De ZEELEEUW in Oostende

Op woensdag 18 april bezochten studenten maritieme wetenschappen (Universiteit Gent – Universiteit Antwerpen) het zeewetenschappelijk onderzoeksvaartuig ZEELEEUW. Prof. Dr. Eddy Somers en drs. Jasmine Coppens vergezelden 7 studenten op hun tocht op zee. Ondanks de grillige weersomstandigheden op zee werden, samen met een collega van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), verschillende te onderzoeken waterstalen genomen. De ZEELEEUW vertrok ’s morgens om 0830 en liep, na een tocht langsheen de volledige kustlijn, de haven van Oostende terug binnen rond 1800. Professor Somers stelde dat het een zeer aangename ervaring was, zeker voor herhaling vatbaar. Naast het nemen van waterstalen kon ook een oefening van de Seaking waargenomen worden, alsook de windmolenparken, het beloodsingsgebied Wandelaar, schietoefeningen te Lombardsijde en de Oostdijktoren.

Beelden van deze tocht vindt u hier.

Het Vlaams Instituut van de Zee brengt 3 maal per jaar het tijdschrift “De Grote Rede” uit. Men kan dit gratis ontvangen door een mailtje aan info@vliz.be. Zie ook www.vliz.be/NL/Infoloket/Infoloket_GR.

19-4-2013
ZEESCHELDE op de Schelde

Op dinsdag 13 november meerde het nieuw VLOOTbetonningsvaartuig ZEESCHELDE aan ter hoogte van de Antwerpse Tavernierkaai. De ZEESCHELDE, gebouwd door de scheepswerf Damen (NL), zal een 47 jaar oude boeienlegger vervangen en is een zusterschip van de ZEETIJGER. De ZEESCHELDE is 30,1 m lang en 9,1 m breed en vaart 11,5 kn. Naast de standaardopdracht als betonningsvaartuig zal de ZEESCHELDE ook kunnen ingezet worden voor de bestrijding van oliepollutie en hulpverlening in het algemeen. Proeven met de schuimblusinstallatie gingen trouwens door op zee, voorafgaand aan de opvaart van de Schelde. Verder heeft de ZEESCHELDE Antwerpen als thuishaven en werd gebouwd en gecertificeerd als zeeschip. De eerstvolgende weken zullen nog enkele testvaarten doorgaan en wordt alles geconcentreerd op de familiarisatie met het schip.  Dit in de eerste plaats voor haar betonningsopdrachten. In het voorjaar zal de ZEESCHELDE gedoopt worden. 

Voor beelden van de ZEESCHELDE tijdens transit en aankomst: foto's.

12-11-2012
Tuimelaar in actie

MRCC-operatoren en de bemanningen van de VLOOTreddingsdienst hebben op woensdag 7 en vrijdag 9 november verdere invulling gegeven aan het nieuwe samenwerkingsakkoord dat sinds begin juli 2012 operationeel is en waarbij de zeereddingsdiensten gereorganiseerd werden om de veiligheid voor de waterweggebruiker op zee te verhogen.

Er werd gewerkt op de simulator van de VDAB te Zeebrugge zowel in het kader van het oefenen op het varen van zoekpatronen, communicatie met MRCC, rol als on scene coördinator, enz… (VLOOT-bemanningen) als op het bepalen van zoekpatronen, het aansturen van de Search and Rescue Units, communicatie met deze units, enz…. (MRCC-operatoren).

Deze gezamenlijke oefeningen resulteerden in een uitwisseling van wederzijdse operationele informatie die de doeltreffendheid van toekomstige interventies op zee alleen maar ten goede kan komen en dus ook het veiligheidsgevoel van de waterweggebruikers op de Noordzee zal verhogen.

De opleiding van de MRCC operatoren en VLOOTbemanningen, die onder impuls van kapt. Réjane Gyssens (Hoofd MRCC, afdeling Scheepvaartbegeleidng) en kapt. Siska De Coninck (Training Officer, VLOOT) concrete vorm kreeg, is nog maar een eerste stap in het traject rond de gereorganiseerde reddingsdienst en geoptimaliseerde samenwerking die nu volop uitwerking krijgt.

Hier vind je beelden van deze gezamenlijke oefeningen.

12-11-2012
Overhandiging van het Hartveilig certificaat

In totaal zullen tegen eind oktober 37 defibrillatoren (AED-toestellen) aan boord gezet zijn van VLOOTvaartuigen waarvan 10 in Antwerpen hun ligplaats hebben.  VLOOT heeft een traditie om preventie hoog in het vaandel te dragen.  VLOOT heeft deze traditie ook rond training.  In het ‘hartveilig project’ hebben VLOOT en het Rode Kruis Vlaanderen deze traditie samen nog versterkt.

Op 23 oktober werd hier even bij stil gestaan en werden allen die betrokken waren bij dit project bedankt, mede in naam van Jacques D’Havé, administrateur-generaal van het agentschap MDK.

Kapt. Siska De Coninck verduidelijkte dat het niet evident was om in volle vakantieperiode deze opleiding op te starten en bedankte dan ook zeer nadrukkelijk alle planners en bemanningen die hier constructief aan meewerkten.  Mevrouw Els Delafortrie, project manager van het hartveiligproject van het Rode Kruis, stelde zeer verheugd vast dat VLOOT een substantiële bijdrage levert om de overlevingskansen van slachtoffers bij hartstilstand te vergroten en tegelijk ook de eerste hulp capaciteit van de bevolking te verhogen.  Naast het plaatsen van de defibrillatoren kregen immers bijna 300 collega’s van VLOOT een speciale opleiding.  Gezien VLOOT hiermee ruimschoots de norm van 10% opleiding heeft overschreden, kregen kapt. Siska De Coninck en kapt. Yves Goossens uit haar handen het certificaat ‘Hartveilige Organisatie’ voor VLOOT uitgereikt.

Algemeen Directeur van VLOOT kapt. Yves Goossens bedankte mevr. Delafortrie specifiek voor de flexibiliteit waarmee het Rode Kruis VLOOT in dit gezamenlijk project is tegemoet gekomen en ook kapt. Siska De Coninck voor haar enthousiasme en inspanningen rond dit project.

