Yves Goossens en Ludo Pauwels drukken de hand

Bebakeningsvaartuig DOEL krijgt nieuwe eigenaar!


Het historische vaartuig DOEL kreeg op 12 juni 2013 een nieuwe eigenaar. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits had het licht op groen gezet om definitief afstand te doen van het eigendomsrecht van de DOEL ten voordele van de vzw Behoudsvereniging Bebakeningsschip DOEL.

In de toren van het VLOOTgebouw ontving de directie van VLOOT het bestuur van de vzw Behoudsvereniging Bebakeningsschip DOEL. Eerst nam Yves Goossens (algemeen directeur VLOOT) het woord om de officiële overdracht in te leiden. Hij verwees naar het feit dat de vzw het historische vaartuig al in bruikleen had sinds augustus 2003 en dat de vereniging toen al de ambitie had om het behoud van dit historisch vaartuig voor de toekomst te verzekeren.Yves Goossens benadrukte ook dat hij bijzonder verheugd is over de nieuwe definitieve bestemming van dit erfgoedvaartuig dat in 1952 in Oostende gebouwd werd.

Vervolgens nam Ludo Pauwels (secretaris van de vzw) het woord. Hij bedankte VLOOT en de minister om de overdracht mogelijk te maken. Hij stelde dat dit voor de vereniging een belangrijke mijlpaal is, daar dit bijzondere schip, zowel geklonken als gelast, ooit ook invulling gaf aan een bijzondere taak op de Schelde.

Na beide speeches werd de eigendomsoverdracht formeel ondertekend door Yves Goossens namens de Vlaamse overheid en door Luc Van der Velden (voorzitter ad interim) en Ludo Pauwels voor de vzw.Het bestuur van de vereniging had nog een blijvend aandenken mee voor de VLOOTdirectie: een kader met een mooie foto van de DOEL en de gegevens van het schip verwerkt op de ommezijde.

Samen met andere VLOOTvertegenwoordigers en bestuursleden van de vzw, François Van Gorp, Els Van Snick en mr. Anthony Thomas werd nog nagepraat bij een door de vzw aangeboden drankje en een hapje. Beelden vindt u hier.

12-6-2013