Ongetwijfeld begon op 2 mei voor 17 leerlingen uit het 5de jaar van het St-Janscollege te Poperinge en hun leerkrachten, een “once-in-a-lifetime-experience”. De West-Vlaamse klas koos inderdaad het ruime Noordzeesop voor een heuse wetenschappelijke expeditie aan boord van het onderzoeksschip Zeeleeuw. Deze ervaring wordt hen aangeboden door VLOOT en door het Vlaams Instituut voor de Zee. Ze danken deze prijs aan de creatieve, enthousiaste en inhoudelijk gevarieerde inzending, waarmee ze tijdens het voortraject van het educatieve project “Planeet Zee” (http://www.planeetzee.org) als winnaars uit de bus kwamen. Na een week slapen, eten en werken aan boord, komen ze op 6 mei als volleerde zeevorsers terug aan te Oostende en brengen er voor de verzamelde pers het relaas van hun wedervaren.

Bemanningslid en zeewetenschapper voor een weekje

Na het wennen aan een nieuwe leef- en werk-omgeving en de eventuele zware zeecondities, staat hen een vol en uitdagend programma te wachten. De zeebodem en de levende dieren en planten worden tot in detail onderzocht. De brug en de machinekamer van het schip worden tot vertrouwd domein gemaakt, met doorlichting van zeekaarten en meteoberichten als bijkomende opdrachten. Maar ook een oefening man-over-boord. Wie weet, zal deze onderdompeling bepaalde jongeren wel aanzetten om de weg te vinden naar een carrière als mariene wetenschapper.  VLOOT hoopt natuurlijk dat een aantal van deze jongeren de weg vinden naar het maritiem onderwijs. De tweede prijs ging naar een 6de jaar van het St-Godelievecollege (Gistel).  Het project ingediend door de leerlingen van Cenflumarin (KTA Zwijndrecht) behaalde de 3e plaats.

4-5-2011
Aankomst Zeetijger

Op 25 november 2010 liep de ZEETIJGER, het nieuwste VLOOTvaartuig, na nog enkele proeven te Zeebrugge, voor de eerste maal haar thuishaven Oostende aan. Het schip werd opgeleverd door DAMEN Shipyards en zal onder meer ingezet worden voor boeienwerk, ruimen van oliepollutie en Search and Rescue.

Meer foto's kunt u hier bekijken.

25-11-2010
Jonge onderzoeker op de Zeeleeuw

Op zondag 21 november meerde de ZEELEEUW aan te Gent en werd het schip opengesteld voor het publiek.Vele wetenschappers van de UGent en het VLIZ verzorgden aan boord tal van interessante en ook leuke en jeugdgerichte proeven. De tocht die de bezoekers ook doorheen de buik van het schip maakten duurde een half uur en was dankzij het hoog interactief karakter een avontuur op zich. Vanzelfsprekend nam het publiek ook een kijkje op de brug, de machinekamer en aan dek.

In de voormiddag was er een kort formeel moment en werden het VLIZ en VLOOT door de rector van de UG en de voorzitter de raad van bestuur van het havenbedrijf Gent geloofd voor het initiatief. Jan Mees, algemeen directeur van het VLIZ, stelde dat een aanwezigheid in Gent voor de hand liggend was daar ongeveer de helft van het mariene onderzoek dat via de ZEELEEUW gebeurt verbonden is met wetenschappers en projecten van de UGent. Er werden iets meer dan 600 bezoekers geteld.

23-11-2010
Cenflumarin

Na de Scholengroep 27 uit Oostende (Maritiem Instituut Mercator en De Avondschool) hernieuwde nu ook het Cenflumarin van het GO! het vertrouwen in VLOOT met betrekking tot het gebruik van vaartuigen voor de opleiding van leerlingen van hun school.Alles wijst op een verdere stijging van het leerlingenaantal in het maritiem onderwijs.  Er was dan ook nood aan een grondige evaluatie en bijsturing van de vaarcapaciteit voor de leerlingen/studenten.

De nieuwe overeenkomst die afgesloten wordt voor 3 jaar en dan stilzwijgend kan verlengd worden, voorziet in vaarten met de loodsboten, alsook in dagvaarten aan de kust en te Antwerpen.

VLOOT stond in 2009 voor 5217 leerlingdagen aan boord van haar schepen, wat een stijging betekende van 18% tegenover 2008.

www.cenflumarin.be

10-9-2010
Nieuw onderzoeksschip

De Vlaamse regering heeft beslist om het licht op groen te zetten voor de gunning van de bouw van de vervanger van de huidige Zeeleeuw.

