Leerlingen KW IBIS

Op dinsdag 20 december werd een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen het Koninklijk Werk IBIS en VLOOT. Hierdoor heeft VLOOT vandaag samenwerkingsakkoorden met alle maritieme scholen, waardoor we niet alleen concreet gestalte geven aan een steeds verdere verankering van maritieme knowhow, maar evenzo komen tot een nieuwe stap in de optimalisatie van de inzet van onze vaartuigen.  Dankzij het lopende vervangingsprogramma van onze schepen komen de leerlingen en studenten van de maritieme scholen via deze samenwerkingsakkoorden dan ook in contact met de nieuwste technologie en ook met zeer specifieke vaartuigen, zoals de swaths.

De overeenkomst met het Koninklijk Werk IBIS voegt aan de reeds bestaande samenwerking ook een sociale dimensie toe, daar deze school zich vooral richt op kinderen die het moeilijk hebben. Terwijl het Koninklijk Werk IBIS zorgt voor hun bijzondere begeleiding en opvang draagt deze nieuwe overeenkomst dan weer bij tot een meer concrete uitwisseling van knowhow én de mogelijkheden tot het bezoeken van en meevaren met schepen van VLOOT. Hiermee knoopt VLOOT terug aan bij de traditie van een goede en structurele samenwerking tussen de maritieme overheden en deze school. Het feit dat VLOOT ook verschillende voormalige IBIS-jongens onder haar personeelsleden telt, ligt hier zonder twijfel mee aan de basis.

(Op de foto de 4 IBISjongens die aanwezig waren ter gelegenheid van de doop van de ZEEWOLF en de meter mevrouw Myriam Wellens begeleidden bij het doopmoment.)

15-12-2011
De WESTERSCHELDE

Op dinsdag 13 december werd op de middag en in barre weersomstandigheden de tenderswath WESTERSCHELDE van de werf Abeking & Rasmussen  (A&R - Lemwerder - Duitsland) overgedragen aan Dexia. De daaropvolgende dag vertrok de laatste van de drie tenderswaths voor onze dienstverlening aan het loodswezen om 1400 LT vanuit Lemwerder richting Oostende, waar de WESTERSCHELDE op donderdag 15 december om 1400 LT de haven binnenliep. Na de nodige laatste inspecties, een duikonderzoek en het zetten van de laatste handtekeningen startte het bareboatcontract tussen VLOOT en Wandelaar Invest nv op.

Vanaf 15 december vaart de WESTERSCHELDE zodoende onder VLOOTvlag en kunnen we de inzet van de tenderswaths verder opvoeren.

De swath WANDELAAR, nog steeds in aanbouw in Bremerhaven, wordt in mei verwacht.

Foto's vindt u hier.

15-12-2011
Woeste arbeid op TER STREEP

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu hernieuwt de samenwerking met VLOOT rond de bestrijding van vervuilingen op zee.  Verschillende VLOOTeenheden, waaronder de TER STREEP, ZEEHOND en ZEETIJGER, kunnen hierdoor ingezet worden in het kader van milieuverontreiniging op zee.

De overeenkomst werd ondertekend door dhr. Dirk Cuypers, voorzitter van het directiecomié van de voornoemde FOD, en Yves Goossens, algemeen directeur van VLOOT.  De samenwerking loopt reeds sinds 2004 en heeft onder meer geleid tot een belangrijke onderlinge afstemming bij de bouw van de ZEETIJGER en de nu in aanbouw zijnde ZEESCHELDE.

Beelden van deze vaartuigen vindt u via www.welkombijvloot.be/l/vaartuigen/noordzee.

30-11-2011
Vaartuig HONDIUS

Terwijl scheepswerf IDP uitpakt met een korte reportage rond het nieuw hydrografisch vaartuig HONDIUS, heeft Dexia een film gelanceerd rond de nieuwe beloodsingsvloot.

Beide bedrijven bevestigen hiermee het belang dat deze projecten voor beide organisaties hebben.

Het filmpje over de beloodsingsvloot kunt u hier bekijken.  De reportage over de HONDIUS vindt u hier.

18-11-2011
De WIELINGEN op zee

Op maandag 7 november doopte mevrouw Ann De Roeck, lid van het directiecomité van Dexia, de tenderswath WIELINGEN.

