VLOOT stelt meer dan 500 mensen te werk op vijf verschillende locaties. Het grootste deel van hen werkt op het water. Een van de sterktes van de organisatie is de grote diversiteit aan functies. Er werken kapiteins, scheepstechnici, matrozen, ingenieurs, kwaliteits- en veiligheidsverantwoordelijken, administratieve medewerkers, enzovoort.