VLOOTcollega’s aanwezig in Gent voor infosessie ‘Welzijn op het werk’


Op dinsdag 7 november 2017 namen 63 VLOOTcollega’s deel aan de derde infosessie met als focus thema ‘Welzijn op het werk’. Deze voorstelling vond plaats in het prachtig Bezoekerscentrum van de Haven van Gent.

Johan Onraedt, wnd.  algemeen directeur, begon zijn presentatie met de  algemene voorstelling van VLOOT, de waarden en de aandachtspunten, de VLOOT-realisaties en de geplande vernieuwingen naar de toekomst toe.

Na de pauze presenteerde Johan Onraedt de evaluatie van het personeelstevredenheidsonderzoek en de acties die hierrond ondernomen werden, samen met het beleid rond vorming en opleidingen. Bijzonder grote aandacht werd besteed aan de veiligheid op het werk. Positief is dat er steeds minder arbeidsongevallen zijn en dat de benchmark met de maritieme sector positief is. VLOOT investeert daartoe ook ruim in o.a. veiligheidskledij en PBM, risico-analyse, preventie, ergonomie, enz.

Op basis van de prevalentiecijfers van IDEWE werden enkele actiepunten rond het gezondheidsbeleid en het ziekteverzuimbeleid voorgesteld.  Tenslotte werd ook het beleid rond ongewenst grensoverschrijdend gedrag onder de aandacht gebracht.

Foto’s van de infosessie kan je hier terugvinden.

nike

10-11-2017