VLOOT vernieuwt haar ‘Document of Compliance’ voor de 3e keer!


Op vrijdag 10 november 2017 bevestigde David Sijmons, attaché bij de FOD Mobiliteit en Vervoer dat de Vlaamse overheidsrederij nog steeds voldoet aan de eisen van de ISM-code.  ISM (International Safety Management) is een internationale standaard voor veiligheid aan boord van de schepen en het voorkomen van milieuverontreiniging.  Op 30 november 2007 kreeg VLOOT voor de eerste keer bevestiging dat ze de normen van deze code naleeft.  Dit document is vanaf de datum van afgifte vijf jaar geldig mits ook jaarlijks bevestigd wordt dat het veiligheidsmanagement naar behoren functioneert bij die rederij.

De auditoren waren zeer onder de indruk van de systemen die de opvolging van de ISM-normen borgt in de VLOOTorganisatie zoals VLOMIS en VLOTEC.  Deze systemen werden in de loop van de jaren steeds verder verfijnd en afgestemd op de specifieke behoeften en verwachtingen binnen een operationele rederij.

Tien jaar na deze belangrijke mijlpaal in de VLOOTgeschiedenis en na diverse steekproeven blijkt dat VLOOT nog steeds voldoende lessen trekt uit ongevallen, audits, veiligheidsoefeningen, opvolging van defecten, enz... De lead auditor kon bijgevolg bevestigen dat VLOOT voor de 3e keer een conformiteitsdocument of Document of Compliance in ontvangst kon nemen.

De vernieuwing van het Document of Compliance is de verdienste van alle VLOOTcollega’s!  De auditoren legden hun focus bij de teams Personeel, Technische Dienst, Operations & Crewing.  Het SHEQ-team (Safety, Health, Environment, Quality) en de directie bleven vanzelfsprekend niet buiten schot.  Om ook naar de toekomst te kunnen aantonen dat de veiligheids- en milieustandaarden opgevolgd worden, zal VLOOT extra aandacht besteden aan de opvolging en integratie van de auditrapporten in de bestaande systemen. 

16-11-2017