Studenten Maritieme Wetenschappen op excrusie

Excursie studenten maritieme wetenschappen


Op donderdag 25 april 2013 bezochten studenten maritieme wetenschappen (Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen) het hydrografische vaartuig TER STREEP. Prof. Dr. Eddy Somers en drs. Jasmine Coppens vergezelden elf studenten tijdens hun zeetocht.

In het kielzog van de VLOOT-vaartuigen SIMON STEVIN en ZEEHOND, verliet TER STREEP de Oostendse haven richting een uithoek van de Belgische wateren. Op het programma stond een hydrografische opdracht die startte ten noorden van de Noordhinderbank. De studenten kregen ondertussen uitleg door medewerkers van Afdeling Kust over de apparatuur. Terug aan dek werden op weg naar het windmolenpark op de Thorntonbank en de Bligh Bank enkele bruinvissen en Jan Van Genten gespot.

Verder onderweg wees een kardinale boei de ligging van een scheepswrak aan. Het gezonken vaartuig (1966) zorgt voor een lokale ondiepte die diende gepeild te worden. Door golven te lezen zagen de studenten duidelijk waar het wrak lag. Het water stroomde er zichtbaar anders. TER STREEP zette haar hydrografische metingen verder richting het ankergebied.

Toen alle metingen uitgevoerd waren, was het tijd om de thuishaven weer op te zoeken. Dankzij de inzet van de bemanning van TER STREEP, de hydrografen van Afdeling Kust en de ondersteuning van meerdere VLOOTcollega’s, beleefden de studenten en begeleiders een geslaagde excursie. Het zalige lentezonnetje en een kalme zee droegen alleen maar bij tot deze aangename belevenis.

Klik hier om beelden te zien.

1-5-2013