Bij aanvang van het nieuwe jaar kon de HONDIUS, een hydrografisch vaartuig, gespot worden op het kanaal Gent-Terneuzen en op de Moervaart. De Vlaamse Hydrografie van afdeling Kust voerde dieptepeilingen uit van de rivierbodem. Deze peilingen zijn noodzakelijk voor een vlot maar bovenal veilig scheepvaartverkeer naar de North Sea Port. Hydrograaf Kevin Verelst, in nauwe samenwerking met de bemanning aan boord (schipper Arno Klaes, Jens Verschaeren en Huseyin Ozpak), voerde de metingen uit met behulp van hoogtechnologische akoestische meetapparatuur (multibeam echosounder) die permanent geïnstalleerd is op het schip. Zo werden de vaargeulen volledig in beeld gebracht. De Vlaamse Hydrografie verwerkt deze resultaten tot internationaal erkende zeekaarten die de scheepvaart en de loodsen gebruiken om zich te verzekeren van een veilige doorgang.

Klik hier voor enkele beelden.

 

VLOOT behoort tot het agentschap MDK.

14-2-2020