Zeeleeuw

Viering 10 jaar ZEELEEUW


Op 9 februari 2011 werd te Oostende “10 jaar ZEELEEUW” gevierd. Het zeewetenschappelijk onderzoekschip ZEELEEUWkwam immers 10 jaar geleden in de vaart.

De viering werd bijgewoond door vertegenwoordigers van zowat alle betrokken universiteiten en wetenschappelijke instellingen, de leden van de raad van bestuur, de directie en de collega’s van het Vlaams Instituut voor de Zee en DAB VLOOT, alsook de kapitein en bemanning van het schip en tal van sympathisanten en belanghebbenden.

Er werd ingegaan op de geschiedenis van het vaartuig en de uitdagingen van de eerste jaren, alsook op de 7500 mijlen die het vaartuig reeds aflegde in het kader van wetenschappelijk onderzoek. 1000 wetenschappers, technici en duikers vervoegden reeds het schip en een 4000-tal jongeren van het lager onderwijs en 5000 jongeren tussen de 15 en 18 jaar kwamen met het schip in contact via vaarten en digitale leerprojecten.Vanzelfsprekend kwam ook het goede partnership tussen het Vlaams Instituut voor de Zee en VLOOT, de reder van de overheid, ter sprake.

In zijn slotwoord bracht dr Jan Mees,algemeen directeur van het VLIZ, ook hulde aan twee pioniers en grondleggers van deze samenwerking en de inzet van de ZEELEEUW, namelijk dr. Rudy Herman (EWI) en ir. Jan Strubbe (ere-directeur-generaal AWZ).Tijdens de toespraken kregen de kapitein van de ZEELEEUW, Giovanni Terryn, en zijn bemanning een specifieke vermelding en een bijzonder applaus voor hun dagelijkse niet-aflatende inzet en goede samenwerking met de wetenschappers, en werd er ook uitgekeken naar de komst van het nieuw onderzoekschip “SIMON STEVIN” dat in aanbouw is op de scheepswerf Damen in Nederland. Beelden van 10 jaar aan boord van de ZEELEEUW vind je hier terug.

10-2-2011