Afscheid van VLOOTcollega's


Op de officiële startdag van de lente ontving VLOOT de collega’s die in 2012 met pensioen zijn gegaan. Samen met hun familie en vrienden kreeg hun afscheid van VLOOT een feestelijk tintje. Ere-afdelingshoofd en voorganger van huidig algemeen directeur Yves Goossens, Erik Blomme, kon tot genoegen van de VLOOT-collega’s, getuige zijn van dit afscheid.

Algemeen directeur Yves Goossens schetste dat de directie van oordeel is dat deze belangrijke stap naar een nieuwe loopbaan als gepensioneerde meer aandacht verdient. Daarnaast gaf hij een kort overzicht aan de hand van foto’s over de belangrijkste realisaties en projecten van het afgelopen jaar waaraan toch vele gepensioneerde collega’s meewerkten of de opstart meemaakten.

Directeur Personeel & Organisatie Johan Onraedt had het genoegen om de loopbaan van de elf aanwezige, nieuw gepensioneerden nog eens te overlopen, doorspekt met een anekdote of een kwinkslag. Een aantal gepensioneerde collega’s gingen graag in op zijn vraag om zelf een woordje te richten tot de groep.

Op het einde van het formele gedeelte, overhandigde algemeen directeur Yves Goossens een attentie aan deze collega’s. De jarenlange inzet, in team met andere collega’s die al enkele jaren met pensioen zijn en ook aanwezig waren, heeft volgens hem in belangrijke mate bijgedragen tot de succesvolle realisatie van een aantal belangrijke en mooie projecten binnen VLOOT. Ook de collega’s die om één of andere reden niet bij het afscheid konden zijn, werden niet vergeten!

Na de gebruikelijke fotomomenten werd nog flink nagepraat en herinneringen opgehaald in een vriendschappelijke sfeer. Bij de gezellige babbel werd een drankje en een hapje geserveerd, dit alles in het kleurrijke kader van de Roger Raveel kunstwerken in het directiegebouw in Oostende.

Volgende personen werden gevierd:

 • Daniël Callebout
 • Eddy Deroo
 • Lievin Govaert
 • Mariette Kimpe
 • Cornelis Mans
 • Renald Rogiers
 • Walter Tack
 • Richard Van Ingelgem
 • Ronald Vanremoortele
 • Willy Verbiest
 • Julien Verheyen

Deze gepensioneerden konden er helaas niet bij zijn:

 • Wilfried Bauwens
 • Roland Christiaen
 • Pascal Coppens
 • Gidéon Helleputte
 • Henri Schollaert
 • Roland T’Jaeckx
 • Denis Van De Casteele
 • Raymond Van Dichele
 • Ronny Vanbesien
 • Patrick Vanden Eeckhoute

 

Beelden vindt u hier.

22-3-2013