doop PIETER BRUEGEL

UMICORE en VLOOT zorgen voor kleine kermis in Hoboken!


Op dinsdag 2 december 2014 doopte Francine Vervenne de veerboot PIETER BRUEGEL. Dit in het bijzijn van Ben Weyts, Vlaams minister bevoegd voor mobiliteit, openbare werken, Vlaamse rand, toerisme en dierenwelzijn, Hugo Morel, Executive Vice President Umicore nv (echtgenoot van de meter) en Paul Capals, voorzitter van de vzw Bruegelkring. Aansluitend maakten de 60 aanwezige genodigden, waaronder ook Jacques D'Havé, administrateur-generaal van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, Annick De Ridder, Vlaams volksvertegenwoordiger, Kathelijne Toen, voorzitter van het districtscollege van Hoboken en vertegenwoordigers van Scheepswerf Van Os Yerseke, een kleine tocht op de Schelde, langsheen de vestiging van Umicore, die voor deze dag samen met VLOOT gastheer was.

Voorafgaand aan het champagnemoment werden de genodigden in de aula van het bedrijf verwelkomd door de algemeen directeur van Vloot . De heer Paul Capals gaf vervolgens een korte schets over de figuur Pieter Bruegel en de heer Hugo Morel belichtte het belang van het veer en de duurzaamheid van deze vervoersmodus voor zijn vestiging. Tot slot legde Ben Weyts op een enthousiaste manier de link tussen de nieuwe veerboot PIETER BRUEGEL en zijn verschillende bevoegdheidsdomeinen. Daarna nodigde hij iedereen onmiddellijk uit tot actie. De genodigden werden samen met de aanwezige pers met bussen naar de aanlegplaats van de veerboot gebracht. Gezagvoerder Etienne Van Holt en zijn team stonden hen op te wachten. Na het doopmoment en de tocht op de Schelde ging een receptie door. Alcoholvrij, in de beste traditie van Umicore en VLOOT.

De Pieter Bruegel werd afgebouwd door Scheepswerf Van Os Yerseke en vervangt de oude veerboot SIMON STEVIN. Dit laatste vaartuig wordt na een zeer lange staat van dienst nog even als reserveboot bijgehouden. Opmerkelijk is dat de PIETER BRUEGEL op enkele belangrijke duurzaamheidspunten heel wat beter scoort dan haar voorganger:

  • het verbruik wordt gehalveerd;
  • warmterecuperatie op de motoren;
  • visueel zicht van op de brug;
  • doorgedreven geluidsisolatie van de machinekamers;
  • minder compartimenten waardoor het onderhoud eenvoudiger en goedkoper kan gebeuren.

 

Beelden van de doop vindt u hier. De persmededeling van minister Ben Weyts vindt u via persbericht doop PIETER BRUEGEL.pdf.

3-12-2014