De meter maakte vervolgens kennis met gezagvoerder  Eddy Janssens en zijn bemanning en vergezelde hen en een aantal VIPs voor een tocht met haar metekind binnen de haven. Joachim Coens, gedelegeerd bestuurder van de haven van Zeebrugge, trad op als gastheer en de heren Jan Strubbe en Roger Roels, respectievelijk voorzitters van Nautinvest Vlaanderen nv en Wandelaar Invest nv waren evenzo present.

Een 120-tal genodigden genoten van een aangename receptie die tot kort na de middag duurde.

De meter ontving nog een boeket bloemen en een foto van de WIELINGEN en verduidelijkte tijdens haar boeiende toespraak onder meer de symboliek rond de hoed van haar vader die ze droeg tijdens het doopmoment.

Jacques D'Havé schetste in zijn speech het belang van de nieuwe beloodsingsmiddelen en dankte de medewerkers aan het project. Joachim Coens verwelkomde iedereen en benadrukte de verwachtingen die zijn haven en klanten hebben bij de vernieuwingen die met de beloodsingsmiddelen concreet vorm krijgen. Hij verwees hiervoor ook naar het belang van de ketenwerking.

Foto's van dit heuglijke gebeuren vindt u hier.

8-11-2011
Champagnemoment tijdens doop ZEEWOLF

Een 100-tal genodigden luisterden naar speeches van Jacques D'Havé en Noël Colpin, administrateur-generaals van resp. het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Vervolgens ondertekenden beide heren een nieuwe bijlage aan het samenwerkingsakkoord tussen VLOOT en de douane, waarna de meter, mevrouw Myriam Wellens, begeleid door Yves Goossens, het schip vervoegde.

Bijgestaan door een jongen van het Koninklijk Werk Ibis en geruggesteund door gezagvoerder Roland Schottey  en zijn bemanning, alsook door de talrijk aanwezige prominenten en kustwachtpartners, wenste zij de bemanning en het schip een behouden vaart en brak de champagne. De Koninklijke Harmonie van Financiën, onder leiding van dirigent Wim Sas, bracht vervolgens de Europese hymne waarna meter en schip samen met de heren Colpin, Dhavé en Goossens zeewaarts voeren. Terwijl de ZEEWOLF buiten de haven verwelkomd en gevierd werd door de Zeehond en Zeetijger, sloten de genodigden aan voor de receptie, die werd opgeluisterd door een combo van de Koninklijke Harmonie.

De ZEEWOLF vaart 26 knopen, meet 16,5 m lang, 5,5 m breed en steekt 1,4 m diep. Ze werd gebouwd op de Estse werf Baltic Workboats, onder toezicht van Det Norske Veritas en kreeg haar certificaat van deugdelijkheid van de dienst Vlaggestaat van de FOD Mobiliteit en Vervoer, waarvan de directeur-generaal Frans Van Rompuy en enkele collega's ook aanwezig waren op de doop.

Meer foto's vindt u hier.

4-11-2011
De SIMON STEVIN in aanbouw

Op vrijdag 21 oktober werd te Galati, Roemenië, om 1600 hr het nieuw Vlaams wetenschappelijk onderzoekschip "Simon Stevin" te water gelaten. Het casco van de vervanger van de huidige Zeeleeuw zal vervolgens verscheept worden naar de Nederlandse werf Maaskant Shipyards Stellendam (behorend tot de Damen Shipyards Group), om daar verder afgebouwd te worden.

De oplevering van de Simon Stevin wordt verwacht halfweg 2012 waarna het schip vanuit Oostende haar wetenschappelijke tochten zal opstarten. De Simon Stevin zal ingezet worden in partnership met het Vlaams Instituut voor de zee (VLIZ).

U vindt hier beelden. Het schip is ruim 36 m lang, 9,4 m breed en steekt ruim 3 m diep.

24-10-2011
De WESTERSCHELDE klaar voor tewaterlating

Op donderdag 20 oktober, om 0830 uur 's morgens, werd te Lemwerder, Duitsland, de derde van de drie tenderswaths voor onze dienstverlening aan het loodswezen te water gelaten.

De WESTERSCHELDE wordt nu ter plaatse verder afgebouwd en zal haar zusterschepen Westdiep en Wielingen ongeveer half december vergezellen te Oostende. Naast een delegatie van de werf en de vertegenwoordiger van Dexia, woonden ook kapt. Herman Van Driessche, kapt. Siska De Coninck en ing. Frank Aerssens voor VLOOT de tewaterlating bij.

