HONDIUS peilt het kanaal Gent-Terneuzen en de Moervaart

Bij aanvang van het nieuwe jaar kon de HONDIUS, een hydrografisch vaartuig, gespot worden op het kanaal Gent-Terneuzen en op de Moervaart. De Vlaamse Hydrografie van afdeling Kust voerde dieptepeilingen uit van de rivierbodem. Deze peilingen zijn noodzakelijk voor een vlot maar bovenal veilig scheepvaartverkeer naar de North Sea Port. Hydrograaf Kevin Verelst, in nauwe samenwerking met de bemanning aan boord (schipper Arno Klaes, Jens Verschaeren en Huseyin Ozpak), voerde de metingen uit met behulp van hoogtechnologische akoestische meetapparatuur (multibeam echosounder) die permanent geïnstalleerd is op het schip. Zo werden de vaargeulen volledig in beeld gebracht. De Vlaamse Hydrografie verwerkt deze resultaten tot internationaal erkende zeekaarten die de scheepvaart en de loodsen gebruiken om zich te verzekeren van een veilige doorgang.

Klik hier voor enkele beelden.

 

VLOOT behoort tot het agentschap MDK.

14-2-2020

Oude redeboot PIETER DECONINCK gespot in Sri Lanka!

De ‘COMMANDER 9’, dat is de nieuwe naam van het vroegere VLOOT-vaartuig PIETER DECONINCK. Het vaartuig ligt nu afgemeerd in de haven van Colombo, de hoofdstad van Sri Lanka. Deze haven is een van de grote Aziatische hubs voor de commerciële vaart. Deze redeboot werd tot voor de komst van het wave-piercing-type redeboten hoofdzakelijk operationeel ingezet op de rede van Vlissingen voor de beloodsingen op deze locatie. Tijdens de laatste periode binnen de Vlaamse vloot, deed het schip dienst als reservevaartuig in Gent. 

 

VLOOT behoort tot het agentschap MDK.

23-1-2020

VLOOT test volgende generatie reddingsboeien

Reddingsboeien zijn sinds vele jaren onveranderd gebleven. De iconische ronde vorm, al dan niet voorzien van een stuk touw, is herkenbaar voor iedereen. Ondertussen kent deze markt ook nieuwe spelers die een meer innovatieve richting inslaan en de modernste technologie verwerken in een hulpmiddel om levens te redden. Een upgrade die ook voor de reddingsdienst van VLOOT nuttig kan zijn. Veiligheid op zee, voor de zeevarenden, de eigen bemanningen en de Kustwachtpartners, is prioritair in het beleid dat VLOOT met haar vaartuigen voert. 

Sinds kort zijn er op afstand bestuurbare varende reddingsboeien op de markt. Na een aantal demo’s, besliste VLOOT in samenwerking met het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) van afdeling Scheepvaartbegeleiding om deze nieuwe technologie verder te testen om op termijn als aanvullend hulpmiddel te gebruiken tijdens reddingsacties. Ondertussen kreeg een delegatie van het Loodswezen een demo en werd gerapporteerd over de eerste bevindingen op het overleg met de kustwachtpartners.

De U-vormige boeien beschikken over in de zijvleugels ingebouwde elektrische waterjets en halen een snelheid van ongeveer 15 km/u om tot bij het slachtoffer te varen. In de kop van de boei zit ledverlichting ingebouwd voor een optimale zichtbaarheid in het donker. De helderheid van de verlichting kan ook op afstand geregeld worden.

Tijdens enkele tests aan boord van het reddingsvaartuig ORKA bleek dat dit soort reddingsboei een meerwaarde kan bieden tijdens interventies. “Deze nieuwe generatie boei biedt een houvast voor het slachtoffer, zeker in situaties waarbij het slachtoffer soms moeilijker te bereiken is met het schip. Met deze boei kunnen we het slachtoffer tegen beperkte snelheid van maximaal 5 km/u richting het schip brengen en zo veilig aan boord nemen,” verduidelijkt de bemanning. Deze nieuwe reddingsboei werd ook getest vanop het strand om het gedrag in de branding te bekijken en vanop grotere afstanden om de connectiviteit tussen de afstandsbediening en de boei na te gaan. VLOOT blijft de komende periode verder uitvoerig testen in alle omstandigheden vooraleer deze nieuwe technologie definitief toe te voegen aan de reddingsuitrusting. 

Klik hier voor enkele foto’s.

Klik hier voor enkele videobeelden.

 

VLOOT behoort tot het agentschap MDK.

20-1-2020

Pages