Antwerpen en de Schelde zijn zoals hiervoor aangehaald ‘hartveiliger’ geworden maar de ambities van VLOOT in Antwerpen gaan nog verder.  Naast het nieuwe hydrografisch vaartuig HONDIUS, volgt er binnenkort nog de multifunctionele boeienlegger ZEESCHELDE.  Ook met dit schip zal VLOOT grenzen verleggen.  Het is immers de ambitie om op de Schelde een sterke lokale partner te worden, weerom rond preventie en training.  Een sterke partner van de hulpdiensten en brandweerkorpsen langs de Schelde, de provinciediensten die langsheen de Schelde met rampenplannen bezig zijn, de Civiele Bescherming, maar ook van de maritieme scholen die in Antwerpen gevestigd zijn: de Hogere Zeevaartschool, Cenflumarin en het CVO Antwerpen.

Het certificaat ‘Hartveilige Organisatie’  is dan ook slechts een eerste maar zeer belangrijke stap naar de toekomst.

Tot slot deelde de heer Peter Verstuyft, directeur van de Koninklijke Belgische Redersvereniging in de dankwoorden.  Hij liet VLOOT toe om dit speciaal moment in het prachtige Redershuis langsheen de Schelde te laten doorgaan en hield er bovendien aan om persoonlijk aanwezig te zijn.  De rondleiding die de VLOOT-collega’s kregen in dit unieke monument werd dan ook sterk gewaardeerd.

Beelden vindt u hier.

24-10-2012

Gezagvoerder André Van Den Bulck en zijn bemanning van de LILLO (bebakeningsvaartuig op de Schelde) kregen een bedanking van de directie, begeleiders en de leerlingen van het Koninklijk Technisch Atheneum Zwijndrecht (Cenflumarin) voor hun doortastend optreden toen het opleidingsvaartuig Tijl stroomopwaarts van Antwerpen even in problemen kwam.

Op 25 september kreeg de Tijl brandalarm aan boord en de LILLO kwam onmiddellijk te hulp en nam alle opvarenden aan boord. VLOOTcollega’s Gregory Baeyens en Danny Claus stapten ook over op de Tijl en zorgden dat elk verder brandgevaar in de kiem werd gesmoord. De Tijl werd door de LILLO ook veilig aan de oever afgemeerd.

Eén van de opdrachten van de huidige bebakeningsvaartuigen en het binnenkort in Antwerpen arriverende nieuw bebakeningsvaartuig ZEESCHELDE bestaat ook uit het zorgen voor een verhoogde veiligheid op de Schelde.

5-10-2012
Toekomstige zeelui bij VLOOT

Tijdens het schooljaar 2011-2012 gingen 6596 leerlingdagen door aan boord van VLOOTvaartuigen.

Twee derde van deze dagen kaderen in zeegerichte opleidingen.  30% van deze laatste kaderden op hun beurt in de samenwerkingsovereenkomst tussen VLOOT en het KTA Zwijndrecht – Cenflumarin (maritiem TSO).  Het Centrum voor Volwassenenonderwijs te Deurne nam voor haar zeegerichte opleidingen 2% voor haar rekening.  Het aandeel van het Maritiem Instituut Mercator te Oostende (maritiem TSO) bedroeg 9% en dat van de Hogere Zeevaartschool Antwerpen 5%.   52% van de zeegerichte leerlingdagen aan boord van VLOOTschepen verliep in samenwerking met de VDAB.

De samenwerking met de maritieme instituten en het daaruit volgende aantal leerlingdagen aan boord werd sinds 2002 zowat verviervoudigd. Het succes van de areyouwaterproofcampagnes en de maritieme scholen zelf lagen hier vanzelfsprekend mee aan de basis.

Tijdens de vorige alsook deze week vaart het Maritiem Instituut Mercator weerom met een VLOOTvaartuig in de haven van Oostende.   De MIM-docenten oefenen met hun leerlingen van het 3e, 4e en 5e jaar TSO dek onder andere de verschillende aan- en afmeermaneuvers.  Ook rond schroefeffecten worden specifieke oefeningen gedaan.  Op dezelfde dagen varen ook andere leerlingen van dezelfde jaren mee met het hydrografisch vaartuig TER STREEP op zee.

Via ons fotoalbum krijgt u alvast zicht op de sfeer aan boord tijdens de oefeningen in de haven.

5-10-2012
Frank Aerssens en Kris Delclef aan het werk

Op 28 september werd VLOTEC door het agentschap Interne Audit voor de Vlaamse Administratie (behorende tot de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid) erkend en bevestigd als goede praktijk.

VLOTEC werd in de schoot van VLOOT binnen het Vloot Management Informatie Systeem (VLOMIS) ontwikkeld en is volledig gericht op het preventief en correctief onderhoud van de 45 VLOOTeenheden, de opvolging van certificaten, stockbeheer en maakt ook tal van analyses mogelijk die uitval van vaartuigen moet beperken.

De erkenning als "good practice" baseert zich op de volgende criteria: 

 • een substantiële en meetbare impact hebben op de werking van de organisatie
 • het vertonen van creativiteit , effectiviteit en efficiëntie op het vlak van kostenbesparing, productiviteit of dienstverlening
 • het ondersteunen van het bereiken van de strategische en/of operationele doelstellingen
 • het kunnen gelden als model en inspiratiebron voor eventueel gebruik door andere organisaties

VLOTEC werd eerder reeds tijdens verscheidene ISO 9001 audits door externe auditoren geprezen voor haar pragmatische opbouw, de toegevoegde waarde ervan voor VLOOT en de vele mogelijkheden tot analyses. De  huidige erkenning van het systeem is dan ook de bekroning van het vele werk van ons IT-team en de TD (technische dienst - operations). (Foto: Ing. Frank Aerssens (senior superintendent) en Kris Delclef (IT manager), de "founding fathers" van VLOTEC).

3-10-2012
Ontwerp nieuwe redeboot

Op woensdag 26  september  bevestigde VLOOT de gunning van drie nieuwe redeboten voor de beloodsingsoperaties te Vlissingen. De huidige redeboten zullen op het ogenblik van vervanging qua leeftijd de 20 jaar voorbij zijn. Voor de nieuwe werd, vanwege de goede ervaringen met het rompdesign van de RAVELINGEN, opnieuw gekozen voor een rompvorm van het wave piercing-type, ditmaal uit aluminium. De redeboten zullen een lengte van 20.3m, breedte van 6.1m en diepgang van 1.6m hebben en een snelheid van 25 knopen lopen. De werf Baltic Workboats (Estland) kwam als beste uit de selectie en kreeg de opdracht toegewezen. De investering staat voor een totaalbedrag van 5.9 mio euro. De eerste van de drie wordt, volgens de planning van de werf, halfweg 2013 verwacht. De derde in de eerste helft van 2014. De artist's impression geeft mee hoe de vaartuigen eruit zien. Vanzelfsprekend zullen de nieuwe redeboten dezelfde rood-witte kleuren voeren als de andere nieuwe loodsboten en onder Belgische vlag varen.