Ook de eerste jol voor de swath WANDELAAR kwam aan te Lemwerder. Deze zal verder doorgetransporteerd worden naar Oostende voor verdere trials.

Ondertussen lopen de trainingen van onze bemanningen ook verder door, zowel in Duitsland, bij de collega's van het Duitse loodswezen, op de werf Abeking & Rasmussen, als op de Westdiep en Wielingen waar tijdens de reeds opgestarte beloodsingen gewerkt wordt op basis van een train-the-trainer-systematiek.

Enkele beelden van deze tewaterlating vindt u via hier. Kijk ook naar beelden van de Wandelaar, waarvan de oplevering nog steeds verwacht wordt rond april-mei 2012.

21-10-2011
De HONDIUS

Op woensdag 14 september, rond 1430hr, werd de HONDIUS, ons nieuwste hydrografisch vaartuig, voor het eerst te water gelaten te Oostende. De HONDIUS zal na de verdere afbouw door de scheepswerf IDP ingezet worden op de Schelde, ter ondersteuning van de belangrijke hydrografische metingen in het kader van de verdiepings- en onderhoudswerkzaamheden van de vaarweg naar de haven van Antwerpen. 

15-9-2011
De WIELINGEN op zee

Op 9, 10 en 11 augustus werd de laatste hand gelegd aan de WIELINGEN.  Nog een proefvaart en het afwerken van de laatste openstaande punten, finale controles door Germanischer Lloyd en kapt. Kevin Depuydt van de Belgische vlaggenstaat - die ook de zeebrief en andere scheepsdocumenten afleverde -, de aankomst van de VLOOT-crew die het schip zou overvaren en de oplevering van het schip van de werf aan de eigenaar Dexia Lease Belgium, vooraleer de WIELINGEN als tweede Belgische SWATH  de werf in Duitsland kon verlaten.

De WIELINGEN vertrok te Lemwerder op 11 augustus, rond 13u en liep op 12 augustus om 11u haar thuishaven Oostende binnen, vergezeld van haar zusterschip WESTDIEP. Aan boord van de WESTDIEP bevonden zich Joost Declerck (Dexia Lease Belgium nv) en Roger Roels (voorzitter van Wandelaar Invest nv), alsook enkele andere genodigden.  Na een duikonderzoek en de nodige controles m.b.t. het opstarten van de bareboatcharter werd het schip om 13u overgenomen door het Vlaamse Gewest. Deze tweede SWATH werd zodoende ook binnen de afgesproken termijnen opgeleverd te Oostende.

Via deze link vindt u tal van foto’s van de laatste dagen in Duitsland en de eerste in Oostende.

22-7-2011
Hilde Crevits tijdens de doop van DE NIEUWE VISIE

Langs de havenpromenade in Nieuwpoort is de nieuwe veerboot ‘De Nieuwe Visie’ plechtig in gebruik genomen.  De inhuldiging gebeurde in aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, mevrouw Hilde Crevits, provinciegouverneur Paul Breyne, burgemeester Roland Crabbe en vertegenwoordigers van het betrokken Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust !

De veerboot zal net  zoals de nieuwe veerdienst in Oostende dagelijks varen en 50 passagiers en 20 fietsen gratis kunnen overzetten van de ene oever van de havengeul naar de andere.  Het veer is ook toegankelijk voor mensen met een beperking.

Voor Oostende en Nieuwpoort zijn er in totaal 3 veerboten.  Kunstenaar Roger Raveel ontwierp een siertekening voor de scheepsrompen en gaf elke veerboot een klinkende naam: ‘Het Rode Vierkant op de Zee’, ‘De Nieuwe Visie’ en ‘Roger Raveel’.

De aanmeerinfrastructuur voor ‘De Nieuwe Visie’ in Nieuwpoort bevindt zich langs de Paul Orban-promenade en op de rechteroever naast het natuurgebied IJzermonding.

Vlaams minister Hilde Crevits: “Deze nieuwe veerboot bevordert alvast de mobiliteit en de typische Roger Raveel-stempel is toeristisch een extra troef.  De veerdienst zorgt voor een nuttige verbinding in het kader van de Kustfietsroute die de kustgemeenten verbindt.  Het veer legt bovendien een link in de Kustwandelroute".

De 3 vaartuigen zijn elk ruim 15m lang en 5m breed en werden gebouwd op de scheepswerf CARRON, goed voor een investering van 2,1 miljoen euro.

Foto’s van deze gebeurtenis vindt u hier.

