Woeste arbeid op TER STREEP

Samenwerking tussen 'LEEFMILIEU' en 'VLOOT' hernieuwd!


De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu hernieuwt de samenwerking met VLOOT rond de bestrijding van vervuilingen op zee.  Verschillende VLOOTeenheden, waaronder de TER STREEP, ZEEHOND en ZEETIJGER, kunnen hierdoor ingezet worden in het kader van milieuverontreiniging op zee.

De overeenkomst werd ondertekend door dhr. Dirk Cuypers, voorzitter van het directiecomié van de voornoemde FOD, en de algemeen directeur van VLOOT.  De samenwerking loopt reeds sinds 2004 en heeft onder meer geleid tot een belangrijke onderlinge afstemming bij de bouw van de ZEETIJGER en de nu in aanbouw zijnde ZEESCHELDE.

Beelden van deze vaartuigen vindt u via www.welkombijvloot.be/l/vaartuigen/noordzee.

30-11-2011