Voor de bouw van de “Simon Stevin”, zoals het vaartuig zal noemen,  wordt 11.5 mio euro voorzien. Samen met het Vlaams Instituut voor de Zee en het dept. Economie, Wetenschap en Innovatie, zal VLOOT de bouw opstarten en opvolgen.

Het schip zal een lengte hebben van 36 m, 9 m breed zijn en 3 m diep liggen. Met een snelheid van 12 knopen zal het ingezet worden voor zeewetenschappelijk onderzoek in Belgische wateren.Op basis van de gegevens van de werf (Damen Shipyards Gorinchem) zou het schip opgeleverd kunnen worden tegen half 2012.

23-7-2010
Loodsboot 6

Op woensdag 14 juli 2010 ondertekenden het Maritiem Instituut Mercator en dab VLOOT (agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust) een nieuw samenwerkingsakkoord, voor de komende drie jaren. De Avondschool sluit zich hier eerstdaags bij aan.

De voorbije jaren groeide de samenwerking tussen VLOOT en de Oostendse maritieme scholen en opleidingen steeds verder. Om deze samenwerking ook de komende drie jaren te verankeren, werd een nieuwe overeenkomst afgesloten. Ze voorziet, nog meer dan in het verleden, vaartijd voor de leerlingen aan boord van de VLOOTschepen. Naast de reizen aan boord van de loodsboot tender, zullen ook verschillende dagvaarten plaatsvinden en stelt VLOOT een reserveredeboot ter beschikking voor specifieke maneuvreertrainingen in de haven van Oostende.Hiermee wordt de voor de scholen beschikbare opleidingscapaciteit aan boord gevoelig uitgebreid. Dit is ook nodig daar het Maritiem Instituut Mercator de voorbije jaren immers ook een belangrijke stijging van haar aantal leerlingen kende. De school staat daarenboven op de drempel om, onder meer dankzij een belangrijk verbouwingsproject, een schaalvergroting door te voeren.VLOOT verzorgde in 2009  5217 leerlingdagen aan boord van haar schepen. Dit betekende een verdere stijging van 18% tegenover 2008. In 2010 zal die stijging zich normaal ook verder doorzetten.

Zie ook:
   - www.maritiemonderwijs.be
   - www.deavondschool.be

16-7-2010
Bezoek Hilde Crevits

Op maandag 5 juli 2010 bracht Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits een werkbezoek aan het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust in Oostende.

Minister Crevits maakte er kennis met de werking van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum en ze kreeg uitleg over de veiligheid en reddingen op zee waarbij ook de op dit ogenblik in aanbouw zijnde nieuwe reddingsboot voor Oostende werd toegelicht door VLOOT.

Het werkbezoek werd afgerond met een bezoek aan ‘Ter Streep’ en toelichting over de hydrografische metingen die met dit vaartuig gebeuren in opdracht van afdeling Kust.  Tijdens de vaartocht was er ook een ontmoeting met het metekind van mevrouw Crevits, ‘Ravelingen’ - het VLOOT-vaartuig dat instaat voor het loodsentransport en op 30 maart 2010 werd gedoopt te Oostende.

Meer foto’s kunt u hier bekijken.

8-7-2010
Nieuwe reddingsboot

Op 10 juni ging op de directiezetel de kick-off meeting van een nieuw nieuwbouwproject van VLOOT door. De werf Bernard, die reeds de 'Ravelingen' leverde, won onlangs de opdracht tot de bouw van een nieuwe reddingsboot voor de Vlaamse kust. Deze reddingsboot zal de huidige, 30 jaar oude R4 vervangen en ingezet worden vanuit Oostende. De belangrijkste afmetingen zijn een lengte van 19,6 m, een breedte van 6,67 m en een diepgang van 1,05 m. De snelheid wordt, dank zij in totaal 1300 kW, 25 knopen en het schip wordt, volgens de werfplanning, verwacht in de eerste helft van 2011. Dit vaartuig zal ook zelfrichtend zijn.

