Champagnemoment tijdens doop WANDELAAR

WANDELAAR gedoopt!


Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits doopte op maandag 18 juni de WANDELAAR in de haven van Oostende.  De WANDELAAR is de laatste van de vier nieuwe swath-vaartuigen die voor het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust moesten geleverd worden.  De komst van de WANDELAAR vormde het sluitstuk om het nieuwe beloodsingsconcept volwaardig te kunnen opstarten.  Nagenoeg 200 genodigden waren aanwezig en getuigden dat de champagnefles zonder aarzelen brak tijdens dit zonovergoten moment met de WANDELAAR.

Onder de aanwezigen waren veel prominenten van de stad Oostende (burgemeester Jean Vandecasteele en zijn schepenen Hilde Veulemans, Yves Miroir, Martine Lesaffre, Bart Bronders, Tom Germonpré en Vanessa Vens).  Ook gouverneur Carl Decaluwé, alsook volksvertegenwoordiger Els Kindt hielden er aan om aanwezig te zijn samen met tal van belanghebbenden en vertegenwoordigers uit alle Vlaamse havens en de rederijwereld zoals o.m. dhr. Nicolas Saverys (Exmar), dhr. Bernard Moyson (voorzitter ASV), dhr. Peter Verstuyft (voorzitter Brabo), dhrn. Roels en Strubbe, resp. voorzitters van Wandelaar Invest nv en Nautinvest Vlaanderen nv.  Ook de vakorganisaties en beroepsverenigingen sloten aan.

Toespraken werden gegeven door kapt. Jacques D’Havé, administrateur-generaal van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, dhr. Jean Vandecasteele, burgemeester van Oostende maar ook wnd voorzitter van AGHO, dhr. Roger Roels, voorzitter van Wandelaar Invest en tot slot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit, tevens meter van de WANDELAAR. 

Er was gelegenheid om het schip te bezoeken. Iets wat zowat alle bezoekers ook deden.

Na deze formele momenten konden de gasten nog napraten tijdens een receptie in de zaal UNESCO/VLIZ ter hoogte van de Wandelaarkaai, aangeboden door Wandelaar Invest nv.

Foto’s van dit feestelijk moment vindt u hier.

19-6-2012