Meer info over de dienstregeling vindt u hier.

14-7-2011
Hilde Crevits en Roger Raveel tijdens de doop

In Oostende zijn de veren ‘Roger Raveel’ en het ‘Rode Vierkant op de Zee’ in gebruik genomen. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits en mevrouw Roger Raveel zijn de meters van de twee veren.

Het veer in Oostende vervult naast een toeristische functie ook en vooral een belangrijke mobiliteitsfunctie. Het veer wordt beschouwd als een onderdeel van het wegennet en heeft een grote meerwaarde voor de mobiliteit tussen wester- en oosteroever.  Fietsers en voetgangers zullen zich op een veel veiligere manier van en naar het werk, de school of winkel kunnen begeven.

‘Roger Raveel’ en het ‘Rode Vierkant op de Zee’ kunnen 50 personen en 20 fietsen overzetten. De veren zijn ook toegankelijk voor andersvaliden. De vaartuigen zijn ruim 15 m lang en 5 m breed. Ze vormen één project samen met ‘De Nieuwe Visie’ , een veerboot die binnenkort in Nieuwpoort in de vaart gaat. De drie schepen, gebouwd op de scheepswerf CARRON betekenen een investering van 2,1 miljoen euro. De vaartuigen zijn gebouwd in opdracht van de VLOOT van het agentschap MDK.

In Oostende Centrum zal de gebruiker kunnen op- en afstappen aan het Noordzee Aquarium. Aan de oosteroever ligt de aanmeerinfrastructuur ter hoogte van de oude Visserijsluis.

Het ontwerp van de veerboten is mee van de hand van kunstenaar Roger Raveel. De boten dragen duidelijk de typische Raveel-stempel. De kunstenaar heeft eveneens de namen voor de drie veerboten gekozen.

De nieuwe overzetboten hebben tijdens de duur van de havendag ca 1300 passagiers vervoerd.  In totaal vervoerden ze hun eerste werkdag ca 1600 gebruikers.

De veerdienst is gratis.  Foto's van deze gebeurtenis vindt u hier.  Meer info over de dienstregeling vindt u hier.

27-6-2011
Champagnemoment tijdens doop WESTDIEP

De zware regen heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits er niet van weerhouden om de eerste van de vier nieuwe SWATH-vaartuigen in Antwerpen te dopen.

Samen met scheepswerf en vertegenwoordigers van de eigenaars, Dexia Lease Belgium en Wandelaar Invest NV, alsook tal van prominenten en een in totaal 200 genodigden werd de doop gecombineerd met de inhuldiging van de vernieuwde Van Cauwelaertsluis. Beelden van dit heuglijke gebeuren vindt u hier. ‘WESTDIEP’ zal ter gelegenheid van de Vlaamse havendag op zaterdag 25 juni 2011 kunnen bezocht worden te Antwerpen.

Op de vooravond van de Vlaamse Havendag organiseert Flanders’ Maritime Cluster op vrijdag 24 juni 2011 ook een SWATH WELCOME in Oostende.  Het evenement zal ingaan op de technische details en de inzetbaarheid van dit type vaartuig en ook een bezoek aan boord is voorzien. Inschrijven kan via de website: www.flanders-maritime-cluster.be

14-6-2011
De ZEEHOND verwelkomt de WESTDIEP

Op 9,10 en 11 mei werd de laatste hand gelegd aan de WESTDIEP.  Nog een proefvaart en het afwerken van de laatste openstaande punten, finale controles door Germanischer Lloyd en kapt. Kevin Depuydt van de Belgische vlaggenstaat, de aankomst van de VLOOT-crew die het schip zou overvaren en de oplevering van het schip van de werf aan de eigenaar Dexia Lease Belgium vooraleer de WESTDIEP de werf in Duitsland kon verlaten.

De WESTDIEP verliet uiteindelijk de kaai op 11 mei, rond 13u en liep op 12 mei om 10u haar thuishaven binnen.  Op de kaai wachtten Vlaams minister Hilde Crevits en administrateur-generaal Jacques D’Havé het schip op.  Ook de pers was talrijk aanwezig.  Na een duikonderzoek en de nodige controles m.b.t. het opstarten van de bareboatcharter, werd het schip om 14u in gebruik genomen door het Vlaamse Gewest.

Via deze link vindt u tal van foto’s van de laatste dagen in Duitsland en de eerste in Oostende.

