Vaartuig SIMON STEVIN

VLIZ en VLOOT: “we zijn weer vertrokken”!


In aanwezigheid van collega’s van het VLIZ en VLOOT werd op maandag 21 mei 2012 een nieuw samenwerkingsakkoord ondertekend.   De nieuwe afspraken waren nodig om het zeewetenschappelijk onderzoeksvaartuig SIMON STEVIN, dat eerstdaags verwacht wordt in de haven van Oostende, in te zetten binnen een toekomstgericht kader. 

Ir. Piet Leeuwerck, directeur Nieuwbouw - R&D bij VLOOT, schetste het verloop van het project en benadrukte de zeer goede samenwerking met het VLIZ en in het bijzonder met dr. André Cattrijsse, verantwoordelijke voor de onderzoeksinfrastructuur bij het VLIZ.  André Cattrijsse benadrukte dat hij in zijn internationale contacten veel bewondering voor het project waarneemt, ook voor alle evenwichten die binnen de beschikbare budgetten gevonden zijn geworden. Deze evenwichten werden volgens Piet Leeuwerck gerealiseerd tussen de eisen en wensen met betrekking tot de onderzoeksmogelijkheden en de budgettaire en technische mogelijkheden. 

Prof. dr. Jan Mees, algemeen directeur bij het VLIZ, blikte met tevredenheid terug op de ’10 jaar ZEELEEUW’ maar was tegelijk zeer fier te kunnen aankondigen dat de SIMON STEVIN een unieke realisatie is met toptechnologie aan boord.  Het feit dat de SIMON STEVIN ook als ‘stil schip’ zal kunnen varen zal ongetwijfeld bijdragen tot de internationale uitstraling van het zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. 

De algemeen directeur bij VLOOT, gaf op zijn beurt toelichting over de belangrijkste elementen in de overeenkomst.  Met een ruiker bloemen bedankte hij, mede namens Jan Mees, ook prof. dr. Magda Vincx van de Universiteit Gent,  één van de founding mothers van het VLIZ  en vandaag nog steeds bestuurder en trouwste klant/partner van het instituut. Met haar aanwezigheid symboliseerde zij het belang dat de zeewetenschappelijke wereld hecht aan de SIMON STEVIN en de goede samenwerking tussen VLIZ en VLOOT.  

Onder het goedkeurende oog van de aanwezigen, werd door Jan Mees en de algemeen directeur van VLOOT de overeenkomst getekend.  Een handdruk en de woorden “we zijn weer vertrokken”  bezegelden de goede samenwerking en waren evenzo het signaal voor een bescheiden hapje.

Beelden vindt u hier.

22-5-2012