27-9-2012
Deze organisatie is Hartveilig

Reeds op dinsdag 14 augustus gingen de eerste cursussen door rond het gebruik van defibrillatoren aan boord van de VLOOTschepen.  Het Rode Kruis begeleidt VLOOT bij de introductie van 35 toestellen. VLOOT neemt hiermee het voortouw in haar opzet om niet alleen haar bemanningen maar ook haar partners en klanten aan boord in een hartveiliger omgeving te laten werken. Daar alle VLOOTvaartuigen ook steeds kunnen ingezet worden bij reddingen zal de aanwezigheid van een AED-toestel ook hierbij een belangrijke ondersteuning kunnen bieden.  Een automatische externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot moet gegeven worden aan het slachtoffer.  Voor de bemanningen van de RAVEELboten, de TUIMELAAR, de GRAMPER, de ZEEWOLF en de SIMON STEVIN is deze opleiding intussen volledig afgerond en werden op woensdag 19 september de defibrillatoren ook effectief aan boord gezet.  In Antwerpen lopen de cursussen op volle kracht  en ook de andere locaties volgen nog.

Voor beelden: zie fotoalbum.

19-9-2012
Champagnemoment tijdens doop SIMON STEVIN

De SIMON STEVIN vervangt het oude onderzoeksschip ZEELEEUW. Minister van Innovatie Ingrid Lieten nam de doop van dit nieuwste pronkstuk voor het Vlaamse wetenschapsbeleid en tevens het eerste Vlaamse nieuwbouw onderzoeksschip voor haar rekening.

Sprekers Johan Vande Lanotte (minister van de Noordzee), prof. dr. Colin Janssen (UGent en voorzitter van de wetenschappelijke commissie van het VLIZ), provinciegouverneur en voorzitter van de raad van bestuur van het VLIZ  Carl De Caluwé, Jacques D’Havé (administrateur-generaal MDK die minister van Mobiliteit en Openbare werken Hilde Crevits vertegenwoordigde) en viceminister-president en minister van Innovatie Ingrid Lieten benadrukten allen niet alleen het bijzondere en steeds groter belang van wetenschappelijk onderzoek op zee, maar evenzo hun bewondering voor dit nieuwbouwproject dat in de schoot van VLOOT en in volle samenwerking met het VLIZ werd gerealiseerd. Ook de goede samenwerking tussen VLIZ en VLOOT werd door verschillende sprekers nadrukkelijk in de verf gezet en zelfs als voorbeeld naar voor geschoven.

Toen de champagnefles niet onmiddellijk wou breken, twijfelde de minister geen moment en sloeg ze deze vol overgave en overtuiging eigenhandig kapot tegen de romp.  Vervolgens werd ze door gezagvoerder Giovanni Terryn, vergezeld door Jan Mees (algemeen directeur VLIZ) en Yves Goossens, samen met de voornoemde sprekers en de heren Jan Peumans (voorzitter van het Vlaams Parlement) en burgemeester Jean Vandecasteele door het schip rondgeleid. Een 240-tal genodigden namen deel aan de plechtigheid en konden het schip vervolgens ook bezoeken.

De SIMON STEVIN biedt een veel bredere waaier aan mogelijkheden dan haar voorganger ZEELEEUW en is ook qua onderwatergeluid het stilste schip van Europa. Een gezamenlijke financiering (EWI – VLOOT) lag aan de basis van dit ambitieuze project, dat op donderdag 13 september met champagne werd bezegeld. 

Het casco van de SIMON STEVIN werd gebouwd te Galati (Roemenië) om dan verscheept en verder afgebouwd te worden op de Nederlandse werf Maaskant Shipyards Stellendam (behorend tot de Damen Shipyards Group).

Het vaartuig heeft 11,5 miljoen euro gekost en aan de wetenschappelijke uitrusting werd 1 miljoen euro besteed.

Meer technische info over het schip zelf en de inzet van SIMON STEVIN vindt u in ons nieuwsitem van 25 mei naar aanleiding van de aankomst in de haven van Oostende.

Foto’s van het evenement vindt u hier.

14-9-2012
De miljoenste kustveergebruiker

Op het havenveer in Oostende tikte de teller op dinsdag 21 augustus af op 635.521 gebruikers terwijl het havenveer in Nieuwpoort na de middag met 364.479 bezoekers de kaap van 1.000.000 passagiers bereikte.   Samen met de bemanning schipper Frank Vantroyen en zijn assistent Noël Bonjé, in aanwezigheid van o.a. administrateur-generaal Jacques D’Havé en collega’s van VLOOT en afdeling Kust en de burgemeester van Nieuwpoort heeft de Vlaams minister bevoegd voor Openbare Werken en Mobiliteit in Nieuwpoort de miljoenste passagier van de havenveren in de bloemetjes gezet. De gelukkige is Rita Despodt die in Leffinge woont en in Nieuwpoort werkt.

De nieuwe veerboten werden halverwege vorig jaar in gebruik genomen in Nieuwpoort en Oostende. Van meet af aan bleken ze een succes. Het beeld van de veren die samen met kunstenaar Roger Raveel zijn ontworpen, is intussen niet meer weg te denken in Nieuwpoort en Oostende.

Beelden vindt u hier.

22-8-2012
Reddingsboten in de haven van Oostende

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft op dinsdag 14 augustus in Oostende de zeereddingsdiensten bezocht. De zomermaanden zijn extra drukke maanden voor de diensten die dag en nacht instaan voor de veiligheid op zee. Om tot een betere en ruimere dienstverlening te komen hebben de zeereddingsdiensten onlangs een nieuw samenwerkingsakkoord afgesloten. Dat moet de veiligheid van al wie op zee gaat verhogen.

