Thema Operations en Crewplanning centraal tijdens infosessie in Vlissingen


Op 14 maart 2019 vond in Vlissingen een infosessie plaats waar een 45-tal collega’s aan deelnamen. Het thema dat centraal stond tijdens deze infosessie was ‘operations en crewplanning’.

De algemeen directeur startte de sessie met een toelichting over VLOOT, de nieuwe missie en visie van het agentschap MDK en de toekomstige uitdagingen. Johan Onraedt, directeur administratie en organisatie, duidde onder andere het onthaaltraject, de personeelsevolutie, het belang van het procedurehandboek en het digitaal ondertekenen van documenten.

Na de pauze ging Frank Aerssens, directeur operations en technische dienst, verder met de werking van operations. Om bemande en bedrijfsklare vaartuigen voor klanten en partners te kunnen inzetten, zijn de door VLOOT ontwikkelende tools VLOMIS en FINLOG essentieel. Francis Verreth, operations manager Vlissingen en coördinator crewplanning, sloot de voorstelling af met een toelichting over de crewplanning en hoe de operationele planning en inzet van de medewerkers op alle locaties dagelijks wordt georganiseerd.

Tot slot gaf de algemeen directeur een finaal dankwoord met een warme oproep voor de VLOOTfamiliedag en de ENECO CLEAN BEACH CUP (grote strandschoonmaak) waar VLOOT aan deelneemt. Met deze deelname strijdt VLOOT mee tegen de vervuiling van zeeën en stranden door plastiek.

Enkele foto’s van deze infosessie vind je hier.

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.

21-3-2019