14-6-2010
Turning and marriage Wielingen

Op vrijdag 1 oktober 2010 ging de “turning and marriage” door van de tweede swathtender die in aanbouw is te Lemwerder (Duitsland) op de werf van Abeking & Rasmussen. Hiermee zit de bouw van de “WIELINGEN”, zoals de tweede swath zal noemen, volledig op schema en kan de verdere afbouw beginnen.  Terwijl de "WESTDIEP" nog steeds verwacht wordt in mei 2011, zal de "WIELINGEN", als het schema kan aangehouden worden, in augustus 2011 in Oostende aankomen.Zowel een delegatie van de directie van het loodswezen als VLOOT waren er, samen met vertegenwoordigers van Wandelaar Invest nv en enkele andere genodigden, aanwezig. Administrateur-generaal Jacques D'Havé liet zich verontschuldigen vanwege het vervangen van Minister Crevits op een symposium over kustveiligheid en klimaatverandering.

10-6-2010
Lancering website

Op vrijdag 29 mei 2010, ter gelegenheid van het Oostende voor Anker weekend, heeft de IT-manager van VLOOT, Kris Delclef, samen met algemeen directeur Yves Goossens (zie foto) de vernieuwde website met een symbolische druk op de knop voorgesteld aan het grote publiek.

Op enige inspiratie voor de lay-out na, waar we externe expertise voor gezocht hebben,  is dit een realisatie van het IT-team van VLOOT.Met deze nieuwe website wenst VLOOT ook nóg nadrukkelijker haar schepen, nieuwbouwprojecten en haar human resources in beeld te brengen.

De website is ook een stuk interactiever en dynamischer, en symboliseert op die wijze ook de ambities en aanpak die VLOOT ook als rederij voor zichzelf blijft koesteren   !

31-5-2010
Oliebestrijding op zee

Op 28 april 2010 ging, in opdracht van de FOD Leefmilieu en C-power, op zee een oefening door in het kader van de strijd tegen olieverontreiniging voor onze kust. Twee schepen van VLOOT dab (TER STREEP en ZEEHOND) voerden deze oefening uit in samenwerking met de collega's van de federale overheid Leefmilieu en een boot van C-power. Op de foto die we van de FOD Leefmilieu mochten ontvangen, is de ontplooiing van een 'boom'  van 250 meter te zien.

3-5-2010
ISO certificaat

Begin april 2010 is er een externe audit doorgegaan bij VLOOT met een tweeledig doel: de hercertificering en de uitbreiding van het certificaat. De slot-meeting werd positief afgerond.

Het betrof een intensieve audit aangezien VLOOT haar volledige dienstverlening wenste te certificeren. De locaties Vlissingen, Langerbrugge, Terdonk en Nieuwpoort werden dan ook voor het eerst geaudit.

12-4-2010
Champagnemoment tijdens doop Ravelingen

Een 170-tal genodigden vergezelden ons en een leerling van het Koninklijk Werk Ibis (www.ibisschool.be) nam het "champagnemoment" voor zijn rekening, in naam van de meter Hilde Crevits, minister van Mobiliteit en Openbare Werken. De minister was vanwege het belangrijke Oosterweeldossier verhinderd. Haar adviseur, dhr. Koen De Winne, verving haar tijdens de plechtigheid. De plechtigheid kwam ook aan bod in de uitzendingen van Focus van 30 maart en Lloyd TV van 1 april. Foto's vindt u hier.

31-3-2010
Turning and marriage Westdiep

Op 12 maart ging het draaien van de romp (28 ton) en het samenstellen van romp en bovenbouw (4 ton) van de eerste tenderswath  'WESTDIEP' door te Lemwerder, Duitsland, en dit in aanwezigheid van kapt. Jacques D'Havé, administrateur-generaal van het agentschap MDK, en vertegenwoordigers van de aandeelhouders van Wandelaar Invest nv, Dexia en de werf Abeking & Rasmussen. De volledige operatie nam ongeveer anderhalf uur in beslag.

De VLOOT-delegatie bestond uit ir. Piet Leeuwerck, directeur nieuwbouw en R&D, kapt. Herman Van Driessche, directeur operations en kapt. Yves Goossens, algemeen directeur, die van de gelegenheid gebruik maakten om zowel de voortgang met betrekking tot de tweede tenderswath als de in aanbouw zijnde onderwaterlichamen/torpedo’s van het moederschip op te meten. In de marge van het bezoek te Lemwerder werden te Cuxhaven ook afspraken gemaakt met de collega’s van het Duitse loodswezen rond de opstart van de opleiding van de VLOOT-bemanningsleden aan boord van de Duitse tenderswaths.

13-3-2010