Tuimelaar in actie

Bemanningen van de VLOOTreddingsdienst trainen samen met de MRCC-operatoren!


MRCC-operatoren en de bemanningen van de VLOOTreddingsdienst hebben op woensdag 7 en vrijdag 9 november verdere invulling gegeven aan het nieuwe samenwerkingsakkoord dat sinds begin juli 2012 operationeel is en waarbij de zeereddingsdiensten gereorganiseerd werden om de veiligheid voor de waterweggebruiker op zee te verhogen.

Er werd gewerkt op de simulator van de VDAB te Zeebrugge zowel in het kader van het oefenen op het varen van zoekpatronen, communicatie met MRCC, rol als on scene coördinator, enz… (VLOOT-bemanningen) als op het bepalen van zoekpatronen, het aansturen van de Search and Rescue Units, communicatie met deze units, enz…. (MRCC-operatoren).

Deze gezamenlijke oefeningen resulteerden in een uitwisseling van wederzijdse operationele informatie die de doeltreffendheid van toekomstige interventies op zee alleen maar ten goede kan komen en dus ook het veiligheidsgevoel van de waterweggebruikers op de Noordzee zal verhogen.

De opleiding van de MRCC operatoren en VLOOTbemanningen, die onder impuls van kapt. Réjane Gyssens (Hoofd MRCC, afdeling Scheepvaartbegeleidng) en kapt. Siska De Coninck (Training Officer, VLOOT) concrete vorm kreeg, is nog maar een eerste stap in het traject rond de gereorganiseerde reddingsdienst en geoptimaliseerde samenwerking die nu volop uitwerking krijgt.

Hier vind je beelden van deze gezamenlijke oefeningen.

12-11-2012