Het is inderdaad zo dat aan onze Belgische kust, er sinds vele jaren 3 organisaties naast elkaar bezig zijn met reddingen op zee.  Enerzijds gaat het over de reddingsboten van VLOOT, de reder van de overheid, en anderzijds over 2 privé initiatieven: de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst in Blankenberge en Ship Support in Nieuwpoort.De nieuwe samenwerkingsovereenkomst waarbij tegelijk ook de werking en de organisatie van de reddingsdiensten werd geoptimaliseerd, zorgt ervoor dat:

 • de feitelijke samenwerking die al jaren bestond tussen deze organisaties, nog meer gestructureerd werd, zowel op het gebied van oefeningen als op gebied van inzet van middelen;
 • een oplossing gevonden werd voor het probleem dat de werking van de reddingsdienst van de overheid nog geënt was op situaties en risico’s op zee zoals die er waren vele tientallen jaren, zoniet honderd jaar geleden.  Door nu over te gaan van een systeem, waarbij de redders slechts volwaardig opgeroepen werden bij weersomstandigheden boven de 7 beaufort, naar een continue beschikbaarheid 24/7, is er een veel ruimere beschikbaarheid van de redders, ook tijdens die momenten wanneer het beter weer is en er, zoals in de zomerperiode, heel veel watersporters de zee verkennen. Statistieken wezen immers uit dat de redders er voornamelijk waren op momenten die de laatste jaren lagere risico’s inhielden en minder beschikbaar waren op die momenten die vanwege het belangrijke kusttoerisme en de watersport hogere risico’s inhielden.

Deze reorganisatie die sinds begin juli 2012 operationeel is, verhoogt de veiligheid van onze Noordzee, want er zijn nu altijd reddingseenheden paraat om mensen in nood te helpen.

In het kader van deze reorganisatie werd ook een nieuwe flyer uitgebracht die naar alle watersportverenigingen, andere overheden en partners uit de Kustwacht alsook via de geëigende communicatiekanalen van MDK en van beide partners verder verspreid wordt.

De hernieuwde opstart van de reddingsdienst was ook een mooi moment om de ingezette traditie om Vlootreddingsboten de naam van een dolfijnachtige mee te geven eer aan te doen en bekend te maken dat reddingsboot 3 die nooit een naam meegekregen heeft, vanaf nu de naam GRAMPER draagt.

14-8-2012
Diversiteit

VLOOT geeft een duwtje aan haar diversiteit door aan de 31 dames die zij binnen haar rangen telt een “First Ladies kom-op-tegen-kanker-kalender” te geven. Hiermee willen we de nadruk leggen op het feit dat er voornamelijk binnen het varend kader nog te weinig dames aanwezig zijn en roepen we onze dames op om ook zelf, als ‘maritime first ladies’, deze boodschap uit te dragen en meisjes aan te moedigen tot een maritieme opleiding en loopbaan.  Aan de walzijde telt VLOOT 32 percent dames, maar in de varende functies wordt zelfs de 1 percent niet gehaald.  Op de andere diversiteitspunten scoort VLOOT voor collega’s  met een handicap 3.6% (berekend op niet-varende functies) en ongeveer 1% van de collega’s heeft een nationaliteit (of minstens één ouder of twee grootouders) van een land buiten de EU-15 (de 15 landen die de oorspronkelijke Europese Unie vormden op 15 januari 1995).

1-8-2012
Vlaamse regering op een tenderswath

Op vrijdag 13 juli voer de voltallige Vlaamse Regering mee met de tenderswath WESTERSCHELDE.

Om 14u30 scheepten de 9 ministers en de secretaris van de Vlaamse Regering in te Oostende (foxtrot), begeleid door kapt. Jacques D'Havé (administrateur-generaal MDK) en kapt. Yves Goossens (algemeen directeur VLOOT).  Marc Denorme, gezagvoerder van de WESTERSCHELDE, bracht hen met zijn bemanning tot bij de WANDELAAR ter hoogte van de 'westpost', het beloodsingsgebied waar alle schepen die naar de Vlaamse havens varen hun loods aan boord nemen.  Bij het verlaten van de haven van Oostende liep het politievaartuig SPN09 kort mee en werd ook de ZEEWOLF (douane) gespot.  Ook het nieuw zeewetenschappelijk onderzoeksvaartuig SIMON STEVIN werd onderweg begroet.  Een zuidwestelijke wind met pieken tot 6 Beaufort gaf de ministers de gelegenheid kennis te maken met de gedragingen van de swaths op zee.

De overstap aan boord van de WANDELAAR verliep vlot en kapt. Marc Boterberg, gezagvoerder van de WANDELAAR, gaf de leden van de Vlaamse Regering een rondleiding aan boord.  Ook de machinekamer in één van de torpedo's werd bezocht.  Vervolgens werd onder een stralende zon ook een beloodsing met de tenderswath WESTDIEP en met één van de jollen bekeken.  Zeeloods Willem Verryssen overhandigde Vlaams minister Crevits ook een kleine attentie vanuit het loodsenkorps.

Rond 16u15 vervoegden de ministers opnieuw de WESTERSCHELDE die hen terug naar Oostende bracht.  Ze lieten daarmee de drukte in het beloodsingsgebied achter zich en werden net voor het aanlopen van de haven verwelkomd door de ZEEHOND (sleepboot-SAR), die haar brandbluskanonnen had aangezet en voor waterspektakel zorgde.

Kort na 17u00 namen de leden van de Vlaamse Regering finaal afscheid van Jacques D'Havé, Yves Goossens en Marc Denorme en zijn bemanning.

De leden van de Vlaamse Regering:

 • Kris Peeters
 • Ingrid Lieten
 • Geert Bourgeois
 • Jo Vandeurzen
 • Hilde Crevits
 • Freya Van den Bossche
 • Philippe Muyters
 • Joke Schauvliege
 • Pascal Smet
 • Raf Suys (secretaris)

 

Beelden vindt u hier.

17-7-2012
Gentse veer

De veerboten te Gent vervoeren wekelijks zo’n  4.800 voetgangers en tweewielers, 15.000 personenwagens en 2.000 bestel- en vrachtwagens/bussen. Dit blijkt reeds uit tellingen die lopende zijn.  Hiermee maken de veerdiensten deel uit van de mobiliteitsslagaders van de Gentse haven. Voornamelijk het veer te Langerbrugge neemt het overgrote deel op zich, terwijl het veer te Terdonk, slechts enkele kilometers verder, een prima en vlot alternatief is. Ondertussen maken de beide veerdiensten ook deel uit van de fietskaart van de Gentse haven, opgesteld door de Provincie Oost-Vlaanderen. Hierrond werd een reportage gemaakt door HavenTVGent, waarin één van onze schippers (na de reportage) aan het woord komt. U kan deze hier bekijken.  Een ander filmpje van de veerdienst vind je ook via youtube.

