Champagnemoment tijdens doop ZEEWOLF

Op donderdag 3 november werd te Oostende de ZEEWOLF gedoopt!


Een 100-tal genodigden luisterden naar speeches van Jacques D'Havé en Noël Colpin, administrateur-generaals van resp. het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Vervolgens ondertekenden beide heren een nieuwe bijlage aan het samenwerkingsakkoord tussen VLOOT en de douane, waarna de meter, mevrouw Myriam Wellens, begeleid door Yves Goossens, het schip vervoegde.

Bijgestaan door een jongen van het Koninklijk Werk Ibis en geruggesteund door gezagvoerder Roland Schottey  en zijn bemanning, alsook door de talrijk aanwezige prominenten en kustwachtpartners, wenste zij de bemanning en het schip een behouden vaart en brak de champagne. De Koninklijke Harmonie van Financiën, onder leiding van dirigent Wim Sas, bracht vervolgens de Europese hymne waarna meter en schip samen met de heren Colpin, Dhavé en Goossens zeewaarts voeren. Terwijl de ZEEWOLF buiten de haven verwelkomd en gevierd werd door de Zeehond en Zeetijger, sloten de genodigden aan voor de receptie, die werd opgeluisterd door een combo van de Koninklijke Harmonie.

De ZEEWOLF vaart 26 knopen, meet 16,5 m lang, 5,5 m breed en steekt 1,4 m diep. Ze werd gebouwd op de Estse werf Baltic Workboats, onder toezicht van Det Norske Veritas en kreeg haar certificaat van deugdelijkheid van de dienst Vlaggestaat van de FOD Mobiliteit en Vervoer, waarvan de directeur-generaal Frans Van Rompuy en enkele collega's ook aanwezig waren op de doop.

Meer foto's vindt u hier.

Adidas Dame Lillard

4-11-2011