De WIELINGEN op zee

WIELINGEN gedoopt!


Op maandag 7 november doopte mevrouw Ann De Roeck, lid van het directiecomité van Dexia, de tenderswath WIELINGEN.

De meter maakte vervolgens kennis met gezagvoerder  Eddy Janssens en zijn bemanning en vergezelde hen en een aantal VIPs voor een tocht met haar metekind binnen de haven. Joachim Coens, gedelegeerd bestuurder van de haven van Zeebrugge, trad op als gastheer en de heren Jan Strubbe en Roger Roels, respectievelijk voorzitters van Nautinvest Vlaanderen nv en Wandelaar Invest nv waren evenzo present.

Een 120-tal genodigden genoten van een aangename receptie die tot kort na de middag duurde.

De meter ontving nog een boeket bloemen en een foto van de WIELINGEN en verduidelijkte tijdens haar boeiende toespraak onder meer de symboliek rond de hoed van haar vader die ze droeg tijdens het doopmoment.

Jacques D'Havé schetste in zijn speech het belang van de nieuwe beloodsingsmiddelen en dankte de medewerkers aan het project. Joachim Coens verwelkomde iedereen en benadrukte de verwachtingen die zijn haven en klanten hebben bij de vernieuwingen die met de beloodsingsmiddelen concreet vorm krijgen. Hij verwees hiervoor ook naar het belang van de ketenwerking.

Foto's van dit heuglijke gebeuren vindt u hier.

8-11-2011