6-7-2012
ZEETIJGER en ZEEHOND tijdens de oefening

Op donderdag 28 juni nam VLOOT met twee schepen deel aan een internationale oefening in het kader van het ruimen van oliepollutie op zee. De ZEEHOND en de ZEETIJGER namen het voortouw in het positioneren en slepen van de oliebooms, waarachter het door EMSA gecontracteerde schip DC Vlaanderen 3000 het oppompen van de samengebrachte olie op zich nam.  On scène coördinator Jan Tavernier bevond zich trouwens aan boord van de ZEETIJGER en nam de operationele coördinatie van de verschillende vaartuigen op zich.

Ook het marinevaartuig Albatros, de Nederlandse Arca en Frans Naerebout, de Provider (ship support technics nv) en de Interballast III (groep De Cloedt) namen deel aan de oefening. Een NHV-helicopter en een vliegtuig van BMM zorgden voor de luchtsteun. De GeoSurveyor II vervoerde  de vertegenwoordiger van het European Maritime Safety Agency, die toezicht hield op de oefening. Ook de gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé, Anne Martens, directeur-generaal Leefmilieu Roland Moreau alsook algemeen directeur Yves Goossens (VLOOT) volgden samen met vertegenwoordigers van alle betrokken diensten aan boord van hetzelfde schip. Zij brachten vervolgens nog een bezoek aan de beide VLOOT-eenheden, waarna ze met de ZEEHOND terug Oostende aanliepen.

Beelden vindt u hier.

2-7-2012
Champagnemoment tijdens doop WANDELAAR

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits doopte op maandag 18 juni de WANDELAAR in de haven van Oostende.  De WANDELAAR is de laatste van de vier nieuwe swath-vaartuigen die voor het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust moesten geleverd worden.  De komst van de WANDELAAR vormde het sluitstuk om het nieuwe beloodsingsconcept volwaardig te kunnen opstarten.  Nagenoeg 200 genodigden waren aanwezig en getuigden dat de champagnefles zonder aarzelen brak tijdens dit zonovergoten moment met de WANDELAAR.

Onder de aanwezigen waren veel prominenten van de stad Oostende (burgemeester Jean Vandecasteele en zijn schepenen Hilde Veulemans, Yves Miroir, Martine Lesaffre, Bart Bronders, Tom Germonpré en Vanessa Vens).  Ook gouverneur Carl Decaluwé, alsook volksvertegenwoordiger Els Kindt hielden er aan om aanwezig te zijn samen met tal van belanghebbenden en vertegenwoordigers uit alle Vlaamse havens en de rederijwereld zoals o.m. dhr. Nicolas Saverys (Exmar), dhr. Bernard Moyson (voorzitter ASV), dhr. Peter Verstuyft (voorzitter Brabo), dhrn. Roels en Strubbe, resp. voorzitters van Wandelaar Invest nv en Nautinvest Vlaanderen nv.  Ook de vakorganisaties en beroepsverenigingen sloten aan.

Toespraken werden gegeven door kapt. Jacques D’Havé, administrateur-generaal van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, dhr. Jean Vandecasteele, burgemeester van Oostende maar ook wnd voorzitter van AGHO, dhr. Roger Roels, voorzitter van Wandelaar Invest en tot slot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit, tevens meter van de WANDELAAR. 

Er was gelegenheid om het schip te bezoeken. Iets wat zowat alle bezoekers ook deden.

Na deze formele momenten konden de gasten nog napraten tijdens een receptie in de zaal UNESCO/VLIZ ter hoogte van de Wandelaarkaai, aangeboden door Wandelaar Invest nv.

Foto’s van dit feestelijk moment vindt u hier.

19-6-2012
De mast van de WANDELAAR

Op donderdag 14 juni ging de 646e vergadering van de Belgisch-Nederlandse Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart door aan boord van de WANDELAAR, te midden van het gelijknamige beloodsingsgebied.

Na een overtocht aan boord van de tenderswath WIELINGEN werden de leden van de commissie, dhrn. Rein van der Kluit en Jacques Dhavé, alsook mevrouw Ilse Hoet, begeleid door de secretarissen Aat de Jong en Rony Slabbinck, door kapt. Denis Brys en zijn bemanning ontvangen aan boord van de moederswath. De commissie vatte na aankomst haar vergadering aan in de conference room.

Onder de vele agendapunten werden onder andere de nautische toegankelijkheid van de Scheldehavens, de beloodsingsprocedures, de Schelderadarketen en de aanpassing van de vaarwegmarkering in de Belgische territoriale zee besproken.

Vervolgens kregen zij een uitgebreide rondleiding aan boord.

In de late namiddag verlieten de commissieleden de WANDELAAR en werden ze door de tenderswath WESTDIEP terug naar Oostende gebracht.

De Belgisch-Nederlandse Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart bestaat sinds 1839 en de eerste vergadering van de permanente commissarissen ging door in 1840. Tijdens haar eerste vergadering scheepten de commissarissen in van 9 tot 13 april en verkenden zij de betonning in hun toezichtsgebied en beschreven zij de staat en de voorstellen tot verbeteringen. Dit bij de aanloop naar de kruisposten, de vaargeulen naar de rede van Vlissingen, de Nederlandse Westerschelde en de Belgische Schelde tot aan de rede van Antwerpen. Door opnieuw in te schepen aan boord van een loodsboot, sloten zij aan bij een oude traditie.

Enkele beelden vindt u hier.

12-6-2012
SIMON STEVIN in Oostende

Op vrijdag 25 mei 2012 rond 13 uur voer het onderzoeksschip Simon Stevin - het nieuwste pronkstuk voor het Vlaamse wetenschapsbeleid, tevens het eerste Vlaamse nieuwbouw-onderzoeksschip - haar thuishaven Oostende binnen. De Simon Stevin zal een breed spectrum aan zeewetenschappelijk onderzoek bedienen. Het marien onderzoek in Vlaanderen wordt uitgevoerd aan de universiteiten en wetenschappelijke instellingen en is multidisciplinair, gaande van fysische oceanografie, visserijonderzoek, mariene biologie, microbiologie, chemie, technologie, archeologie tot aardwetenschappen. Allen hebben nood aan een zeegaand platform om de zeeën en oceanen te bestuderen. De komst van de Simon Stevin onderlijnt het belang van wetenschappelijke kennis en technologische vernieuwing om de grote zee-uitdagingen aan te pakken en om de kansen die de Noordzee ons biedt optimaal te benutten. Het onderzoek uitgevoerd aan boord zal onder andere bijdragen tot het duurzaam beheer van de zee, de blauwe economie en de internationale uitstraling van ons zeewetenschappelijk onderzoek.  

