De ZEELEEUW in Oostende

Masters Maritieme Wetenschappen mee met de ZEELEEUW


Op woensdag 18 april bezochten studenten maritieme wetenschappen (Universiteit Gent – Universiteit Antwerpen) het zeewetenschappelijk onderzoeksvaartuig ZEELEEUW. Prof. Dr. Eddy Somers en drs. Jasmine Coppens vergezelden 7 studenten op hun tocht op zee. Ondanks de grillige weersomstandigheden op zee werden, samen met een collega van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), verschillende te onderzoeken waterstalen genomen. De ZEELEEUW vertrok ’s morgens om 0830 en liep, na een tocht langsheen de volledige kustlijn, de haven van Oostende terug binnen rond 1800. Professor Somers stelde dat het een zeer aangename ervaring was, zeker voor herhaling vatbaar. Naast het nemen van waterstalen kon ook een oefening van de Seaking waargenomen worden, alsook de windmolenparken, het beloodsingsgebied Wandelaar, schietoefeningen te Lombardsijde en de Oostdijktoren.

Beelden van deze tocht vindt u hier.

Het Vlaams Instituut van de Zee brengt 3 maal per jaar het tijdschrift “De Grote Rede” uit. Men kan dit gratis ontvangen door een mailtje aan info@vliz.be. Zie ook www.vliz.be/NL/Infoloket/Infoloket_GR.

19-4-2013