de rol van VLOOT als rederij gespecialiseerd in vaartuigen binnen een overheidsniche en bij de rol van W&Z als beheerder van de walinfrastructuur voor de veren op de Schelde en van wie de grond is waarop de fietsenstalling staat.

Het groene beleid van Umicore Hoboken, past perfect in het beleid van de Vlaamse overheid en van VLOOT (ISO-14001 certificatie). Alle VLOOTvaartuigen en veren varen op zwavelarme brandstof waardoor minder zwaveldioxides in de lucht geblazen worden. De gratis veerdienst in Hoboken vormt een belangrijke meerwaarde voor het woon-werk en het woon-school verkeer dat 76% inneemt van het totaal gebruik. In 2012 hebben 276.530 personen gebruik gemaakt van het veer in Hoboken, in Hemiksem ongeveer hetzelfde aantal. De aanwezige VLOOTcollega’s hadden dus redenen om trots te zijn op ‘hun veer’.

De feestelijke ingebruikname werd bijgewoond door de Umicoregebruikers van het veer, het Umicore management en het Umicore projectteam dat dit initiatief begeleidde. Ook vertegenwoordigers van W&Z, de provincie en de aanpalende gemeenten en steden (o.a. Koen Kennis, schepen mobiliteit stad Antwerpen, Jos Stassens, burgemeester Kruibeke,  Kathelijne Toen, voorzitter districtscollege Hoboken, …) toonden zich zeer geïnteresseerd in dit initiatief.

Beelden vindt u hier.

23-2-2013
Roger Raveel bij VLOOT

Het nieuws over zijn overlijden kwam onverwacht. Meester Raveel had een zeer nauwe band met het VLOOTgebouw en de kustveren. De VLOOTdirectie en de medewerkers gehuisvest in ‘zijn’ gebouw, bieden de familie en de meter van hun veerboot ‘ROGER RAVEEL’ hun oprechte deelneming aan.

Sinds de beslissing om het gebouw te verbouwen, zijn ondertussen al heel wat jaren voorbij gegaan. Aan de hand van unieke muurschilderijen heeft Roger Raveel toen de zee binnengebracht in het gebouw. Het vernieuwde complex werd op 26 september 1989 in gebruik genomen.

Na vele omzwervingen als loodswezengebouw en zeewezengebouw, is dit pand nu de uitvalbasis van de rederij VLOOT. Het VLOOTgebouw dat ontworpen is door architect Marc Felix, kreeg ook meer naambekendheid en positieve belangstelling van de gewone burger.

Het gebouw en de kunstwerken van de meester vormden in 2007 de aanleiding om een nieuw partnership aan te gaan met de kunstenaar. Het creatieve, het kunstzinnige en het economische gingen opnieuw hand in hand, maar dan in het kader van de bouw van drie veerboten.

Het ontwerp voor de nieuwe veren werd voor het eerst voorgesteld in het boek ‘Roger Raveel: De tijd, de zee en Oostende. Een verborgen schat’. Roger Raveel koos zelf de namen voor de drie vaartuigen. De veerboten die in Oostende en Nieuwpoort tussen beide oevers heen en weer varen, brachten ondertussen nieuwe en frisse kleuren in het havenbeeld. De ROGER RAVEEL, HET RODE VIERKANT OP DE ZEE en DE NIEUWE VISIE kunnen 50 voetgangers en 20 fietsen ineens overzetten waaronder ook minder mobiele personen. Sinds de opstart in 2011 maakten reeds ruim 1.300.000 mensen gebruik van deze gratis service met de ‘RAVEELboten’.

Een overzicht van de blijvende verbondenheid van meester Roger Raveel met VLOOT vindt u hier.

14-2-2013
Kacheltje tijdens de familiedag

De ochtend van 26 januari 2013 legde aan om een grijze, koude en sneeuwachtige dag te zijn. Gelukkig, net voor de middag kwam de zon piepen en hulde zij de haven in een zalig winters tafereel. Een aangename maritieme sfeer, prachtige vaartuigen, heerlijk dampende visjes en een hete kop soep, glühwein of chocolademelk hebben bijgedragen tot een succesvolle eerste editie van de familiedag met 241 bezoekers.

Tussen 13.30 uur en 16.30 uur hadden de VLOOTcollega’s en hun familie de mogelijkheid om een aantal vaartuigen te bezichtigen. Van beneden in de machinekamer tot boven op de brug werden de schepen opengesteld voor de kijklustigen. De nieuwe vaartuigen WESTDIEP en SIMON STEVIN werden aangevuld met de ZEETIJGER. Telkens stond de bemanning paraat. Zij gaven met veel enthousiasme en passie uitleg over hun job aan boord en het algemeen functioneren van het schip. Dr. André Cattrijsse van het VLIZ gaf toelichting over het zeewetenschappelijk onderzoek aan boord van de SIMON STEVIN.

