VLOOTnieuws (archief)

ZEELEEUW op expeditie met wetenschappers in spe

Ongetwijfeld begon op 2 mei voor 17 leerlingen uit het 5de jaar van het St-Janscollege te Poperinge en hun leerkrachten, een “once-in-a-lifetime-experience”. De West-Vlaamse klas koos inderdaad het ruime Noordzeesop voor een heuse wetenschappelijke expeditie aan boord van het onderzoeksschip Zeeleeuw. Deze ervaring wordt hen aangeboden door VLOOT en door het Vlaams Instituut voor de Zee. Ze danken deze prijs aan de creatieve, enthousiaste en inhoudelijk gevarieerde inzending...

Lees verder...

04/05/2011 - 11:03

Veer Terdonk als alternatief tijdens wegenwerken !

Vanaf 18 april gaan belangrijke wegenwerken door in het Gentse havengebied (www.portofghent.be). Daardoor kunnen de wachttijden aan het veer van Langerbrugge oplopen. Op slechts een 4-tal km van het veer Langerbrugge kan u echter ook het veer van Terdonk nemen. U bereikt dit veer door aan de zijde van Langerbrugge de Langerbruggekaai verder richting Zelzate te volgen tot u het veer zelf en...

Lees verder...

14/04/2011 - 12:58

2011 04 05 Nautinvest Vlaanderen bezoekt werf in Duitsland

Op dinsdag 5 april 2011 bezocht de Raad van Bestuur van Nautinvest Vlaanderen de scheepswerf waar de nieuwe beloodsingsmiddelen worden gebouwd (nv Abeking & Rassmussen).  Na een bezoek aan de werf te Lemwerder werd ook de werf van de Wandelaar bezocht.

zie foto'sLees verder...

11/04/2011 - 11:28
2011 03 15 Tewaterlating eerste tenderswath

Op dinsdag 15 maart werd te Lemwerder (Duitsland) om 0800 uur precies de WESTDIEP te water gelaten. Deze eerste van de drie tenderswaths voor onze dienstverlening aan het loodswezen werd vervolgens onder toezicht van de Belgische vlaggenstaatcontrole  onderworpen aan hellings- en stabiliteitsproeven. Jacques D'Havé, administrateur-generaal van het agentschap MDK, Piet Leeuwerck, Ilse Bailleul en Yves Goossens (VLOOT) waren evenzo aanwezig. Kapt....

Lees verder...

18/03/2011 - 12:05

Vlaams minister Hilde Crevits doopt 'Zeetijger' te Oostende

Bij een gure noordoosten wind mocht Vlaams minister Hilde Crevits op maandagmorgen 28 februari 2011 de ‘Zeetijger’ dopen.   Tal van prominenten en partners van VLOOT waren hiervan getuige.
De Zeetijger is een boeienlegger en zal instaan voor het uitzetten van de ca 150 boeien op zee, maar kan meer dan dat.  De Zeetijger zal ook ingezet worden in het kader van het ruimen van olie op zee, in partnership met de federale dienst leefmilieu.  Met de komst van de Zeetijger...

Lees verder...

09/03/2011 - 15:47

Op 21 februari werd de final design review van het nieuw onderzoeksvaartuig afgerond.

Op 21 februari werd een belangrijke fase in het project voor een nieuw onderzoeksvaartuig afgerond: de final design review.
Tijdens deze eerste fase werd onder andere de design van de romp verder geoptimaliseerd met het oog op stabiliteit, snelheid, energieverbruik, positionering sonarsensoren en de invloed van luchtbellen. Verder werd de ergonomie van de brug zowel naar navigatiedoeleinden als dekoperaties aangepakt en werden ook tal van kleinere zaken met weliswaar grote impact...

Lees verder...

26/02/2011 - 17:10

Viering 10 jaar Zeeleeuw

Op 9 februari 2011 werd te Oostende “10 jaar Zeeleeuw” gevierd. Het zeewetenschappelijk onderzoekschip Zeeleeuw kwam immers 10 jaar geleden in de vaart.
De viering werd bijgewoond door vertegenwoordigers van zowat alle betrokken universiteiten en wetenschappelijke instellingen, de leden van de raad van bestuur, de directie en de collega’s van het Vlaams Instituut voor de Zee en DAB VLOOT, alsook de kapitein en bemanning van het schip en tal van sympathisanten en belanghebbenden.
Er...

Lees verder...

