Zeeschelde

Vernieuwing samenwerkingsovereenkomst Cenflumarin (GO!)


Op dinsdag 28 januari 2014 ondertekenden het Koninklijk Technisch Atheneum Zwijndrecht (GO!), beter bekend als Cenflumarin, en VLOOT een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Binnen deze nieuwe overeenkomst wordt in nog veel ruimere mate dan in het verleden voorzien in vaar- en leerdagen aan boord van VLOOTschepen, ter ondersteuning van het maritiem beroeps- en technisch onderwijs dat deze school inricht. De leerlingen worden er opgeleid om in zowat alle maritieme sectoren een loopbaan aan boord uit te bouwen. Ook de vorig jaar in de vaart gekomen ZEESCHELDE werd additioneel in de overeenkomst opgenomen, alsook de TIJL en de loodsboten. Sinds 2001 stelt VLOOT ook de THEMIS II ter beschikking voor de specifieke binnenvaartopleidingen. De gezamenlijke ambitie om de in Vlaanderen aanwezige maritieme knowhow steeds breder en verder te verankeren en de jarenlange goede samenwerking lagen aan de basis van de nieuwe overeenkomst.
Het Cenflumarin is gelegen in Kallo maar plant een verhuis naar een nieuw gebouw (Antwerpen – linkeroever). Er lopen op dit ogenblik een 130-tal leerlingen school. Meer info via www.descheepvaartschool.be. VLOOT verzorgt jaarlijks een 5000-leerlingdagen voor het maritiem onderwijs. In 2004 was dit nog maar 2200.

29-1-2014