12 jaar ISM en ISO-9001, 8 jaar ISO-14001 – blijven werken aan duurzame verbetering


Tussen 31 januari en 18 februari 2019 kreeg VLOOT een externe audit in het kader van haar ISO-9001 en ISO-14001 certificaten. Het audittraject werd begeleid door Ilse Bailleul (SHEQ-manager/DPA) en Anke Popelier (SHEQ). De auditor hield een strak schema aan om heel wat processen te controleren doorheen de volledige organisatie, zowel aan boord als aan de wal. Onder andere de kustreddingsdienst, de veerdienst in Oostende en de steiger Linkeroever in Antwerpen kregen onverwachts een audit.

De audit omvatte een doorgedreven screening van SHEQ, het personeelsteam, de juridisch, contracting en financiële cluster, de technische dienst en operations, public affairs, logistiek, gebouwen en vaarwegmarkering, aangevuld met een bezoek aan boord van de ORKA, de TUIMELAAR, de ROGER RAVEEL, de NIEUWE VISIE en de SCHELDE. Opnieuw kwam de verwevenheid van de vele digitale systemen zoals VLOMIS en FINLOG naar boven en werd hun nut en belang bevestigd. Het volledige traject werd afgerond zonder non-conformiteiten. De auditor Christophe Bakeroot (Vinçotte) gaf een aantal aandachtspunten mee die belangrijk zijn voor het verdere verbeteringstraject van VLOOT.

VLOOT wenst alle collega’s te bedanken voor hun voorbereidingen en enthousiaste medewerking. Niet enkel de collega’s betrokken bij deze audit zorgden voor een geslaagd traject, maar alle collega’s die zich elke dag opnieuw inspannen om de procedures en processen te doen slagen, dragen hieraan bij.

Klik hier voor enkele foto’s van de audit.

VLOOT dab behoort tot het agentschap MDK.

Nike Air Max

18-3-2019