De Simon Stevin voer Oostende binnen exact vijf jaar na de eerste technische vergadering omtrent de potentiële bouw van een nieuw oceanografisch onderzoeksschip voor Vlaanderen. Het tussenliggende traject was succesvol dankzij de financiëring van de Vlaamse Overheid en door een vlotte samenwerking tussen VLOOT (de reder van de Vlaamse overheid, verantwoordelijk voor de operationaliteit van het vaartuig) en het VLIZ (verantwoordelijk voor het wetenschappelijke programma en het beheer van de onderzoeksapparatuur). Tijdens dit vijfjarig proces zijn VLOOT dab en VLIZ erin geslaagd om een evenwicht te vinden tussen de noden van het zeewetenschappelijk onderzoek enerzijds en het budget en de technische mogelijkheden anderzijds. Deze goede verstandhouding tussen VLOOT en VLIZ werd op maandag 21 mei 2012 bestendigd in een nieuw samenwerkingsakkoord om het onderzoeksschip Simon Stevin in te zetten binnen een toekomstgericht kader. De Simon Stevin is gebouwd onder de ‘Damen Shipyards Group’ met de Nederlandse ‘Damen Shipyards Gorinchem’ als hoofdaannemer en in samenwerking met ‘Maaskant Shipyards’ (NL) en ‘Damen Shipyards Galatz’ (RO).  

De Simon Stevin werd gebouwd door scheepsbouwer “Damen Maaskant Shipyards”. De kostprijs van het schip was 11,5 miljoen euro (inclusief btw) en aan de wetenschappelijke uitrusting werd 1 miljoen euro besteed.  

Het schip - met een lengte van 36 m, breedte van 9,4 m en een diepgang van 3,5 m - beantwoordt aan de noden van de verscheidene mariene onderzoeksdisciplines, is uitgerust met alle standaard staalnameapparatuur en met hoogtechnologische sonartechnieken die stroommetingen (akoestische stroommeter) en karakterisering van de bodem toelaten (multibeam). Een hoogaccurate plaatsbepaling wordt verzekerd door een dynamisch positionering- en stuursysteem. Een dieselelektrische aandrijving biedt de mogelijkheid om te varen als ‘stil schip’ waardoor alle akoestische meetinstrumenten optimaal benut kunnen worden.  

Tijdens de zomermaanden zal de Simon Stevin verder proef varen. In het najaar 2012 wordt het schip gedoopt en daaropvolgend officieel in dienst gesteld.  Het onderzoeksschip zal hoofdzakelijk worden ingezet voor academisch kustgebonden oceanografisch onderzoek in de zuidelijke bocht van de Noordzee en het oostelijk deel van het Kanaal. Het zal dienst doen als trainingsplatform voor studenten uit de marien wetenschappelijke en maritieme opleidingen en als testplatform voor nieuwe mariene of maritieme technologieën. Daarnaast staan ook educatieve tochten voor scholieren en basisscholen op het programma. Het schip zal onder Belgische vlag varen en geregistreerd zijn in Oostende. Het schip zal hoofdzakelijk ingezet worden voor dagoperaties, maar regelmatig zullen meerdaagse reizen uitgevoerd worden.  

De Simon Stevin is de opvolger van het huidige Vlaamse onderzoeksschip Zeeleeuw. De Zeeleeuw werd als loodsboot gebouwd in 1977 en in 2000 omgebouwd tot onderzoeksschip. Na meer dan 10 jaar trouwe dienst, was er nood aan een modern en goed uitgerust vaartuig, met een geringe diepgang en een vlotte toegang tot de ondiepe kustwateren van de zuidelijke bocht van de Noordzee en aanpalende riviermondingen.  

Het schip kreeg de naam 'Simon Stevin' naar de Vlaamse intellectuele duizendpoot (°1548, Brugge) met heel wat maritieme en waterbouwkundige verdiensten. 

Beelden vindt u hier en via de VLIZ-website.

29-5-2012
Vaartuig SIMON STEVIN

In aanwezigheid van collega’s van het VLIZ en VLOOT werd op maandag 21 mei 2012 een nieuw samenwerkingsakkoord ondertekend.   De nieuwe afspraken waren nodig om het zeewetenschappelijk onderzoeksvaartuig SIMON STEVIN, dat eerstdaags verwacht wordt in de haven van Oostende, in te zetten binnen een toekomstgericht kader. 

Ir. Piet Leeuwerck, directeur Nieuwbouw - R&D bij VLOOT, schetste het verloop van het project en benadrukte de zeer goede samenwerking met het VLIZ en in het bijzonder met dr. André Cattrijsse, verantwoordelijke voor de onderzoeksinfrastructuur bij het VLIZ.  André Cattrijsse benadrukte dat hij in zijn internationale contacten veel bewondering voor het project waarneemt, ook voor alle evenwichten die binnen de beschikbare budgetten gevonden zijn geworden. Deze evenwichten werden volgens Piet Leeuwerck gerealiseerd tussen de eisen en wensen met betrekking tot de onderzoeksmogelijkheden en de budgettaire en technische mogelijkheden. 

Prof. dr. Jan Mees, algemeen directeur bij het VLIZ, blikte met tevredenheid terug op de ’10 jaar ZEELEEUW’ maar was tegelijk zeer fier te kunnen aankondigen dat de SIMON STEVIN een unieke realisatie is met toptechnologie aan boord.  Het feit dat de SIMON STEVIN ook als ‘stil schip’ zal kunnen varen zal ongetwijfeld bijdragen tot de internationale uitstraling van het zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. 

Kapt. Yves Goossens, algemeen directeur bij VLOOT, gaf op zijn beurt toelichting over de belangrijkste elementen in de overeenkomst.  Met een ruiker bloemen bedankte hij, mede namens Jan Mees, ook prof. dr. Magda Vincx van de Universiteit Gent,  één van de founding mothers van het VLIZ  en vandaag nog steeds bestuurder en trouwste klant/partner van het instituut. Met haar aanwezigheid symboliseerde zij het belang dat de zeewetenschappelijke wereld hecht aan de SIMON STEVIN en de goede samenwerking tussen VLIZ en VLOOT.  

Onder het goedkeurende oog van de aanwezigen, werd door Jan Mees en Yves Goossens de overeenkomst getekend.  Een handdruk en de woorden “we zijn weer vertrokken”  bezegelden de goede samenwerking en waren evenzo het signaal voor een bescheiden hapje.

Beelden vindt u hier.

