De HONDIUS

Tewaterlating peilvaartuig Schelde


Op woensdag 14 september, rond 1430hr, werd de HONDIUS, ons nieuwste hydrografisch vaartuig, voor het eerst te water gelaten te Oostende. De HONDIUS zal na de verdere afbouw door de scheepswerf IDP ingezet worden op de Schelde, ter ondersteuning van de belangrijke hydrografische metingen in het kader van de verdiepings- en onderhoudswerkzaamheden van de vaarweg naar de haven van Antwerpen. 

15-9-2011