Uitreiking ISO 14001 certificaat

Op maandag 20 februari ontving VLOOT een ISO 14001-certificaat uit de handen van Bureau Veritas.


Deze uitreiking ging door in het indrukwekkende MAS-havenpaviljoen van de haven van Antwerpen. Marc Van Peel (havenschepen) leidde het moment in, waarna Frans Van Rompuy (directeur-generaal van de FOD Mobiliteit (maritieme zaken) en voorzitter het European Maritime Safety Agency) de milieustrategie van de Europese vlaggestaten en de ontwikkelingen op wettelijk vlak belichtte. Yves Goossens (algemeen directeur VLOOT) kaderde het behalen van dit certificaat in een meer algemene strategie van de reder van de overheid en maakte de link met het duurzaamheidsverslag dat de haven van Antwerpen onlangs openbaar maakte.

Julie De Zutter van Bureau Veritas meldde dat haar auditoren bijzonder verheugd waren over het feit dat ze opmerkten dat de vele VLOOTcollega’s die ze auditeerden zich bijzonder betrokken voelden bij de milieuprojecten die VLOOT voert, waarna de overhandiging van het certificaat plaatsgreep. Enkele VLOOT-ecopioniers kregen vanwege Ilse Bailleul (SHEQ-manager VLOOT) een bijzondere vermelding maar zij bedankte ook nadrukkelijk alle andere personeelsleden én klanten voor hun medewerking aan het milieuproject. Tot slot nam Ann Hottat (afdelingshoofd stafdienst MDK) in naam van Jacques Dhavé (administrateur-generaal van het agentschap voor maritieme dienstverlening en kust) het woord en zette Ilse in de bloemetjes voor haar coördinerend en sturend werk met betrekking tot het behalen van het certificaat, alsook haar nominatie voor de Business Excellence Award door het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg eind vorig jaar.

Ruim 50 genodigden en collega’s namen deel aan de receptie, waaronder enkele topmensen van VLOOT’s belangrijkste stakeholders alsook vertegenwoordigers van oa het GO!, de FOD Leefmilieu, het Nederlandse loodswezen en vele MDK-collega’s.

Foto’s van deze gelegenheid vindt u hier.

Over het havenpaviljoen vindt u alles via www.havenvanantwerpen.be.

21-2-2012