Voorpagina van het tijdschrijft Gallois

2011 januari - SWATHS op voorpagina tijdschrift Koninklijk Gallois Genootschap


Onlangs verscheen het eerste nummer van de 65e jaargang van het tijdschrift van het Koninklijk Gallois Genootschap. De redactie koos ervoor om een foto van de SWATHs, zoals in aanbouw, het ganse jaar door als voorpagina te gebruiken. Dit onderstreept de zeer brede interesse en het belang van deze innovatieve vaartuigen. Drie tenderswaths zullen nog in de loop van dit jaar door de werf Abeking Rasmussen opgeleverd worden.
Het Koninklijk Gallois Genootschap (Royal Belgian Institute of Marine Engineers) is de studiekring voor scheepswerktuigkundigen en technici. De leden situeren zich in diverse industrieën zoals rederijen, scheepsbouw en aanverwante toeleveranciers, raffinaderijen, herstellingsbedrijven en bedrijven die belangstelling hebben in deze nijverheidstakken, zeevarenden, docenten en studenten van de Hogere Zeevaartschool en de andere maritieme en technische scholen.
Bezoek ook de website van het Koninklijk Gallois Genootschap: www.gallois.be.

7-1-2011