Reddingsboten in de haven van Oostende

Vlaams minister Crevits bezoekt reddingsdiensten te Oostende


Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft op dinsdag 14 augustus in Oostende de zeereddingsdiensten bezocht. De zomermaanden zijn extra drukke maanden voor de diensten die dag en nacht instaan voor de veiligheid op zee. Om tot een betere en ruimere dienstverlening te komen hebben de zeereddingsdiensten onlangs een nieuw samenwerkingsakkoord afgesloten. Dat moet de veiligheid van al wie op zee gaat verhogen.

Het is inderdaad zo dat aan onze Belgische kust, er sinds vele jaren 3 organisaties naast elkaar bezig zijn met reddingen op zee.  Enerzijds gaat het over de reddingsboten van VLOOT, de reder van de overheid, en anderzijds over 2 privé initiatieven: de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst in Blankenberge en Ship Support in Nieuwpoort.De nieuwe samenwerkingsovereenkomst waarbij tegelijk ook de werking en de organisatie van de reddingsdiensten werd geoptimaliseerd, zorgt ervoor dat:

  • de feitelijke samenwerking die al jaren bestond tussen deze organisaties, nog meer gestructureerd werd, zowel op het gebied van oefeningen als op gebied van inzet van middelen;
  • een oplossing gevonden werd voor het probleem dat de werking van de reddingsdienst van de overheid nog geënt was op situaties en risico’s op zee zoals die er waren vele tientallen jaren, zoniet honderd jaar geleden.  Door nu over te gaan van een systeem, waarbij de redders slechts volwaardig opgeroepen werden bij weersomstandigheden boven de 7 beaufort, naar een continue beschikbaarheid 24/7, is er een veel ruimere beschikbaarheid van de redders, ook tijdens die momenten wanneer het beter weer is en er, zoals in de zomerperiode, heel veel watersporters de zee verkennen. Statistieken wezen immers uit dat de redders er voornamelijk waren op momenten die de laatste jaren lagere risico’s inhielden en minder beschikbaar waren op die momenten die vanwege het belangrijke kusttoerisme en de watersport hogere risico’s inhielden.

Deze reorganisatie die sinds begin juli 2012 operationeel is, verhoogt de veiligheid van onze Noordzee, want er zijn nu altijd reddingseenheden paraat om mensen in nood te helpen.

In het kader van deze reorganisatie werd ook een nieuwe flyer uitgebracht die naar alle watersportverenigingen, andere overheden en partners uit de Kustwacht alsook via de geëigende communicatiekanalen van MDK en van beide partners verder verspreid wordt.

De hernieuwde opstart van de reddingsdienst was ook een mooi moment om de ingezette traditie om Vlootreddingsboten de naam van een dolfijnachtige mee te geven eer aan te doen en bekend te maken dat reddingsboot 3 die nooit een naam meegekregen heeft, vanaf nu de naam GRAMPER draagt.

14-8-2012