22-5-2012
De HONDIUS op de Schelde

Op maandag 7 mei werd de HONDIUS gedoopt. De HONDIUS is het nieuwste hydrografisch vaartuig van VLOOT dat voor de Vlaamse Hydrografie (afdeling KUST) zal ingezet worden op de Schelde, het kanaal Gent-Terneuzen en de Noordzee. Op 5 maart werd het vaartuig reeds te Antwerpen opgeleverd door de scheepswerf IDP dat het vaartuig bouwde onder toezicht van de Belgische vlagstaat en Bureau Veritas.

Een veertigtal MDK-collega’s waren aanwezig op de doopplechtigheid waarop ir. Piet Leeuwerck (directeur nieuwbouw – R&D VLOOT), kapt. Jacques D’Havé (administrateur-generaal MDK) en ir. Kathleen Bernaert (afdelingshoofd afdeling KUST) kort het woord namen. Zowel het vaartuig en haar technische, nautische en ecologische kenmerken als  de cartograaf Jodocus Hondius (1563-1612) kwamen aan bod. Kathleen Bernaert benadrukte naast het belang van een nieuw vaartuig voor de hydrografie ook het feit dat ze bijzonder verheugd was het meterschap op zich te mogen nemen van een vaartuig dat symbool staat voor de goede samenwerking tussen de betrokken afdelingen en DABs.

Vervolgens doopte Kathleen Bernaert de HONDIUS en maakte ze samen met beide andere sprekers, Yves Goossens (algemeen directeur VLOOT) en nog enkele VLOOT- en KUSTcollega’s een eerste tochtje op de Schelde. Gezagvoerder Steven Van Holt liet haar even het roer overnemen en zag dat het goed was.

De HONDIUS meet 17.60 m lang, 5.58 m breed en steekt 1.50 m diep. Haar maximum snelheid telt 10.8 kn. Ze beschikt over de nieuwste meetapparatuur, een moonpool, een ruime brug alsook een kleine sanitaire ruimte, een mess en een ruim werkdek.  In het kader van het VLOOTeco-programma werd ook aan boord van de HONDIUS zowel energie- als warmterecuperatie op de hoofdmotoren voorzien. De bemanning bestaat uit een gezagvoerder, een motorist en een matroos.

Beelden van het gebeuren vindt u hier.

8-5-2012
De WANDELAAR op zee

Maandag 23 april en dinsdag 24 april waren de laatste dagen op de werf te Bremerhaven. Op woensdag 25 april kwamen in de voormiddag de laatste leveringen aan boord. Het schip werd ook formeel overgedragen naar Belfius Lease en kon om 14u15 onder het bevel van kapt. Boterberg (VLOOT) vertrekken richting Oostende. 

Donderdag 26 april voer de WANDELAAR in stormweer met pieken tot 9 Beaufort en golven tot 4 meter op kop, zuidwestwaarts op de Noordzee. Iedereen keek uit naar het passeren van de noordpost en later de aankomst ter hoogte van de westpost. Goede zichtbaarheid, een licht bewolkte hemel en een bruisende zee brachten de WANDELAAR 's avonds ter hoogte van het Vlaams loodsstation, waar de collega's aan boord van loodsboot 1 even werden begroet.

Met een bemanning van 11, aangevuld met nog een aantal technici, voer de zogenaamde moederswath op vrijdag 27 april de haven van Oostende rond 0800 uur binnen. Het schip meerde af aan de Wandelaarkaai waar, ter voorbereiding van de opstart van de bareboatovereenkomst, nog een duikonderzoek en enkele technische checks doorgingen . Om 13u00 werd de bareboatovereenkomst finaal ondertekend en de Belfiusvlag vervangen door de VLOOT-vlag en de vlag van de Vlaamse Gemeenschap.

Op zaterdag 28 april bracht Minister Hilde Crevits een bezoek aan het schip en werd, samen met de aanwezige pers, rondgeleid aan boord.  

Tal van foto's van de laatste dagen en het vertrek van de WANDELAAR te Bremerhaven, haar eerste reis en de aankomst te Oostende, alsook het bezoek van Minister Crevits vindt u hier.

De aankomst en het bezoek van de Minister werden ook in beeld gebracht in de nieuwsuitzendingen van VTM en EEN (zaterdag 28 april - 1300 en 1900), en in de nieuwsuitzendingen van FOCUS (vrijdag 27 april en zondag 29 april).  

30-4-2012
Tekening van de PIERRE PETIT

Op dinsdag 10 april bevestigde VLOOT de bestelling van een nieuw polyvalent meetvaartuig voor de Schelde en kustwateren. Het vaartuig zal op termijn onder andere de Scheldewacht II vervangen. Het wordt gebouwd onder toezicht van de Belgische vlagstaat en Lloyds Register of Shipping. De Spaanse werf Rodman Polyships won de aanbesteding en zal, volgens haar planning, de multifunctionele catamaran van een kleine 23 m lang, 6,5 m breed en maximale snelheid van 22 knopen in de tweede helft van 2013 opleveren. Het schip wordt genoemd naar de Belgische hydrograaf Pierre Petit (permanent commissaris Scheldevaart van 24 april 1885 tot 10 februari 1893).

13-4-2012
De trotse bemanning op de WESTERSCHELDE

Op 11 maart liep de tenderswath WESTERSCHELDE de haven van Gent aan. Diezelfde dag werd het schip voor publiek open gezet van 1400 tot 1800. Bij de opstart van dit bezoekmoment werden hoofdschipper Ronald Van Hoorde, mevr. Daeninck (echtgenote van wijlen hoofdschipper Donald Daeninck) en collega Kristel Vaerewijck van de veerdienst Gent door Ilse Bailleul (SHEQ-manager VLOOT), Daan Schalck (CEO Havenbedijf Gent) en Yves Goossens (algemeen directeur VLOOT) in de bloemetjes gezet voor hun inzet in het project ecovaren van de veerboten in de Kanaalzone. Daan Schalck belichtte het belang van initiatieven als ecovaren voor de haven en de regio en gaf mee ook zelf trouwens een dagelijks gebruiker van de veerdiensten te zijn. Collega Van Hoorde benadrukte dat deze eer te beurt viel aan alle collega’s van de veerdienst en hij deze erkenning dan ook in naam van alle collega’s in ontvangst nam.

Diezelfde namiddag bezochten een 580-tal bezoekers de tenderswath WESTERSCHELDE. Naast de vele collega’s van MDK kwamen ook veel mensen die werkzaam zijn in de havenbedrijven en uit de regio het schip bezoeken. De kabinetschef van Vlaams minister Hilde Crevits, Filip Boelaert, alsook Frans Cornelis (administrateur-generaal Agentschap voor Overheidspersoneel) bezochten evenzo het schip en werden er onder andere opgewacht door Jacques D’Havé (administrateur-generaal MDK).