Opvallend was de gesofisticeerde uitrusting en de veiligheid aan boord. Het was reeds een gekend feit dat ieder vaartuig over een AED toestel beschikt. Tijdens de familiedag kon iedereen dit van dichtbij bekijken. Het was ook snel duidelijk dat de defibrillatoren een geruststelling zijn voor de bemanning.

Naast de bezichtiging van de vaartuigen was er een mogelijkheid om een tochtje te doen met de ROGER RAVEEL binnen de haven of met de ZEEHOND tot buiten de koppen. Een scherpe wind en een lichte golf stuwden het schip voort op het water. De witte accenten langs de kust gaven een prachtig zicht op het zonovergoten Oostende. Iets wat je niet elke dag meemaakt!

Om dit evenement tot stand te laten komen, mogen wij natuurlijk de organisatie niet vergeten. Bedankt!

Enkele sfeerbeelden vindt u hier.

30-1-2013
Jean-Paul Robyns tijdens de jaarlijkse management review

De jaarlijkse management review van VLOOT ging dit jaar door bij de collega’s van afdeling Scheepvaartbegeleiding. Als gastspreker kwam divisieadmiraal (bd) Jean-Paul Robyns de directie en het management van VLOOT inspireren met zijn ervaring rond 'samenwerken'. De rest van de dag werden de jaarcijfers en actiepunten overlopen alsook enkele brainstormoefeningen gehouden, zowel in het kader van concrete uitdagingen die VLOOT de komende jaren op zich zal nemen, de verdere optimalisatie van organisatie en organisatiecultuur, alsook de verlangens en vooral verwachtingen van de vele stakeholders.  Als afsluiter gaf gastheer Antoine Descamps, afdelingshoofd Scheepvaartbegeleiding nog een verhelderende toelichting over de uiteenlopende taken van zijn afdeling en kreeg de directie en het management ook nog de operationele werking op het MRCC te zien.

In datzelfde kader ging op 18 januari ook de eerste torensessie door. Tijdens deze informele meetings, die ongeveer driewekelijks doorgaan, worden een tiental collega’s uitgenodigd om samen met algemeen directeur Yves Goossens via cijfermateriaal en tal van info rond de organisatie en de verwachtingen van de stakeholders een goede stand van zaken rond VLOOT te krijgen.  Het is de ambitie om op deze wijze alle personeelsleden de kans te geven om rechtstreeks in dialoog te treden, zowel met hun aanwezige collega’s als met Yves Goossens zelf.  De groepen zijn steeds een mix van verschillende standplaatsen, verschillende functies en zowel varend als niet-varend.

Enkele sfeerbeelden vindt u hier.

28-1-2013
SCHEEPVAARTPOLITIE en VLOOT werken samen aan de veiligheid

In het kader van het partnership tussen de scheepvaartpolitie en VLOOT is op maandag 7 januari  de eerste van een reeks veiligheidsdagen opgestart in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de scheepvaartpolitie en VLOOT.  De veiligheidsdagen worden aangestuurd door kapt. Siska De Coninck, trainingsofficer VLOOT, bijgestaan door Edwin Groenendijck, VLOOTlesgever AED, en de bemanning van de politievaartuigen.

Naar aanleiding van het initiatief rond de aanwezigheid van defibrillatoren aan boord van 42 VLOOT-vaartuigen (behalen van het certificaat ‘Hartveilige organisatie’ in oktober 2012) worden door VLOOT veiligheidsdagen georganiseerd.  De bemanningen van de 3 politievaartuigen die onder contract staan met VLOOT zullen daaraan deelnemen.

Meer in het bijzonder krijgen zij uitleg over de veiligheidsmiddelen aan boord (zowel lifesaving als fire fighting), een AED cursus met algemene uitleg over reanimatie en het gebruik van het AED toestel (defibrillator) dat aan boord is van de politievaartuigen, alsook ‘man over boord’-oefeningen. De bedoeling is ongeveer 150 agenten deze aanvullende training te laten volgen.

Met de organisatie van deze veiligheidsdagen zetten de scheepvaartpolitie en VLOOT een stap in de verdere optimalisering van hun dienstverlening, de versterking van hun duurzaam partnership en de gezamenlijke bezorgdheid rond veiligheid.  Daar deze politievaartuigen ook ingezet worden voor reddingsoperaties, kan deze bijkomende training alleen maar de veiligheid en het veiligheidsgevoel voor de burger in het algemeen en voor de waterweggebruiker op de Noordzee en het Scheldegebied in het bijzonder verhogen.

Via de reportage van nieuwszender één kan u de oefening MOB en reanimatie volgen.  Foto’s vindt u hier.

11-1-2013