ZEEHOND, rots in de branding!


Sinds 6 oktober vorig jaar speelt de ZEEHOND een belangrijke rol rond de gezonken Flinterstar voor de kust van Zeebrugge. Doorheen de verschillende fases in het kader van de hulpverlening rond de Flinterstar, bood de ZEEHOND ondersteuning op verschillende vlakken. Na de aanvaring, voer de ZEEHOND onmiddellijk ter plaatse voor de reddingsactie en om in goede samenwerking met de andere aanwezige vaartuigen, de eerste hulp te verlenen.

Het goed partnerschap zette zich verder in een volgende fase waarbij de ZEEHOND het werkplatform werd voor de ‘on scene commander’ (Marine) en de ‘on scene coördinator milieu’ (VLOOT). Tijdens de bunkermomenten van de ZEEHOND, zorgde de Marine (Castor) voor vervanging. Na de olieveegoperaties en de pompoperaties uit de aan boord aanwezige brandstoftanks van het wrak, ging een caretaking-periode in, waarin de ZEEHOND deze rol op zich nam. Een rol die niet altijd evident was en is. De gezagvoerder met zijn bemanning voerde deze taak minutieus uit, ook doorheen de vele stormen van de voorbije periode.

Eind januari 2016 ging de ZEEHOND voor een tweetal weken in droogdok in het kader van het standaard onderhoudsprogramma. Naast de normale werkzaamheden zoals de reiniging van en schilderwerken aan de romp, de reiniging van de bilges, de afvoerleidingen en de tanks, het onderhoud van ankerkettingen, het roer, de schroef, enzovoort, werden ook een aantal andere werken uitgevoerd zoals de installatie van het overvulbeveiligingsysteem en het onderhoud van de werkboot. Daarnaast werd het nieuwe ‘Vlaanderen is maritiem’-logo aangebracht op de stuurhut en voldoet de ZEEHOND hiermee aan de nieuwe huisstijleisen van de Vlaamse overheid. Het droogdok is bijzonder vlot verlopen, mede dankzij de aanwezige bemanning.

Quasi onmiddellijk na de beëindiging van de werkzaamheden, voerde de ZEEHOND opnieuw haar caretaking-taak uit rond de Flinterstar. Enkele beelden vindt u hier.

Alle Artikel

7-3-2016