Op 12 maart werd het schip vervolgens gedoopt door mevrouw Chantal Stragier (directeur Compliance Belfius). Het champagnemoment werd voorafgegaan door speeches van Christophe Peeters (schepen van de haven van Gent), Jacques D’Havé (administrateur-generaal MDK) en de meter zelf. In het bijzijn van tal van partners, klanten en stakeholders van zowel de haven, Belfius Bank en Verzekeringen als het agentschap MDK, ging, onder een stralende zon, het doopmoment door. Vervolgens maakte de meter met haar metekind een tochtje op het kanaal en nam zelf, onder toeziend oog van de gezagvoerder, het commando van het schip even over. Bij aankomst werd de WESTERSCHELDE open gezet voor alle aanwezigen. Het schip vertrok terug richting Oostende om 1700hr, waar het na twee dagen te Gent om 2100 uur aanmeerde.

Beelden van de overtocht van Oostende naar Gent, de open deurdag, de voorbereidingen van en de doop zelf vindt u hier.

13-3-2012
De HONDIUS in Oostende

Op 5 maart 2012, de dag van de 500ste verjaardag van de geboorte van Gerard Mercator, werd een nieuw hydrografisch vaartuig door de Oostendse scheepswerf I.D.P. shipyard te Antwerpen opgeleverd. Het draagt de naam van de belangrijkste heruitgever van de atlassen van Mercator, Jodocus Hondius (1563-1612), en zal ingezet worden voor hydrografische metingen op de Schelde.

De HONDIUS vervangt de 34 jaar oude PAREL II, is uitgerust met performante meetapparatuur zoals multibeam en zal ingezet worden voor metingen in het kader van de Vlaamse Hydrografie, zowel op de Schelde als op het kanaal Gent-Terneuzen. Het schip meet 17,60m lang, 5,58m breed en steekt 1,50m diep. Het schip werd geklasseerd onder Bureau Véritas en gecertificeerd door de diensten van de Belgische vlaggenstaat.

Het volledige schip wordt van elektriciteit voorzien door middel van energierecuperatie op de hoofdmotoren. Hierbij wordt een batterijbank met een totale capaciteit van 830 Ah opgeladen. Inverters leveren dan de benodigde boordspanning. Het vaart op zwavelarme brandstof.

Het schip werd volledig te Oostende gebouwd, waarbij de werf samenwerkte met andere Oostendse maritieme bedrijven die meer specifiek het schrijnwerk en de elektriciteitswerken op zich namen.

Meer info over de Vlaamse Hydrografie vindt u via www.vlaamsehydrografie.be.

5-3-2012
Uitreiking ISO 14001 certificaat

Deze uitreiking ging door in het indrukwekkende MAS-havenpaviljoen van de haven van Antwerpen. Marc Van Peel (havenschepen) leidde het moment in, waarna Frans Van Rompuy (directeur-generaal van de FOD Mobiliteit (maritieme zaken) en voorzitter het European Maritime Safety Agency) de milieustrategie van de Europese vlaggestaten en de ontwikkelingen op wettelijk vlak belichtte. Yves Goossens (algemeen directeur VLOOT) kaderde het behalen van dit certificaat in een meer algemene strategie van de reder van de overheid en maakte de link met het duurzaamheidsverslag dat de haven van Antwerpen onlangs openbaar maakte.

Julie De Zutter van Bureau Veritas meldde dat haar auditoren bijzonder verheugd waren over het feit dat ze opmerkten dat de vele VLOOTcollega’s die ze auditeerden zich bijzonder betrokken voelden bij de milieuprojecten die VLOOT voert, waarna de overhandiging van het certificaat plaatsgreep. Enkele VLOOT-ecopioniers kregen vanwege Ilse Bailleul (SHEQ-manager VLOOT) een bijzondere vermelding maar zij bedankte ook nadrukkelijk alle andere personeelsleden én klanten voor hun medewerking aan het milieuproject. Tot slot nam Ann Hottat (afdelingshoofd stafdienst MDK) in naam van Jacques Dhavé (administrateur-generaal van het agentschap voor maritieme dienstverlening en kust) het woord en zette Ilse in de bloemetjes voor haar coördinerend en sturend werk met betrekking tot het behalen van het certificaat, alsook haar nominatie voor de Business Excellence Award door het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg eind vorig jaar.

Ruim 50 genodigden en collega’s namen deel aan de receptie, waaronder enkele topmensen van VLOOT’s belangrijkste stakeholders alsook vertegenwoordigers van oa het GO!, de FOD Leefmilieu, het Nederlandse loodswezen en vele MDK-collega’s.

Foto’s van deze gelegenheid vindt u hier.

Over het havenpaviljoen vindt u alles via www.havenvanantwerpen.be.

21-2-2012
Affiche Ondernemend onderwijs

Op maandag 30 januari vond de jaarlijkse receptie van "Ondernemend Oostende" plaats. Dit jaar ging veel aandacht naar de samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven. VLOOT werd daarbij naar voor geschoven als één van de voorbeelden van zo’n goede structurele samenwerking. Tussen VLOOT en het maritiem onderwijs bestaan immers niet alleen de samenwerkingsovereenkomsten die leiden tot het hoge aantal leerlingdagen aan boord (voor het schooljaar 2010-2011 een nieuw record: 7300 !), maar ook de cursussen die het maritiem onderwijs voor VLOOTers inricht, maken daar deel van uit. Op jaarbasis spreken we hier immers van ruim 1750 mandagen opleiding die in overgrote mate gericht zijn naar het varend personeel. Daarenboven was VLOOT één van de tien genomineerden voor de "socio-culturele vuurpijl " - een waardering vanuit de perskring Oostende - voor de opstart en de inzet van de nieuwe veerboten te Oostende. De voorzitter, Stefaan Kerger, drukte voor een ruim publiek zijn waardering uit voor de sympathieke en vriendelijke dienstverlening alsook de momenten van rust waarvan de passagiers tijdens de oversteek aan boord kunnen genieten. Volgens hem beantwoordt de gratis overzet tussen wester- en oosteroever duidelijk aan een reële behoefte zowel bij de toeristische ontwikkeling van de oosteroever als bij de nu gecreëerde alternatieve mobiliteit inzake parkeren en woon-werkverkeer. De Raveelboten zijn een Vlaams product, gebouwd op de scheepswerf Carron Marine te Zelzate en kwamen vorige zomer in dienst (zie betreffend nieuwsitem).

6-2-2012