10/02/2011 - 18:36

Publicatie van areyouwaterproof - TERUGBLIK

VLOOT steunt sinds jaren het areyouwaterproof-initiatief. Zeer recent werd een TERUGBLIK gepubliceerd die een overzicht geeft van 10 jaar areyouwaterproof. Mede dankzij de inspanningen van het initiatief steeg niet alleen de algemene interesse in maritieme opleidingen, maar ook het aantal maritieme studenten in bijzondere mate. Op dit ogenblik volgen immers reeds meer dan 1200 personen de cursussen van één van de maritieme scholen. U kan...

Lees verder...

31/01/2011 - 16:14

2011 januari - SWATHS op voorpagina tijdschrift Koninklijk Gallois Genootschap

Onlangs verscheen het eerste nummer van de 65e jaargang van het tijdschrift van het Koninklijk Gallois Genootschap. De redactie koos ervoor om een foto van de SWATHs, zoals in aanbouw, het ganse jaar door als voorpagina te gebruiken. Dit onderstreept de zeer brede interesse en het belang van deze innovatieve vaartuigen.  Drie tenderswaths zullen nog in de loop van dit jaar door de werf Abeking & Rasmussen opgeleverd worden.
Het Koninklijk Gallois Genootschap (Royal Belgian...

Lees verder...

07/01/2011 - 17:42

2010 11 25 Nieuw vaartuig komt aan in Oostende

Op 25 november 2010 liep de ZEETIJGER, het nieuwste VLOOTvaartuig, na nog enkele proeven te Zeebrugge, voor de eerste maal haar thuishaven Oostende aan.
Het schip werd opgeleverd door DAMEN Shipyards en zal onder meer ingezet worden voor boeienwerk, ruimen van oliepollutie en Search and Rescue.

Meer foto's kunt u hier bekijkenLees verder...

13/12/2010 - 16:32
ZEELEEUW te Gent op de wetenschapsdag

Op zondag 21 november meerde de ZEELEEUW aan te Gent en werd het schip opengesteld voor het publiek.Vele wetenschappers van de UGent en het VLIZ verzorgden aan boord tal van interessante en ook leuke en jeugdgerichte proeven. De tocht die de bezoekers ook doorheen de buik van het schip maakten duurde een half uur en was dankzij het hoog interactief karakter een avontuur op zich. Vanzelfsprekend nam het publiek ook een kijkje op de brug, de machinekamer en aan dek.
In de voormiddag...

Lees verder...

23/11/2010 - 16:02

2010 10 01: 'turning and marriage' van de tenderswath 'Wielingen'

Op vrijdag 1 oktober 2010 ging de “turning and marriage” door van de tweede swathtender die in aanbouw is te Lemwerder (Duitsland) op de werf van Abeking & Rasmussen. Hiermee zit de bouw van de “Wielingen”, zoals de tweede swath zal noemen, volledig op schema en kan de verdere afbouw beginnen.  Terwijl de "Westdiep" nog steeds verwacht wordt in mei 2011, zal de "Wielingen", als het schema kan aangehouden worden, in augustus 2011 in Oostende aankomen.
Zowel...

Lees verder...

06/10/2010 - 16:37

Nieuw contract met Cenflumarin !

Na de Scholengroep 27 uit Oostende (Maritiem Instituut Mercator en De Avondschool) hernieuwde nu ook het Cenflumarin van het GO! het vertrouwen in VLOOT met betrekking tot het gebruik van vaartuigen voor de opleiding van leerlingen van hun school.
Alles wijst op een verdere stijging van het leerlingenaantal in het maritiem onderwijs.  Er was dan ook nood aan een grondige evaluatie en bijsturing van de vaarcapaciteit voor de leerlingen/studenten.
De nieuwe overeenkomst die...

Lees verder...

10/09/2010 - 16:28

Nieuw onderzoeksschip

De Vlaamse regering heeft beslist om het licht op groen te zetten voor de gunning van de bouw van de vervanger van de huidige Zeeleeuw.
Voor de bouw van de “Simon Stevin”, zoals het vaartuig zal noemen,  wordt 11.5 mio euro voorzien. Samen met het Vlaams Instituut voor de Zee en het dept. Economie, Wetenschap en Innovatie, zal VLOOT de bouw opstarten en opvolgen.
Het schip zal een lengte hebben van 36 m, 9 m breed zijn en 3 m diep liggen. Met een snelheid van 12 knopen zal het...

Lees verder...

23/07/2010 - 16:00

Samenwerking tussen VLOOT en de Oostendse maritieme scholen vernieuwd!

Op woensdag 14 juli 2010 ondertekenden het Maritiem Instituut Mercator en dab VLOOT (agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust) een nieuw samenwerkingsakkoord, voor de komende drie jaren. De Avondschool sluit zich hier eerstdaags bij aan.
De voorbije jaren groeide de samenwerking tussen VLOOT en de Oostendse maritieme scholen en opleidingen steeds verder. Om deze samenwerking ook de komende drie jaren te verankeren, werd een nieuwe overeenkomst afgesloten. Ze voorziet, nog...

