Multitasking aan boord van de ZEETIJGER!


Op 19 oktober 2017 kreeg de bemanning van de ZEETIJGER opdracht om uit te varen voor onderhoudswerkzaamheden aan boei OostdyckBK-W, 18 mijl uit Oostende.  Twee wetenschappers namen van deze gelegenheid gebruik om in het kader van een doctoraatsstudie, levend materiaal van deze boei te bemonsteren voor onderzoek.   Meer in het bijzonder waren de wetenschappers geïnteresseerd in staalname van levende vlokreeftjes om deze dan optimaal levend te bewaren en te toetsen aan een experimenteel schema.  Finale doel was om te onderzoeken welk effect de opwarming van de aarde heeft op de levende organismen.  De wetenschappers en de bemanning van de ZEETIJGER kregen tijdens de werkzaamheden ook gezelschap van een ‘keep’ die de ZEETIJGER koos als uitzonderlijke rustplaats (verblijft meestal op plaatsen waar er voldoende beukennoten beschikbaar zijn).  Een mooi voorbeeld waarbij veiligheid en natuur verzoend worden met elkaar.  Enkele sfeerbeelden vindt u hier.  

Nike

23-10-2017