17-5-2011
Veer Lieven Bauwens

Vanaf 18 april gaan belangrijke wegenwerken door in het Gentse havengebied (www.portofghent.be). Daardoor kunnen de wachttijden aan het veer van Langerbrugge oplopen. Op slechts een 4-tal km van het veer Langerbrugge kan u echter ook het veer van Terdonk nemen. U bereikt dit veer door aan de zijde van Langerbrugge de Langerbruggekaai verder richting Zelzate te volgen tot u het veer zelf en betreffende markering zal zien. Aan de zijde van de J. Kennedylaan volgt u de J. Kennedylaan verder richting Zelzate, tot u net voorbij de Moervaart ook betreffende wegmarkering zal vinden.
U kan de exacte locatie van onze veren ook reeds op voorhand eens bekijken op www.welkombijvloot.be/m/veerdiensten.

14-4-2011
Nautinvest Vlaanderen bij de Wandelaar

Op dinsdag 5 april 2011 bezocht de Raad van Bestuur van Nautinvest Vlaanderen de scheepswerf waar de nieuwe beloodsingsmiddelen worden gebouwd (nv Abeking & Rassmussen).  Na een bezoek aan de werf te Lemwerder werd ook de werf van de Wandelaar bezocht.

 

11-4-2011
Tewaterlading Westdiep

Op dinsdag 15 maart werd te Lemwerder (Duitsland) om 0800 uur precies de WESTDIEP te water gelaten. Deze eerste van de drie tenderswaths voor onze dienstverlening aan het loodswezen werd vervolgens onder toezicht van de Belgische vlaggenstaatcontrole  onderworpen aan hellings- en stabiliteitsproeven. Jacques D'Havé, administrateur-generaal van het agentschap MDK, Piet Leeuwerck, Ilse Bailleul en Yves Goossens (VLOOT) waren evenzo aanwezig. Kapt. Walter De Schepper volgde als vertegenwoordiger van de eigenaar de proeven mee op. Aansluitend werden ook de werven van de Wielingen, Westerschelde en de Wandelaar bezocht, alsook een bezoek gebracht aan de Weser, het Duitse zusterschip van de Wandelaar, dat in de haven aanmeerde op datzelfde ogenblik. De WESTDIEP wordt in mei in Oostende verwacht.

Meer foto's vind je hier.

18-3-2011
Doop Zeetijger

Bij een gure noordoosten wind mocht Vlaams minister Hilde Crevits op maandagmorgen 28 februari 2011 de ZEETIJGER dopen.   Tal van prominenten en partners van VLOOT waren hiervan getuige.

De ZEETIJGER is een boeienlegger en zal instaan voor het uitzetten van de ca 150 boeien op zee, maar kan meer dan dat.  De ZEETIJGER zal ook ingezet worden in het kader van het ruimen van olie op zee, in partnership met de federale dienst leefmilieu.  Met de komst van de ZEETIJGER heeft VLOOT nu drie grote eenheden (ZEETIJGER, ZEEHOND en TER STREEP) die specifiek en aanvullend aan hun basisopdrachten en in samenspraak met de FOD Leefmilieu kunnen ingezet worden bij dergelijke calamiteiten.  Tenslotte kan de ZEETIJGER ook beschouwd worden als de dienst 100 op het water en kan het aanvullend aan de ZEEHOND voor eventuele SAR-opdrachten instaan.

Minister Hilde Crevits verwoordde het als volgt: “Het is enorm belangrijk dat je de zee ook ziet als een heel drukke verkeersas.  De middelen die ingezet worden op zee in het kader van onderhoud en veiligheid van die verkeersweg moeten dan ook  up to date zijn.  De vernieuwing van de eigen Vlaamse Vloot is een operatie die een paar jaar geleden is gestart en waarop we de komende jaren volop zullen inzetten”.

Meer foto’s vindt u hier, maar u vindt ook een beeldverslag op www.lloydtv.be over deze plechtigheid.

9-3-2011
Werfopvolging van het nieuwe onderzoeksschip

Op 21 februari werd een belangrijke fase in het project voor een nieuw onderzoeksvaartuig afgerond: de final design review.

Tijdens deze eerste fase werd onder andere de design van de romp verder geoptimaliseerd met het oog op stabiliteit, snelheid, energieverbruik, positionering sonarsensoren en de invloed van luchtbellen. Verder werd de ergonomie van de brug zowel naar navigatiedoeleinden als dekoperaties aangepakt en werden ook tal van kleinere zaken met weliswaar grote impact op performantie, ergonomie en veiligheid, aangepast. Voorbeelden hiervan zijn de lierbediening, het looptraject van kabels, de positie en opening van de deuren, de vluchtwegen, de controlekamer van de machinekamer, de indeling van de labo's, de leef/duikcontainer aan dek en de inrichting van de keuken.  