Lees verder...

16/07/2010 - 11:44

2010 07 05 werkbezoek Vlaams minister Crevits aan MDK

Op maandag 5 juli 2010 bracht Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits een werkbezoek aan het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust in Oostende.
Minister Crevits maakte er kennis met de werking van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum en ze kreeg uitleg over de veiligheid en reddingen op zee waarbij ook de op dit ogenblik in aanbouw zijnde nieuwe reddingsboot voor Oostende werd toegelicht door VLOOT.
Het werkbezoek werd afgerond met een bezoek...

Lees verder...

08/07/2010 - 12:00

Nieuwe reddingsboot voor Oostende

Op 10 juni ging op de directiezetel de kick-off meeting van een nieuw nieuwbouwproject van VLOOT door. De werf Bernard, die reeds de 'Ravelingen' leverde, won onlangs de opdracht tot de bouw van een nieuwe reddingsboot voor de Vlaamse kust. Deze reddingsboot zal de huidige, 30 jaar oude R4 vervangen en ingezet worden vanuit Oostende. De belangrijkste afmetingen zijn een lengte van 19,6 m, een breedte van 6,67 m en een diepgang van 1,05 m. De snelheid wordt, dank zij in totaal 1300 kW, 25...

Lees verder...

14/06/2010 - 14:47

Vernieuwde website van VLOOT gelanceerd.


Op vrijdag 29 mei 2010, ter gelegenheid van het Oostende voor Anker weekend, heeft de IT-manager van VLOOT, Kris Delclef, samen met algemeen directeur Yves Goossens (zie foto) de vernieuwde website met een symbolische druk op de knop voorgesteld aan het grote publiek.

Op enige inspiratie voor de lay-out na, waar we externe expertise voor gezocht hebben,  is dit een realisatie van het IT-team van VLOOT.
Met deze nieuwe website wenst VLOOT ook ...

Lees verder...

31/05/2010 - 16:41

Geslaagde oliebestrijdingsoefening

Op 28 april 2010 ging, in opdracht van de FOD Leefmilieu en C-power, op zee een oefening door in het kader van de strijd tegen olieverontreiniging voor onze kust.  Twee schepen van VLOOT dab (Ter Streep en Zeehond) voerden deze oefening uit in samenwerking met de collega's van de federale overheid Leefmilieu en een boot van C-power.

Op de foto die we van de FOD Leefmilieu mochten ontvangen, is de ontplooiing van een 'boom'  van 250 meter te zien.Lees verder...

03/05/2010 - 00:00
ISO certificatie bevestigd voor de VLOOT-rederij!

Begin april 2010 is er een externe audit doorgegaan bij VLOOT met een tweeledig doel: de hercertificering en de uitbreiding van het certificaat. De slot-meeting werd positief afgerond.
Het betrof een intensieve audit aangezien VLOOT haar volledige dienstverlening wenste te certificeren. De locaties Vlissingen, Langerbrugge, Terdonk en Nieuwpoort werden dan ook voor het eerst geaudit.Lees verder...

12/04/2010 - 12:30
De 'Ravelingen' gedoopt

Op 30 maart 2010 werd onze nieuwe loodstender "Ravelingen" gedoopt te Oostende. Een 170-tal genodigden vergezelden ons en een leerling van het Koninklijk Werk Ibis (www.ibisschool.be) nam het "champagnemoment" voor zijn rekening, in naam van de meter Hilde Crevits, minister van Mobiliteit en Openbare Werken. De minister was vanwege het belangrijke Oosterweeldossier verhinderd. Haar adviseur, dhr. Koen De Winne,...

Lees verder...

31/03/2010 - 12:24

"Turning and marriage" van de eerste tenderswath 'Westdiep'

Op 12 maart ging het draaien van de romp (28 ton) en het samenstellen van romp en bovenbouw (4 ton) van de eerste tenderswath  'Westdiep' door te Lemwerder, Duitsland, en dit in aanwezigheid van kapt. Jacques D'Havé, administrateur-generaal van het agentschap MDK, en vertegenwoordigers van de aandeelhouders van Wandelaar Invest nv, Dexia en de werf Abeking & Rasmussen. De volledige operatie nam ongeveer anderhalf uur in beslag.
De VLOOT-delegatie bestond uit ir. Piet Leeuwerck...

Lees verder...

13/03/2010 - 12:28

Logo Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust