Leerlingen KW IBIS

Samenwerking met KW IBIS structureel verankerd!


Op dinsdag 20 december werd een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen het Koninklijk Werk IBIS en VLOOT. Hierdoor heeft VLOOT vandaag samenwerkingsakkoorden met alle maritieme scholen, waardoor we niet alleen concreet gestalte geven aan een steeds verdere verankering van maritieme knowhow, maar evenzo komen tot een nieuwe stap in de optimalisatie van de inzet van onze vaartuigen.  Dankzij het lopende vervangingsprogramma van onze schepen komen de leerlingen en studenten van de maritieme scholen via deze samenwerkingsakkoorden dan ook in contact met de nieuwste technologie en ook met zeer specifieke vaartuigen, zoals de swaths.

De overeenkomst met het Koninklijk Werk IBIS voegt aan de reeds bestaande samenwerking ook een sociale dimensie toe, daar deze school zich vooral richt op kinderen die het moeilijk hebben. Terwijl het Koninklijk Werk IBIS zorgt voor hun bijzondere begeleiding en opvang draagt deze nieuwe overeenkomst dan weer bij tot een meer concrete uitwisseling van knowhow én de mogelijkheden tot het bezoeken van en meevaren met schepen van VLOOT. Hiermee knoopt VLOOT terug aan bij de traditie van een goede en structurele samenwerking tussen de maritieme overheden en deze school. Het feit dat VLOOT ook verschillende voormalige IBIS-jongens onder haar personeelsleden telt, ligt hier zonder twijfel mee aan de basis.

(Op de foto de 4 IBISjongens die aanwezig waren ter gelegenheid van de doop van de ZEEWOLF en de meter mevrouw Myriam Wellens begeleidden bij het doopmoment.)

15-12-2011