Samen met het VLIZ-team werd, onder leiding van VLOOTdirecteur nieuwbouw Piet Leewerck, de "design spiral" voor dit nieuw multidisciplinair kustonderzoeksvaartuig dan ook afgesloten. Het snijden van de eerste platen kan nu aanvangen.   

26-2-2011
Zeeleeuw

Op 9 februari 2011 werd te Oostende “10 jaar ZEELEEUW” gevierd. Het zeewetenschappelijk onderzoekschip ZEELEEUWkwam immers 10 jaar geleden in de vaart.

De viering werd bijgewoond door vertegenwoordigers van zowat alle betrokken universiteiten en wetenschappelijke instellingen, de leden van de raad van bestuur, de directie en de collega’s van het Vlaams Instituut voor de Zee en DAB VLOOT, alsook de kapitein en bemanning van het schip en tal van sympathisanten en belanghebbenden.

Er werd ingegaan op de geschiedenis van het vaartuig en de uitdagingen van de eerste jaren, alsook op de 7500 mijlen die het vaartuig reeds aflegde in het kader van wetenschappelijk onderzoek. 1000 wetenschappers, technici en duikers vervoegden reeds het schip en een 4000-tal jongeren van het lager onderwijs en 5000 jongeren tussen de 15 en 18 jaar kwamen met het schip in contact via vaarten en digitale leerprojecten.Vanzelfsprekend kwam ook het goede partnership tussen het Vlaams Instituut voor de Zee en VLOOT, de reder van de overheid, ter sprake.

In zijn slotwoord bracht dr Jan Mees,algemeen directeur van het VLIZ, ook hulde aan twee pioniers en grondleggers van deze samenwerking en de inzet van de ZEELEEUW, namelijk dr. Rudy Herman (EWI) en ir. Jan Strubbe (ere-directeur-generaal AWZ).Tijdens de toespraken kregen de kapitein van de ZEELEEUW, Giovanni Terryn, en zijn bemanning een specifieke vermelding en een bijzonder applaus voor hun dagelijkse niet-aflatende inzet en goede samenwerking met de wetenschappers, en werd er ook uitgekeken naar de komst van het nieuw onderzoekschip “SIMON STEVIN” dat in aanbouw is op de scheepswerf Damen in Nederland. Beelden van 10 jaar aan boord van de ZEELEEUW vind je hier terug.

10-2-2011
Logo areyouwaterproof

VLOOT steunt sinds jaren het areyouwaterproof-initiatief. Zeer recent werd een TERUGBLIK gepubliceerd die een overzicht geeft van 10 jaar areyouwaterproof. Mede dankzij de inspanningen van het initiatief steeg niet alleen de algemene interesse in maritieme opleidingen, maar ook het aantal maritieme studenten in bijzondere mate. Op dit ogenblik volgen immers reeds meer dan 1200 personen de cursussen van één van de maritieme scholen. De E-versie van de TERUGBLIK bevat ook tal van overzichten en cijfers.

31-1-2011
Voorpagina van het tijdschrijft Gallois

Onlangs verscheen het eerste nummer van de 65e jaargang van het tijdschrift van het Koninklijk Gallois Genootschap. De redactie koos ervoor om een foto van de SWATHs, zoals in aanbouw, het ganse jaar door als voorpagina te gebruiken. Dit onderstreept de zeer brede interesse en het belang van deze innovatieve vaartuigen. Drie tenderswaths zullen nog in de loop van dit jaar door de werf Abeking Rasmussen opgeleverd worden.
Het Koninklijk Gallois Genootschap (Royal Belgian Institute of Marine Engineers) is de studiekring voor scheepswerktuigkundigen en technici. De leden situeren zich in diverse industrieën zoals rederijen, scheepsbouw en aanverwante toeleveranciers, raffinaderijen, herstellingsbedrijven en bedrijven die belangstelling hebben in deze nijverheidstakken, zeevarenden, docenten en studenten van de Hogere Zeevaartschool en de andere maritieme en technische scholen.
Bezoek ook de website van het Koninklijk Gallois Genootschap: www.gallois.be.

7-1-2011